Identiti dan hubungan etnik di kalangan komuniti Melanau: Satu kajian di Kampung Petanak, Mukah, Sarawak / Pan Hai Lung

Pan , Hai Lung (1994) Identiti dan hubungan etnik di kalangan komuniti Melanau: Satu kajian di Kampung Petanak, Mukah, Sarawak / Pan Hai Lung. Undergraduates thesis, University of Malaya.

[img]
Preview
PDF (Academic Exercise (Bachelor's Degree )
Download (17Mb) | Preview

  Abstract

  Kajian ini merupakan satu penelitian terhadap identiti dan hubungan etnik di kalangan Orang Melanau Mukah, Sarawak. Tempat kajian utama adalah di Kampung Petanak dan pemerhatian terhadap keadaan kampung lain juga dilakukan terutama sekali kampung Judan dan Kampung Tellian. Identiti yang dilihat di sini adalah termasuklah ciri-ciri identiti yang objektif seperti pertempatan, bahasa, agama, aspek-aspek sosial budaya, kegiatan ekonomi serta kebudayaan kebendaan. Selain itu kajian ini juga akan melihat kepada bagaimana pengidentifikasian tentang orang Melanau sebagai satu kumpulan etnik di kalangan Orang Melanau sendiri dan juga oleh kumpulan etnik lain. kajian ini juga akan melihat kepada aspek perhubungan etnik secara inter-etnik dan juga intra-etnik dengan tumpuan khas kepada perbezaan agama di kalangan mereka. Bab I, mcmbincangkan tentang skop serta ltujuan kajian dan pelbagai keadah yang diambil untuk menyiapkan latihan ilmiah ini serta pelbagai masalah yang dihapai dan juga cara-cara penyelesaiannya. Bab II, akan membincangkan tentang latar belakang terhadap komuniti ini daripadaa segi pengelompokan yang didasarkan kepada lokasi pertempatan, bahasa dan sistem kepercayaan. Bab Ill, pula akan membincangkan tentang identiti Orang Melanau dari segi sosial budaya. Lingkungan perbincangaan adalah termauklah perayaan Kaul, permainan tibow, sitem adat bangsa serta beberapa adat istiadat seperti adat perkahwinan, pengebumian dan juga amalan perubatan tradisional. Bab IV, akan memperlihatkan kaitan di antara Orang Melanau dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tertentu terutamada dalam aspek penanaman rumbia dan juga sebagai nelayan. Selain itu, bab ini juga akan melihat pelbagai kebudayaan kebendaan di kalangan komuniti ini yanga amat unik dapat dapat mempertonjolkan identiti kumpulan etnik ini. Bab V, pula membincangkan tentang hubungan etnik di kalangan Orang Melanau secara hubungan inter-etnik dan juga intra-etnik yang di kalangan mereka ini adalah terdiri d arpada merelka yang menganuti pelbagai agama yang berbeza. Dalam bab ini juga akan melihat kepada pengaruhnya ke atas komuniti ini ekoran daripada interaksi yang sedemikian. Bab VI, merupakan kesimpulan. Bincangkan tentang walaupun Orang Melanau sebagai satu kumpulan etnik yang sudah sekian lama terdedah kepada pelbagaai jenis pengaruh luar terutama daripada segi agama, namun merekaa masih dikekalkan identiti merekaa sebagai satu kumpulan etnik yang unik berbanding kumpulan etnik lain di persekitaran mereka.

  Item Type: Thesis ( Undergraduates)
  Additional Information: Academic Exercise (Bachelor’s Degree) – Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 1993/1994.
  Uncontrolled Keywords: Hubungan etnik; Komuniti; Orang Melanau; Sarawak; Adat
  Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
  H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races
  Divisions: Faculty of Arts and Social Sciences > Dept of Anthropology & Sociology
  Depositing User: Mr Mohd Safri Tahir
  Date Deposited: 28 May 2021 04:02
  Last Modified: 28 May 2021 04:02
  URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/12351

  Actions (For repository staff only : Login required)

  View Item