Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: - | . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z |
Number of items at this level: 1031.

-

-, Masrum (2013) Pengurusan harta zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-ZAWA) Universiti Islam Negeri Malang, Indonesia / Masrum. Masters thesis, University of Malaya.

-, Mulyadi (2003) Fasakh kerana keganasan rumah tangga menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975 : kajian di pengadilan agama Kerinchi, Jambi, Sumatera, Indonesia / Mulyadi. Masters thesis, University of Malaya.

.

., Hendriansyah (2013) Kajian pelaksanaan zakat pertanian di Sumatera Utara, Indonesia / Hendriansyah. Masters thesis, University of Malaya.

., Junaidi (2012) Analisis sistem operasi program pembangunan ekonomi masyarakat di Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri (BQ-BIMA) Banda Aceh, Indonesia / Junaidi. Masters thesis, University of Malaya.

., Marhadi (2010) Kajian aplikasi akad mudarabah di Pt. Asuransi Takaful Umum Jakarta, Indonesia / Marhadi. Masters thesis, University of Malaya.

., Milham (2014) Pemikiran beragama masyarakat Karo Desa Kwala Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia / Milham. Masters thesis, University of Malaya.

., Mukhlis (2013) Sumbangan wakaf tanah produktif terhadap peningkatan sosio ekonomi masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara / Mukhlis. Masters thesis, University of Malaya.

., Nasrun S. (2013) Peranan pondok pesantren dalam perkembangan pendidikan Islam di Kerinci, Jambi, Indonesia / Nasrun S. Masters thesis, University of Malaya.

., Rofiih (2011) Kajian pelaksanaan al-qard al-hasan di Baitul Mal Wat Tamwil al-Khairat Pamekasan Madura Indonesia / Rofiih. Masters thesis, University of Malaya.

., Shafwan (2011) Peranan agihan zakat produktif terhadap pembangunan industri kecil di Baitul Mal, Aceh / Shafwan. Masters thesis, University of Malaya.

., Syuryadi (2011) Peranan gadai syariah sebagai instrumen kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) : kajian khusus pengadaian syariah di Wilayah Batam, Riau, Indonesia / Syuryadi. Masters thesis, University of Malaya.

., Zulfahmi (2011) Metodologi ijtihad Imam al-Shafi'i : analisis pembaharuan berkaitan aspek munakahat di Malaysia / Zulfahmi. Masters thesis, University of Malaya.

A

A. Hamid, Abdul Haris (2002) Sejarah perkembangan ajaran sesat di Hulu Besut, Terengganu / by Abdul Haris bin A. Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

A. Razad, Muhd Aw-Waluddin (2003) Pembiayaan hutang : kajian perbandingan di Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) / Muhd Aw-Waluddin A. Razad. Masters thesis, University of Malaya.

Ab Aziz, Shazlina (2003) Kronologi peristiwa penting dalam pensejarahan Islam berdasarkan teks Tarikh al-Rusul wa al-Muluk karya Al-Tabari / Shazlina Ab Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Ab Rahim, Aisyah (2012) Shamsiah Fakeh (1924-2008) : kajian terhadap perjuangan wanita Islam di Tanah Melayu / Aisyah binti Ab Rahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ab Rahman, Muhamad Firdaus (2014) Pelaksanaan zakat pertanian di Malaysia berdasarkan maqasid syari'ah / Muhamad Firdaus Ab Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Ab. Ghani, Mohd. Zulkifli (2003) Pengagihan zakat mengikut Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 : kajian terhadap Asnaf fi sabilillah / Mohd. Zulkifli Ab. Ghani. Masters thesis, Universiti of Malaya.

Ab. Halim, Ahmad Norisham (2004) Program pembinaan sahsiah (PPS) di Sekolah Menengah Ugama (A) Saniah Pasir Puteh Kelantan / Ahmad Norisham bin Ab. Halim. Masters thesis, University of Malaya.

Ab. Rahman, Asmak (2000) Peranan sekuriti hutang Islam (IDS) dalam pasaran modal di Malaysia / Asmak Ab. Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Ab.llah, Zakiah (2009) Konsep zindiq : kajian dari perspektif pemikiran Islam / Zakiah binti Ab.llah. Masters thesis, University of Malaya.

Abas, Ismail (2001) Kesan kaedah penyelesaian masalah pengajaran akidah terhadap peningkatan kemahiran berfikir kritis di kalangan pelajar tingkatan empat / Ismail Abas. PhD thesis, University of Malaya .

Abbas, Rashidi (2004) Kesan pelaksanaan MS ISO 9002 : 1994 di Kolej IKIP Kuantan menurut perspektif islam / Rashidi Abbas. Masters thesis, University of Malaya.

Abd Ghani, Abd Rahman (2003) Sejarah rasm al-Quran : tumpuan utama kepada Rasm Uthmani / Abd Rahman bin Abd Ghani. Masters thesis, University of Malaya.

Abd Ghani, Basri (2003) Penggunaan dalam ekonomi : analisis dari perspektif Islam / Basri bin Abd Ghani. Other thesis, Universiti Malaya.

Abd Hadi, Borham (2016) Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-Muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah / Abd Hadi Borham. PhD thesis, University of Malaya.

Abd Hafidz, Hamdana (2011) Analisis prestasi amanah pelaburan hartanah Islam (I-REITs) di Malaysia / Hamdana bt Abd Hafidz. Masters thesis, University of Malaya.

Abd Hamid, Rohaily (2012) Teks khutbah Jumaat Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) : kajian tentang metode dan cabaran penyediaannya / Rohaily @ Abd Rahman bin Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Abd Kadir, Azhariah (2010) Ketaatan rakyat Malaysia terhadap kepimpinan negara ditinjau menurut persepktif teori ulu al-amr / Azhariah binti Abd Kadir. Masters thesis, University of Malaya.

Abd Latiff, Ahmad Zaki (2003) Pengaruh gerakan Islam Timur Tengah dalam perkembangan pemikiran Agama dan politik masyarakat Melayu (1971-1998) / Ahmad Zaki bin Hj Abd Latiff. PhD thesis, Universiti Malaya.

Abd Manan, Mazlan (2010) Kesalahan-kesalahan matrimoni dalam kes perceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah : kajian di Mahkamah Syariah Negeri Selangor Darul Ehsan / Mazlan bin Abd Manan. Masters thesis, University of Malaya.

Abd Rahman, Maznah (1990) Aktiviti keIslaman dan penerimaannya di kalangan masyarakat peneroka : tinjauan khusus di Felda Tenang Besut, Jerteh, Terengganu / Maznah Abd Rahman. Other thesis, Universiti Malaya.

Abd Rahman, Mohd Kalam Mazad (2010) Metodologi pengajian syariah di Marsah, Johor Bahru / Mohd Kalam Mazad Abd Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abd Rahman, Ruhiah (2004) Program dakwah pusat Pembangunan Tamadun Masyarakat Asli Pahang (PETAMA) : masalah dan penyelesaiannya / Ruhiah binti Abd Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abd Rani, Mohd Hidayat (2013) Kajian pelaksanaan saham wakaf di Majlis Agama Islam Selangor menurut perspektif pengurusan Islam / Mohd Hidayat bin Abd Rani. Masters thesis, University of Malaya.

Abd Razak, Muhd Imran (2013) Analisis metode jawapan hukum dalam ruangan soal jawab agama akhbar Harian Metro tahun 2010 / Muhd Imran bin Abd Razak. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Aziz, Hanifah (1990) Perancang keluarga menurut perspektif Islam dan realiti masyarakat kini : satu kajian di FELDA Soeharto, Hulu Selangor / Hanifah bt Abd. Aziz. Other thesis, University of Malaya.

Abd. Aziz, Kamarul Bakri (1999) Konsep ilmu tauhid dalam kitab jawi / Kamarul Bakri Abd. Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Ghani, Sayuti (2001) Pentadbiran dan pembangunan harta wakaf di negeri Melaka / Sayuti Abd. Ghani. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Hamid, Yusof (1999) Kegiatan Dakwah Tariqah Ahmadiyyah di Negeri Sembilan / Md. Yusof bin Abd. Hamid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abd. Jalil, Diniwati (2003) Pelantikan Undang Rembau di Negeri Sembilan : satu kajian perbandingan dengan pelantikan pemimpin dalam Islam / Diniwati Abd Jalil. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Latif, Faizuri (2001) Tuan Guru Haji Omar dan sumbangannya terhadap pendidikan di Daerah Besut, Terengganu / Faizuri Abd. Latif. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Manaf, Farahdina (2005) Maristan (hospital) dalam tamadun Islam : suatu kajian perbandingan tentang pelaksanaannya dengan Pusat Rawatan Islam Wilayah Persekutuan (PUSRAWI) / Farahdina Abd. Manaf. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Rahim, Patimah (1990) Islamic Outreach ABIM : pendekatan da'wah terhadap non Muslim dan saudara baru di Wilayah Persekutuan / oleh Nor Patimah bte Abd. Rahim. Other thesis, University of Malaya.

Abd. Rahman, Ahmad Puaad (2004) Konsep islah menurut Al-Quran : suatu kajian terhadap perlaksanaannya dalam Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) / Ahmad Puaad Abd. Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Razak, Safiah (1998) Konsep kerasulan menurut agama Yahudi : suatu kajian khusus dalam Bible Perjanjian Lama dan pandangan Islam terhadapnya / Safiah Abd. Razak. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Wahab, Zahidan (2004) Angka tujuh dalam al-Quran / Zahidan Abd. Wahab. Masters thesis, University of Malaya.

Abdalsalam Ibrahim, Hamad Gadalla (2022) Education and purification in Da'wah Sufi methods: A reference to the reform method Syeikh Ahmad Zarruq's: A case study (846 AH – 899 AH) / Abdalsalam Ibrahim Hamad Gadalla. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdelkader , Zenati (2022) Islamic alternatives in mitigating disputes of debts in Islamic bankings: A comparative study between Islamic jurisprudence and Kuwait Law / Abdelkader Zenati. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdelrahman , Monis (2018) The agricultural system in the holy Quran and its effects on development: Al-Ittifaq foundation in Indonesia as a case study / Abdelrahman Monis. Masters thesis, University of Malaya.

Abderrahman , Ethmane (2018) Retracting the juristic opinion in the Maliki Mazhab: An inductive juristic study / Abderrahman Ethmane. PhD thesis, Universiti Malaya.

Abdi Syahrial, Harahap (2015) Pelaksanaan dakwah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di Medan Sumatera Utara: Kajian tentang masalah dan cabaran / Abdi Syahrial Harahap. PhD thesis, Universiti Malaya.

Abdul Aziz, Ismail (1965) Semangat: Kepercayaan Pada-Nya / Abdul Aziz Ismail. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Abdul Ghani, Awang (1989) Pulangan terhadap tenaga kerja menurut perspektif Islam / Abdul Ghani Awang. Undergraduates thesis, University Of Malaya.

Abdul Ghani, Mohd Rizal (2010) Peranan Bank Negara Malaysia (BNM) dalam melaksanakan dasar kewangan : analisis dari perspektif ekonomi Islam / Mohd Rizal bin Abdul Ghani. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Ghani, Mohd. Khir Zahri (1989) Ulasan buku Hadith satu penilaian semula oleh Mohd. Khir Zahri Abdul Ghani. Other thesis, Universiti Malaya.

Abdul Halim, Ismail (1977) Masjid dan masyarakat / Abdul Halim Ismail. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Abdul Halim, Ruhana Shahirah (1999) Konsep seni dalam peradaban Islam / Ruhana Shahirah binti Abdul Halim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdul Hamid, Ahmad Faisal (2002) Dato' Haji Ismail Yusoff : sumbangannya terhadap perkembangan Islam di Kelantan Ahmad Faisal Abdul Hamid. Masters thesis, University of Malaya. .

Abdul Hamid, Md. Saufi (2005) Cara hidup Islam di kalangan masyarakat Langkawi : suatu kajian di Mukim Kuah, Langkawi Kedah Md. Saufi Abdul Hamid. Masters thesis, University of Malaya. .

Abdul Kadir, Abdul Razak (2000) Metodologi pendidikan tamadun Islam peringkat Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) : suatu kajian di sekolah-sekolah menengah di Kuching, Sarawak / Abdul Razak bin Abdul Kadir. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Kadir, Nor Adina (2010) Madrasah Idrisiah Bukit Chandan Kuala Kangsar Perak : sejarah dan sumbangannya terhadap pendidikan Islam dari tahun 1985-1999 / Nor Adina binti Abdul Kadir. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Khalil, Haji Hashim (1970) Struktur dan fungsi pentadbiran hal ehwal agama Islam di negeri Kedah / Abdul Khalil Haji Hashim. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Abdul Khir, Mohd Fahmi (2002) Pengguguran kata dan ayat : satu analisis kemukjizatan al-Quran / by Mohd Fahmi Abdul Khir. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Latif, Ros Asmaniza (2003) Kriteria pemilihan pasangan : satu kajian di kalangan masyarakat Islam di Besut Terengganu / Ros Asmaniza Haji Abdul Latif. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Malik, Helmi Akhtar (2013) Komunikasi kepimpinan menurut pandangan Imam al-Ghazali : kajian pelaksanaannya di sekolah-sekolah Alor Gajah, Melaka / Helmi Akhtar Abdul Malik. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdul Malik, Hj Majid (1989) Konsep ibadat menurut ilmu tasawwuf / Abdul Malik Hj Majid. Other thesis, University of Malaya.

Abdul Malik, Mohd Pua’ad (2014) Pemikiran hukum Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin dalam Kitab Ta'yid Tadhkirah Muttabi' Al-Sunnah fi al-rad 'ala al-qa'il bi sunniyah rak'atayn qabl al-Jum'ah / Mohd Pua'ad bin Abdul Malik. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Manas, Mohd Fazali (2011) Sumbangan Abd Aziz bin Abd Salam dalam pengajian tafsir : tumpuan terhadap al-Bayan pada ta'wil ayat-ayat al-Qur'an / Mohd Fazali bin Abdul Manas. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahim, Abdullah Bukhari (2004) Pemodenan dan pembaharuan dalam pengajian tafsir di kalangan orang Melayu : kajian ke arah pembinaan pengkalan data tafsir al-Quran / Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Masters thesis, Universiti Malaya .

Abdul Rahim, Mohammad Hilmi (2010) Manhaj tad'if al-Hadith Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Talkhis al-habir / Mohammad Hilmi bin Abdul Rahim. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahim, Wan Azhani (2003) Perlindungan terhadap isteri teraniaya menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan 1983 / Wan Azhani binti Abdul Rahim. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahman, Ahmad Ridza (2010) Pemikiran politik Islam Ustaz Abu Bakar Hamzah / Ahmad Ridza bin Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahman, Azhar (2003) Pengaruh pemikiran orientalis terhadap pendidikan Islam di Malaysia : suatu kajian mengenai sumber-sumber sejarah Islam di Malaysia / Azhar bin Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahman, Habibah (1990) Riwayat hidup Zayd ibn Thabit al-Ansari : satu kajian mengenai hadith-hadith riwayatnya di dalam sunan Sittah dan Muwatta' Imam Malik. Other thesis, University of Malaya.

Abdul Rahman, Mohamad Abu Bakar (2010) Metodologi dakwah Rasulullah s.a.w. di peringkat permulaan di Mekah : aplikasinya di Singapura / Mohamad Abu Bakar Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahman, Rumiza (2010) Pengajian al-Qur'an dalam kalangan ahli Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS), di Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu / Rumiza binti Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahman, Solahuddin (2009) Prinsip takaful dalam Al-Kutub Al-Sittah : takhrij dan analisis hukum / Solahuddin Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rasol, Lokman (2013) Pengurusan kualiti menurut perspektif Islam : kajian di Majlis Perbandaran Subang Jaya / Lokman bin Abdul Rasol. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rasyid, Ali Mursyi (2010) Pengurusan Majlis Taklim di Provinsi Sumatera Selatan : kajian dari aspek persepsi guru agama / Ali Mursyi Abdul Rasyid. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Razak, Monika @ Munirah (2003) Gaya hidup sihat : suatu kajian mengenai pemakanan menurut al-Qur'an dan sains / Monika @ Munirah Abd Razzak. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Salam, Norlida (2014) Majalah Guru (1924-1929) : kajian persuratan terhadap tulisan sejarah Islam / Norlida Abdul Salam. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Samad, Muhammad (2014) Etika perniagaan dari perspektif Islam : kajian terhadap peniaga Aceh terpilih di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Muhammad Abdul Samad. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Samad, Sa'diah (2002) Kesan poligami terhadap keluarga Islam : suatu kajian di Langkawi Kedah / Sa'diah Abdul Samad. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Shaer, Zuraini (2011) Metodologi tafsir ayat hukum oleh al-Shirbini dalam kitab al-Siraj al-munir : kajian terhadap Surah al-Nur / Zuraini binti Abdul Shaer. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Wahab, Mazni (2001) Pentadbiran fatwa di negeri Selangor : kajian terhadap Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam Selangor 1989 / Mazni binti Abdul Wahab. Masters thesis, University of Malaya.

Abdulelah Mohammed , Nasser Hazea (2018) Qurra' and Mufassirun opinions on the Wuquf al-Ta'anuq in the holy Quran and its indication on the meaning: A fundamental inductive study / Abdulelah Mohammed Nasser Hazea. PhD thesis, University of Malaya.

Abdull Samat, Hanida (2003) Pengurusan kebajikan anak yatim di Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) : kajian menurut perspektif al-Quran / Hanida Abdull Samat. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Ab Rahman al-Qari (2003) Bacaan al-Qur'an menurut Qira'at Nafi' : kajian di Maahad Tahfiz al-Qur'an Pulai Chondong, Kelantan / Ab Rahman al-Qari Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Ab. Aziz (2002) Penggunaan huruf-huruf Muqatta'ah di awal surah dan kaitannya dengan kandungan surah al-Quran : satu analisis / Ab. Aziz Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Abdul Ghani (2013) Permasalahan saudara baru dan penyelesaiannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Abdul Ghani bin Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Mazlan (1999) Pengajaran Tawhid di masjid-masjid : suatu kajian di daerah Muar Johor / Mazlan bin Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Mohd Pakhruddin (2003) Pengajian ilmu fiqh di Pondok Pasir Tumboh : suatu kajian terhadap metodologi dan keberkesanannya / Mohd Pakhruddin Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Mohd Ramizu (2001) Doktrin Sadd al-Dhara'i' dan pemakaiannya dalam pemerintahan kerajaan negeri Kelantan dari tahun 1990-1998 Mohd Ramizu Abdullah. Masters thesis, University of Malaya. .

Abdullah, Shuhairimi (2002) Penetapan kadar kos perbicaraan dalam penghakiman di Mahkamah Syariah : satu kajian di Mahkamah Syariah Selangor / Shuhairimi bin Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Syahrul Faizaz (2003) Institusi hisbah dalam sistem Islam : suatu kajian mengenai sejarah dan pelaksanaannya di Direktorat Penguatkuasaan DBKL Syahrul Faizaz Abdullah. Masters thesis, University of Malaya. .

Abdullah A S A , Almutairi (2023) The Qur’anic approach in rehabilitation of the behavioural disorders and criminal tendencies: Applied study on rehabilitation centre for repentant in Kuwait / Abdullah A S A AlMutairi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdulmajid @ Ahmae, Fatimah (2010) Pelaksanaan instrumen pelaburan Islam di Islamic Bank of Thailand (ISBT) / Fatimah binti Abdulmajid @ Ahmae. Masters thesis, University of Malaya.

Abdulrahman, Ibrahim Najm (2012) Mu`'am shuyukh al-hafiz al-Dimyati min bidayat al-kitab ila nihayat al-juz' al-khamis : dirasah wa-tahqiq wa-tahdhib = Mu'jam suyukh al-hafiz al-Dimyati from the beginning of the book until chapter five : an analysis, critique and summarization / Ibrahim Najm Abdulrahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdurrazaq, Mohammad Arif (2012) Aliran tafsir di Indonesia : kajian perbandingan di antara al-Furqan fi tafsir al-Qur'an karya A. Hassan dan al-Ibriz lima'rifat tafsir al-Qur'an al-'aziz karya Kh. Bisri Mustofa / Mohammad Arif Abdurrazaq. Masters thesis, University of Malaya.

Abu, Yusri (2004) Kefahaman akidah di kalangan saudara baru : suatu kajian di Kuala Lumpur Yusri Abu. Masters thesis, University of Malaya. .

Abu Bakar, Afifah (2004) Munasabah al-Qur'an : kajian penggunaan kata dasar al-'aql pada pengakhiran ayat al-Quran / Afifah Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Bakar, Azizi (2002) Amanah Saham Kedah (ASK) : satu penilaian dari perspektif hukum muamalat / Azizi Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Bakar, Basirah (2014) Penguasaan pengajian qira'at secara dalam talian : kajian di Madinah International Islamic University (MEDIIU) Shah Alam / Basirah binti Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Bakar, Mahyuddin (2000) Taklid kepada mazhab Syafie dalam amalan berkaitan zakat padi menurut undang-undang zakat Negeri Kedah / Mahyuddin bin Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Bakar, Mohamad Amin (2002) Pemakaian asas astronomi dalam menentukan arah qiblat di Malaysia : suatu pendekatan hukum / Mohamad Amin Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Bakar, Mohammad Hasnil (2004) Peranan Unit Dakwah Saudara Kita Jabatan Agama Islam Selangor dalam menangani hak dan kedudukan mualaf / Mohammad Hasnil Abu Bakar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abu Bakar, Mohd Mauli Azli (2004) Analisis pelaksanaan MS ISO 9000 di Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) menurut perspektif Islam / Mohd Mauli Azli Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Bakar, Siti Aishah (2012) Penggunaan multimedia dalam khutbah Jumaat : kajian terhadap penerimaan jemaah di Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq Bangsar, Kuala Lumpur / Siti Aishah Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Hasan, Husni Za’im (2013) Perkembangan jiwa agama di kalangan anak-anak menurut Robert H. Thouless dalam karyanya Psychology of Religion : analisis dari perspektif psikospiritual Islam / Husni Za'im binti Abu Hasan. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Hassan, Ab.Rahman (1970) Susunan dan pentadbiran Majlis Ugama Islam Pulau Pinang dan Seberang Perai / Abu Hassan Ab.Rahman. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Abu Hassan, Ummi Hani (2011) Drama dakwah di Malaysia : kajian tentang proses penulisan skrip / Ummi Hani Abu Hassan. Masters thesis, University of Malaya.

