Hadith-Hadith munakahat dalam Kitab Jawi : takhrij dan analisis kitab Muhimmah dan Jam' Al-Fawa'id wa Jawahir Al-Qala'id / Muhammad Faidz b. Mohd Fadzil

Mohd Fadzil, Muhammad Faidz (2014) Hadith-Hadith munakahat dalam Kitab Jawi : takhrij dan analisis kitab Muhimmah dan Jam' Al-Fawa'id wa Jawahir Al-Qala'id / Muhammad Faidz b. Mohd Fadzil. Masters thesis, University of Malaya.

[img]
Preview
PDF (Full Text)
Download (3665Kb) | Preview

  Abstract

  Kajian ini menfokuskan kepada takhrij dan analisis hadith-hadith munakahat khususnya dalam karya jawi. Ia bertujuan untuk melihat sejauhmana penilaian dilakukan terhadap hadith-hadith yang dibawa pengarang-pengarang kitab dalam karya jawi dan adakah status hadith-hadith tersebut diberi penjelasan oleh mereka. Bagi mencapai objektif tersebut, pengkaji turut meneliti sejarah perkembangan penulisan hadith-hadith munakahat dalam karya jawi bagi melihat gambaran awal penulisan hadith dalam bidang munakahat yang pernah dihasilkan dalam tempoh sebelum era 20-an sehinggalah masa kini. Rentetan itu, pengkaji turut menilai apakah bentuk metodologi penulisan yang telah diaplikasikan oleh pengarang-pengarang kitab jawi terdahulu dan yang terkini. Kajian perpustakaan dan historis digunapakai pengkaji dalam proses pengumpulan dan penganalisaan data. Pengkaji telah memilih hadith-hadith dalam karya Syeikh Abdullah Bin Abdul Rahim al-Fatani, iaitu kitab Muhimmah dan karya Syeikh Dawud al-Fatani, iaitu kitab Jam‘ al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id sebagai asas kajian. Pengkaji menggariskan beberapa kriteria asas dan metodologi dalam mentakhrij serta menganalisis hadith-hadith yang terpilih daripada kedua-dua kitab tersebut. Metode kuantitatif dan kualitatif dalam penganalisaan data diaplikasi dalam bahagian ini. Kemudian, perbandingan dilakukan antara sumber riwayat hadith oleh pengarang-pengarang kitab yang dikaji dengan sumber riwayat hadith berdasarkan hasil takhrij. Hasil kajian mendapati, sebanyak 41 peratus daripada 160 buah hadith iaitu jumlah keseluruhan hadith yang dikaji adalah hadith bertaraf maqbul (diterima) dan 29 peratus darinya adalah hadith bertaraf mardud (ditolak). Manakala, hadith yang tidak diketahui hukumnya sebanyak 24 peratus dan selebihnya sebanyak 6 peratus adalah dari lafaz atau athar Sahabah. Sebanyak 16 buah hadith adalah riwayat yang berulang. Perbandingan sumber riwayat hadith oleh pengarang-pengarang kitab jawi dengan sumber riwayat hasil takhrij, menatijahkan 36 buah hadith daripada jumlah keseluruhan hadith mempunyai persamaan dengan hasil takhrij walaupun sedikit persamaan dalam beberapa riwayat, manakala sebanyak 129 buah hadith adalah tidak menyamai sumber sandaran hadith para pengarang kitab iaitu perbezaan secara keseluruhan atau berbeza salah satu daripadanya. 35 buah hadith tidak ditemui kitab sandaran serta 5 buah hadith yang dinyatakan pengarang kitab menyalahi hasil takhrij. Hadith-hadith yang dibawa sebahagian besarnya adalah bertaraf maqbul, namun hadith-hadith bertaraf mardud juga tidak seharusnya dibiarkan tanpa sebarang penerangan lanjutan berkenaannya. Usaha mentakhrij hadith dan mentahqiq penulisan daripada karya-karya jawi nusantara sangat diperlukan. Hakikatnya, usaha-usaha sebegini adalah suatu sumbangan yang besar dalam dunia Islam khususnya di nusantara. Ia juga memberi nilai tambah kepada karyakarya jawi tersebut dalam memperkemaskan kembali intipati atau kandungan penulisan serta sekaligus mengangkat dan menonjolkan keistimewaan karya-karya jawi.

  Item Type: Thesis (Masters)
  Additional Information: M.Usuluddin -- Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2014
  Uncontrolled Keywords: Hadith--Commentaries; Marriage (Islamic law)
  Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
  Divisions: Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith
  Depositing User: Mrs Nur Aqilah Paing
  Date Deposited: 23 Jul 2015 10:07
  Last Modified: 23 Jul 2015 10:07
  URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/5324

  Actions (For repository staff only : Login required)

  View Item