Amalan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran INSYA’ sijil tinggi agama Malaysia (STAM) / Habibah Mat Rejab

Habibah, Mat Rejab (2016) Amalan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran INSYA’ sijil tinggi agama Malaysia (STAM) / Habibah Mat Rejab. PhD thesis, University of Malaya.

[img]
Preview
PDF (Thesis PhD)
Download (4Mb) | Preview

  Abstract

  Objektif kajian ini adalah untuk meneroka amalan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran guru Insya‟ program Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan kesannya terhadap pelajar. Empat persoalan kajian digariskan (i) bagaimanakah guru melaksanakan amalan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran Insya‟? (ii) bagaimanakah guru memberi maklum balas kepada pelajar semasa proses mengarang? (iii) apakah kesan amalan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran guru terhadap motivasi dan kemahiran mengarang pelajar? dan (iv) apakah kekangan yang dihadapi oleh guru dan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Insya‟?. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan reka bentuk kajian kes. Peserta kajian ialah seorang guru Insya‟, dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dua kumpulan pelajar Tingkatan Enam dari sebuah sekolah agama di daerah Banting. Data dikumpulkan melalui pemerhatian bilik darjah, temu bual semi struktur, temu bual focus group dan analisis dokumen. Data pemerhatian disokong dengan rakaman video dan audio, manakala temu bual pula dirakam secara audio. Temu bual focus group dijalankan ke atas 20 orang pelajar terpilih; 10 orang dari 6 kelas Karomah dan 10 orang dari kelas 6 Siddiq. Data pemerhatian ditulis dalam borang catatan lapangan dan kemudiannya dikembangkan secara terperinci. Sementara itu, rakaman temu bual dimainkan semula dan ditranskrip secara verbatim oleh penyelidik. Beberapa dokumen yang relevan bagi menjawab soalan kajian turut dikumpul untuk dianalisis. Semua data yang dikumpul kemudiannya dianalisis menggunakan perisian ATLAS.ti versi 7 dengan menggunakan prosedur tertentu seperti pengekodan, nodes dan akhirnya membentuk beberapa tema utama. Dapatan kajian menunjukkan peserta kajian mengamalkan iv pendekatan proses kognitif yang berpusatkan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran Insya‟. Amalan pentaksiran untuk pembelajaran (AfL) disepadukan dalam pengajaran dan pembelajaran dan pada masa yang sama, pengajaran dan pembelajaran turut memberi fokus kepada amalan pentaksiran terhadap pembelajaran (AoL). Maklum balas lisan, bertulis dan nonverbal diberikan oleh guru semasa proses penulisan draf karangan dan maklum balas berperanan sebagai mekanisme pentaksiran dalam bilik darjah. Maklum balas lisan telah dikenal pasti sebagai amalan yang paling kerap diaplikasikan oleh guru. Pentaksiran yang disepadukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberi kesan positif kepada motivasi pelajar dan kemahiran mengarang mereka. Walau bagaimanapun, guru dan pelajar berhadapan beberapa kekangan dalam pengajaran dan pembelajaran Insya‟ yang mana ianya perlu diatasi untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Manakala isu biah atau persekitaran perlu diberi perhatian sewajarnya untuk membina iklim pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran kondusif yang menyokong pembelajaran berkesan. Implikasi kajian, penyelidik mencadangkan model penambahbaikan proses mengarang Insya‟ Sijil Tinggi Agama Malaysia dan mengemukakan Model Bersepadu 3P merangkumi elemen pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Thesis (PhD) – Faculty of Education, University of Malaya, 2016.
  Uncontrolled Keywords: INSYA’ program; Malaysian Higher Certificate of Religious Education (STAM); Education
  Subjects: L Education > L Education (General)
  Divisions: Faculty of Education
  Depositing User: Miss Dashini Harikrishnan
  Date Deposited: 19 Apr 2016 11:34
  Last Modified: 18 Jan 2020 10:55
  URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/6256

  Actions (For repository staff only : Login required)

  View Item