Abu Mansor, Mimi Aineen (2011) Penggunaan methadone dalam rawatan penagihan dadah di Malaysia : kajian menurut perspektif Islam / Mimi Aineen binti Abu Mansor. Masters thesis, University of Malaya.

Achmad Muchtar Ghazali, Aba Yazid (2004) Implementasi teori Maqasid al-syari`ah terhadap konsep nikah dan hak-hak wanita / Aba Yazid Achmad Muchtar Ghazali. Masters thesis, University of Malaya.

Adnan, Mohd Al Hafiz (2013) Dasar dan strategi pembangunan pelancongan di Langkawi : analisis menurut perspektif ekonomi Islam / Mohd Al Hafiz bin Adnan. Masters thesis, University of Malaya.

Adnan, Mohd Azli (2002) Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) : sumbangannya terhadap pendidikan Islam di Malaysia / Mohd Azli bin Adnan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Afkari, Rafiuddin (2004) Himpunan Mahasiswa Islam : suatu kajian mengenai sejarah dan sumbangannya terhadap Gerakan Islam Indonesia / Rafiuddin Afkari. Masters thesis, University of Malaya.

Afriadi, Sanusi (2017) Peranan komisi pemberantasan korupsi dalam merealisasikan urus tadbir baik dalam Islam di Indonesia / Afriadi Sanusi. PhD thesis, University of Malaya.

Agha, Awat Mohammed (2015) Traffic accidents and their liability in Iraqi law : an analytical study from fiqh perspective / Awat Mohammed Agha. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad, Khairul Anuar (1999) Pasaran niaga hadapan : analisis perbandingan / Khairul Anuar Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Lukman Hakimi (2014) Keberkesanan kurikulum pendidikan Islam dalam pembentukan sahsiah Muslim : kajian terhadap pelajar di Politeknik Pantai Timur / Lukman Hakimi bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Md Shukri (2010) Kefahaman masyarakat Islam terhadap keutamaan melaksanakan umrah berulang kali berbanding amalan bersedekah : kajian di Daerah Kubang Pasu, Kedah / Md Shukri bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Mohd Lutfi (2012) Sekolah Menengah Teknik Kajang, Selangor : kajian tentang metode pengajaran Pendidikan Islam / Mohd Lutfi Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Nasiruddin (2005) Analisis asas pembahagian sunnah kepada Tasyri'iyyah dan Ghayr Tasyri'iyyah / Nasiruddin Hj. Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Nor Hafizah (1990) Pengajian bahasa Arab di Akademi Islam : permasalahan dan penyelesaiannya dari perspektif pelajar / Nor Hafizah Ahmad. Other thesis, University of Malaya.

Ahmad, Norulhuda (1990) Perkahwinan campur dan kesannya terhadap masyarakat Islam : satu kajian di Wilayah Persekutuan / Norulhuda Ahmad. Other thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Rumaizi (2010) Amalan fidyah dalam masyarakat Islam di Kanchong Darat, Banting, Selangor : satu analisis / Rumaizi bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Safwan (2013) Amalan program usrah di sekolah agama menengah : kajian kes di Sekolah Agama Menengah Bestari, Subang Jaya, Selangor / Safwan bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Wan Abd Rahman (2015) Aspek kala dalam gaya bahasa nafi dalam Juz ‘Amma / Ahmad Wan Abd Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Zuhdi (2017) Abdul Karim Jamak dan pemikirannya tentang konsep ketuhanan / Ahmad Zuhdi. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad @ Mohd Zain, Mohd Zahiruddin (2002) Dato' Haji Muhammad bin Nasir : sumbangannya kepada pendidikan Islam / Mohd Zahiruddin Ahmad @ Mohd Zain. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Abd, al-Malik Briki (2010) Asalib al-da wah al-Islamiyah lil-shabab fi dawlah al-Imrat al-Arabiyah al-Muttahadah: Talabah jami at al-Shariqah namudhajan / Ahmad Abd al-Malik Briki. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Abd al-Malik, Briki (2010) Asalib al-da wah al-Islamiyah lil-shabab fi Dawlah al-Imarat al-Arabiyah al-Muttahadah: Talabah Jami at al-Shariqah namudhajan / Ahmad Abd al-Malik Briki. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Amer Rahimi , Che Ramli (2022) Isu-isu hukum Islam dalam transplantasi badan-kepala / Ahmad Amer Rahimi Che Ramli. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Dahalan, Nurul Wazeera (2011) Pensabitan isteri nusyuz menurut undang-undang keluarga Islam : kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Nurul Wazeera binti Ahmad Dahalan. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Fathi , Adam (2018) Konsep al-Ittijah al-Hida’i dalam pemahaman al-Quran: Kajian terhadap pemikiran Taha Jabir al ‘Alwani dalam kitab Ma‘Alim fi al-Manhaj al-Qur’ani / Ahmad Fathi Adam. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Hilmi, Ahmad Bazli (2014) Terjemahan makna Ayat Kawniyyat dalam terjemahan Al-Qur'an bahasa Melayu : analisis berdasarkan Tafsir 'Ilmi / Ahmad Bazli bin Ahmad Hilmi. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Irfan Ikmal , Hisham (2019) Jasad-jasad samawi dalam al-Kutub al-Sittah: Ke arah pembangunan modul pembelajaran astronomi Islam / Ahmad Irfan Ikmal Hisham. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Jamburi, Walijah (2010) Penghayatan ibadah dalam kalangan pelajar Islam : kajian di beberapa buah sekolah menengah kebangsaan di Petaling Jaya, Selangor / Walijah bt Ahmad Jamburi. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Salahuddin , Harun (2018) Taysir dalam ibadat haji dan umrah: Kajian berdasarkan keputusan muzakarah haji kebangsaan / Ahmad Salahuddin Harun. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Yusoff, Atifah (2014) Analisis beberapa istilah falsafah menurut Jabir Ibn Hayyan berdasarkan Kitab Al-Hudud / Atifah binti Ahmad Yusoff. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Zakwan, Mohd Fadzil (2018) Analisis konsep ketuhanan dalam Buddhisme menurut perspektif Islam / Ahmad Zakwan Mohd Fadzil. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Za’im Sabirin , Mohd Yusoff (2023) Keberadaan hadith Mawdu‘ dalam karya-karya Jawi: Kajian terhadap persepsi masyarakat Islam di Kelantan / Ahmad Za’im Sabirin Mohd Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Zulfadhli, Nokman (2013) Terjemahan makna perintah dalam Surah Al-Baqarah: Analisis perbandingan antara terjemahan tafsir Fi Zilal Al-Quran dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman / Ahmad Zulfadhli bin Nokman. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmadun, Musaiyadah (2013) Faktor insaniah dalam pengurusan kualiti : kajian di Majlis Agama Islam Selangor / Musaiyadah Ahmadun. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmed, Ali Mohammed Al-Sagheer (2011) Kitab ijabat al-sa'il sharh bughyat al-amil nazm al-kafil li-Muhammad ibn Isma`il al-Amir al-San'ani (d.1182H) : dirasat wa-tahqiq min awwal al-Bab al-thalith ila nihayat al-kitab = Kitab Ijabat al-saail sharh bughyat al-aamil nadhm Al-Kafil by Mohammed bin Ismail Al-Ameer Al-Sanaani (1182H) : a study and verification from the First section to the end of the book / Ali Mohammed Al-Sagheer Ahmed. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmed Elsaid , Ahmed Elfarses (2022) Characteristics of exemplary teachers and their practices in Malaysia international Islamic school from da'wah perspective / Ahmed Elsaid Ahmed Elfarses. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmed Hassan , Mohammed Ali Said (2022) The elements of building civilization and its challenges through surat an-NamL: An applied comparative study between Malaysia and Egypt / Ahmed Hassan Mohammed Ali Said. Masters thesis, Universiti Malaya.

Aiman Abdul Aziz Ahmed, Abdullah (2013) A systemic functional investigation of lexical cohesion and schematic structure in research articles on Islam and science / Aiman Abdul Aziz Ahmed. Masters thesis, University of Malaya.

Ain Farhana , Kamari (2019) Analisis prinsip pembelaan hak kumpulan minoriti di bawah pendekatan Islam Hadhari di Malaysia / Ain Farhana Kamari. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ainon Mardhiah , Zawawi (2019) Aplikasi ijtihad kontemporari dalam fatwa semasa: Analisis fatwa-fatwa Negeri Selangor dari tahun 2009-2013 / Ainon Mardhiah Zawawi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Aisyah, Dollah@ Abdullah (2015) Kaedah pentakwilan Al-Qur'an: Kajian perbandingan antara Al-Maturidi(M:944) dan Al-Tabari(M:923) / Aisyah Dollah@ Abdullah. PhD thesis, Universiti Malaya.

Aiyub , Ahmad (2019) Pengurusan anak yatim dalam perspektif hadith: Kajian di Pondok Markas al-Ishlah al-Aziziyah, Banda Aceh / Aiyub Ahmad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Akbar, Ahmad Fadly Rahman (2014) Sumbangan Daniel Djuned (1954-2010) dalam pengajaran dan pemikiran Hadith / Ahmad Fadly Rahman Akbar. Masters thesis, University of Malaya.

Akbar, Ali (2010) Pentafsiran ayat-ayat mawarith menurut H. Munawir Sjadzali / Ali Akbar. Masters thesis, University of Malaya.

Al Hasyimi, Sholahuddin (2011) Perkahwinan berbeza agama di Indonesia : kajian dari perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 / Sholahuddin Al Hasyimi. Masters thesis, University of Malaya.

Al ‘Uyuna , Mohd Amin (2022) Pensijilan halal Malaysia: Isu dan cabaran premis makanan Korea di Malaysia /Al ‘Uyuna Mohd Amin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Al-Kaili, Madheya Khalifa W.O. Saeed Mohd (2014) Theological innovation and intellectual efforts in facing it : theoretical and applied study in the UAE's communities / Madheya Khalifa W.O. Saeed Mohd Al-Kaili. Masters thesis, University of Malaya.

AlHarbi, Nawaf Mohammed M. (2012) Juhud al-Imam al-Bayhaqi fi ithbat al-'aqidah fi mabhath al-iman bi-al-yawm al-akhir = al-Bayhaqi's efforts in affirming the faith of the last day / Nawaf Mohammed M. AlHarbi. Masters thesis, University of Malaya.

Alawfi, Omar Awadhallah (2010) al-Shart wa-atharuhu al-fiqhiyah fi 'aqd al-nikah : dirasah tahliliyah / Omar Awadhallah Alawfi. Masters thesis, University of Malaya.

Alganabi, Kasem K.H.S. (2013) al-Mustajiddat al-fikriyah fi nizam hukm al-khilafah al-rashidah Abu Bakr al-Siddiq wa-'Umar ibn al-Khattab namudhajan = Intellectual innovation in the ruling system of the righty guided caliphate : a case study of Abu Bakar al-Siddiq and U'mar bin al-Khattab / Kasem K.H.S. alGanabi. Masters thesis, University of Malaya.

Alharbi, Ibtisam Abdullah (2012) al-Imam al-Sayuti's (d.911H) position on al-maulud al-Nabawi and his critics on al-Fakihani (d.734H) / Ibtisam Abdullah Alharbi. Masters thesis, University of Malaya.

Ali, Asyraf Ridwan (2001) Konsep pengurusan kaunseling perbandingan : suatu kajian terhadap pengamalannya di beberapa institusi pendidikan sekitar Kuala Terengganu / Asyraf Ridwan Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Ali, Mohamed Hassan Saeed (2009) al-Nashr li-fawa'id surah al-`Asr lil-Imam Muhammad ibn `Ali al-Shawkani (D 1250H) : dirasah wa tahqiq = al-Nashr li fawa'id surah al-Asr by Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkani : text and analysis / Mohamed Hassan Saeed Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Ali, Nor Aini (2013) Taksiran dan aplikasi zakat padi di Malaysia / Nor Aini binti Ali. PhD thesis, University of Malaya.

Ali @ Mat Zin, Rosmawati (2004) Riwayat Israiliyyat : pengaruhnya dalam manuskrip hadith di alam Melayu / Rosmawati bt Ali @ Mat Zin. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ali B. R, Elhrabi (2019) The phenomenon of al-Asabiyyah in the Arab Peninsula: The historical study of its political and social role in early Islam / Ali B. R Elhrabi. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ali Rubain, Jamaluddin (2001) Dakwah Islam kepada masyarakat terasing di Riau : kajian kes suku Talang Mamak Jamaluddin Ali Rubain. Masters thesis, University of Malaya. .

Ali Zeinelabdin Elhusseini , Sayed Ahmed Zayed (2019) Difference of opinions amongst the neo jurists of the Shafi’i is School of thought and its factors: A descriptive and analytical study / Ali Zeinelabdin Elhusseini Sayed Ahmed Zayed. PhD thesis, Universiti Malaya.

Alias, Azhar (2001) Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah dalam mengeluarkan fatwa-fatwa kajian dari tahun 1985-1995 / Alias Azhar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Alias, Bateriah (2002) Emansipasi wanita : suatu kajian terhadap pandangan wanita Islam di Universiti Teknologi Mara (UiTM), Kampus Seksyen 17, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Bateriah Alias. Masters thesis, University of Malaya..

Alias, Mohd Alimin (2011) Kedudukan dan perlindungan hak anak buangan (al-Laqit) menurut undang-undang Islam dan masyarakat di Malaysia / Mohd Alimin bin Alias. Masters thesis, University of Malaya.

Aling, Noor Asiah (2004) Barangan tenusu keluaran F&N : satu kajian berasaskan hukum kepenggunaan Islam / Noor Asiah Aling. Masters thesis, University of Malaya.

Almenoar, Sharifah Rodziah Lubna (1999) An analysis of two english language translations of the meaning of two surah of the Quran : a stylistics approach / Sharifah Rodziah Lubna AlMenoar. PhD thesis, University Of Malaya.

Alromema, Bassam Abdulmajid Abdullah (2012) Huquq al-Nabi salla Allah 'alayh wa-sallam min manzur Qur'ani : dirasah waqi'iyah = Rights of the Prophet (SAW) from Quranic view : a contemporary study / Bassam Abdulmajid Abdullah Alromema. Masters thesis, University of Malaya.

Alshahrani, Ali Saad M (2013) al-Tarikh al-siyasi wa-al-thaqafi li-qabilah Shahran al-'aridah fi-al-jazirah al-'arabiyah ma bayn 560M-661M : dirasat tarikhiyah naqdiyah = Political and cultural history of Shahran Al-Arabian tribe in the Arabic Peninsula between 560M-661M : a historical study / Ali Saad M Alshahrani. Masters thesis, University of Malaya.

Alshima Mohammed, Almlian (2018) International agreement in limiting the spread of nuclear weapons and its effect in the Middle East: Analysis from the Syariah Islamiyyah perspective / Alshima Mohammed Almlian. PhD thesis, University of Malaya.

Alzomi, Hussein Ali Omar (2009) Tarikh Bani Isra'il fi 'ahd Talut : dirasah mawdu'iyah tahliliyah min khilal al-Qur'an al-karim = History of the children of Israel in the period of Talut (Saul) : an objective and analytical study via the Holy Quran / Hussein Ali Omar Alzomi. Masters thesis, University of Malaya.

Amad Kadhim, M. Salih (2015) The philosophy argument in proving validity of Al-Qur’an: Thematic analysis on the thought of Said Al-Nursi / Amad Kadhim M. Salih. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ambak, Rohani (1990) Pengamalan Tareqat Naqsyabandiah tinjauan di surau Suluk Haji Maaruf, Lenggeng, Negeri Sembilan / Rohani Haji Ambak. Other thesis, University of Malaya.

Amboala, Bakri (2013) Politik Islam di Sabah : analisis perkembangan Parti Islam SeMalaysia di Daerah Tawau / Bakri bin Amboala. Masters thesis, University of Malaya.

Amel, Bezziche (2013) Al-Wasa'il al-mutbiqah fi al-masarif al-Islamiyah li-tahqiq maqasid al-shari`ah : Al-Bank al-Islami al-Malizi al-mahdud (BIMB) namudhajan / Bezziche Amel. Masters thesis, University of Malaya.

Amin, Che Ahmat (2012) Pemikiran Shaykh 'Abdullah 'Arif tentang doktrin Nur Muhammad dalam Kitab Bahr al-Lahut / Amin Che Ahmat. Masters thesis, University of Malaya.

Amin , Che Ahmat (2012) Pemikiran Shaykh ‘Abdullah ‘Arif tentang doktrin Nur Muhammad dalam kitab Bahr al-Lahut / Amin Che Ahmat. Masters thesis, University of Malaya.

Amira Mohamed , Khalifa Eblao (2019) Islamic decorative art during the Ottoman ruling in Tripoli, Libya: A study of its educational dimensions / Amira Mohamed Khalifa Eblao. PhD thesis, Universiti Malaya.

Amiratul Munirah , Yahaya (2015) Pemikiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi dan pengaruhnya terhadap pengajian tafsir di Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya. PhD thesis, University of Malaya.

Amram , Dingdorrormaeng (2019) Ijtihad dalam pelaksanaan ibadat: Analisis terhadap beberapa ibadat terpilih / Amran Dingdorrormaeng. PhD thesis, Universiti Malaya.

Amru Alhaz, Adnan (2015) Pengurusan derma awam dalam menjana ekonomi masjid: Perbandingan Masjid Negara dan Masjid Al-Ghufran Pinggiran Taman Tun Dr Ismail Kuala Lumpur / Amru Alhaz Adnan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Amru Alhaz , Adnan (2020) Penjanaan ekonomi masjid menerusi aktiviti perniagaan: Kajian di masjid-masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Amru Alhaz Adnan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Anam , Bashir (2023) The modern anti-hadith movements in Pakistan: A study on perception of Muslim youth in Punjab-Pakistan / Anam Bashir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Anisatul, Mardiah (2017) Pengaruh etika Islam terhadap etos kerja penenun songket Palembang / Anisatul Mardiah. PhD thesis, University of Malaya.

Anitha, Rosland (2016) Kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan perbankan Islam: Kajian ke atas pelanggan bank-bank Islam di Kuching, Sarawak / Anitha Rosland. PhD thesis, University of Malaya.

Anohkasae, Ismail (2003) Cara berpakaian bagi kaum muslimah : suatu kajian di Daerah Tok Hadi Selatan Thai / Ismail Anohkasae. Masters thesis, University of Malaya.

Anzaruddin, Ahmad (2015) Pentafsiran makna Hadis dalam buku haji dan umrah: Analisis pragmatik dan tematik / Anzaruddin Ahmad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Apipah, Ramli (2018) Kaedah hafazan al-Quran dan keberkesanannya dalam kalangan pelajar perempuan: Kajian di Maahad Tahfiz Sains Tanah Merah, Kelantan / Apipah Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Arbain, Paharudin (2002) Jabatan Agama Islam Perak (JAIPK) : suatu tinjauan terhadap peranan dan perancangan masa depannya terhadap Sekolah Menengah Agama Rakyat (SMAR) di Perak / Paharudin Arbain. Masters thesis, University of Malaya.

Arianto, Toni (2011) Pengurusan program dakwah di Integrated Islamic School Kota Damansara Selangor / Toni Arianto. Masters thesis, University of Malaya.

Arif Fathillah , Mohd Safar (2011) Analisis terhadap elemen Maqasid al-Syariah dalam produk Takaful Ikhlas di Malaysia / Arif Fathillah Mohd Safar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Arifin, Muhammad (2017) Analisis akulturasi budaya dan kepercayaan tradisional masyarakat Acheh menurut perspektif pemikiran Islam / Muhammad Arifin. PhD thesis, University of Malaya.

Ashraf Fouly Youssef , Mohamed Elassal (2019) The contemporary of modernist school of thought in reading the Quranic text: A critical analysis of al-Jaliy Fi al Tafsir by Abu Yaarob al-Marzouqi / Ashraf Fouly Youssef Mohamed Elassal. PhD thesis, Universiti Malaya.

Asiabu, Mohd Nazri (2004) Penggunaan maslahah dalam fatwa : kajian kes bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia / Mohd Nazri Bin Asiabu. Other thesis, Universiti Malaya.

Astawi, Nadisa (2011) Polisi dan strategi pembangunan keusahawanan melalui projek pembasmian kemiskinan di perbandaran (P2KP) : kajian implikasi masyarakat Islam di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia / Nadisa Astawi. Masters thesis, University of Malaya.

Awang, Aerisuli (2011) Penghayatan ibadah dan kesannya terhadap hubungan sosial di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring, Kuala Terengganu / Aerisuli binti Awang. Masters thesis, University of Malaya.

Awang, Asmida (2010) Program pembangunan insan di Masjid Daerah Kuching, Sarawak / Asmida binti Awang. Masters thesis, University of Malaya.

Awang, Azarudin (2015) Kajian pengalaman dialog kehidupan masyarakat Cina Muslim Terengganu sebelum dan selepas konversi / Azarudin bin Awang. PhD thesis, University of Malaya.

Awang, Jaafar (1999) Insurans berkumpul : suatu analisis dari segi teori dan amalan dalam Angkatan Tentera Malaysia / Mohd Jaafar Awang. Masters thesis, University of Malaya.

