Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi anggota tentera darat Malaysia / Wan Norhayati Binti Wan Othman

Wan Othman, Wan Norhayati (2014) Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi anggota tentera darat Malaysia / Wan Norhayati Binti Wan Othman. PhD thesis, University of Malaya.

[img] PDF (Full Text)
Restricted to Repository staff only

Download (3238Kb)

  Abstract

  Dengan melihatkan keadaan semasa anggota Tentera Darat Malaysia di mana banyak masalah yang berlaku, ramai yang berhenti awal dan niat untuk berhenti awal, jadi tujuan kajian ini secara umumnya ialah untuk melihat keadaan kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia yang masih berkhidmat. Manakala secara khususnya tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengukur tahap kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia, mengenalpasti profil kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia berdasarkan enam dimensi mengikut teori Ryff, melihat perbezaan min indeks kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia berdasarkan faktor demografi, melihat hubungan pembolehubah bebas iaitu penghayatan agama, kecerdasan emosi, penghargaan kendiri, kepuasan kerja dan sokongan sosial berhubungan dengan pemboleh ubah terikat iaitu kesejahteraan anggota Tentera Darat Malaysia. Kajian ini dilakukan juga bagi mengenalpasti faktor peramal kepada kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia kemudian mengenalpasti faktor sokongan sosial sebagai moderator ke atas kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia. Kajian yang dibuat adalah dengan menggunakan kaedah kuantitatif iaitu kajian berbentuk tinjauan di mana soalselidik telah diedarkan kepada sampel-sampel kajian. Sampel kajian adalah seramai 3,000 orang iaitu dalam kalangan Tentera Darat Malaysia dengan menggunakan kaedah rawak kelompok. Instrumen dalam kajian ini terdiri daripada Skala Penghayatan Agama (SPA), Schutte Emotional Intelligence (SEI,)Rosenberg Self Esteem Scale (RSES), Job Satisfaction Scale (JSS), Inventory of Socially Supportive Behavior (ISSB) dan Skala Kesejahteraan PsikologiRyff (SKPSR). Nilai pekali kebolehpercayaan skala-skala ini menggunakan analisa alpha Cronbach mendapati kesemuanya melebihi .70. Dapatan kajian menunjukkan tahap kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia berada di tahap sederhana di mana seramai 493(16.43%) anggota tentera adalah sejahtera, 1979(65.97%) orang anggota tentera kurang sejahtera dan 528(17.6%) orang anggota yang tidak sejahtera. Pangkatan profil bagi keseluruhan sampel berdasarkan susunan min yang tertinggi ialah Autonomi, Menguasai Persekitaran, Perhubungan Positif Dengan Orang Lain, Perkembangan Kendiri, Penerimaan Kendiri dan Tujuan Hidup. Hasil kajian juga mendapati faktor penghayatan agama, kecerdasan emosi, penghargaan kendiri, kepuasan kerja dan sokongan sosial mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia di mana kekuatan hubungan adalah antara r = .05 hingga r = .45. Kesemua pemboleh ubah mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan psikologi walaupun ia menunjukkan regresi yang sederhana dan signifikan (R2=32.0), [F (1, 2998) = 762.73, p<.01) di mana 32.0 % varian kesejahteraan psikologi anggota Tentera Darat Malaysia diramalkan berdasarkan sumbangan pemboleh ubah kecerdasan emosi, sokongan sosial, penghayatan agama, kepuasan kerja dan penghargaan kendiri. Seterusnya analisis regresi berganda bertingkat dilakukan bagi melihat peranan sokongan sosial sebagai penyederhana ke atas perhubungan di antara penghayatan agama, kecerdasan emosi, penghargaan kendiri dan kepuasan kerja dengan kesejahteraan psikologi dan didapati sokongan sosial memoderasi secara signifikan pemboleh ubah-pemboleh ubah tersebut dengan kesejahteraan psikologi. Dapatan kajian mendapati faktor kecerdasan emosi dan sokongan sosial perlu dititkberatkan ke atas anggota tentera Malaysia agar tahap kesejahteraan psikologi mereka akan terus meningkat.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Thesis (Ph.D.) – Faculty of Education, University of Malaya, 2014.
  Uncontrolled Keywords: Kesejahteraan psikologi anggota tentera darat Malaysia.
  Subjects: L Education > L Education (General)
  R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
  Divisions: Faculty of Education
  Depositing User: Mrs Nur Aqilah Paing
  Date Deposited: 10 Mar 2015 10:12
  Last Modified: 22 Oct 2015 15:55
  URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/4683

  Actions (For repository staff only : Login required)

  View Item