Kesan pendekatan kognitif tingkah laku dalam kaunseling kelompok terhadap kebimbangan sosial dan perhatian fokus kendiri remaja / Mahzam bt Mohd Saad

Mohd Saad, Mahzam (2013) Kesan pendekatan kognitif tingkah laku dalam kaunseling kelompok terhadap kebimbangan sosial dan perhatian fokus kendiri remaja / Mahzam bt Mohd Saad. PhD thesis, University of Malaya.

[img]
Preview
PDF (Full Text)
Download (2060Kb) | Preview

  Abstract

  Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan Pendekatan Kognitif Tingkah laku dalam kaunseling kelompok (PKTKK) terhadap kebimbangan sosial dan perhatian fokus kendiri remaja. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat kesan interaksi antara PKTKK dengan jantina terhadap kebimbangan sosial dan perhatian fokus kendiri. Selain itu, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti situasi sosial yang menyebabkan kebimbangan sosial remaja serta simptom kebimbangan sosial. Kajian ini dijalankan secara eksperimen menggunakan reka bentuk faktorial 2x2 ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Sampel kajian terdiri daripada 72 orang (36 lelaki dan 36 perempuan) pelajar tingkatan enam rendah yang dipilih secara rawak di sebuah sekolah di Terengganu. Dua instrumen digunakan dalam kajian ini iaitu Skala Kebimbangan Sosial Remaja (SKSR) bagi mengukur kebimbangan sosial dan Skala Kesedaran Kendiri (SKK) bagi mengukur perhatian fokus kendiri. Kumpulan (rawatan dan kawalan) dan jantina merupakan dua pemboleh ubah tidak bersandar manakala dua pemboleh ubah bersandar adalah kebimbangan sosial dan perhatian fokus kendiri. Data kuantitatif dikumpul menggunakan kaedah laporan kendiri kertas-pensil manakala data kualitatatif dikumpul menggunakan kaedah temubual. Analisis Statistik deskriptif seperti min, peratusan dan sisihan piawai serta statistik inferensi seperti MANOVA, MANCOVA dan korelasi Pearson digunakan bagi menganalisis data kajian. Analisis temubual adalah sebagai trangulasi data kuantitatif Hasil kajian mendapati: 1). Terdapat perbezaan yang signifikan antara min ujian pos kumpulan kawalan berbanding dengan min ujian pos kumpulan rawatan bagi pemboleh ubah kebimbangan sosial remaja dengan nilai [F(1,68)=467.84,p<.05] dan pemboleh ubah perhatian fokus kendiri pada nilai [F(1,68)=420.64, p<.05]; 2). Tidak terdapat kesan interaksi yang signifikan antara rawatan dengan jantina terhadap pemboleh ubah bersandar kebimbangan sosial remaja (SKSR) dengan nilai [F(1,66)=5.04), p>.05] dan perhatian fokus kendiri pada nilai [F(1,66)=.15,p>.05] dan 3). Situasi yang paling kerap mendatangkan kebimbangan adalah seperti diperhati oleh orang lain dan berucap di khalayak ramai, manakala simptom kebimbangan yang kerap dialami remaja adalah jantung berdenyut pantas, sukar memberi perhatian dan fikiran terasa kosong. Implikasi kajian dari aspek teori, keilmuan dan pengukuran kebimbangan sosial dibincangkan. Kajian ini tidak mengambil kira faktor penyumbang kepada kebimbangan sosial dan implikasi terhadap kefungsian seseorang. Oleh itu, kajian lanjut tentang perkara ini diperlukan.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Thesis (Ph.D) -- Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, 2013
  Uncontrolled Keywords: Group counseling--Malaysia--Social aspects; Teenagers--Malaysia--Counseling of; Group counseling--Malaysia--Methodology; Self-esteem in adolescence--Malaysia
  Subjects: L Education > L Education (General)
  L Education > LB Theory and practice of education
  Divisions: Faculty of Education
  Depositing User: Mrs Nur Aqilah Paing
  Date Deposited: 25 Jun 2015 23:31
  Last Modified: 25 Jun 2015 23:31
  URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/5715

  Actions (For repository staff only : Login required)

  View Item