Awang @ Ab Rahman, Nurul Hayati (2013) Pelaksanaan bay' al-inah dalam pembiayaan peribadi di AmIslamic Bank Berbad / Nurul Hayati Awang @ Ab Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Awang @ Ab Rahman, Nurul Hidayah (2013) Kitaran hidup bintang : kajian komparatif antara tafsiran Al-Quran dan teori saintifik / Nurul Hidayah binti Awang @ Ab Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Awang Teh, Azimah (2010) Praktik yoga di pusat yoga Malaysian Association of Yoga Instructors (MAYI) : satu kajian dari perspektif pemikiran Islam / Azimah binti Awang Teh. Masters thesis, University of Malaya.

Awg Haji Tuah, Dy Zainab (2009) Perkembangan pentadbiran mahkamah syariah di negara Brunei Darussalam / Dy Zainab binti Awg Haji Tuah. Masters thesis, University of Malaya.

Ayidh Awwadh , A Alharthi (2022) The role of Adab al-Sultaniyyah in Fiqh al-Siyasah Alsyar`Iyyah: A comparative study between the works of al-Adab Alsultaniyyah and al-Ahkam al-Sultaniyyah / Ayidh Awwadh A Alharthi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ayub, Mohamad Shafiei (2013) Filem Ketika Cinta Bertasbih mengikut perspektif hukum Islam / Mohamad Shafiei Ayub. Masters thesis, University of Malaya.

Ayub, Mohd Nasir (2003) Konsep ma'rifah menurut Imam al-Ghazali : terjemahan dan analisis Risalah fi al-Ma'rifah / Mohd Nasir Ayub. Masters thesis, University of Malaya.

Ayub Asnawi, Siti Hafidah (2012) Metodologi dakwah Nabi Muhammad saw melalui pengkisahan : kajian tentang penerapan akhlak dalam Sahih al-Bukhari / Siti Hafidah Ayub Asnawi. Masters thesis, University of Malaya.

Azhar, Zainal Abidin (2010) Kurikulum pengajian akidah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten, Kerinci, Jambi, Sumatera, Indonesia / Zainal Abidin Azhar. Masters thesis, University of Malaya.

Azhari Jailani , Daud (2017) Pelaksanaan dan masalah dakwah ikatan Da’i Indonesia di Aceh / Azhari Jailani Daud. Masters thesis, University of Malaya.

Aziez , Salah Eddine (2018) Motives and consequences of revolution from siyasah shar'iyyah: Algerian scholars’ perceptionon contemporary Arab revolutions / Aziez Salah Eddine. PhD thesis, University of Malaya.

Aziz, Aemy (2013) Perlaksanaan prinsip al-Bay' Bithaman Ajil dalam pembiayaan perumahan : analisis di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia dan Bank Muamalat Malaysia Berhad / Aemy bin Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Aziz, Ahmad Bashir@Zolmat (2005) Pembentukan budaya pengurusan menyeluruh (total management culture) di Malaysia : analisis perbandingan dari perspektif Islam dan konvensional / Ahmad Bashir @ Zolmat Aziz. PhD thesis, University of Malaya.

Aziz, Nor Azlida (2010) Metodologi pentafsiran Sheikh Muhammad Idris al-Marbawi dalam kitab Tafsir Quran Marbawi / Nor Azlida binti Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Azizah , Abdul Majid (2022) Kajian kes stres kerjaya dalam kalangan guru Muslim sekolah rendah / Azizah Abdul Majid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Azizan, Ahmad Hisham (2009) Solat dan nilai-nilai spiritual dalam menangani gelisah dalam kalangan remaja Islam : kajian di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI), Selangor / Ahmad Hisham bin Azizan. Masters thesis, University of Malaya.

Azizul Hisham, Abdul Rashad (2018) Pengaplikasian terapi Islam dan peranan guru dalam Pendidikan Akhlak: Suatu kajian kes terhadap pelajar sekolah tahfiz swasta / Azizul Hisham Abdul Rashad. PhD thesis, University of Malaya.

Azmi, Subhi (2013) Terjemahan surah Al-Qiyamah ke Bahasa Melayu: Satu analisis perbandingan / Azmi bin Subhi. Masters thesis, University of Malaya.

Azmir Azri , Ahmad (2018) Potensi ijarah Min al-Batin dalam pembiayaan perumahan di Malaysia: Kajian menurut perspektif syariah / Azmir Azri Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Aznan, Mohamad 'Azizuddin (2014) Ta'liq tambahan dalam akad pernikahan : kajian di Ipoh Perak / Mohamad 'Azizuddin bin Aznan. Masters thesis, University of Malaya.

al-Gharibeh, Bara Barakat Hamad (2010) 'Ulama' al-shari'ah wa-'alaqatuhum bi-al-siyasah al-'Izz ibn 'Abd al-Salam namudhajan (660H) = Shariah scholars and their relationship with politics : a case study of al-'Iz ibn 'Abd al-Salam (660H) / Bara Barakat Hamad al-Gharibeh. Masters thesis, University of Malaya.

al-Harbi, Khalid Hindik (2013) Parameter of Islamic tolerance in fasting : an analysis from perspective of principles of Islamic jurisprudence = Dawabit samahat al-Islam fi al-siyam : dirasah ta'siliyah tahliliyah / Alharbi Khalid Hindik. Masters thesis, University of Malaya.

al-Nami, Hajir 'Amr Khalifah (2010) Marwiyat Jabir bin Zayd wa-al-Hasan al-Basri fi al-tafsir : dirasah wa-tahlil / Hajir 'Amr Khalifah al-Nami. Masters thesis, University of Malaya.

al-Qadasi, Murad Ahmad Derhem (2010) Asbab al-qusur fi al-iltizam bi-huquq ahl al-qiblah fi waqi` al-Muslimin wa subul mu`alajatiha : dirasah tahliliyah / Murad Ahmad Derhem al-Qadasi. Masters thesis, University of Malaya.

al-Qudsi, Ahmad Sami (2009) Hifz huquq al-tifl fi al-Islam halat al-harb : al-tifl al-Filastini namudhajan = Protection of children rights in Islam during war : a case study Palestinian children / Ahmad Sami al-Qudsi. Masters thesis, University of Malaya.

al-Reyami, Taher Ahmed Mohammed (2011) al-Malamih al-da'wiyah fi qissah Musa ma'a fir'aun fi al-Qur'an al-karim = Da'wah approach in the story of Moses with pharaoah in the Holy Quran : an analytical study / Taher Ahmed Mohammed al-Reyami. Masters thesis, University of Malaya.

al-Rida', Muhammad Iqlim (2011) Ashraf 'Ali al-Tahanawi wa juhudihi fi al-tarabat bayna al-hadith wa al-tasawwuf khilal kitabuhu "Haqa'iq al-tariqah min al-sunnah al-aniqah" = Ashraf Ali al-Tahanawi and his effort in linking between hadith and sufism through his book Haqiqat al-tariqat min al-sunnah al-aniqah / Muhammad Iqlim al-Rida'. Masters thesis, University of Malaya.

alQarni, Khalid Ali (2011) Da'f al-qayyim al-akhlaqiyah lada ba'd tullab al-Jami'at al-Sa'udiyah : Jami'at al-Ta'if anmudhajan = Moral transgression among university students in Saudi Arabia : a case study at University of Taif / Khalid bin Ali alQarni. Masters thesis, University of Malaya.

B

Bachir, Raouane Azziz (2011) Ithbat al-mawarith fi zill al-thawabat wa-al-mutaghayyirat : dirasah tahliliyah = Fixed and flexibilities of the Islamic law of succession : an analysis / Raouane Azziz Bachir. Masters thesis, University of Malaya.

Badeges, Abdul Malik (2013) The ownership of water services company in Indonesia : an Islamic economic perspective / Abdul Malik Badeges. Masters thesis, University of Malaya.

Baehaqi, Imron (2012) Perumpamaan Melayu : kajian terhadap penggunaannya oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar Juzu' 27 / Imron Baehaqi. Masters thesis, University of Malaya.

Bahaeddine, Megaache (2017) The consumer right and protaction mechanism in Algeria and Malaysia ligislations: A comparative study in light of siasah syar'iyyah / Bahaeddine Megaache. PhD thesis, University of Malaya.

Bahari, Md. Radzi (1997) Strategi pengajaran aqidah tahap dua sekolah rendah di kawasan Sungai Petani dan Yan Kedah / Md. Radzi bin Bahari. Masters thesis, Universiti Malaya.

Bahari, Muhamad Faisal (2014) Kepuasan pelajar terhadap kualiti perkhidmatan perbankan Islam di Malaysia / Muhamad Faisal Bahari. Masters thesis, University of Malaya.

Bahari, Nora'inan (1990) Perceraian di kalangan umat Islam : satu kajian kes di daerah Klang, Selangor Darul Ehsan. Other thesis, University of Malaya.

Baharuddin, Redzuan; Hussain, Hamdan; Anuar, Mislan (1998) Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) : penerapan nilai dan keberkesanannya / Redzuan Bin Hj Baharuddin, Hamdan Bin Hussain dan Mislan Bin Anuar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Baharudin, Hazarudin (2002) Teori pengislaman ilmu Ismail Al-Faruqi : suatu kajian terhadap pelaksanaan pakej Sijil Terbuka (SPM/KBSM) Kementerian Pendidikan Malaysia / by Hazarudin Baharudin. Masters thesis, University of Malaya.

Bahiyah, Ahmad (2015) Penentuan kriteria kifayah dan ma'ruf nafkah isteri dan anak di Malaysia / Bahiyah Ahmad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Bahrom, Hasan (2001) Masalah cita-cita politik dalam melaksanakan undang-undang Islam di Malaysia / by Hasan Bahrom. Masters thesis, University of Malaya.

Bahruddin, Abdul Haris (2014) Sumbangan Syeikh Ali Hasan Ahmad Al-Dariy dalam pengajian Hadith / Abdul Haris. Masters thesis, University of Malaya.

Bahrun, Sabariah (2009) Kajian pelaksanaan kurikulum j-QAF oleh guru pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Kent, Tuaran, Sabah / Sabariah binti Bahrun. Masters thesis, University of Malaya.

Bajuri, Mohamad Khairudin (2015) Pengamalan pemberian ganjaran dan hukuman dalam penghafazan Al-Quran daripada perspektif sains kelakuan dan tradisi Islam / Mohamad Khairudin bin Bajuri. Masters thesis, University of Malaya.

Bakar, Aslawati (2001) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar Raniry : peranan dalam perkembangan pendidikan Islam di Acheh Aslawati Bakar. Masters thesis, University of Malaya. .

Ballazi, Nur Jannah (2013) Penentuan tarikh-tarikh penting dalam sirah Rasulullah SAW berdasarkan pengiraan takwim Hijri terkini / Nur Jannah Ballazi. Masters thesis, University of Malaya.

Bara Barakat , Hamad Algharibeh (2016) The role of Islamic political parties in the contemporary political affairs: Case study of Al-Nahdah political party in Tunisia / Bara Barakat Hamad Algharibeh. PhD thesis, University of Malaya.

Basri , Husin (2018) Perbahasan epistemologi dalam wacana kalam al-Asha'irah: Analisis terhadap pemikiran al-Baqillani (m. 403H) dan al-Baghdadi (m. 429H) / Basri Husin. PhD thesis, University of Malaya.

Belkamel, Yassine (2001) Guarantee of basic human rights : a comparative study between Islamic law, International Charters and Algerian constitution Yassine, Belkamel. Masters thesis, University of Malaya. .

Bendaoud, Jamal (2013) The "unseen" in Islamic creed : a critical study on the sceptics of the "unseen" in Islam / Jamal Bendaoud. Masters thesis, University of Malaya.

Berghout, Abdulaziz (1998) Method of studying civilization accorrding [i.e.according] to Malik Bennabi / Abdulaziz Berghout. PhD thesis, University of Malaya.

Besar, Haji Mail (2008) Gerakan kristianisasi di kalangan masyarakat Islam : kajian di negara Brunei Darussalam / Haji Mail bin Besar. Masters thesis, University of Malaya.

Bhari, Azri (2010) Maslahah sebagai satu justifikasi terhadap keharusan sambutan Maulidur Rasul di Malaysia / Azri bin Bhari. Masters thesis, University of Malaya.

Borham, Abd. Shakor (1999) Amalan pembahagian harta pusaka orang-orang Islam di daerah Muar, Johor / Abd. Shakor Borham. Masters thesis, University of Malaya.

Buchori, Dawami (2013) Pelaksanaan pemilihan pemimpin di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Indonesia pada tahun 2010 : analisis menurut perspektif Islam / Dawami Buchori. Masters thesis, University of Malaya.

Bueraheng, Muhama (2003) Analisis terhadap pelaksanaan prosedur perkahwinan dan penceraian Majlis Agama Islam Wilayah Narathiwat Thailand / Muhama Bueraheng. Masters thesis, University of Malaya.

Bujang, Saimi (2009) Perwakilan autoriti dalam proses perancangan : kajian di institusi masjid Bahagian Sri Aman / Saimi bin Bujang. Masters thesis, University of Malaya.

Bustanur, (2005) Program dakwah di Riau Televisyen (RTV) : kajian tentang sambutan dan keberkesanannya terhadap masyarakat Islam di Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia / Bustanur. Masters thesis, University of Malaya.

C

Chaidir, Syaifullah (2012) Peranan Institusi Perguruan Diniyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat dalam pendidikan wanita / Syaifullah Chaidir. Masters thesis, University of Malaya.

Che Di, Nur Fadliana (2014) Interaksi Rasulullah S.A.W bersama Orang Kelainan Upaya (OKU) : kajian layanan terhadap mahasiswa kelainan upaya di Universiti Malaya / Nur Fadliana binti Che Di. Masters thesis, University of Malaya.

Che Harun, Mohammed Bazri (2012) Hadith-hadith dalam karya Syeikh 'Abd. al-Qadir al-Mandili : takhrij dan analisis / Mohammed Bazri Che Harun. Masters thesis, University of Malaya.

Che Hassan, Lokmal Hakim (2000) Ihya Ramadan melalui solat tarawih dalam masyarakat Kelantan : satu kajian di Jajahan Kota Bharu Lokmal Hakim Che Hassan. Masters thesis, University of Malaya. .

Che Ibrahim, Imran Ramzi (2003) Pembunuhan dengan hak : analisis terhadap pengguguran terapeutik / Imran Ramzi Che Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Che Man, Norajila (2011) Tanggungjawab sosial korporat : analisis perbandingan di Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Affin Bank Berhad / Norajila binti Che Man. Masters thesis, Universiti Malaya.

Che Mat, Che Cob (1996) Kriteria penerimaan dan penolakan hadith : satu kajian perbandingan antara Ahl al-Sunnah dan Shi'ah / Che Cob bin Che Mat. PhD thesis, Universiti Malaya.

Che Mohd Altarmizi, Che Yusoff (2012) Isu “Al-Lafz Wa Al-Makna” dan “Al-Makna Wa Almaghza”: Satu kajian perbandingan / Che Mohd Altarmizi Che Yusoff. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Che Othaman, Che Ismail (2010) Pemakaian maqasid al-shari'ah dalam produk Takaful Keluarga di Etiqa Takaful Berhad / Che Ismail bin Che Othaman. Masters thesis, University of Malaya.

Che Yaacob, Ahmad (1990) Pra-perbicaraan kesalahan jenayah : tinjauan perbandingan dari kanun prosedur jenayah Malaysia dan perspektif Islam. Other thesis, University of Malaya.

Che' Pa, Bharuddin (2003) Keanggotaan dalam badan perundangan mengikut perspektif Islam : satu kajian terhadap pengamalannya di Malaysia / Bharuddin Che' Pa. PhD thesis, University of Malaya.

Chek, Roziah (2010) Konsep perkahwinan dalam Islam dan Kristian : kajian perbandingan / Roziah binti Chek. Masters thesis, University of Malaya.

Choirin, Muhammad (2011) Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) : kajian dari aspek program dakwah di Jakarta / Muhammad Choirin. Masters thesis, University of Malaya.

D

Damyati, Akhmad Rofii (2010) The sources of knowledge in Islam : a study on the philosophical ideas of Syed Muhammad Naquib al-Attas / Akhmad Rofii Damyati. Masters thesis, University of Malaya.

Darwin , Zainuddin (2017) Menangani gerakan Islam Liberal di Indonesia: Kajian tentang usaha Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan halangannya / Darwin Zainuddin. PhD thesis, University of Malaya.

Daud, Humam (2004) Kutipan zakat dan agihannya : suatu kajian di awal Islam Humam Daud. Masters thesis, University of Malaya. .

Daud, Mahyudin (2012) Metodologi pentafsiran ayat al-ahkam dalam al-Tafsir al-munir karangan Wahbah al-Zuhayli / Mahyudin bin Daud. Masters thesis, University of Malaya.

Daud, Mohd Zaki (2003) Pendidikan Islam di sekolah rendah swasta : suatu kajian di Sekolah Rendah Islam al-Amin, Kuala Lumpur / Mohd Zaki Daud. Masters thesis, University of Malaya.

Daud, Noriza (2004) Semiotik daripada perspektif Islam : konsepsi lambang pantun warisan rakyat / Noriza Daud. Masters thesis, University of Malaya.

Daud, Zainora (2015) Penilaian pelaksanaan kurikulum qiraat di Darul Quran dan ma’ahad tahfiz Al-Qur’an di Malaysia / Zainora binti Daud. PhD thesis, University of Malaya.

Daud, Zakaria @ Mahmod (1997) Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab dan pengaruhnya terhadap ajaran ahli Sunnah Wal-Jamaah di Perlis / Zakaria @ Mahmod bin Daud. PhD thesis, University of Malaya.

Deraman, Fauzi (1997) Kedudukan Hadith dalam Kitab Jawi : satu kajian terhadap karya-karya Syeikh Dawud bin Abdullah Al-Fataniy / Fauzi bin Deraman. PhD thesis, University of Malaya.

Dimon, Zanariah (2004) Perkembangan undang-undang jenayah Islam di Malaysia / Zanariah bt. Dimon. Masters thesis, Universiti Malaya.

Djalil, H. Munawar A. (2002) Pelanggaran hak asasi manusia di Aceh tahun 1989-1998 menurut syariah dan perlembagaan Indonesia / oleh H. Munawar A. Djalil. Masters thesis, University of Malaya.

Don, Abdul Ghafar (2004) Peranan institusi dakwah di Britain : kajian di The Islamic Foundation / Abdul Ghafar Don. PhD thesis, University of Malaya.

Draman, Mohammad Shukri (2010) Pengurusan dakwah terhadap saudara baru : kajian di Pejabat Agama Islam Daerah Klang Selangor Darul Ehsan / Mohammad Shukri Draman. Masters thesis, University of Malaya.

Dziyauddin, Marwazi (2005) Tahqiq kitab : Munyah al-Musalli karangan al-Alim al-Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani / Marwazi Dziyauddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

E

Ebrahim Mohammed , Abdo Mousi (2018) Theological deviations and their impact on the Arab Spring: An analytical and critical study on Yemen and Syria / Ebrahim Mohammed Abdo Mousi. PhD thesis, University of Malaya.

Eddy, Gunawan (2004) Hubungan kadar bunga dan inflasi dari perspektif kewangan Islam : penyelesaian di Indonesia / Eddy Gunawan. Masters thesis, University of Malaya.

Edi Yanto , Muhammad Ali (2006) Proses mencari 'Illah dalam menentukan hukum: Kajian teori berasaskan usul Syafi'i / Edi Yanto Muhammad Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Efendi, Zubir (2005) Pembangunan ekonomi masyarakat desa menurut perspektif Islam : kajian terhadap program pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Propinsi Riau, Indonesia / Zubir Efendi. Masters thesis, University of Malaya.

Engku Wok Zin, Engku Hassan (2010) Penggunaan al-qiyas dalam kitab Umm al-Barahin / Engku Hassan bin Engku Wok Zin. Masters thesis, University of Malaya.

Erlina Andestuti, Abdullah (2012) Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia (1947-2009): Kajian di Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kerinci, Jambi / Erlina Andestuti. Masters thesis, University of Malaya.

Erny Izatun Salwa , Kamaruddin (2018) Dakwah sukarelawan pemandu pelancong masjid terhadap pelancong bukan Islam di Wilayah Persekutuan / Erny Izatun Salwa Kamaruddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Esma , Dagtekin (2023) Unification of Hijri calendar from the perspective of Islamic astronomers in Malaysia / Esma Dagtekin. Masters thesis, Universiti Malaya.

F

Fadli, Khoirul (2010) Peranan pendakwah dalam pembangunan ekonomi masyarakat Medan Indonesia / Khoirul Fadli. Masters thesis, University of Malaya.

Fahmi Ali , Hudaefi (2018) An analysis of Islamic banking performance using Maqasid shariah index: Evidence from Malaysia and Indonesia / Fahmi Ali Hudaefi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Faishal, Muhammad (2010) Pondok Pesantren Wakaf al-Mukhlisin : sejarah dan peranannya terhadap pendidikan Islam di Batubara (1997-2010) Sumatera Utara, Indonesia / Muhammad Faishal. Masters thesis, University of Malaya.

Faizal Azuat , Hasim (2018) Amalan menutup aurat dalam kalangan pelajar ketika aktiviti kesenian: Kajian di Sekolah Seni Malaysia Johor / Faizal Azuat Hasim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Faizin, Faizin (2017) Aliran dan pengaruh pemikiran akidah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Provinsi Jambi : Analisis dari perspektif pemikiran Islam / Faizin. PhD thesis, University of Malaya.

Fakhriani, Mohammed Yusof (1989) Bedah siasat : penilaian Islam terhadap amalannya di Malaysia / Fakhriani Mohammed Yusof. Undergraduates thesis, University Of Malaya.

