Pembangunan persekitaran pembelajaran e-kolaboratif untuk pelajar separuh masa / Mohd Shahril Nizam Bin Shaharom

Mohd Shahril Nizam, Shaharom (2013) Pembangunan persekitaran pembelajaran e-kolaboratif untuk pelajar separuh masa / Mohd Shahril Nizam Bin Shaharom. PhD thesis, University of Malaya.

[img]
Preview
PDF
Download (5Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF
  Download (6Kb) | Preview
   [img]
   Preview
   PDF
   Download (5Mb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF (Full Text)
    Download (648Kb) | Preview

     Abstract

     Kajian ini bertujuan untuk membangunkan sebuah persekitaran e-pembelajaran yang menyediakan ruang interaksi dan menjana pola pembelajaran dalam persekitaran reka bentuk e-kolaboratif. Reka bentuk kajian yang digunakan ialah reka bentuk Kajian Pembangunan Jenis 1 (Developmental Research-DR1) di mana ia melibatkan pengkaedahan kajian lapangan (field research) menerusi penelitian mendalam terhadap interaksi pembelajaran menerusi kehadiran dan penyertaan pelajar dalam persekitaran epembelajaran yang diberi nama diskusiMAYA. Ia telah direka bentuk khusus sebagai medium e-kolaboratif rasmi ke atas 84 orang pelajar selama 2 semester berturut-turut. Medium forum yang dibina telah memperlihatkan hasil penyertaan pembelajaran secara kolaboratif kepada, (a) proses kolaboratif; dan (b) tahap kolaboratif. Segala hasil penjanaan jumlah jam belajar pelajar menerusi forum pembelajaran formal dan forum pembelajaran tidak formal digunakan untuk melihat pola interaksi pembelajaran pelajar. Setiap interaksi yang dihasilkan dalam proses pembelajaran melalui persekitaran ekolaboratif ini telah direkod dan dikategorikan dengan lebih terperinci. Dapatan data diperolehi daripada data-data bersifat kualitatif menerusi penyertaan pembelajaran, temu bual, dan log interaksi, serta disokong oleh data-data kuantitatif menerusi gred pelajar, hasil jam belajar pelajar, dan soal selidik. Melalui reka bentuk ini, kaedah memperolehi data juga dapat divariasikan di samping lebih terperinci untuk dianalisis. Hasil daripada interaksi pembelajaran yang berlaku dalam persekitaran e-kolaboratif telah direkodkan ke dalam sebuah laporan log interaksi yang telah dikategori untuk memudahkan proses analisis data. Proses analisis data menggunakan ujian statistik iaitu analisis perkaitan, analisis regresi pelbagai dan analisis crosstab digunakan sebagai sokongan terhadap dapatan kualitatif melalui analisis kandungan dalam lapangan persekitaran e-kolaboratif. Bagi menentukan kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik yang telah dibina, satu kajian rintis dijalankan terhadap 78 orang pelajar dengan nilai pekali alpha Cronbach adalah .825 sebelum semester kajian dijalankan. Soal selidik tersebut mengukur 3 konstruk utama, (a) penggunaan diskusiMAYA; (b) reka bentuk interaksi; dan (c) orientasi pembelajaran. Dapatan utama kajian ini telah mendapati bahawa wujudnya 4 jenis kumpulan pelajar menerusi interaksi pembelajaran yang berlaku dalam persekitaran e-kolaboratif iaitu ‘kumpulan pelajar yang tidak menyertai’, ‘kumpulan pelajar yang memerhati’, ‘kumpulan pelajar sosial’ dan ‘kumpulan pelajar aktif’ dalam proses pembelajaran mereka. Menerusi kewujudan kumpulan pelajar tersebut, terdapat satu corak interaksi dapat diperhatikan, iaitu transformasi interaksi daripada kumpulan pelajar yang memerhati kepada kumpulan pelajar sosial dan seterusnya menjadi sebahagian daripada kumpulan pelajar aktif dalam proses pembelajaran menerusi persekitaran e-kolaboratif yang dibentuk. Di samping itu maklumat terbaru bagi reka bentuk e-pembelajaran menerusi platform diskusiMAYA yang diperolehi daripada (a) hasil penyertaan dan penggunaan dalam platform diskusiMAYA, (b) jenis-jenis interaksi yang dihasilkan, (c) jenis-jenis pengguna ekolaboratif, (d) pola pembelajaran yang berlaku, dan (e) keperluan peruntukan masa yang digunakan dalam aktiviti e-kolaboratif juga turut dilaporkan.

     Item Type: Thesis (PhD)
     Additional Information: Thesis (Ph.D.) – Faculty of Education, University of Malaya, 2013.
     Uncontrolled Keywords: Pembelajaran e-kolaboratif
     Subjects: L Education > L Education (General)
     Divisions: Faculty of Education
     Depositing User: Mrs Nur Aqilah Paing
     Date Deposited: 23 Jun 2015 15:43
     Last Modified: 23 Jun 2015 15:43
     URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/5614

     Actions (For repository staff only : Login required)

     View Item