Translation tool for english/malay and malay/english document / Mohd Idris Hj Odding

Mohd Idris, Hj Odding (2003) Translation tool for english/malay and malay/english document / Mohd Idris Hj Odding. Undergraduates thesis, University of Malaya.

[img]
Preview
PDF (Academic Exercise (Bachelor’s Degree)
Download (22Mb) | Preview

  Abstract

  Alat penterjemah merupakan suatu proses yang menggunakan perisian komputer yang telah dibangunkan untuk menterjemah suatu teks atau dokumen kepada bahasa tabii yang lain. Sistem yang dibangunkan ini merupakan alat penterjemah daripada Bahasa Melayu ke Bahasa lnggeris atau sebaliknya. Alat ini berfungsi untuk menterjemah suatu dokumen sama ada dalam bentuk teks atau emel dan sebagainya. Pemprosesan bahasa tabii (NLP) merupakan sumber utama dalam membangunkan sistem ini. Perisian Visual Prolog 5.2 digunakan sepanjang perlaksanaan rekabentuk dan pengimplementasian projek ini. Metodologi prototaip digunakan bagi mengawal dan mengurus pembangunan sistem ini. Pada hakikatnya, alat penterjemah ini bukan suatu proses yang mudah dengan hanya menterjemah suatu teks daripada suatu perkataan kepada perkataan yang lain. Ia sebenarnya melibatkan proses menganalisis suatu ayat atau frasa berdasarkan peraturan- peraturan bahasa dan seterusnya menterjemah perkataan dan frasa tersebut ke dalam konteks asal suatu dokumen. Sistem ini dibangunkan menggunakan pendekatan Rule-Based System di mana ia lebih kepada teknik penyepadanan corak dengan bantuan rantaian ke hadapan dan rantaian ke belakang. Matlamat utama projek ini adalah untuk menyediakan suatu fungsi penukaran Bahasa Melayu kepada Bahasa Inggeris dan sebaliknya berdasarkan objektif seperti memperbaiki sistem yang sedia ada, membolehkan penterjemahan dua hala (BM<->BI) dengan menggunakan komputer, boleh dijadikan sebagai kamus dwibahasa, meningkatkan atau menggalakkan lagi penggnaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Selain itu, dapat membangunkan satu aplikasi yang menggunakan teknik-teknik utamu di dalam kepintaran buatan. Analisa sistem sedia ada seperti EWGate's EWTranslate, Penterjemah epedoman dan Penterjemah Inggeris-Melayu dijalankan untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan sistem tersebut dalam mencapai objektif yang telah digariskan. Sistem ini merangkumi fungsi-fungsi seperti pemprosesan analisis di mana ia melibatkan dua elemen utama iaitu dalam penentuan tatabahasa dan penghuraian bagi menentukan jenis kategori perkataan. Pentafsiran semantik juga merupakan aspek yang penting di mana ia menentukan makna suatu perkataan, ayat atau frasa. Proses ini penting untuk mengatasi masalah ambiguous. Bagi menjelaskan lagi makna suatu ayat atau frasa, kontekstual/pentafsiran pengetahuan digunakan. Sistem penterjemah ini mempunyai had-had tertentu seperti wujudnya masalah ambiguous di mana suatu perkataan itu mempunyai dua atau lebih makna yang berlainan. Selain itu, sistem ini juga tidak dapat menterjemah bahasa berirama atau lebih bersifat sastera. Sistem ini juga tidak dapat menterjemahkan dokumen atau teks yang menggunakan bahasa pasar. Oleh kerana bilangan kosa kata yang wujud dalam Bahasa Melayu dan Bahasa lnggeris adalah besar maka kemungkinan besar terdapat perkataan yang tidak dapat diterjemahkan. Selain itu, laporan ini juga telah membincangkan mengenai penukaran modul-modul dan algoritma kepada arahan yang dilaksanakan menggunakan perisian Visual Prolog 5.2 dan strategi pengujian yang dijalankan bagi mengesan ralat yang wujud dalam sistem ini.

  Item Type: Thesis ( Undergraduates)
  Additional Information: Academic Exercise (Bachelor’s Degree) – Faculty of Computer Science & Information Technology, University of Malaya, 2002/2003.
  Uncontrolled Keywords: Alat penterjemah; Perisian komputer; Pemprosesan bahasa tabii (NLP)
  Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science
  Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software
  Divisions: Faculty of Computer Science & Information Technology
  Depositing User: Mr Mahadie Ab Latif
  Date Deposited: 06 Jul 2021 13:08
  Last Modified: 06 Jul 2021 13:08
  URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/10153

  Actions (For repository staff only : Login required)

  View Item