Farhan Naser , A. Alfarhan (2023) Mechanism for developing overall performance from a human development perspective: A study on ISESCO / Farhan Naser A. Alfarhan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Fatemaelzahraa Elsied Aly , Mohammed Ismail (2019) Discrimination against women in CEDAE convention: A critical study in light of the Holy Quran post graduate students at Qatar University as a model / Fatemaelzahraa Elsied Aly Mohammed Ismail. PhD thesis, Universiti Malaya.

Fatin Afiqah , Jamaludin (2018) Penglibatan wanita dalam aktiviti backpack menurut perspektif hukum Islam semasa / Fatin Afiqah Jamaludin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Fatin Nabilah, Abdul Wahid (2015) Kajian pelaksanaan Skim Takaful Mikro di Malaysia / Fatin Nabilah Abdul Wahid. Masters thesis, University of Malaya.

Fatma, M. Farhat (2016) A systemic linguistic analysis of process types, participant roles and modality types in Obama's speeches on Muslim world issues / Fatma M .Farhat. Masters thesis, University of Malaya.

Fatma Mohamed , A W Ramdan (2018) Religious and psychological compatibility and its effect in shaping the personality of Muslim from da’wah perspective: A study in Sabha, Libya / Fatma Mohamed A W Ramdan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Fauziah, Eneng (2011) Peranan perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi ummah kajian di Bank Syariah Mandiri (BSM), Jawa Barat, Indonesia / Eneng Fauziah. Masters thesis, University of Malaya.

Faysal `Abd Allah Msallati, Zaynab (2013) al-Ruwat al-muttahimun bi-bid`ah wa-infirad al-Imam Muslim Rahimahu Allah bi-al-rawiyat `anhum fi sahihih : dirasat wa-takhrij / Zaynab bint Faysal `Abd Allah Msallati. Masters thesis, University of Malaya.

Fazzan, Fazzan (2017) Amalan gratifikasi dalam kalangan masyarakat Islam di Aceh: Analisis dari perspektif hukum Islam / Fazzan. PhD thesis, University of Malaya.

Firdaus , Sulaiman (2016) Tafsir sufi: Kajian analitikal Terhadap kitab tafsira al-Bahr al-Madid fi tafsir al-Quran al-Majid oleh Ibn `Ajibah (1160 -1224 H) / Firdaus Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

Fitrah Rahmatika , Muslih (2023) Factors influencing the financial performance of selected Islamic Banks in Malaysia and Indonesia / Fitrah Rahmatika Muslih. Masters thesis, Universiti Malaya.

Fuad, Mahmud Zaki (2002) Pembaharuan dalam undang-undang Islam : kajian terhadap status hakim wanita di Indonesia Mahmud Zaki Fuad. Masters thesis, University of Malaya. .

G

Gadriya Omar, Fidil Alsherif (2017) Parental roles in developing creative thinking skills among secondary school students: A study in Sebha, Libya / Gadriya Omar Fidil Alsherif. PhD thesis, University of Malaya.

Galal Abdullah, Ahmed Saif (2018) Thinking and its development approaches: The 2nd third of al-Quran al-Karim as a case study / Galal Abdullah Ahmed Saif. PhD thesis, University of Malaya.

Ghazali, Mohd. Rumaizuddin (2000) Syeikh Muhammad al-Ghazali : pemikirannya dalam buku Kayfa nata'amal ma'a al-Qur'an / Mohd. Rumaizuddin Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ghazali, Zamri (2011) Konsep perkahwinan mengikut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam Kitab Idah al-albab / Zamri bin Ghazali. Masters thesis, University of Malaya.

Gholamreza , Nuei (2018) Apostasy from a Qur’anic and Hadith perspective: A study among converted Iranian in Malaysia / Gholamreza Nuei. PhD thesis, University of Malaya.

H

Haba, Badaruddin (2012) Kajian Hadith dalam kitab tafsir Marah Labid karya Syeikh Nawawi al-Bantani : tumpuan kepada Surah al-Baqarah / Badaruddin Haba. Masters thesis, University of Malaya.

Habibi, Mohamad Ramadan (2013) Pengaruh fatwa Yusuf Al Qaradawi terhadap fatwa berkaitan politik Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia / Mohamad Ramdan Habibi. Masters thesis, University of Malaya.

Hadi, Liswan (2013) Epistemologi fiqh Indonesia : analisis pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy / Liswan Hadi. Masters thesis, University of Malaya.

Haji Abdul Hamid, Norwati (1990) Peranan guru takmir masjid dalam penyebaran Islam : satu kajian di daerah Temerloh / Norwati Haji Abdul Hamid. Other thesis, University of Malaya.

Haji Ahmad, Siti Sarah (2014) Adab al-riyadah wa al-istislah dalam pembangunan modal insan menurut al-Mawardi dalam Karya adab al-dunya wa al-din / Siti Sarah binti Haji Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Haji Ahmad Talhah, Mohamad Hadi (2003) Pembubaran perkahwinan kerana darar dan syiqaq : kajian kes di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mohamad Hadi Haji Ahmad Talhah. Masters thesis, University of Malaya. .

Haji Alias, Muhammad Bahrin (2010) Isu-isu pemelukan Islam menurut undang-undang negara Brunei Darussalam / Muhammad Bahrin bin Haji Alias. Masters thesis, University of Malaya.

Haji Asmawi, Kaspol Anuar (1990) Sikap parti-parti politik terhadap penubuhan negara Islam di Malaysia : tumpuan kepada Parti Tindakan Demokratik (DAP) / Kaspol Anuar bin Haji Asmawi. Other thesis, Universiti Malaya.

Haji Gemok, Suhaimi (2010) Penguatkuasaan kesalahan jenayah Islam di Brunei Darussalam / Suhaimi bin Hj. Gemok. Masters thesis, University of Malaya.

Haji Mashar, Muhd Rushdan (1990) Pentadbiran agama Islam negeri Pahang : satu tinjauan sejarah / Mohd. Rushdan Hj. Mashar. Other thesis, University of Malaya.

Haji Mohd Zain, Salsabil (2012) Israiliyyat dalam manuskrip Melayu : kajian terhadap Hikayat mukjizat Nabi / Salsabil binti Haji Mohd Zain. Masters thesis, University of Malaya.

Haji Muh. Ali, Hasbi (2013) Mahar sebagai satu bentuk jaminan sosio-ekonomi wanita : kajian di Tawau, Sabah / Hasbi Haji Muh. Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Haji Ramli, Lokman (1990) Masalah dominan ekonomi Malaysia dan penyelesaiannya menurut al-Quran / Lokman Haji Ramli. Other thesis, Universiti Malaya.

Haji Wan Husin, Wan Norhasniah (2001) Hukum bunuh ke atas pengedar dadah : satu analisis berdasarkan siasah syar'iyyah Wan Norhasniah Haji Wan Husin. Masters thesis, University of Malaya. .

Hakim , Harkati (2019) The social conscientious in the light of al-Hadith: A case study on University of Malaya's students / Hakim Harkati. PhD thesis, Universiti Malaya.

Hakim Mohammed , Ahmed Alhusaini (2019) Political Participation between the Islamic political Jurisprudence and the Perspective of Good Governance / Hakim Mohammed Ahmed Alhusaini. Masters thesis, Universiti Malaya.

Halim @ Ab. Halim , Ismail (2018) Perspektif ilmu kolonial tentang hukum Islam dan masyarakat di Tanah Melayu: Analisis terhadap karya-karya terpilih / Halim @ Ab. Halim Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Hamat, Mohd. Fauzi (1996) Pengaruh mantiq terhadap pemikiran Islam / Mohd. Fauzi bin Hamat. Masters thesis, University of Malaya.

Hambali, Madiha (2001) Penyalahgunaan dadah di kalangan remaja Islam : suatu kajian di Selangor / Madiha binti Hambali. Masters thesis, University of Malaya.

Hamdani, Hanafi (2014) Integriti menurut Hadith Nabi : kajian terhadap kefahaman kakitangan pentadbiran UiTM Shah Alam / Hanafi bin Hamdani. Masters thesis, University of Malaya.

Hamid, Mohamad Zaki (2009) Sektor pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Selangor : kajian tentang pelaksanaan program dakwah dan keberkesanannya / Mohamad Zaki bin Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Hamid, Mohamad Zaki (1990) Muhammad Abdul Wahhab : satu kajian dari sudut aqidah dan pandangan ulamak Islam dan Barat terhadapnya / Mohamad Zaki Hamid. Other thesis, University of Malaya.

Hamizah , Ruslan (2018) Sumbangan Jamal al-Din al-Qasimi dalam bidang astronomi: Kajian berdasarkan kitab tafsir Mahasin Al Ta'wil / Hamizah Ruslan. Masters thesis, University of Malaya.

Hammyd, Amal Emhamad Ab. (2011) Fa'iliyat al-khidmat al-ijtima'iyah fi mu'assasat al-tarbiyah wa-tawjih al-ahdath al-manharifin bi-Libya wa-qudratuha 'ala 'ilajihim : dirasah maydaniyah bi-madinah Tarabulus = The effectiveness of social services in Libyan delinquents educational and guidance institutions : a case study in Tripoli/ Amal Emhamad Ab. Hammyd. PhD thesis, University of Malaya.

Hamrie, Fatimah (2013) Kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus dalam kalangan saudara kita : kajian di Urusetia Saudara Kita (USK) Kuching, Sarawak / Fatimah binti Hamrie. Masters thesis, University of Malaya.

Hamzah, Abdullah (2013) Konsep bidadari dalam Al-Quran Al-Karim : satu analisis balaghah / Abdullah bin Hamzah. Masters thesis, University of Malaya.

Hamzah, Ahmad Asyraf (2003) Sistem perbankan Islam dan pelaksanaannya di Ibu Pejabat Bank Rakyat / Ahmad Asyraf bin Hamzah. Masters thesis, University of Malaya.

Hamzah, Halipah (2002) Kefahaman tentang Al-Sakha dan penghayatannya di kalangan kakitangan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan / Halipah binti Hamzah. Masters thesis, University of Malaya.

Hanaa , Abubaker Babateen (2016) Al-sunnah and future planning for social solidarity: A study on social charities organizations in Saudi and Turkey / Hanaa Abubaker Babateen. PhD thesis, University of Malaya.

Hanafiah, - (2010) Aspek-aspek sejarah dalam karya sastera di zaman kerajaan Islam Acheh pada abad ke-19 / Hanafiah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hani Ali , A Albalawi (2017) Universal message between Islam and Christianity: A comparative study between Muslim and Christian thinkers / Hani Ali A Albalawi. PhD thesis, University of Malaya.

Hapipah, Endot (1970) Pentadbiran Jabatan Agama Johor dan peranan-nya dalam masharakat Islam / Hapipah Bte Endot. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Hapipah, Endot (1970) Pentadbiran Jabatan Agama Johor dan peranan-nya dalam masharakat Islam / Hapipah Bte Endot. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Harahap, Abdi Syahrial (2003) Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Batak Karo : suatu kajian di Kaban Jahe, Sumatera Utara / Abdi Syahrial Harahap. Masters thesis, University of Malaya.

Haris, Didik M. Nur (2011) Kitab Jadual Nikah karya Isma'il Mundu : teks dan analisis / Didik M. Nur Haris. Masters thesis, University of Malaya.

Harun, Abdul Halim (2015) Syarat kesihatan fizikal bagi ketua negara menurut Islam : kajian dalam konteks politik Indonesia / Abdul Halim Harun. PhD thesis, University of Malaya.

Harun, Mohammad Sabran (2013) Pengurusan aktiviti dakwah di Masjid Daerah Kerian, Perak : kajian tentang persepsi dan masalah / Mohammad Sabran Harun. Masters thesis, University of Malaya.

Hasan, Haslizawati (2003) Amalan berpoligami dan kesannya terhadap pembangunan keluarga : satu tinjauan di daerah Kuala Terengganu / Haslizawati Hasan. Masters thesis, University of Malaya.

Hashim, Jamil (1990) Persoalan targhib dan tarhib menurut perspektif aqidah Islamiah / Jamil bin Hashim. Other thesis, Universiti Malaya.

Hashim, Fadzliyah (2004) Kesan pendidikan Islam terhadap cara hidup pelajar : suatu kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abd. Aziz, Simpang Empat, Alor Star, Kedah Fadzliyah Hashim. Masters thesis, University of Malaya..

Hashim, Hasnizam (2004) Metodologi pengajian syariah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia / Hasnizam bin Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

Hashim, Hydzelan (2005) Pengaruh nasionalisme dalam pemikiran masyarakat Melayu Kelantan : suatu kajian di Bandar Kota Bharu / Hydzelan Haji Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

Hashim, Hydzulkifli (2004) Pembiayaan perdagangan Islam dalam sistem perbankan : kajian perbandingan antara Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad / Hydzulkifli Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

Hashim, Imi Raihanah (1990) Doa dan zikir dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia (kajian kes di daerah Besut, Terengganu) / Imi Raihanah Hashim. Other thesis, University of Malaya .

Hashim, Imi Raihanah (1990) Satu kajian mengenai riwayat hidup Abu Ayyub al-Ansari: tumpuan utama kepada hadith-hadith riwayatnya di dalam Sunan Sittah dan Muwatta' Imam Malik / oleh Imi Raihanah bt Hashim. Other thesis, University of Malaya.

Hashim, Muhammad (2013) Aktiviti dakwah terhadap saudara baru : kajian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Muhammad bin Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

Hashim, Zamri (2011) Kaedah pendalilan berasaskan al-Quran : kajian tentang penggunaannya dalam fatwa-fatwa negeri Perak 1994-2010 / Zamri bin Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

Hashtroodi, Fatemeh Tayefeh Aghakhan (2015) Concept of chivalry (futuwwah) according to Abd Al-Razzaq Kashani : analysis on his Tuhfah Al-Ikhwan Fi Khasais Al-Fityan / Fatemeh Tayefeh Aghakhan Hashtroodi. PhD thesis, University of Malaya.

Hasibuan, Sarwedi (2010) Aplikasi al-mudarabah dan al-musyarakah dalam produk-produk perbankan Islam : kajian di Bank Muamalat Indonesia, Jakarta / Sarwedi Hasibuan. Masters thesis, University of Malaya.

Hassan, Anida (2013) Pemikiran hukum Syeikh Daud bin 'Abdullah al-Fatani dalam fiqh 'ibadah : tumpuan kepada kitab Furu' al-Masa'il / Anida binti Hassan. Masters thesis, University of Malaya.

Hassan, Juwairiah (2009) Pelaksanaan dakwah kepada orang pekak di Terengganu / Juwairiah Hassan. Masters thesis, University of Malaya.

Hassan, Rus-Sanani @ Asiah (2005) Hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam dan enakmen keluarga Islam di Malaysia : rujukan khusus di negeri Kelantan / Rus-Sanani @ Asiah binti Hassan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hassan, Wan Ramizah (2000) Sumbangan Sheikh Abdullah Basmeih dalam bidang tafsir : kajian khusus terhadap Kitab Tafsir Pimpinan Al Rahman / Wan Ramizah binti Hassan. Masters thesis, University of Malaya.

Henri, Shalahudin (2016) Wacana kesetaraan gender dalam pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / Henri Shalahudin. PhD thesis, University of Malaya.

Herawati, Desy (2004) Kelonggaran hukum bagi orang sakit dan musafir menurut Kitab Tafsir al-Manar / Desy Herawati. Masters thesis, University of Malaya.

Hidayat, Hudi (2013) Fatwa pengharaman Ahmadiyah oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 dan kesannya terhadap aspek sosial : kajian di Alun-Alun Contong, Surabaya, Indonesia / Hudi Hidayat. Masters thesis, University of Malaya.

Hidayat, Wahyu (2003) Pola pengembangan fitrah beragama : kajian di beberapa Madrasah Aliyah Negeri Jawa Barat, Indonesia (1970-2000) / Wahyu Hidayat. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hidayat , Muhammad (2016) Peruntukan dan pemakaian keterangan dalam kes-kes kehartaan di Indonesia: Analisis dari sudut keterangan Islam / Hidayat Muhammad. PhD thesis, University of Malaya.

Hidayatullah, Elit Ave (2010) Sumbangan Abdul Ra'uf Al-Singkili dalam bidang hadith : analisis teks pilihan al-mawó‘iú al-badô‘ah / Elit Ave Hidayatullah. Masters thesis, University of Malaya.

Hilal, Huda Mohammad Hassan (2008) Nazariyah al-ahliyah dirasat tahliliyah muqaranah bayna al-fiqh wa-'ilm al-nafs = Qualification theory analytical comparative study between Islamic jurisprudence and developmental psychology / Huda Mohammad Hassan Hilal. PhD thesis, University of Malaya.

Hj Azahari, Raihanah (2005) Sulh dalam perundangan Islam : kajian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor Darul Ehsan / Raihanah binti HJ. Azahari. Masters thesis, University of Malaya.

Hj Mamat, Aladin (2013) Ulama golongan Syed di Terengganu : peranan dan sumbangan dalam perkembangan Islam / Aladin Hj Mamat. PhD thesis, University of Malaya.

Hj Md Isa, Tirmizi (2011) Sumbangan Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) dalam aktiviti keagamaan : kajian dalam Batalion ke-12 RAMD / Tirmizi bin Hj Md Isa. Masters thesis, University of Malaya.

Hj. Ismail, Paizah (1995) Status wanita dalam undang-undang jenayah Islam / Paizah Hj. Ismail. PhD thesis, University of Malaya .

Hj. Mustaffa, Muhaidi (2010) Hafazan al-Quran dan hubungannya dengan kecemerlangan pelajar : kajian di Maahad Tahfiz al-Quran Wal Qiraat Pulai Chondong, Kelantan dari tahun 1997 hingga 2007 / Muhaidi Hj. Mustaffa. Masters thesis, University of Malaya.

Husain, Abubakar Sani (2013) al-Da'wah wa-'allaqatuha bi-ma'alim al-wasaya al-Qur'aniyah fi awa'il suratay al-Muzammil wa-al-Mudaththir = Qur'anic messages and its relationship with da'awah in the beginning of Surah al-Muzzammil and al-Muddathir / Abubakar Sani Husain. Masters thesis, University of Malaya.

Husain, Seri Hayati (2010) Asas-asas akidah dalam pendidikan awal kanak-kanak menurut perspektif Islam / Seri Hayati Husain. Masters thesis, University of Malaya.

Husain, Supani (2003) Elemen motivasi dakwah dalam kursus kecemerlangan diri pelajar di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Supani Husain. Masters thesis, University of Malaya..

Husna , Mohd Sa’adan (2018) Pembangunan wakaf di Institusi Pendidikan Tinggi Malaysia: Kajian perundangan / Husna Mohd Sa’adan. Masters thesis, University of Malaya.

Hussain, Mohamad Azam (2000) Pembayaran zakat padi di daerah Pendang, Kedah Darulaman / Mohammad Azam Hussain. Masters thesis, University of Malaya.

I

Ibrahiem, Hossam Eldin (2002) Daman al-mithl in the contract of al-ijarah and al-rahn : a comparative jurisprudential study Ibrahiem, Hossam Eldin. PhD thesis, University of Malaya..

Ibrahim, Ab. Rahim (1999) Ketidakterusan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an : kajian terhadap ayat-ayat hukum surat Al-Baqarat / Ab. Rahim bin Ibrahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ibrahim, Abdu Rahman (2001) Peranan kaunseling dalam dakwah : kajian khusus di Unit Kerjaya dan Kaunseling Institut Teknologi Mara (ITM) Shah Alam Selangor / oleh Abdu Rahman bin Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Abdul Halim (2013) Harun Yahya dan kritikannya terhadap teori evolusi Darwinisme / Abdul Halim bin Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Anisah (2003) Kefahaman masyarakat Islam terhadap konsep 'Ibad al-Rahman : kajian di kalangan guru-guru Sekolah Menengah Agama di Kuala Terengganu Anisah Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya. .

Ibrahim, E. Shamsuddin (1990) Konsep dan sumbangan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam (YPEIM) terhadap ekonomi umat Islam di Malaysia. Other thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Edeey Ameen (2013) Pemikiran al-Ibadiyyah dalam ilmu kalam / Edeey Ameen bin Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Halimah (2005) Nafkah isteri bekerja menurut perspektif Islam : suatu kajian terhadap isteri-isteri bekerja di daerah Kubang Pasu, Kedah / Halimah Binti Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Izhan Hamidi (2003) Gelagat penggunaan barang keperluan di kalangan pengguna Muslim : kajian perbandingan di jajahan Pasir Puteh, Kelantan dan daerah Petaling Jaya, Selangor / Izhan Hamidi Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Masnon (2001) Hak wanita dalam undang-undang keluarga Islam di Brunei / by Masnon Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Mohd Nor Adzhar (2014) Al-Munabbihat 'ala al-isti'dad li yawm al-ma'ad oleh Ibn Hajar Al-Asqalani : takhrij dan analisis / Mohd Nor Adzhar Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Mohd. Takiyuddin (1999) Konsep tauhid dan sifat-sifat Allah menurut Ibn Qayyim Al-Jawziyyah / Mohd. Takiyuddin Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Muhammad Idris (1999) Pergerakan Islam dalam sejarah sosial di Malaysia antara tahun 1975 - 1985 / Muhammad Idris bin Ibrahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ibrahim, Nor Hayati (1990) Jabatan Agama Islam Melaka : peranannya dalam penyebaran da`wah Islamiah / Nor Hayati Ibrahim. Other thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Siti Ramlah (1999) Aliran-aliran kepercayaan di Malaysia : kajian khusus terhadap ajaran Qadiani / Siti Ramlah Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Siti Sarah (2011) Metodologi penulisan Hadith hukum : kajian perbandingan antara kitab al-Muntaqa dengan Bulugh al-maram / Siti Sarah binti Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Sulaiman (2005) Manhaj dakwah Al-Syaykh Ibn 'Ata' Allah Al-Sakandariy dan pengaruhnya di Malaysia / Sulaiman Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim @ Adam Dueramae, Soleh (2004) Perlantikan dan bidang kuasa kadi: satu kajian di wilayah Narathiwat Selatan Thailand / Soleh Ibrahim @ Adam Dueramae. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ibrahim Abdullah, Salih Muhamadi (2018) Manuscripts al-Taysir Fi al-Tafsir by Abu al-Barakat Muhammad Badr al-Din al-Ghazzi: A study on surah al-Fatihah and the opening of surah al-Baqarah / Ibrahim Abdullah Salih Muhamadi. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim Adham , Mohd Rokhibi (2022) Aliran kritik hadith terhadap isu-isu dalam Muqaddimah Sahih Muslim: Kajian perbandingan antara Rabiʻ al Madkhali dan Hamzah al-Malyabari / Ibrahim Adham Mohd Rokhibi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ibrahim Najm , Abdulrahman (2021) Millennium manuscripts of hadith: Scholarship and methodology an analytical comparative study / Ibrahim Najm Abdulrahman. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ibtisam Abdullah, Allah Ali (2012) Al-Imam al-Suyuti wa-mawqifuhu min al-mawlid al-Nabawi (t.91H) wa-intiqaduhu lil-Fakihani (t.845H) / Ibtisam Abdullah Allah Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Idin, Siarman Muhammad (2009) Kaedah pembahagian harta pusaka adat Tiga Luhah Tanah Sekudung Siulak ditinjau dari perspektif hukum Islam / Siarman Muhammad Idin. Masters thesis, University of Malaya.

