Masalah kemiskinan di dalam komuniti nelayan(satu kajian kes di Kampung Kuala Gula, Kuala Kurau,Perak Darul Redzuan) / Shabuddin Yaacob

Shabuddin , Yaacob (1988) Masalah kemiskinan di dalam komuniti nelayan(satu kajian kes di Kampung Kuala Gula, Kuala Kurau,Perak Darul Redzuan) / Shabuddin Yaacob. Undergraduates thesis, University of Malaya.

[img]
Preview
PDF (Academic Exercise (Bachelor’s degree)
Download (15Mb) | Preview

  Abstract

  Kajian yang dilakukan ini adalah terhadap komuniti nelayan untuk menaapatkan satu penjelasan tentang mengapakah komuniti nelayan seringkali dikaitkan dengan soal kemiskinan. Di dalam kajian ini, pengkaji akan cuba menjelaskan meberapa faktor yang menyebabkan wujudnya keadaan ini, terutamanya dari segi sosio-ekonomi. Di samping itu juga pengkaji akan cuba mengaitkannya dengan konsep, sebab ataupun faktor kemiskinan yang telah banyak diperkatakan sehingga kini. Ini terk~ndung di dalarn Bab III penulisan pengkaji. Di dalam Bab I - Pendahuluan, pengkaji akan rnembincangkan mengenai tujuan, kepentingan kajian ini diadakan dan metodologi yang digunakan. Selain daripada itu pengkaji juga akan turut rnembincangkan mengenai masalah-masalah yang dihadapi semasa pengumpulan bahan dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pengkaji untuk rnengatasi masalah ini. Pada Bab II, pengkaji akan membincangkan mengenai latarbelakang kawasan yang dikaji. Antara lain ialah rnengenai kedudUkan, pentadbiran, pend.uduk, agarna dan kepercayaan mereka. Walaupun begitu pengkaji tidak membincangkan secara terperinci rnengenai sosio-ekonorni kawasan yang dikaji di dalam bab ini. Ini kerana pengkaji akan rnernbincangkannya di dalam Bab IV. Pengkaji menghuraikan dengan terperinci mengenai masalah sosio-ekonomni komuniti yang dikaji di dalam Bab IV. Untuk itu pengkaji telah membahagikan kepada 3 pembahagian masalah besar mengenai sosio-ekonomi yang dihadapi oleh kornuniti itu. Antaranya yang berkaitan dengan ak.tiviti perikanan, pendapatan, pola penggunaan, pola simpanan dan kernudahan-kemuaahan asas. Akhir sekali, pengkaji akan cuba membuat kesimpulan berdasarkan teoritikal mahupun yang bercorak praktikal yang telah banyek diajukan mengenai kemiskinan komuniti nelayan di kawasan pengkajian. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat, adalah didapati faktor-faktor persekitaran serta pertimbangan sosial adalah perlu dianalisa terlebih dahulu sebelum melaksanakan program-program pembangunan.

  Item Type: Thesis ( Undergraduates)
  Additional Information: Academic Exercise (Bachelor’s degree) – Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 1988/1989.
  Uncontrolled Keywords: Socio-economy; Rural area; Poverty issues
  Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
  H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races
  Divisions: Faculty of Arts and Social Sciences > Dept of Anthropology & Sociology
  Depositing User: Mr Mohd Safri Tahir
  Date Deposited: 17 Oct 2018 02:28
  Last Modified: 17 Oct 2018 02:28
  URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/8460

  Actions (For repository staff only : Login required)

  View Item