Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | K | M | S
Number of items: 15.

A

Abd. Rahman, Ahmad Puaad (2004) Konsep islah menurut Al-Quran : suatu kajian terhadap perlaksanaannya dalam Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) / Ahmad Puaad Abd. Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Wahab, Zahidan (2004) Angka tujuh dalam al-Quran / Zahidan Abd. Wahab. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Ghani, Mardiana (2004) Penggunaan ayat al-Qur'an dalam bidang perubatan : kajian di Darussyifa', Bangi / Mardiana binti Abdul Ghani. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2004) Pemodenan dan pembaharuan dalam pengajian tafsir di kalangan orang Melayu : kajian ke arah pembinaan pengkalan data tafsir al-Quran / Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Masters thesis, Universiti Malaya .

Abu Bakar, Afifah (2004) Munasabah al-Qur'an : kajian penggunaan kata dasar al-'aql pada pengakhiran ayat al-Quran / Afifah Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Abdul Rashid (2004) Tafsir al-Nasafi dan Tafsir al-Jalalayn : satu kajian perbandingan / Abdul Rashid Ahmad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ali @ Mat Zin, Rosmawati (2004) Riwayat Israiliyyat : pengaruhnya dalam manuskrip hadith di alam Melayu / Rosmawati bt Ali @ Mat Zin. PhD thesis, Universiti Malaya.

H

Hussain, Rafiah (2004) Pengamalan sunnah : satu kajian terhadap kumpulan-kumpulan pengamal sunnah di Selangor / Rafiah binti Hussain. Masters thesis, Universiti Malaya.

K

Kamal, Nasahiddin (2004) Metodologi Al-Qur'an dalam menangani krisis moral dan penyakit sosial : satu kajian manhaj qurani dalam mengubati krisis moral dan penyakit sosial semasa / Nasahiddin Kamal. Masters thesis, Universiti Malaya.

Karim, Hidayati (2004) Personaliti muslimah : kajian terhadap ayat 32 dan 33 surah Al-Ahzab / Hidayati binti Karim. Masters thesis, Universiti Malaya.

M

Mansor, Jazilah (2004) Ayat-ayat kemasyarakatan dalam surah Al-Nisa': tumpuan kepada pembinaan keluarga Islam / Jazilah Mansor. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed Ramli, Farhah Zaidar (2004) Konsep Mukhtalaf al-Hadith menurut al-Syafi'i : tumpuan khusus terhadap kitab-nya Ikhtilaf al-Hadith / Farhah Zaidar Mohamed Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Shah, Siti Salwana (2004) Solat Rasulullah S.A.W. : suatu kajian terhadap jemaah masjid-masjid di daerah Kota Tinggi Johor / Siti Salwana Binti Mohd Shah. Masters thesis, Universiti Malaya.

S

Said, Khairuddin (2004) Metodologi Ibn al-Jawzi dalam Nasikh dan Mansukh : kajian terhadap buku Nawasikh Al-Qur'an / Khairuddin bin Said. Other thesis, University of Malaya.

Sidek, Mazlan (2004) Hadis dalam kitab al-Durr al-Thamin karangan Syeikh Daud al-Fatani : takhrij dan analisis Mazlan Sidek. Masters thesis, University of Malaya. .

This list was generated on Sat Oct 24 09:50:23 2020 MYT.