Idris, Abubeker Ibrahim (2016) The Eritrean Islamic movement and its political role in Eritrea: case study of the Eritrean Islamic party for justice and development / Idris Abubeker Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Idris, Isyah Radhiah (2004) Pendidikan salat oleh ibu bapa terhadap anak-anak dan remaja di Kota Bharu, Kelantan / Isyah Radhiah Binti Idris. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ikbal, Muhammad (2014) Tafsir aliran pembaharuan di Indonesia : kajian perbandingan antara Tafsir al-Azhar oleh Hamka dan Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish Shihab / Muhammad Ikbal. Masters thesis, University of Malaya.

Ikbal Zahin, Mohamed (2015) Analisis ta‘rif dan tankir dari perspektif ilmu ma‘ani dalam surah Al-Ahzab / Ikbal Zahin Mohamed. PhD thesis, University of Malaya.

Iksan, Mohd Ali (2010) Pengaruh budaya hedonisme di kalangan pelajar-pelajar Islam : kajian di SMK Tengku Idris Shah, Kapar, Klang / Mohd Ali bin Iksan. Masters thesis, University of Malaya.

Ilahi, Kurnial (2000) Pemikiran Haji Abdul Malik Ahmad mengenai konsep teologi mu'tazilah / Kurnial Ilahi. Masters thesis, University of Malaya.

Ilyas, Saiful Azhar (2013) Analisis isu-isu berbangkit berkaitan bidang kuasa Mahkamah Syariah Aceh / Saiful Azhar Ilyas. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ilyas, Sopian (2015) Usaha dakwah Muhammad Arsyad Thalib Lubis terhadap golongan bukan Islam suku Batak di Medan, Sumatera Utara, Indonesia / Sopian Ilyas. Masters thesis, University of Malaya.

Imad Abdul Jabbar, Khalaf (2016) Imam Bayhaqi's interpretation in al-Sunan al-Kubra: collection documentation and studying / Imad Abdul Jabbar Khalaf. PhD thesis, University of Malaya.

Iman, Kanani (2017) Thematical 'Irfany exegesis of the Quran by Abu Al-Fadl Rashid al-Din al-Maybudi in Kasf al-Asrar Wa 'Uddat al-Abrar / Iman Kanani. PhD thesis, University of Malaya.

Imran Mehboob , Shaikh (2019) Determinants of consumer intention to accept Musharakah Mutanaqisah home financing: Empirical evidence from Malaysia and Pakistan / Imran Mehboob Shaikh. PhD thesis, Universiti Malaya.

Intisar Abduljabbar, Mostafa (2017) The investment of Waqf Sunni in Iraq in the light of experience of Johor, Malaysia: An analytical study / Intisar Abduljabbar Mostafa. PhD thesis, University of Malaya.

Isa, Khalid (2011) Tan Sri Dato' Haji Hassan Azhari : sumbangannya dalam ilmu tarannum Al-Quran di Malaysia / Khalid bin Isa. Masters thesis, University of Malaya.

Ishak, Muhammad Fakhruddin (2010) Kesan teknologi moden terhadap perubahan hukum : analisis terhadap penggunaan short message service (SMS) / Muhammad Fakhruddin bin Ishak. Masters thesis, University of Malaya.

Iskandar, . (2013) Tahap kefahaman pelanggan Bank Muamalat Indonesia cawangan Banda Aceh terhadap akad mudharabah / Iskandar. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Abdul Hadi (2014) Musharakah mutanaqisah sebagai instrumen pembiayaan perumahan secara Islam : konsep dan pelaksanaannya di RHB Islamic Bank / Abdul Hadi bin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Abu Zaki (2002) al-Khilafah al-Islamiyyah menurut al-Quran : suatu kajian terhadap kefahaman masyarakat Islam di Kuala Lumpur / Abu Zaki Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Ahmad Faizol (2010) Fungsi Majlis Penasihat Syariah dalam amalan perbankan Islam di Malaysia : kajian terhadap Bank Muamalat Malaysia Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad / Ahmad Faizol Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Arpandi (2001) Kisah Nabi Nuh alayh al-salam dalam al-Qur'an : suatu kajian tentang metodologi pemantapan akidah umat Islam / Arpandi Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Fadhilah Adibah (2010) Sumbangan Nik Muhammad Salleh Wan Musa dalam pengajian al-Qur'an : kajian terhadap kitab Kuliah Pengajian al-Qur'an / Fadhilah Adibah binti Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Hilmi (2010) Pengamalan solat fardhu di kalangan mahasiswa di TATi University College (TATiUC), Kemaman, Terengganu / Hilmi bin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Huzaimah (1995) Da`wah Islamiyah dan kesannya terhadap masyarakat Orang Asli di daerah Petaling / oleh Huzaimah bt. Ismail. Masters thesis, University of Malaya..

Ismail, Ismaliza (2004) Cerai ta'liq : kajian kes di Mahkamah Syariah Kota Bharu / Ismaliza Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Mohd Hamidi (2011) Af'al Allah menurut al-Jurjani (m.816H./1413M.) : kajian dan terjemahan teks terpilih dari Syarh al-mawaqif / Mohd Hamidi Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Mohd Zailani (2003) Produk-produk perbankan Islam di Malaysia : suatu kajian di Maybank Berhad, Kuala Lumpur / Mohd Zailani Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Mohd Zamani (2004) Hak politik bukan Islam menurut perspektif Islam dan Perlembagaan Persekutuan / Mohd Zamani Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Mohd. Sabri (1999) Perkembangan Islam di kalangan Orang Asli dari tahun 1987-1997 : satu tinjauan dari sudut penerimaan masyarakat asli di Post Brook Gua Musang, Kelantan / Mohd. Sabri b. Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Muhamad Fadlly (2011) Pengajian al-Quran dalam kalangan golongan kelas menengah : tumpuan kajian di masjid-masjid terpilih di Kuantan, Pahang / Muhamad Fadlly bin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Muhammad Yamin (1998) Perbandingan kontrak insurans konvensional dan Islam : analisis khusus terhadap operasi Syarikat Takaful dan MCIS Insurance Berhad di Malaysia / Muhammad Yamin bin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Nailah (2011) Al-Hawa dalam penyelewengan akidah : kajian di Kelantan / Nailah binti Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Nawi (2004) Penyelewengan akidah di negeri Kelantan : kajian kes Ajaran Hassan Anak Rimau di jajahan Tanah Merah, Kelantan / Nawi @ Mohd. Nawi bin Haji Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Norain (2012) Peperangan dalam historiografi Johor : kajian terhadap Tuhfat al-nafis / Norain bt Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Salmah (2011) Konsep al-jaza' terhadap kaum yang ingkar dalam Surah Ali-'Imran / Salmah binti Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Solahuddin (2001) Konsep kesultanan mengikut manuskrip nasihat Al-Muluk : suatu perbandingan dengan sistem kesultanan Melayu Melaka / Solahuddin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Syaimak (2015) Motif dan ornamentasi Cina dalam binaan masjid : kajian terhadap tiga buah masjid tertua di Melaka (1728M-1748M) / Syaimak binti Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

Itam, Che Nor Sakinah (2010) Implikasi teknologi maklumat terhadap perkembangan ilmu hadith / Che Nor Sakinah binti Itam. Masters thesis, University of Malaya.

Izham, Siti Sarah (2013) Uslub metafora dalam al-Qur'an : kajian terhadap Surah al-Kahfi / Siti Sarah binti Izham. Masters thesis, University of Malaya.

J

Jaafar, Mohd Azam (2003) Peranan Masjid Negeri Arau, Perlis dalam mengubah pemikiran masyarakat setempat / Mohd Azam Jaafar. Masters thesis, University of Malaya.

Jaafar, Nazli (1998) Falsafah sosial Ibn Khaldun dan perbandingannya dengan falsafah sosial neoplationis Islam Nazli Jaafar. Masters thesis, University of Malaya. .

Jaafar, Zaharah (2004) Penetapan kadar nafkah isteri : satu kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan / Zaharah Jaafar. Masters thesis, University of Malaya .

Jalani, Hamidah (2013) Yusof Rawa dan Majalah Al-Islah : kajian terhadap idea-idea pembaharuan / Hamidah binti Jalani. Masters thesis, University of Malaya.

Jali, Hasan (2011) Analisis Hadith riwayat Ibnu Abbas dalam Tafsir ayat al-ahkam min al-Quran oleh Muhammad 'Ali al-Sabuni / Hasan bin Jali. Masters thesis, University of Malaya.

Jamalluddin, Nur Hidayu (2014) Metodologi penulisan Abdul Halim Al-Hadi dalam kitab Ilham Al-Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Bahasa Melayu / Nur Hidayu binti Jamalluddin. Masters thesis, University of Malaya.

Jamaludin, Mohammad Aizat (2009) Teori istihalah menurut perspektif Islam dan sains : aplikasi terhadap beberapa penghasilan produk makanan / Mohammad Aizat bin Jamaludin. Masters thesis, University of Malaya.

Jamaludin, Mohd Hafiz (2012) Realiti pengamalan istihsan di dalam perundangan Islam dan fatwa di Malaysia / Mohd Hafiz bin Jamaludin. Masters thesis, University of Malaya.

Jasman , Ismail (2018) Operasi perniagaan kopi gayo di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan (KBQB): Kajian menurut perspektif ekonomi Islam / Jasman Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Jasmit, Rudi Edwaldo (2015) Sumbangan Sheikh Yasin Al-Fadani dalam karya Al-Arba’inat : analisis terhadap kitab Al-Alba’in Al-Buldaniyyah / Rudi Edwaldo Jasmit. Masters thesis, University of Malaya.

Jassim, Ala'a KH. (2013) Thematic unity and its implication inferring Islamic law : an analytical study = al-Wahdah al-mawdu'iyah wa-atharuha fi istinbat al-ahkam al-shar`iyah : dirasah tahliliyah / Ala'a KH. Jassim. Masters thesis, University of Malaya.

Jassim, Sohaib Ali (2012) al-Fikr al-siyasi al-Islami 'inda Hamid Rabi' (1925M-1989M) = Islamic political thought of Hamed Rabee (1925-1989 A.D.) / Sohaib Ali Jassim. Masters thesis, University of Malaya.

Jatmiko, Didik (2013) Analisis aplikasi murabahah di Pegadaian Syariah Dewi Sartika, Jakarta, Indonesia / Didik Jatmiko. Masters thesis, University of Malaya.

Javad Fakhkhar , Toosi (2019) The Kantian theory of autonomy from Islamic perspective and its theoretical consequences in Islamic Moral Education / Javad Fakhkhar Toosi. PhD thesis, Universiti Malaya.

Jelani, Samsuri (1999) Masalah duplikasi antara zakat dan cukai pendapatan di Malaysia / Samsuri Jelani. Masters thesis, University of Malaya.

Johari, Fuadah (2004) Keberkesanan zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan di negeri Melaka / Fuadah Johari. Masters thesis, University of Malaya.

Juberi, Norizah (1990) Remaja masa kini : masalah dan penyelesaiannya dari perspektif Islam, tinjauan khusus di Wilayah Persekutuan K. Lumpur / Norizah Juberi. Other thesis, University of Malaya.

Juden @ Md.Yudin, Faizah (2003) Teori kewujudan alam : satu kajian perbandingan di antara sains moden dan al-Qur'an / Faizah Juden @ Md. Yudin. Masters thesis, University of Malaya.

Jumaah, Majid Idris (2014) al-Tafriq al-qada'iy bayna al-zawjayn fi al-qanun al-'Iraqiy : dirasat tahliliyah fiqhiyah = Judicial dissolution of marriage in Iraqi law : an analytical study in Islamic jurisprudence / Majid Idris Jumaah. Masters thesis, University of Malaya.

Junoh, Mohd Nor Hashri (2003) Analisis pendekatan ijtihad dalam Fatwa Jemaah Ulama Negeri Kelantan / Mohd Nor Hashri Junoh. Masters thesis, University of Malaya.

Junoh, Noor Hilma (1990) Sejarah perkembangan dikir barat dan hubungannya dengan nilai-nilai Islam di negeri Kelantan / oleh Noor Hilma bt. Junoh. Other thesis, University of Malaya.

K

Kamal Basah, Imran (2010) Kemahiran bacaan al-Fatihah dalam kalangan jemaah masjid : kajian di masjid-masjid daerah Hulu Langat, Selangor / Imran bin Kamal Basah. Masters thesis, University of Malaya.

Kamaluddin, Safrudin Halimy (2000) Hukum keluarga adat minangkabau : satu kajian menurut hukum syara' Safrudin Halimy Kamaluddin. Masters thesis, University of Malaya. .

Kamarudin, Siti Fairus (2015) Manuskrip undang-undang Kedah : kajian unsur-unsur etnografi Islam / Siti Fairus binti Kamarudin. Masters thesis, University of Malaya.

Kamarulzaidi, Mohd Amiruddin (2015) Perspektif Islam dan sains : kesan madu terhadap memori spatial / Mohd Amiruddin bin Kamarulzaidi. Masters thesis, University of Malaya.

Kamiluddin, - (2023) Cabaran pembangunan ekonomi kreatif untuk pelancongan halal: Kajian di Madura, Indonesia / Kamiluddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Kamin, K. (2003) Penglibatan masyarakat Islam dalam aktiviti pelaburan di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) : suatu kajian di Banting, Selangor / Kamsuzilawati binti Kamin. Other thesis, Universiti Malaya.

Kamin, Kamsuzilawati (2002) Penglibatan masyarakat Islam dalam aktiviti pelaburan di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) : suatu kajian di Banting, Selangor / Kamsuzilawati binti Kamin. Masters thesis, University of Malaya.

Karamo Ibrahima , Saidykhan (2022) The reality of Awqaf and its investment in the Republic of Gambia: An applied jurisprudence study / Karamo Ibrahima Saidykhan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Karim, Hidayati (2004) Personaliti muslimah : kajian terhadap ayat 32 dan 33 surah Al-Ahzab / Hidayati binti Karim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Kasmon, Muhamad Nordin (2011) Konsep kosher dalam agama Yahudi : analisis menurut perspektif pemikiran hukum Islam / Muhamad Nordin bin Kasmon. Masters thesis, University of Malaya.

Katmin, Saim (2011) Kajian terhadap prestasi sistem operasi Baitul Mal Wat Tamwil Amanah di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Indonesia / Saim bin Katmin. Masters thesis, University of Malaya.

Khadijah, Ismail (2015) Sejarah balai cerap di Malaysia : Kajian isu-isu pembangunan sumber manusia / Khadijah Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

Khairul Anuar , Zulkifli (2019) Agihan zakat kepada asnaf al-Gharimin Di Lembaga Zakat Selangor menurut perspektif fiqh / Khairul Anuar Zulkifli. Masters thesis, Universiti Malaya.

Khairul Anuwar , Mustaffa (2017) Konsep halalan tayyiban dan aplikasinya dalam kalangan pengusaha industri kecil dan sederhana dalam industri halal di Selangor / Khairul Anuwar Mustaffa. PhD thesis, University of Malaya.

Khaled , Mat (2018) Pelaksanaan modul sahsiah unggul murid (SUMUR) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan hubungannya dengan pembangunan sahsiah pelajar / Khaled Mat. PhD thesis, University of Malaya.

Khalid, Esa (2004) Kajian perbandingan antara pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Rushd dalam falsafah sains / Esa Khalid. PhD thesis, University of Malaya.

Khalid , Isa (2019) Metodologi tarannum al-Quran menurut bacaan Mustafa Isma'il (M. 1978) dan pengaruhnya di Malaysia / Khalid Isa. PhD thesis, Universiti Malaya.

Khalil, Ikram (2012) Metode penulisan Abd al-Hayy al-Laknawi di dalam al-Ajwibah al-fadilah li al-as'ilah al-ashrah al-kamilah : kajian perbandingan dengan Qawa'id ulum al-Hadith oleh Shaykh Zafar Ahmed al-Uthmani al-Tahanuwi / Ikram bin Khalil. Masters thesis, University of Malaya.

Kharsan Mohamed , Abdullah (2015) Divine attributes in al-Kashshaf by al-Zamakshari (538H) and Mafatih al-Ghayb by al-Razi (606H): Explanation and criticism / Kharsan Mohamed Abdullah. PhD thesis, Universiti Malaya.

Khazin, Abdul Muiz (2010) Pelaksanaan hukum Islam secara kontekstual di Indonesia : analisis terhadap kompilasi hukum Islam (KHI) / Abdul Muiz Khazin. Masters thesis, University of Malaya.

Ku Mohd Saad, Ku Muhamad Asmadi (2012) Dato' Syeikh Abdul Halim Othman (1910-1997M) : sejarah dan sumbangan di negeri Kedah Darul Aman / Ku Muhamad Asmadi bin Ku Mohd Saad. Masters thesis, University of Malaya.

L

Latip, Suhaimi (2015) Sumbangan Fadzil Mohd. Noor dalam dakwah politik / Suhaimi bin Latip. Masters thesis, University of Malaya.

Lazuardi , Muhammad Latif (2021) Wasl al-fiqh bi al-Hadith: Pelaksanaan di Dayah Tradisional Aceh / Lazuardi Muhammad Latif. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ling, Mee Chooi (2013) Experience of leaving an abusive relationship among women survivors / Ling Mee Chooi. PhD thesis, University of Malaya.

Long, Muhamad Noor Habibi (1998) Akad Al-Murabahah mengikut perundangan Islam dan pemakaiannya di Bank Bumiputra Malaysia Berhad / Muhamad Noor Habibi Long. Masters thesis, University of Malaya.

Lubis, Aminuddin (2015) Pemikiran ulama pesantren terhadap isu gender : kajian di Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru Mandailing Sumatera Utara, Indonesia / Aminuddin Lubis. Masters thesis, University of Malaya.

Lukman, Jannah (2015) Hadith-hadith al-Hammam dalam Sunan Abu Dawud Al-Sijistani : analisis aplikasi terhadap spa perempuan di Banda Acheh / Jannah Lukman. Masters thesis, University of Malaya.

Lukman , Afandi (2020) Scientific Quranic exegesis via internet: A comparative analysis of Abdul Daem Alkaheel and Zaghloul el-Naggar approaches in their websites / Lukman Afandi. PhD thesis, Universiti Malaya.

M

M Suhaimi, Abdul Qayyum (2014) Intifadah Al-Aqsa (2000) dan kesannya ke atas proses damai di Palestin / Abdul Qayyum M Suhaimi. Masters thesis, University of Malaya.

M. Busra, Ruhil Hayati (2011) Modul kursus praperkahwinan Islam : kajian terhadap keberkesanannya di Jabatan Agama Islam negeri Perak, Darul Ridzuan / Ruhil Hayati binti M. Busra. Masters thesis, University of Malaya.

Madewing, Muhammad Hadrawi (2014) Amalan perkahwinan kerana dijodohkan dalam kalangan masyarakat suku Bugis di Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Riau, Indonesia : analisis dari perspektif kompilasi hukum Islam / Muhammad Hadrawi Madewing. Masters thesis, University of Malaya.

Mahaiyadin, Mohd. Hapiz (2001) Kepimpinan orang bukan Islam dalam negara Islam menurut perspektif siasah syar'iyyah / Mohd. Hapiz Mahaiyadin. Masters thesis, University of Malaya.

Mahmod, Zulzaidi (2011) Pelaksanaan pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang produk halal di Malaysia : kajian terhadap penyalahgunaan logo halal / Zulzaidi bin Mahmod. Masters thesis, University of Malaya.

Mahmoud Said , Mohdy Abdelal (2016) Islamic religious practice and it's influence on academic performance amongst students of Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia / Mahmoud Said Mohdy Abdelal. PhD thesis, University of Malaya.

Mahmud, Rosliza (2005) Metodologi pengajian syariah di Pondok Moden, Kandis, Bachok, Kelantan / Rosliza@Rosli Mahmud. Masters thesis, University of Malaya.

Mahmud, Wahairi (2001) Kesan penubuhan Pusat Zakat ke atas pentadbiran zakat di negeri Pahang / Wahairi Mahmud. Masters thesis, University of Malaya.

