Items where Division is "Faculty of Languages and Linguistics" and Year is 2002

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | H | M | S | W | Y
Number of items: 16.

A

Abd. Rahman, Jr. Abd Manaff (2002) An error analysis of English interrogatives : a case study / by Jr. Abd Manaff b. Abd. Rahman. Masters thesis, University of Malaya .

Abdul Karim, Abdul Salim (2002) An evaluation of critical thinking skills : a case study / Abdul Salim bin Abdul Karim. Masters thesis, University of Malaya .

Abdul Khir, Mohd Fahmi (2002) Pengguguran kata dan ayat : satu analisis kemukjizatan al-Quran / by Mohd Fahmi Abdul Khir. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rashid, Roswati (2002) Analisis kesilapan ayat-ayat bersyarat bahasa Jepun di kalangan pelajar-pelajar Melayu / Roswati Abdul Rashid. Masters thesis, University of Malaya .

Abdullah, Ab. Aziz (2002) Penggunaan huruf-huruf Muqatta'ah di awal surah dan kaitannya dengan kandungan surah al-Quran : satu analisis / Ab. Aziz Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Mohd Hilmi (2002) Pemikiran nahu al-Zamakhsyariy dalam tafsir al-Kasysyaf / disediakan oleh Mohd. Hilmi bin Abdullah. PhD thesis, University of Malaya.

C

Choong, Kee Foong (2002) Analisis strategi retorik Sultan Omar Ali Saifuddien III tentang isu-isu perlembagaan Negeri Brunei dan Rancangan Malaysia, 1959-1963 / Choong Kee Foong. PhD thesis, University of Malaya.

H

Hamid, Normaizam (2002) Analisis kesilapan sintaksis dalam karangan di kalangan pelajar prauniversiti : satu kajian kes / Normaizam binti Hamid. Masters thesis, University of Malaya .

M

Mahmood, Normazidah (2002) Soalan-soalan kemahiran menulis di dalam buku teks Bahasa Arab komunikasi : satu kajian kes / Normazidah Mahmood. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd. Kiram, Norazlina (2002) Kiasan Melayu dalam pengucapan awam : satu kajian teks ucapan / Norazlina Mohd. Kiram. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mustakim, Fuziah (2002) The attitude of secondary school students to the use of pop songs in the ESL class / by Fuziah Mustakim. Masters thesis, University of Malaya.

S

Shanmugam, J.R. (2002) Stereotypes in the language of beauty product advertisements / Jaya Ranee d/o Shanmugam. Masters thesis, Universiti of Malaya.

Sinar, Tengku Silvana (2002) Phasal and experiental realisations in lecture discourse : a systematic functional analysis. PhD thesis, University of Malaya.

W

Wee, Sheau Ping (2002) Sistem fonetik bahasa Mandarin : satu kajian ke atas konsonan initial yang dituturkan di Kuching, Sarawak / Wee Sheau Ping. Masters thesis, Universiti Malaya.

Y

Yeo, Yvonne Hwee Hong (2002) Machine translation from the perspective of relevance theory : an evaluative study / by Yvonne Yeo Hwee Hong. Masters thesis, University of Malaya.

Yusoff, Muhammad Saiful Anuar (2002) Al-tasybih dalam bahasa Arab : kajian pemikiran Abdul Qahir al-Jurjani dalam Asrar al-Balaghah / Muhammad Saiful Anuar bin Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Fri Aug 14 20:15:52 2020 MYT.