Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 1998

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | I | J | L | M | S
Number of items: 9.

A

Abd. Manap, Ismail (1998) Peranan masjid menurut Al-Sunnah : tumpuan utama kepada masjid-masjid di Brunei Darussalam / Haji Ismail bin Haji Abd. Manap. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abd. Razak, Safiah (1998) Konsep kerasulan menurut agama Yahudi : suatu kajian khusus dalam Bible Perjanjian Lama dan pandangan Islam terhadapnya / Safiah Abd. Razak. Masters thesis, University of Malaya.

B

Berghout, Abdulaziz (1998) Method of studying civilization accorrding [i.e.according] to Malik Bennabi / Abdulaziz Berghout. PhD thesis, University of Malaya.

I

Ismail, Muhammad Yamin (1998) Perbandingan kontrak insurans konvensional dan Islam : analisis khusus terhadap operasi Syarikat Takaful dan MCIS Insurance Berhad di Malaysia / Muhammad Yamin bin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

J

Jaafar, Nazli (1998) Falsafah sosial Ibn Khaldun dan perbandingannya dengan falsafah sosial neoplationis Islam Nazli Jaafar. Masters thesis, University of Malaya. .

L

Long, Muhamad Noor Habibi (1998) Akad Al-Murabahah mengikut perundangan Islam dan pemakaiannya di Bank Bumiputra Malaysia Berhad / Muhamad Noor Habibi Long. Masters thesis, University of Malaya.

M

Mohd. Amin, Juriah (1998) Kemukjizatan Al-Quran dan sains / Juriah binti Mohd. Amin. Masters thesis, University of Malaya.

S

Saari, Mohamad (1998) Peranan media cetak dalam dakwah di Malaysia : kajian khusus tentang penerbitan media cetak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia / Mohamad bin Saari. Masters thesis, University of Malaya.

Selamat, Muhammad Isa (1998) Pengaruh pemikiran Kiyai Haji Ahmad Dahlan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia / Muhammad Isa Selamat. Masters thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Sun Jun 24 00:22:59 2018 MYT.