Mahyudin, Daud (2017) Pendalilan berasaskan Ayat Al-Ahkam dalam penghujahan hukum Islam semasa: kajian perbandingan di antara fatwa Malaysia dan Brunei Darussalam / Mahyudin Daud. PhD thesis, University of Malaya.

Mahyudin, Mohd Izuwan (2015) Aplikasi tawarruq dalam sistem perbankan Islam: kajian di Bank Muamalat Malaysia Berhad / Mohd Izuwan bin Mahyudin. Masters thesis, University of Malaya.

Main Sayel Friawan , Alsaleh (2019) Contemporary atheism and method to deal with it: A study on its understanding among the phenomenon of universities’ students in Amman, Jordan / Main Sayel Friawan Alsaleh. PhD thesis, Universiti Malaya.

Majid, Mohd Zakir (2004) Konsep "Wakalah" dalam aqad nikah dan amalannya : satu kajian dalam masyarakat Islam di daerah Yan Kedah / Mohd Zakir Majid. Masters thesis, University of Malaya.

Makoowing, Mahamarorsadee (2004) Teori kepimpinan menurut perspektif Islam : suatu kajian terhadap pemikiran Syeikh Ahmad al-Fatani Mahamarorsadee Makoowing. Masters thesis, University of Malaya. .

Malak Sultan , Mohamed Alhabsi (2023) The death penalty in the new Omani Penal Code passed by Royal Decree 7/2018 from shariah perspective: An analytical study / Malak Sultan Mohamed Alhabsi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Malik, Maszlee (2004) Hukum talfiq dalam muamalat : kajian terhadap Bay' Al-Murabahah Li Al-Amir Bi Al-Syira' di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Maszlee Malik. Masters thesis, University of Malaya. .

Malim, Maksum (2013) Pembelajaran pendidikan agama Islam : kajian peranan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Azhar, Jambi, Indonesia / Maksum Malim. PhD thesis, University of Malaya.

Mama, Abdulroseh (2014) Pengajian Al-Qur'an sekolah rendah Islam swasta di Kota Bharu, Kelantan : kajian terhadap perlaksanaannya / Abdulroseh Mama. Masters thesis, University of Malaya.

Mamat, Aladin (2003) Penghayatan Islam di kalangan India Muslim di Masjid India / Aladin bin Hj. Mamat. Masters thesis, University of Malaya.

Mamat, Fatimah (2004) Amalan sewa tanah di kalangan penduduk tempatan : suatu kajian di Jajahan Tumpat, Kelantan / Fatimah Mamat. Masters thesis, University of Malaya .

Mamat, Nawi (2002) Tahqiq Kitab Ghayat Al-Maram mengenai haji dan umrah karangan Syeikh Daud Abdullah Al-Fatani / Nawi bin Mamat. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mansor, Azhar (1990) Penglibatan masyarakat Islam di dalam sektor pertanian : satu kajian di Mukim Terap, Kulim, Kedah / Azhar bin Mansor. Other thesis, Universiti Malaya.

Mansor, Jazilah (2004) Ayat-ayat kemasyarakatan dalam surah Al-Nisa': tumpuan kepada pembinaan keluarga Islam / Jazilah Mansor. Masters thesis, University of Malaya.

Mansor, Nuruul Hidayah (2012) Analisis perbandingan amalan kaedah pembayaran zakat tanaman : kajian di negeri Selangor dan Perlis / Nuruul Hidayah binti Mansor. Masters thesis, University of Malaya.

Mao, Zhan Qin (2020) Philanthropy from the perspective of the holy Quran: A case study among Muslim community in Gansu province, China / Mao Zhan Qin. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mardiah, Siti (2008) Polisi sekuriti makanan di Indonesia dari perspektif Islam : kajian pada Perum Bulog / Siti Mardiah. Masters thesis, University of Malaya.

Mariam , Abdul Rahman (2018) Penggunaan neraca berfikir al-Ghazali pada menilai pemikiran Shiah Ismailiyyah Batiniyyah Ta‘limiyyah tentang sumber al-Ma‘rifah dalam kitab al-Qistas al-Mustaqim / Mariam Abdul Rahman. PhD thesis, University of Malaya.

Marinsah, Syamsul Azizul (2013) Amalan tradisi dalam masyarakat Bajau di Semporna Sabah : analisis dari perspektif 'urf dalam hukum Islam / Syamsul Azizul bin Marinsah. Masters thesis, University of Malaya.

Marwa , al-Fares (2019) Waqf rules and contemporary applications with special study on the prospects of issuing waqf sukuk in Malaysia / Marwa al-Fares. Masters thesis, Universiti Malaya.

Marzuki, Mohd Khusyairie (2013) Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU) UiTM Kelantan Kampus Machang : kajian pendekatan dan program dakwah terhadap pembangunan akhlak mahasiswa / Mohd Khusyairie bin Marzuki. Masters thesis, University of Malaya.

Mas'od, Mohd Aizam (2012) Beberapa fenomena irja' dalam pemikiran umat Islam dan implikasinya di Malaysia / Mohd Aizam bin Mas'od. Masters thesis, University of Malaya.

Masriadi, - (2010) Peranan perbankan Islam dalam pengembangan industri kecil dan sederhana di Kota Pekanbaru, Riau: Analisis terhadap instrumen murabahah / Masriadi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mat, Eadil (2010) Kelas Khas Kemahiran al-Qur'an (KKQ) : kajian kaedah pelaksanaan dan keberkesanannya di sekolah-sekolah menengah (SMK) di daerah Gombak, Selangor / Eadil bin Mat. Masters thesis, University of Malaya.

Mat, Hamidah (2003) Pergaulan antara pelajar lelaki dan perempuan : kajian di Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Petaling Jaya, Selangor / Hamidah binti Mat. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mat, Khaled (2011) Tarbiyah dalam Parti Islam Se-Malaysia di Tanjong Malim, Perak : kajian tentang aktiviti dan masalah / Khaled bin Mat. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Dain @ Maidin, Japar (1999) Institusi fatwa : peranan dan sumbangan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam / Japar Mat Dain @ Maidin. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Daud, Hasbullah (2011) Teori maqasid al-syari'ah : kajian perbandingan antara pemikiran al-Syatibi dan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam / Hasbullah bin Mat Daud. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Isa, Muhammad Pisol (2000) Jihad politik : suatu analisis pemikiran Sa`id Hawwa / Muhammad Pisol Mat Isa. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Jusoh, Mohd Suhardi (2004) Pengabaian solat fardu di kalangan remaja : kajian di sekolah menengah di sekitar Pasir Puteh, Kelantan Mohd Suhardi Mat Jusoh. Masters thesis, University of Malaya .

Mat Karim, Khairulnizam (2015) Kefahaman konsep asas dialog antara agama dalam kalangan pemimpin agama Islam dan Kristian di Malaysia dan kesannya terhadap hubungan sosial / Khairulnizam bin Mat Karim. PhD thesis, University of Malaya.

Mat Rozi, Noranita (2003) Institusi hisbah dalam pentadbiran Islam : suatu kajian mengenai sejarah dan pelaksanaannya di Bahagian Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna / Noranita Mat Rozi. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Salleh, Mohd. Kamel (2004) Amalan tradisi selepas kematian masyarakat Melayu Negeri Sembilan : satu huraian hukum / Mohd. Kamel bin Mat Salleh. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Taib, Ghazali (2012) Pertimbangan hukum syarak dalam menentukan pendirian politik : kajian dalam kalangan penduduk daerah Pasir Mas Kelantan / Ghazali bin Mat Taib. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Taib, Pa (2012) Pemilihan perkataan dan struktur morfologi dalam surah Al-Fatihah / Mat Taib Bin Pa. PhD thesis, University of Malaya.

Mat Yacob, Rozilawati (2010) Pampasan kepada mangsa rogol di Malaysia menurut perspektif syariah / Rozilawati binti Mat Yacob. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Zin, Karimah (1990) Konsep Wali Allah dalam Islam : suatu kajian dalam pemahaman masyarakat Melayu di jajahan Pasir Mas, Kelantan / Karimah Mat Zin. Other thesis, University of Malaya.

Matsyah, Ajidar (2004) Sejarah kerajaan Islam di Aceh : kajian faktor perkembangan dan merosot / Ajidar Matsyah. Masters thesis, University of Malaya.

Md Ariffin, Mohd Farhan (2015) Analisis hadith mengenai haiwan fasiq dalam al-Kutub al-Sittah : kajian terhadap persepsi masyarakat Melayu di Daerah Pengkalan Hulu, Perak / Mohd Farhan bin Md Ariffin. Masters thesis, University of Malaya.

Md Rofiee, Abdul Hadi (2014) Analisis perbezaan fatwa mengenai Unit Amanah Saham Bumiputera (ASB) di Malaysia / Abdul Hadi bin Md Rofiee. Masters thesis, University of Malaya.

Md Saaban, Siti Aziah (2014) Metode targhib dan tarhib menurut Al-Quran : aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran guru pendidikan Islam di Shah Alam / Siti Aziah binti Md Saaban. Masters thesis, University of Malaya.

Md Supi, Siti Shamsiah (2001) Kedudukan bukan Islam dalam perubahan sosio-politik di Malaysia menurut teori fiqh : analisis pelaksanaannya Siti Shamsiah Md. Supi. Masters thesis, University of Malaya. .

Md Zin, Norsyida (2014) Kaedah bacaan Al-Quran teknik Iqra' dan Al-Baghdadi di Kuala Lumpur : kajian perbandingan / Norsyida binti Md Zin. Masters thesis, University of Malaya.

Md. Faruk, Abdullah (2016) Application of WA‘D (promise) in Islamic banking products: A study in Malaysia and Bangladesh / Md. Faruk Abdullah. PhD thesis, University of Malaya.

Md. Yusof, Syarifah (2003) Amalan kontrak opsyen di Malaysia dari perspektif Islam / Syarifah Md. Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Meftah, Jilani Ben Touhami (2003) The Arab modernists of the last three decades and the Qur'anic text : a critical study / Jilani Ben Touhami Meftah. PhD thesis, University of Malaya.

Megaache, Bahaeddine (2010) Mumarasat al-siyasah al-shar'iyah 'inda al-aqaliyat al-Muslimah : Majlis al-'Alaqat al-Islamiyah al-Amarikiyah namudhajan = The practice of siasah syar'iyyah among Muslim minority : a case study of the Council on American-Islamic Relations / Bahaeddine Megaache. Masters thesis, University of Malaya.

Meludin, Mohammad Redzuan (2015) Persepsi masyarakat Cina terhadap masyarakat Islam di negara Brunei Darussalam / Mohammad Redzuan bin Meludin. Masters thesis, University of Malaya.

Min Ke Qin, Omar (2002) Ethical values of Islam and Confucianism : a comparative study Min, Omar Ke Qin. Masters thesis, University of Malaya. .

Mirzan , Marwazy (2018) Pelaksanaan kutipan zakat pelanggan dalam akaun simpanan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) / Mirzan Marwazy. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Azmi Al'Alwi (2013) Analisis Hadith al-Rahn dalam al-Kutub al-Sittah / Azmi Al'Alwi bin Mohamad @ Satar. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Hamidah (1990) Usaha-usaha penerbitan hadith di Malaysia / Hamidah binti Mohamad. Other thesis, Universiti Malaya.

Mohamad, Hasbullah (2001) Hadith-hadith akidah di dalam kitab-kitab jawi : tumpuan kepada Kitab `Aqidah al-Najin Hasbullah Mohamad. Masters thesis, University of Malaya..

Mohamad, Khairul Azhar (2002) Kesenian Melayu tradisional di Terengganu : suatu kajian daripada perspektif Islam / Khairul Azhar Mohamad. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Mohd Zawawi (2005) Adat menyambut kelahiran bayi dalam masyarakat Islam di jajahan Tanah Merah, Kelantan / Mohd Zawawi Bin Mohamad. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Nor Liza (1999) Hakcipta dari aspek teori harta intelek menurut perspektif Islam Nor Liza Mohamad. Masters thesis, University of Malaya. .

Mohamad, Nor Musfirah (2011) Penggunaan alkohol dalam pemakanan menurut perspektif syarak / Nor Musfirah binti Mohamad. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Rogayah Estar (1999) Ajaran dan kepercayaan agama Buddha : satu kajian khusus terhadap masyarakat Siam di Kelantan / Rogayah Estar Mohamad. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Rohani (2004) Metode kaunseling dan psikologi dalam organisasi menurut Islam: kajian di Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan (PKINK) / Rohani Mohammad. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Rukiah (1995) Pendidikan keluarga menurut perspektif al-Qur'an Rukiah Mohamad. Masters thesis, University of Malaya. .

Mohamad Anas , Naji (2018) The contemporary instruments of teaching ten Qiraat Mutawatirat: A Comparative study on Arabic Qiraat institutions / Mohamad Anas Naji. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamad Khairul Faiz , Mohd Khadzali (2021) Hadith berkaitan penyakit al-'Ayn: Analisis hubungannya dengan pukau dan pemahaman dalam kalangan masyarakat Malaysia / Mohamad Khairul Faiz Mohd Khadzali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamad Latief, - (2016) Sekularisme dalam parti politik Islam di Indonesia: Kajian terhadap Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional / Mohamad Latief. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamad Najeeb Jarhom, Sheikha Saidah (2014) Reincarnation in Buddhism : an analysis from Islamic perspective / Sheikha Saidah binte Mohamad Najeeb Jarhom. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad Nazir, Shahrulkarnain (2013) Program sijil tahfiz Al-Qur'an Darul Quran JAKIM-Universiti Islam Antarabangsa Malaysia : analisis terhadap pencapaian hafazan dan permasalahannya / Shahrulkarnain bin Mohamad Nazir. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad Nazli, Omar (2013) Pengurusan dakwah di negeri maju : Kajian tentang cabaran dan masalahnya di Melaka / Mohamad Nazli bin Omar. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamad Noh, Zulkifli (2002) Pandangan para pelajar terhadap kursus Tamadun Islam dan Asia (TITAS) di IPTA : suatu kajian kes di Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah Darulaman / Zulkifli bin Mohamad Noh. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad Nor, Mohd Nothman (2004) Pengaruh Bahasa Arab dalam Bahasa Melayu : suatu kajian di Kota Bharu / Mohd Nothman Mohamad Nor. Masters thesis, Universiti Malaya .

Mohamad Shaid, Mohd.Taufek (1969) Ugama Islam dan keperchayaan di negeri Melaka: Jabatan Ugama, organisasi dan fungsi-fungsinya / Mohamad Shaid Bin Md.Mohd.Taufek. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Mohamad Suhaimi, Farhana (2011) Peranan dana wakaf dalam pembangunan ekonomi masyarakat Islam di Pulau Pinang / Farhana binti Mohamad Suhaimi. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad Yusoff, Latifah (1990) Jenayah seks : satu kajian perbandingan antara undang-undang jenayah Islam dan undang-undang jenayah Malaysia / Latifah Mohamad Yusoff. Other thesis, University of Malaya .

Mohamed, Ibrahim (2017) Maldives commercial laws reform: Accommodating the tenets of Islam / Mohamed Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamed, Mohamed Abdelfaiz (2018) The milestones of reform on Shaikh Abi Amuzairiq’s al-Libiy’s priorities (D.1431 H) in his exegesis “Irshad al-Hayran” and It’s Maqasidiq Impact on the Interpretation of chapters al-Fetihah, al-Baqarah, ’Oli Imran and al-Nise / Mohamed Mohamed Abdelfaiz. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamed, Muhammad Rusydi (2013) Tafsir bi al-Ra'y : kajian terhadap pemikiran Shaykh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Al-Mahawir al-Khamsah li al-Qur'an al-Karim / Muhammad Rusydi bin Mohamed. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed, Shahrulanuar (2011) Pembangunan etika dan moral dalam kursus-kursus yang ditawarkan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) / Shahrulanuar bin Mohamed. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamed @ Haji Daud, Norizah (2015) Wakaf kesihatan di Hospital Waqaf An-Nur : kajian dari perspektif ekonomi Islam / Norizah binti Mohamed @ Haji Daud. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed Abdelnaser , Ahmed Elfakharani (2022) Da’wah semantics of the explicit command and prohibition theme in the Qur’anic stories and their impact on the da’wah: A study applied to the imams of the State of Kuwait / Mohamed Abdelnaser Ahmed Elfakharani. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamed Noh, Abd Munir (2010) Falsafah pendidikan menurut Ibn Khaldun dan John Dewey : kajian perbandingan / Abd Munir bin Mohamed Noh. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed Noor, Che Samsudin (2004) Pengajian Hadis di Kelantan : satu kajian di institusi pengajian pondok / Che Samsudin Mohamed Noor. Masters thesis, Universiti Malaya .

Mohamed Nor, Mohamad Rizal (2009) Bay' al-'Inah : hukum dan pelaksanaannya dalam perbankan Islam di Malaysia / Mohamad Rizal bin Mohamed Nor. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed Ramli, Farhah Zaidar (2004) Konsep Mukhtalaf al-Hadith menurut al-Syafi'i : tumpuan khusus terhadap kitab-nya Ikhtilaf al-Hadith / Farhah Zaidar Mohamed Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed Safiullah , Munsoor (2018) A causal model of spiritual leadership and self-development: A case study of the Naqshabandiyah Khalidiyah spiritual order in Malaysia / Mohamed Safiullah Munsoor. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamed Shapik, Mohamad Zamri (2011) Peruntukan undang-undang murtad di Selangor : satu kajian berasaskan maqasid shar'iyyah / Mohamad Zamri bin Mohamed Shapik. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed Yusop, Nora Yusma (2004) Pembangunan sosioekonomi menurut perspektif ekonomi Islam : kajian terhadap peranan teras DARA Konsortium Sdn.Bhd. dalam pembiayaan perumahan di Wilayah Pahang Tenggara / Nora Yusma bt Mohamed Yusop. Masters thesis, University of Malaya.

Mohammad , Yahdi (2019) Pengagihan surplus dana tabarru': Kajian di syarikat Prudential BSN Takaful / Mohammad Yahdi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Charif , Mohi Mchwh (2018) The implementation of Islamic management theories in Islamic banks and its implications: A study on encyclopedia of Islamic banks performance evaluation / Mohammad Charif Mohi Mchwh. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammad Fahmi , Abdul Hamid (2019) Analisis hadith mengenai zikir dalam al-Kutub al-Sittah: Pengamalan dalam majlis zikir tarekat tasawuf di Negeri Sembilan / Mohammad Fahmi Abdul Hamid. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Hamidi, Abdullah (2012) Pelaksanaan kutipan zakat perniagaan dalam kalangan usahawan muslim industri kecil dan sederhana di Madura, Jawa Timur, Indonesia / Mohammad Hamidi. Masters thesis, University of Malaya.

Mohammad Mustaqim , Malek (2018) Arahan Do Not Resuscitate (DNR) menurut perspektif hukum Islam / Mohammad Mustaqim Malek. Masters thesis, University of Malaya.

Mohammad Naqib , Hamdan (2018) Analisis hukum Taghyir Khalqillah dalam fatwa perubatan badan fatwa terpilih / Mohammad Naqib Hamdan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Som, Hairullfazli (2009) Amil dalam institut zakat kontemporari : kajian di Lembaga Zakat Selangor (LZS) / Hairullfazli bin Mohammad Som. Masters thesis, University of Malaya.

Mohammad Syukor , Mohammad Ghulam (2021) Kajian kuasi-eksperimen terhadap modul pengintegrasian Sains Kesihatan dalam kurikulum Pendidikan Islam tingkatan satu / Mohammad Syukor Mohammad Ghulam. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohammaddin, Abdul Niri (2016) Konsep alam menurut Daud al-Fatani: Analisis dari perspektif astronomi Islam / Mohammaddin Abdul Niri. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammed, Hussain Al Shiaani (2016) The phenomenon of Talak Ba'in in Saudi Arabia: A case study in Mecca / Mohammed Hussain AlShiaani. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammed, Nor Asiah (1990) Hafsah bint Umar al-Khattab : satu kajian mengenai hadith-hadith riwayatnya di dalam Sunan Sittah dan Muwatta' Imam Malik / Nor Asiah Mohammed. Other thesis, University of Malaya.

