Pembangunan modul pedagogi komunikasi nonverbal al-Quran dalam pengajaran bahasa Arab / Mohd Ala-Uddin Othman

Mohd Ala-Uddin , Othman (2020) Pembangunan modul pedagogi komunikasi nonverbal al-Quran dalam pengajaran bahasa Arab / Mohd Ala-Uddin Othman. PhD thesis, Universiti Malaya.

[img] PDF (The Candidate's Agreement)
Restricted to Repository staff only

Download (159Kb)
  [img] PDF (Thesis PhD)
  Download (1528Kb)

   Abstract

   Kajian ini bertujuan membangunkan Modul Pedagogi Komunikasi Nonverbal al-Quran (MPKNVQ) berasaskan model ADDIE yang telah diubahsuai. Objektif kajian ialah untuk (i) mengenal pasti komunikasi non-verbal al-Quran untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab, (ii) Mengenal pasti reka bentuk MPKNVQ yang dibangunkan untuk pengajaran BA, (iii) membangunkan MPKNVQ (iv) menilai keberkesanan MPKNVQ dari aspek sikap, motivasi dan pencapaian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran BA. Kajian ini adalah kajian rekebentuk dan pembangunan yang melibatkan 3 fasa utama iaitu (a) fasa analisis keperluan berdasarkan kajian literatur dan analisis dokumen. Ayat-ayat Quran telah dianalisis dan disaring berdasarkan 10 saluran nonverbal untuk pengajaran yang dinyatakan oleh Richmond dan McCroskey (2000) (b) fasa kedua melibatkan proses mereka bentuk dan membangunkan MPKNVQ menggunakan teknik Delphi ubahsuaian dua pusingan. 17 orang pakar terlibat untuk menentukan saluran KNV yang sesuai dalam pengajaran BA. Ujian Wilcoxon (Wilcoxon Signed-rank Test) telah digunakan untuk melihat aras konsistensi antara persetujuan pakar dalam pusingan pertama dan kedua, dan (c) fasa ketiga adalah fasa pelaksanaan dan penilaian keberkesanan dengan menggunakan kaedah soal selidik dan ujian pencapaian bagi mengetahui tahap sikap, motivasi dan pencapaian. Kaedah kuasi eksperimen yang melibatkan 2 kumpulan iaitu kumpulan rawatan seramai 22 orang dan kumpulan kawalan seramai 28 orang telah dijalankan selama 12 minggu. Ujian-t telah dijalankan bagi menguji tahap sikap, motivasi dan pencapaian untuk melihat perbezaan antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Dapatan fasa pertama menunjukkan di dalam al-Quran terdapat 8 sub saluran penampilan fizikal, 19 sub isyarat gerakan anggota badan, 13 sub saluran ekspresi wajah, 12 sub saluran okulesik, 15 sub saluran vokalik, 13 sub saluran proksemik, 6 sub saluran haptik, 9 sub saluran persekitaran, 4 sub saluran olfaktik dan 7 sub saluran kronemik. Dapatan fasa kedua menunjukkan tiada perbezaan signifikan bagi jawapan panel pakar dan membuktikan konsistensi jawapan panel pakar bagi kedua-dua pusingan. Dapatan fasa ketiga menunjukkan Modul Pedagogi Komunikasi Nonverbal Al-Quran (MPKNVQ) dapat meningkatkan tahap sikap, motivasi dan pencapaian. Kajian ini telah berjaya membangunkan sebuah modul MPKNVQ yang mampu meningkatkan tahap sikap, motivasi dan pencapaian pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Thesis (PhD) – Faculty of Education, Universiti Malaya, 2020.
   Uncontrolled Keywords: Nonverbal al-Quran; Komunikasi; Bahasa Arab; Teknik Delphi; Saluran okulesik
   Subjects: L Education > L Education (General)
   P Language and Literature > P Philology. Linguistics
   Divisions: Faculty of Education > Dept of Language & Literacy Education
   Depositing User: Mr Mohd Safri Tahir
   Date Deposited: 06 Jul 2023 06:27
   Last Modified: 06 Jul 2023 06:27
   URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/14581

   Actions (For repository staff only : Login required)

   View Item