Mohammed Abdo , Mohammed Al-Kubati (2019) Charitable work in the light of the holy Quran and its sustainable development effects: The direct aid society in Kuwait as a case study / Mohammed Abdo Mohammed Al-Kubati. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohammed Ahmed Qasem, Shaddad (2016) War and arm conflict and its effect on the human rights in Islamic law and international law: A comparative study in Yemen between 1980-2011M / Mohammed Ahmed Qasem Shaddad. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammed Atiya, Mohammed Al Taher (2011) Method of contemporary da'wa and it's role in religious awareness among young muslim : a study at the Faculty of Arts, University of Sabha, Libya / Mohammed Al Taher Mohammed Atiya. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd A'tarahim, Mohd Razali (2017) Qiraat mutawatir dan kesannya kepada hukum fiqh: Kajian pengetahuan dan pendedahan dalam kalangan ilmuwan Islam di Terengganu / Mohd A'tarahim Mohd Razali. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Aini, Mohd Mazli (2004) Pentadbiran organisasi Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT) : analisis pencapaiannya terhadap pembangunan akhlak tentera Malaysia / Mohd Mazli bin Hj Mohd Aini. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Aizam , Mas’od (2018) Konsep al-Sahаbah dalam karya-karya Syiah berbahasa Melayu: Analisis menurut perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jamа‘ah / Mohd Aizam Mas’od. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Akib, Mohd Manawi (2011) Pemikiran Fakhr al-Din al-Razi tentang syurga berdasarkan tafsir Mafatih al-ghayb / Mohd Manawi bin Mohd Akib. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Ali, Hasni (2003) Kefahaman kakitangan Muslim terhadap kebebasan wanita dari aspek kerjaya : kajian di Jabatan Audit Negara Putrajaya, Wilayah Persekutuan / Hasni Mohd Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Ariffin, Adifarizal (2012) Analisis terhadap peranan Yang Dipertuan Agong di Malaysia sebagai Ketua Negara menurut perspektif Islam / Adifarizal bin Mohd Ariffin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Aris, Noorfazreen (2012) Dasar sekuriti makanan di Malaysia dari tahun 1984-2008 : kajian dari perspektif ekonomi Islam / Noorfazreen binti Mohd Aris. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Ashrof Zaki , Yaakob (2018) Wakaf infrastruktur menurut perspektif hadith dan aplikasinya dalam pembangunan hartanah wakaf di Selangor / Mohd Ashrof Zaki Yaakob. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohd Asri , Che Ibrahim (2018) Pelaksanaan dasar kesenian di Negeri Kelantan dari tahun 1990 hingga 2015: Analisis menurut perspektif siasah syar’iyyah / Mohd Asri Che Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Basiron, Noor Fazilah (2014) Pengurusan bencana gempa bumi menurut perspektif Al-Quran dan sains moden / Noor Fazilah bt Mohd Basiron. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Bisri, Nurul Huda (2003) Peranan Kesultanan Melayu-Bugis terhadap perkembangan Islam di Selangor : suatu kajian sejarah / Nurul Huda binti Mohd Bisri. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Fadzil, Muhammad Faidz (2014) Hadith-Hadith munakahat dalam Kitab Jawi : takhrij dan analisis kitab Muhimmah dan Jam' Al-Fawa'id wa Jawahir Al-Qala'id / Muhammad Faidz b. Mohd Fadzil. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Faiz, Mohamed Yusof (2017) Analisis keterdedahan risiko syariah syarikat pengendali takaful di Malaysia / Mohd Faiz bin Mohamed Yusof. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Fakhruddin, Fathiyah (2002) Pembangunan akhlak remaja menurut al-Quran : kajian tentang pendekatannya terhadap pelajar tingkatan empat di sekolah-sekolah menengah di Ampang, Selangor Darul Ehsan / Fathiyah Mohd Fakhruddin. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Farhan , Md Ariffin (2019) Isu keselamatan makanan menurut perspektif al-Hadith: Analisis terhadap perusahaan kecil dan sederhana di Lembah Klang / Mohd Farhan Md Ariffin. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohd Fuad, Mokhtar (2016) Ihsan Ilahi Zahir (1945-1987) dan kritikannya terhadap pemikiran akidah Syiah / Mohd Fuad Mokhtar. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Hafiz , Jamaludin (2016) Aplikasi talfiq dalam resolusi syariah majlis penasihat syariah Bank Negara Malaysia / Mohd Hafiz Jamaludin. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Hamidi, Ismail (2015) Konsep al-ilahiyyat dalam pemikiran syiah al-ithna ‘ashariyyah: Analisis bab al-tawhid dari kitab al-kafi menurut perspektif al-asha‘irah / Mohd Hamidi Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Hisyam, Abdul Rahim (2016) Keserasian Fasilah Al-Qur’an: Kajian dari aspek ilmu munasabat / Mohd Hisyam Abdul Rahim. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Huzaini , Yaakob (2023) Sistem parol di Jabatan Penjara Malaysia: Analisis dari perspektif Siyasah Syar’iyyah / Mohd Huzaini Yaakob. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Istajib, Mokhtar (2015) Konservasi biodiversiti menurut etika-perundangan Islam: Kajian terhadap kawasan perlindungan di Malaysia / Mohd Istajib bin Mokhtar. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Jani, Haizuran (2013) Pelaksanaan dan keberkesanan kaedah pengajian al-Qur'an dalam kalangan masyarakat Felda : kajian di Felda Bukit Goh Kuantan, Pahang / Haizuran bin Mohd Jani. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Khairi , Hussin (2018) Penilaian pelaksanaan kursus umum pengajiaan Islam di institusi pengajian tinggi swasta Malaysia / Mohd Khairi Hussin. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Khairul Akhbar, Jahiruddin (2016) Analisis balaghah terhadap ayat Ruqyah Darussyifa’ / Mohd Khairul Akhbar Jahiruddin. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Khambali@Hambali, Khadijah (2004) Interpretations of eternal tree (Shajarat al-Khuld) according to Christian scholars and Mufassirun / Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Mahdee, Halimatun Sa'adiah (2012) Permohonan anggapan mati dari aspek kekeluargaan Islam : kajian di Mahkamah Syariah di Malaysia / Halimatun Sa'adiah binti Mohd Mahdee. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Mokhtar, Ros Aiza (2015) Konsep sinkretisme menurut perspektif Islam : kajian terhadap adat dan kepercayaan masyarakat Kedayan / Ros Aiza Mohd Mokhtar. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Nasir , Utut (2018) Pemikiran Zainal Abidin bin Muhammad al-Fatani tentang azab kubur: Kajian terhadap kitab Kasyf al-Ghaybiyyāt / Mohd Nasir Utut. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Nazri, Mohd Noor (2016) The role of Central Bank of Malaysia in positioning Malaysia as a global hub for Islamic finance / Mohd Nazri Mohd Noor. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Nizho, Abd Rahman (2015) Aplikasi hadith amal jama‛i dalam Al-Sahihayn: Kajian terhadap usahawan Al-Wahida Marketing Sdn Bhd / Mohd Nizho Abd Rahman. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Noor, Fatimah Nadirah (2012) Program pembangunan insan dalam kalangan kakitangan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) : masalah dan penyelesaian / Fatimah Nadirah binti Mohd Noor. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Noor, Mohd Syukri (2013) Prinsip al-wakalah dalam al-Kutub al-sittah dan aplikasinya dalam industri takaful di Malaysia / Mohd Syukri bin Mohd Noor. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Noor, Nor Hanani (2010) Peranan wanita dalam dakwah mengikut perspektif al-Qur'an : kajian surah Ali 'Imran / Nor Hanani binti Mohd Noor. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Noor Adzwan, Adam (2018) Isu-isu dalam pelaksanaan takaful simpanan haji: Kajian di Etiqa Takaful Berhad / Mohd Noor Adzwan Adam. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Ramli, Ahmad Ruhaidy (2003) Pemahaman tentang Hari Kiamat di kalangan remaja di Sekolah Menengah Teknik Kangar, Perlis / Ahmad Ruhaidy Mohd Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Razif, Nabilah (2012) Unsur-unsur Islam dalam drama TV bersiri : kajian terhadap drama Nur Kasih / Nabilah binti Mohd Razif. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Safie, Al Azifah (2010) Penderafan dokumen wasiat Islam di Amanah Raya Berhad : analisis menurut perspektif Islam / Al Azifah binti Mohd Safie. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Shah, Mohd Faez (2013) Metode fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dalam menangani persoalan semasa : analisis fatwa-fatwa negeri Johor dari tahun 2000 hingga 2010 / Mohd Faez bin Mohd Shah. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Shamsul Hakim, Abd Samad (2016) The historical framework of the orientalists stands from the Quranic readings: An analytical study / Mohd Shamsul Hakim Abd Samad. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Shukri , Mohd Senin (2019) Takhrij hadith masyhur berkaitan al-Fada'il: kajian kefahaman dan pengamalannya dalam kalangan guru-guru pendidikan Islam di Negeri Johor / Mohd Shukri Mohd Senin. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohd Sollah, Mohamed (2013) Penggunaan implisit Maful Bih dalam surah Al-baqarah: Satu kajian sintaksis / Mohd Sollah Bin Mohamed. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Syukri, Zainal Abidin (2018) Psikoterapi zikir dalam meningkatkan motivasi kanak-kanak autistik / Mohd Syukri Zainal Abidin. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Tahir, Ahmad Fakhruddin (2014) Dakwah Parti Islam Semalaysia (PAS) melalui politik : kajian terhadap persepsi Jemaah Tabligh di Masjid Jamek Bandar Baru Seri Petaling, Kuala Lumpur / Ahmad Fakhruddin bin Mohd Tahir. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Tamizi, Sumaiyah (2015) Tumbuhan terpilih menurut perspektif Islam dan sains kesihatan / Sumaiyah binti Mohd Tamizi. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Tasrip, Mohd Taufik (2014) Kebebasan beragama dalam undang-undang Islam dan undang-undang sivil di Malaysia : implikasi kepada kebajikan kanak-kanak / Mohd Taufik bin Mohd Tasrip. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Tawel, Siti Norfariza (2014) Penganjuran pertandingan Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa di Malaysia : kajian sejarah dan perkembangannya / Siti Norfariza binti Mohd Tawel. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Yusof, Siti Fatimah Azzura (2010) Pemakaian peraturan-peraturan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 2001 dalam tuntutan dan agihan harta tanpa penamaan : pelaksanaannya di KWSP Kuala Lumpur / Siti Fatimah Azzura binti Mohd Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Yusoff, Hakimah (1990) Pentadbiran hal ehwal Islam Terengganu : satu tinjauan mengenai organisasi dan aktivitinya / Hakimah Mohd. Yusoff. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Yusoff, M. (2003) Nur Muhammad : suatu kajian mengenai kepercayaan masyarakat Islam di negeri Kelantan Maruan Mohd Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Yusra, Abdullah (2012) Pelaksanaan akaun pelaburan emas menurut perspektif ekonomi Islam : Kajian di Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad / (KFHMB) / Mohd Yusra Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Zahari, Siti Zafrina (2013) Analisis pensejarahan penyertaan calon wanita Muslim dalam pilihanraya umum dari tahun 1959-2008 di Semenanjung Malaysia / Siti Zafrina Mohd Zahari. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Zaid , Mustafar (2018) Gelagat pengguna Muslim: Analisis faktor pemilihan institusi perbankan Islam di Negeri Sembilan / Mohd Zaid Mustafar. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Zaidi , Md Zain @ Zakaria (2019) Pemakaian undang-undang tatacara MAL dalam prosiding tuntutan fasakh di Mahkamah Syariah Malaysia / Mohd Zaidi Md Zain @ Zakaria. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohd Zawawi, Noor Izzati (2004) Masalah rumah tangga Muslim di Hulu Langat : kajian tentang cara penyelesaiannya oleh Pejabat Agama Islam Hulu Langat (PAIHL), Selangor / Noor Izzati Mohd Zawawi. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Zulkifli, Noor Hidayah (2013) Penentuan waktu solat Isyak dan Subuh dalam kapal terbang menggunakan Sky Quality Meter-USB (SQM-LU) : kajian bagi carta perjalanan kapal terbang Malaysia Airlines (MAS) / Noor Hidayah binti Mohd Zulkifli. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd. Amin, Juriah (1998) Kemukjizatan Al-Quran dan sains / Juriah binti Mohd. Amin. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd. Nazim, Mazran (2001) Mekanisme al-Murabahah dan al-Bay bi-thaman ajil dalam sistem pembiayaan di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) / Mazran Mohd. Nazim. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd. Nor, Ahmad Ridzwan (2003) Amalan merokok di kalangan masyarakat Melayu di Masjid Tanah, Melaka : satu kajian dari perspektif hukum Islam / Ahmad Ridzwan Mohd. Nor. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd. Nor, Amir Husin (1990) Perbuatan jahat : satu kajian perbandingan di antara undang-undang jenayah Islam dengan undang-undang jenayah Malaysia / Amir Husin Mohd. Nor. Other thesis, University of Malaya .

Mohd. Nor, Hamizan (2002) Akad al-Bay Bi Thaman Ajil di Bank Rakyat mengikut perspektif undang-undang kontrak Islam / Hamizan Mohd Nor. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd. Ruseli, Ibrahim (1990) Kefahaman masyarakat muda-mudi tentang konsep pakaian dalam Islam : satu kajian khusus di Kuala Lumpur / Mohd. Ruseli Ibrahim. Undergraduates thesis, University Of Malaya.

Mohd. Yusoff, Zurita (2004) Metodologi pengajian syariah di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin (K.U.S.Z.A), Terengganu / Zurita binti Mohd. Yusoff. Other thesis, Universiti Malaya.

Mohd. Zin, Abdul Aziz (1993) Dakwah al-Qur'an kepada orang bukan Islam : suatu kajian khusus terhadap dakwah di kalangan masyarakat Cina di Wilayah Persekutuan / Abdul Aziz bin Mohd. Zin. PhD thesis, University of Malaya.

Mokhtar, Ahmad Baha' (2015) Hadhf dan ithbat al-alif dalam ilmu Rasm Uthmani : kajian terhadap tiga Mushaf terpilih / Ahmad Baha' bin Mokhtar. PhD thesis, University of Malaya.

Mokhtar, Ali Badron (2000) Pemikiran ekonomi Al-Imam Al-Ghazali : kajian dalam Ihya Ulum Al-Din Ali Badron Mokhtar. Masters thesis, University of Malaya..

Mokhtar, Khairullah (2003) Sistem mata wang dinar : prospek pelaksanaan di masa kini / Khairullah Hj. Mokhtar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mokhtar, Mohd Istajib (2010) Kawalan perundangan terhadap pencemaran air oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor : satu analisis menurut perpsektif perundangan Islam / Mohd Istajib bin Mokhtar. Masters thesis, University of Malaya.

Mokhtar, Mohd Nizam (2011) Pelaksanaan MS ISO 9001:2000 di Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) / Mohd Nizam bin Mokhtar. Masters thesis, University of Malaya.

Mona J.M , Abumarzouq (2020) Political religious extremism and its impact on social security: A study at Gaza Strip, Palestine / Mona J.M Abumarzouq. PhD thesis, Universiti Malaya.

Moner, Shamsuddin (1990) Sikap masyarakat Cina terhadap kepimpinan dan perjuangan PAS di Malaysia : satu kajian khusus di W.P. Kuala Lumpur / Shamsuddin bin Moner. Other thesis, University of Malaya.

Moni, Yasid (2004) Metode pentafsiran nas menurut Mutakallimin dan Ahnaf : satu analisis / Yasid Moni. PhD thesis, University of Malaya.

Mubarok, Ahmad Zaki (2010) Pendekatan hermeneutik : kajian terhadap pemikiran Muhammad Syahrur dalam buku al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Muasirah / Ahmad Zaki Mubarok. Masters thesis, University of Malaya.

Much Hasan, Darojat (2017) Al-Baqillani’s thoughts on selected theological issues of the Qur’an / Much Hasan Darojat. PhD thesis, University of Malaya.

Muda, Azman (1990) Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Mohd Amin (Tuk Syeikh Duyung) : Tokoh agama dan birokrasi Negeri Terengganu. Other thesis, University of Malaya.

Muda, Zubaikah (2003) Penilaian tentang keberkesanan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu (JHEAT) dalam menangani masalah ajaran salah / Zubaikah Bt. Muda. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mudher , Ali Hussein (2019) Preventive medicine in Quran and modern science: An applied study on the level of understanding among the staff in the halal products Research Institute at The University Putra Malaysia / Mudher Ali Hussein. PhD thesis, Universiti Malaya.

Muhaemin, Sihabuddin (2005) Pandangan Al-Syafi'i dalam Qawl Qadim dan Qawl Jadid : satu analisis / Sihabuddin Muhaemin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad, Mohd Asmawi (2010) Tarajim al-abwab di dalam Sahih al-Bukhari : kajian terhadap manuskrip Sharh tarjamah al-bab oleh Mawlana Tok Khurasan / Mohd Asmawi bin Muhamad. Masters thesis, University of Malaya.

Muhamad Afiq, Abd Razak (2018) Aplikasi kaedah ‘umum al-Balwa dalam isu pencemaran produk makanan / Muhamad Afiq Abd Razak. Masters thesis, University of Malaya.

Muhamad Alihanafiah , Norasid (2016) Konsep modal insan rabbani menurut al-Quran: Analisis pemikiran sa‘id hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir / Muhamad Alihanafiah Norasid. PhD thesis, University of Malaya.

Muhamad Anuar, Basir (2013) Keberkesanan teknik Al-Baghdadi dalam pembelajaran Al-Quran di Malaysia / Muhamad Anuar bin Basir. Masters thesis, University of Malaya.

Muhamad Mazuan , Razaly (2019) Pensijilan halal Malaysia: Analisis pelaksanaan sistem pengurusan jaminan halal di rumah sembelihan ayam / Muhamad Mazuan Razaly. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Zakuwa, Rodzali (2013) Analisis kaedah penentuan Aidiladha di Malaysia dari perspektif falak / Muhamad Zakuwa bin Rodzali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Zariff , Ilias (2018) Pendekatan Maqam al-Shukr dan al-Rida dalam intervensi Borderline personality disorder menurut perspektif psikospiritual Islam / Muhamad Zariff Ilias. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad, Ahmad Rufai (2003) Insurance from the shari`ah persepectives and its application in the operations of the Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) and Takaful Nasional Sdn. Bhd. / Ahmad Rufai Muhammad. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad, Firdaus (1999) Kesan perubahan sosial terhadap hukum Islam / Muhammad Firdaus. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad, Roslina (1990) Masjid Rusila di Terengganu : sejarah perkembangan dan kegiatannya / Roslina Muhammad. Other thesis, University of Malaya.

Muhammad , Hosain (2018) Riwayat and dirayah in hadith studies: Muhammad Amim al-Ihsan’s methodology in Fiqh al-Sunan wa al-Athar as a case study / Muhammad Hosain. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad , Usman (2019) Waqf financing, investment and development of higher educational institutions: A study of Pakistan and Malaysia / Muhammad Usman. PhD thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Suhaili, Sufyan (2016) Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam sistem pemerintahan Aceh / Muhammad Suhaili Sufyan. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad Ali, Razali (2013) Program pembangunan masyarakat Aceh selepas pelaksanaan syariat Islam : kajian dari perspektif dakwah / Razali bin Muhammad Ali. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad Ali, Razali (2000) Sumbangan organisasi Islam masa kini dalam pengembangan dakwah Islamiyah di Aceh / Razali Muhammad Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Ali Nurdin, Faisal (1997) Sadd Al-Dhara'i : pemakaiannya dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia / Faisal Bin Hj. Muhammad Ali Nurdin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Arif, Yahya (2015) Al-manhaj al-haraki dalam penulisan Sayyid Muhammad Nuh menurut perspektif hadith : Aplikasi dalam isu-isu semasa gerakan dakwah di Malaysia / Muhammad Arif Yahya. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad Ezmir Kushairy , Roslee (2023) Pengurusan kawalan Islam terhadap aktiviti perniagaan: Kajian kes bazar jumaat di Masjid Jamek Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya / Muhammad Ezmir Kushairy Roslee. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Fadhillah, Jamaluddin (2014) Pengajian tafsir al-jalalayn dan pengaruhnya di dayah tradisional kabupaten Acheh Besar / Muhammad Fadhillah Jamaluddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Firdaus , Zabri (2018) Aplikasi Manhaj Deobandy oleh Muhammad Asri bin Yusoff dalam pengajaran hadith / Muhammad Firdaus Zabri. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Firdaus , Zakaria (2018) Kajian pelaksanaan sistem pengurusan kualiti berteraskan syariah MS 1900 DI Darul Quran, JAKIM / Muhammad Firdaus Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Hashim, Nurhidayah (2001) Pembubaran perkahwinan secara fasakh : satu kajian kes di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Nurhidayah Muhammad Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Ibrahim , Mohd Naim (2019) Tartib nuzul al-Quran: Kajian perbandingan antara Ma‘Arij al Tafakkur wa Daqa’iq al-Tadabbur dengan Fahm al-Quran al-Hakim / Muhammad Ibrahim Mohd Naim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Ikhlas, Rosele (2016) Isu pembayaran zakat Institusi Kewangan Islam di Malaysia / Muhammad Ikhlas Rosele. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad Karyim, Qusay (2010) Manhaj Abi Bakr Ibn al-'Arabi fi ikhtiyaratihi al-fiqhiyah min khilal kitabihi "'Aridat al-ahwadhi" : kitab al-taharah namudhajan = Abu Bakr ibn al-`Arabi's methodology for juristic opinions in his book 'Aridat al-ahwadhi, using "The book of purification" as a data sample / Qusay ibn Muhammad Karyim. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Mustafa, Kamarudin (2019) Analisis konflik di antara keputusan penghakiman anak tak sah taraf di mahkamah syariah Terengganu dengan fatwa di Malaysia / Muhammad Mustafa Kamarudin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Rashidi , Wahab (2019) Pendalilan mantik al-Ash‘ari dalam akidah ketuhanan / Muhammad Rashidi Wahab. PhD thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Safwan , Harun (2019) Pemikiran maqasid al-Shari’ah Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti: Satu kajian perbandingan / Muhammad Safwan Harun. PhD thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Shaleh, Suhaimi (2005) Pengaruh Islam terhadap kerajaan Melayu Deli : satu kajian di Medan Indonesia / Suhaimi. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammat, Nuri (2015) Analisis isu-isu hukum dalam ibadat haji: Kajian perbandingan antara pandangan Kementerian Agama dan Persatuan Islam di Indonesia / Muhammat Nuri. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammud, Azlina (2012) Penghuni Raudhatus Sakinah : kajian terhadap latar belakang dan faktor salahlaku / Azlina binti Muhammud. Masters thesis, University of Malaya.

Muhd Imran , Abd Razak (2018) Isu-isu wanita dalam fiqh jihad kumpulan ekstremisme agama: Kajian terhadap majalah Dabiq dan kaitannya di Malaysia / Muhd Imran Abd Razak. PhD thesis, University of Malaya.

Muir, Syamsuddin (2004) Qat'iy dan zanniy menurut ulama usul dan pengaruhnya dalam fiqh Islam / Syamsuddin Muir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mujahed Burhan , Kamel Shadid (2019) Evaluating the economic roles of Islamic banks in Palestine in financing economic development process between 2006 to 2016 / Mujahed Burhan Kamel Shadid. PhD thesis, Universiti Malaya.

Munadhira , Sabila (2018) Konsep pertukaran perbankan konvensional kepada perbankan Islam: Kajian terhadap kefahaman kakitangan di bank Aceh / Munadhira Sabila. Masters thesis, Universiti Malaya.

Munazza, Saeed (2017) The impact of customer equity, religious commitment, staying reasons on switching behaviour amongst millennial Muslim consumers in Lahore and Kuala Lumpur / Munazza Saeed. PhD thesis, University of Malaya.

Murshidi , Abd Hamid (2010) Surah Yasin: Kajian perbandingan antara Qira’at Nafi dan Qira’at Asim riwayat Hafs / Murshidi Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Musa, Lokman (2014) Penguasaan rukun solat menerusi Kem Bestari Solat (KBS) : kajian di Sekolah Rendah Daerah Gua Musang, Kelantan / Lokman bin Musa. Masters thesis, University of Malaya.

Musa, Norhafizah (2002) Peranan institusi dakwah dalam menangani masalah murtad di Lembah Klang / Norhafizah binti Musa. Masters thesis, University of Malaya.

Musa Ibn Sulayman, Al-Sinni (2012) Ta'thir madrasah Han Sue bi-al-Sin fi fahm ahkam al-Islam: Dirasah usiliyah naqdiyah / Musa Ibn Sulayman Al-Sinni. Masters thesis, University of Malaya.

Mushwh, Sahban Farouk (2010) Surat al-Rahman : dirasah bayaniyah / Sahban Farouk Mushwh. Masters thesis, University of Malaya.

Mustafa, Fazlida (2011) Metodologi penulisan ilmu mustalah al-hadith : kajian perbandingan antara kitab Muhaddith al-fasil dengan al-Kifayah / Fazlida binti Mustafa. Masters thesis, University of Malaya.

Mustafa, Murina (1990) Satu kajian mengenai riwayat hidup Abu Ayyub al-Ansari: tumpuan utama kepada hadith-hadith riwayatnya di dalam Sunan Sittah dan Muwatta' Imam Malik / Murina Mustafa. Other thesis, University of Malaya.

Mustapa, Noor Hamiza (2010) Hukum-hukum berkaitan pesakit AIDS dalam urusan ibadat dan kekeluargaan / Noor Hamiza bt Mustapa. Masters thesis, University of Malaya.

Mustapha, Ariyanti (2011) Kajian pemikiran Wael Bahjat Hallaq terhadap pengkajian ilmu usul al-fiqh / Ariyanti binti Mustapha. Masters thesis, University of Malaya.

Mustapha, Nazmah (2004) Adat-istiadat masyarakat Jawa dari perspektif Islam : suatu kajian di Daerah Batu Pahat, Johor / Nazmah binti Mustapha. Masters thesis, University of Malaya.

Mutalib, Khomsah (2004) Metodologi pengajian syariah di Kolej Islam Darul Ulum, Pokok Sena, Kedah / Khomsah binti Mutalib. Other thesis, Universiti Malaya.

Mutasem Fuad , Am Ali (2015) Teaching Arabic language to non native speakers using a new method of Quranic translation on Surah Yassin: An applied study on students of Islamic Secondary Schools IQKL / Mutasem Fuad Am Ali. PhD thesis, Universiti Malaya.

N

Nabilah , Hasan (2019) Model pembangunan diri Taqdir al-Dhat menurut al-Hadith / Nabilah Hasan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Nafi, Zidny Ilman (2013) Akad murabahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cirebon Indonesia : analisis terhadap Produk Kredit Pemilikan rumah (PKR) / Zindy Ilman Nafi. Masters thesis, University of Malaya.

Naim, Skandari (2011) Athar al-sihr fi al-mujtama al-Kuwayti / Naim Skandari. Masters thesis, University of Malaya.

Najmiah , Omar (2017) Pengajian Tarannum al-Quran di Terengganu dari tahun 1960-2013: Kajian terhadap metodologi pengajaran Rogayah Binti Sulong / Najmiah Omar. PhD thesis, University of Malaya.

Nasr, Omar Mohamed A. (2011) al-Zira'ah fi al-Qur'an al-karim : dirasah tatbiqiyah fi 'ahd al-khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz = Agriculture according to al-Quran al-karim : a study on its implementation during the reign of caliphs Omar Abdul Aziz / Omar Mohamed A. Nasr. Masters thesis, University of Malaya.

Nasrullah, Pondra (2011) Kefahaman terhadap sunnah tasyri'iyah dan ghayr tasyri'iyah dan kesannya terhadap amalan keagamaan dalam kalangan ahli Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung, Indonesia / Pondra Nasrullah. Masters thesis, University of Malaya.

Nasser A.O., Abdaljawwad (2017) Political and civil rights of non-Muslims in an Islamic State in the light of the Qur'an and Sunnah: Malaysia as a case study / Nasser A.O. Abdaljawwad. PhD thesis, University of Malaya.

Nasution, Syamsuddin Ali (1999) Al-Jam'iyah Al-Wasliyah dan peranannya dalam dakwah Islamiyah di Indonesia / Syamsuddin Ali Nasution. PhD thesis, University of Malaya.

Nawae, Itsama-Ae (2011) Hadith-Hadith dalam Bughyah al-Tullab karangan Sheikh Daud al-Fatani (Juzuk 1) : takhrij dan analisis / Itsama-e Nawae. Masters thesis, University of Malaya.

Nazee Mudeen, Nursyazrin (2012) Mesej dakwah dan metode Al-Maw'izah Al-Hasanah dalam filem My name is Khan dan Jodhaa Akbar / Nursyazrin binti Nazee Mudeen. Masters thesis, University of Malaya.

Naziri, Bazliah (2012) Israiliyyat : kajian kefahaman guru-guru pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah zon Keramat, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Bazliah binti Naziri. Masters thesis, University of Malaya.

Neda , Zoghi (2019) Islamic abstractive motifs interpretation in Persian art: A historical study of Herat school painting / Neda Zoghi. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ngadiran, Siti Nor Aisyah (2012) Konsep sejarah menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas : kajian terhadap karya-karya terpilih / Siti Nor Aisyah binti Ngadiran. Masters thesis, University of Malaya.

Ngah, Mohd Yusri (2004) Latihan dalam pembangunan kerjaya dari perspektif pengurusan Islam : kajian di Institut Latihan Kakitangan MARA (ILHAM), Majlis Amanah Rakyat, Kuala Lumpur Mohd Yusri Ngah. Masters thesis, University of Malaya. .

Ngah, Mohd. Shafie (1990) Pilihanraya : kewibawaannya dalam menegakkan negara Islam di Malaysia / Mohd. Shafie Ngah. Other thesis, Universiti Malaya.

Nidious, Bahaeeddine Mohamed (2010) al-Athar al-waridah fi al-buyu' al-ribawiyah fi musannaf 'Abd al-Razzaq : takhrij wa-ta'liq / Bahaeeddine Mohamed Nidious. Masters thesis, University of Malaya.

Nik Abdul Majid, Nik Suhaida (2014) Pelaksanaan kawalan penjualan arak di negeri Kelantan : kajian dari aspek metode dakwah kepada orang bukan Islam / Nik Suhaida binti Nik Abdul Majid. Masters thesis, University of Malaya.

Nik Mastura, Haji Nik Umar (1969) Struktur pentadbiran Ugama Islam di negeri Kelantan / Nik Mastura Binti Haji Nik Umar. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Nik Mohd Sofa’urrahman , Nik Mohd Rosdi (2023) Isu-isu khilafiah di Malaysia menurut perspektif Qiyas al-Shabah / Nik Mohd Sofa’urrahman Nik Mohd Rosdi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nik Mohd Zaim , Ab Rahim (2019) Hadith al-Dayn dalam al-Kutub al-Sittah: Kajian kefahaman dan amalan dalam kalangan kakitangan Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur / Nik Mohd Zaim Ab Rahim. PhD thesis, Universiti Malaya.

Nik Nur Farahin , Nik Zulkifli (2019) Kebolehterimaan sumpah (al-Yamin) sebagai keterangan: Analisis terhadap peruntukan undang-undang dan kes di Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor / Nik Nur Farahin Nik Zulkifli. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nik Roskiman, Abdul Samad (2013) Some aspects of spiritual thoughts of Shaykh ‘Abd Al-Ṣamad Al-Falimbānī (D. 1243/1828) / Nik Roskiman Bin Abdul Samad. PhD thesis, University of Malaya.

Nilam, Suzanah (2012) Gerakan dakwah di Kota Kinabalu : kajian terhadap Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA) / Suzanah binti Nilam. Masters thesis, University of Malaya.

Noh, Muhamad Sharifuddin (2003) Manhaj Imam al-Bukhari dalam akidah : satu kajian terhadap kitab al-Tawhid dalam al-Jami' al-Sahih / Muhamad Sharifuddin Noh. Masters thesis, University of Malaya.

Noor Hafizah, Mohd Haridi (2016) Program agama di Pusat Pemulihan Akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM): Kajian dari aspek pelaksanaan dan keberkesanan / Noor Hafizah Mohd Haridi. PhD thesis, University of Malaya.

Noor Shahedah , Johari (2019) Masalah akhlak dan hubungannya dengan kefahaman akidah: Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Jeli, Kelantan / Noor Shahedah Johari. Masters thesis, Universiti Malaya.

Noorul Husna , Myiddin (2018) Pengaruh aliran Salafiyyah dalam kalangan pelajar Pengajian Islam universiti awam di Lembah Klang / Noorul Husna Myiddin. Masters thesis, University of Malaya.

Nor Ain , Mohamad Kastolani (2019) Hubungan antara pengetahuan hukum penggunaan internet dengan tahap penggunaan internet pelajar Sekolah Rendah Pekan Subang, Selangor / Nor Ain Mohamad Kastolani. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nor Asimah , Mat Noh (2018) Pandangan Mohammad Hashim Kamali terhadap hudud dalam buku Punishment In Islamic Law / Nor Asimah Mat Noh. Masters thesis, University of Malaya.

Nor Dalilah, Zakaria (2012) Pelaksanaan ibadat solat hubungannya dengan konflik rumah tangga: Kajian di unit rundingcara keluarga, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan/ Nor Dalilah Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nor Mohd Faisal, Md Ariffin (2015) Penentuan ‘Urf zakat emas perhiasan: Analisis perbandingan Majlis Agama Islam Selangor dan Pusat Zakat Melaka / Nor Mohd Faisal Bin Md Ariffin. Masters thesis, University of Malaya.

Nor Shahida , Shahrel (2018) Penerimaan pendengar terhadap penceramah dari luar negara: Kajian di Masjid Al-Falah USJ 9, Selangor / Nor Shahida Shahrel. Masters thesis, University of Malaya.

Norasiah, Yunus (2013) Analisis Leksikologi Penggunaan Peribahasa Dalam Al-Mu‘jam Al-Wasiṭ / Norasiah binti Yunus. Masters thesis, University of Malaya.

Norhafizah, Musa (2018) Pendekatan psikoterapi Islam dalam mengurus tekanan pesakit kanser payudara / Norhafizah Musa. PhD thesis, University of Malaya.

Norhana , Ahad (2018) Hak-hak reproduktif wanita berkahwin menurut perundangan Islam: Kajian kefahaman dan amalannya di Negeri Selangor / Norhana Ahad. PhD thesis, University of Malaya.

Norhayati, Hamzah (2017) Nūr al-dīn al-rānīrī’s concept of Islamic history in bustān al salāṭīn: A critical analysis of Book I-Book IV / Norhayati Hamzah. PhD thesis, University of Malaya.

Norhidayah , Pauzi (2016) Analisis perbandingan penentuan piawaian halal antara Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei / Norhidayah Pauzi. PhD thesis, University of Malaya.

Normarlina , Mohamad Lutpi (2022) Kefahaman dan penglibatan pelajar dalam pusat rawatan alternatif: Kajian di Politeknik Port Dickson / Normarlina Mohamad Lutpi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nornajwa , Ghazali (2018) Tafsir ayat dan istinbat hukum Imam al-Syafie serta pengamalannya dalam masyarakat Islam di Malaysia / Nornajwa Ghazali. PhD thesis, University of Malaya.

Norzuraida , Hasan (2018) Bantuan makanan di Malaysia: Kajian daripada perspektif ekonomi Islam / Norzuraida Hasan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Nur Atiqah , Sulaiman (2018) Pendekatan al-Ghazali dalam menangani isu takfir menurut karya Faysal al-Tafriqah Bayn al- Islam wa al-Zandaqah / Nur Atiqah Sulaiman. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Farhani, Zarmani (2017) Penggunaan sutur dalam bidang perubatan: Analisis dari perspektif Sains dan Islam / Nur Farhani Zarmani. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Rafezza , Fetheri (2018) Sumber ilmu menurut Ibn Tufayl: Terjemahan dan analisis teks terpilih risalah Hayy Ibn Yaqzan / Nur Rafezza Fetheri. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Sakinah , Sabari (2018) Retorik pembujukan dakwah dalam lagu nasyid: Kajian terhadap lagu Opick dan Hafiz Hamidun / Nur Sakinah Sabari. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Shahidah, Pa'ad (2017) Pengaruh motivasi dalam proses pembangunan diri remaja menurut persepktif Islam: Kajian di Pusat Motivasi Aliran Pelajar, Kuala Lumpur / Nur Shahidah Pa'ad. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Syahirah , Nor Hidayah (2023) Hubungan Turki dan Israel pada zaman pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan (2003–2014) / Nur Syahirah Nor Hidayah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nur Tasnim , Ismail (2018) Perancangan program kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat untuk memenuhi sasaran 30 peratus wanita dalam pengurusan tertinggi negara: Analisis dari perspektif siasah syar‘iyyah / Nur Tasnim Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Ulfah, Harun (2018) Konsep Muru’ah remaja dan hubungnnya dengan pembangunan sahsiah dari perspektif psikospiritual Islam / Nur Ulfah Harun. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurah, Qulluw (2011) Nafaqat al-zawjah al-amilah: Dirasah maydaniyah fi Madinah satif bi-al-Jaza'ir / Nurah Qulluw. Masters thesis, University of Malaya.

Nurfarzana , Nizam (2022) Konsep logik Muhammad bin Yusuf al-Sanusi: Kajian terhadap Mukhtasar fi ‘Ilm al-Mantiq /Nurfarzana Nizam. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurhanisah, Senin (2016) Concept of God in the discourses of Al-Ghazālī (d. 1111) and Maimonides (d. 1204) / Nurhanisah Senin. PhD thesis, University of Malaya .

Nursolehah , Mat Razali (2018) Perspektif badan bukan kerajaan (NGO) wanita Islam terhadap hasrat pelaksanaan hukuman hudud di Malaysia / Nursolehah Mat Razali. Masters thesis, University of Malaya.

Nursyahidah , Ibrahim (2023) Pengetahuan, sikap dan tingkah laku masyarakat Muslim terhadap program pemulihan pesalah seks remaja: Kajian di Selangor / Nursyahidah Ibrahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurul Afifah , Elias (2023) Penyelewengan tafsiran ayat al-Quran dalam saluran Tedx Talk di Youtube: Analisis pemikiran Samina Ali mengenai isu wanita / Nurul Afifah Elias. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurul Akma , Mohamed (2018) Aplikasi konsep Siasah Syar'iyyah dalam pelaksanaan dasar wanita Negeri Kelantan dari tahun 2001 hingga 2015 / Nurul Akma Mohamed. PhD thesis, University of Malaya.

Nurul Akmal , Zolkepli (2019) Pendekatan dakwah kepada non-Muslim di Brunei: Kajian terhadap Pusat Da’wah Islamiah Negara Brunei Darussalam / Nurul Akmal Zolkepli. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurul Asmida, Saad (2015) Pandangan MB Hooker terhadap adat di tanah Melayu: Analisis terhadap buku Islamic law in South-East Asia / Nurul Asmida binti Saad. Masters thesis, University of Malaya.

Nurul Atiqah , Zulkifli (2022) Prinsip bioetika Islam dalam teknologi pengeditan genom manusia / Nurul Atiqah Zulkifli. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurul Farhana , Yusuf (2019) Fiqh hadith dalam koleksi hadis-hadis hukum oleh Hasbi Ash-Shiddieqy: Kajian terhadap topik-topik terpilih / Nurul Farhana Yusuf. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurul Huda, Mohd Bisri (1989) Pentadbiran undang-undang keluarga Islam negeri Selangor Darul Ehsan : tinjauan dari sudut sejarah / Nurul Huda Mohd Bisri. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Nurul Iffah , Mohammad Afandi (2023) Kecenderungan pembelian terhadap produk bertanggungjawab sosial dalam kalangan generasi muda Muslim di Malaysia / Nurul Iffah Mohammad Afandi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurulhanis, Ibrahim (2014) Analisis strategi penterjemahan Peribahasa Melayu ke Bahasa Arab / Nurulhanis binti Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Nuryadi, Yahya (2005) Takwil dan kesannya kepada pengajian tafsir : analisis terhadap pemikiran Ibn Jarir Al-Tabari dalam mentafsir ayat-ayat Al-Qur'an / Yahya Nuryadi. Masters thesis, University of Malaya.

O

Oladapo Ibrahim, Abiodun (2016) Assessing the relationships between integrative social-rights and human development factors in South-Western Nigeria from the Islamic economics perspective / Oladapo Ibrahim Abiodun. PhD thesis, University of Malaya.

Omar, Md Radzi (1990) Syahadah : tuntutan dan peranannya dalam pembentukan peribadi Muslim mengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Other thesis, Universiti Malaya.

Omar, Mohd Basyir (2002) Perjanjian jual beli rumah mengikut perspektif undang-undang Muamalah Islam / Mohd Basyir bin Omar. Masters thesis, University of Malaya.

Omar, Muhammad Ramzi (1999) Perlaksanaan rukhsah dalam ibadat : satu kajian dalam perkhidmatan ketenteraan / Muhammad Ramzi bin Omar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Omar, Rohayu (2002) Bon Islam : kajian ke atas bon mudharabah Cagamas / Rohayu Omar. Masters thesis, University of Malaya.

Omar, Sapinah (1990) Sikap manusia dalam menghadapi al-Qur`an sebagaimana yang digambarkan dalam Surah al-Baqarah (ayat 1-20) / oleh, Sapinah Omar. Other thesis, University of Malaya.

Omar, Sharifah Anom (2003) Pencerobohan hak asasi manusia di Maluku : penyelesaiannya berdasarkan siasah syar'iyyah / by Sharifah Anom binti Omar. Masters thesis, University of Malaya.

Osman, Kassim (1990) Konsep pendakwaan dalam Islam : satu kajian di mahkamah syar`iyyah Wilayah Persekutuan / Kassim bin Osman. Other thesis, Universiti Malaya.

Osman, Noor Haslina (2004) Adat Melayu sebagai sumber hukum : penilaian dari perspektif teori Al-'Urf Wa Al-'Adah / Noor Haslina Osman. Masters thesis, University of Malaya.

P

Paiz , Hassan (2008) Tanah wakaf Masjid Kapitan Keling: Masalah dan penyelesaian menurut perspektif fiqh / Paiz Hassan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Pakih, Suraniah (1999) Beberapa aspek pemikiran Al-Qadi 'Abd. Al-Jabbar dalam 'ilm al-kalam / Surianiah Pakih. Masters thesis, University of Malaya.

Pakih, Surianah (1999) Pemikiran politik Islam dalam Taj Al-Salatin dan Bustan Al-Salatin : satu perbandingan konsep / Surianiah Pakih. Masters thesis, University of Malaya.

Pauzi, Norhidayah (2011) Penggunaan bone China menurut perspektif syarak / Norhidayah binti Pauzi. Masters thesis, University of Malaya.

Peri, Simoi (1990) Ibadat : kefahaman dan amalannya di kalangan saudara baru di Sarawak : satu kajian khusus di Kampung Belimbin, Darul Islam, Pedawan, Kuching, Sarawak / Simoi bt Peri. Other thesis, University of Malaya.

Pramono, Abdullah (2015) Wacana Maulid Nabi di Minangkabau: Kajian tentang dinamikanya berdasarkan naskhah-naskhah karya ulama tempatan / Pramono. PhD thesis, University of Malaya.

R

Radzi , Kamaludin (2023) Kasyaf menurut perspektif Tasawuf: Kajian fenomena di Malaysia / Radzi Kamaludin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rahmah, Yunita (2013) Pembahagian harta pusaka dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Babat Jawa Timur Indonesia / Yunita Rahmah. Masters thesis, University of Malaya.

Rahmi, Asri Noer (2013) Analisis pelaksanaan akad mudarabah dalam pembiayaan industri kecil dan sederhana di Bank Syariah Mandiri Jakarta, Indonesia / Asri Noer Rahmi. Masters thesis, University of Malaya.

Raja Abdullah, Tengku Aziz (2001) Lembaga Tabung Haji : suatu kajian sumbangan terhadap ekonomi umat Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Tengku Aziz bin Raja Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Raja Jamilah, Raja Yusof (2011) Information visualization with vocabulary tracking for word recognition in Qur’anic verses / Raja Jamilah Raja Yusof. PhD thesis, University of Malaya.

Rajab Lutfi, Uthman Najm (2012) Sukuk al-mudarabah fi Maliziya: Dirasah fiqhiyah tahliliyah / Rajab Lutfi' Uthman Najm. Masters thesis, University of Malaya.

Ramli, Mohd Anuar (2003) Asas hukum dalam budaya : kajian terhadap beberapa aspek hubungan sosial dalam kebudayaan Malaysia Mohd Anuar Ramli. Masters thesis, University of Malaya..

Ramli, Muhammad Azizur Rahman (2010) Sukuk ijarah : konsep dan amalannya dalam pasaran modal Islam di Malaysia / Muhammad Azizur Rahman bin Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Ramli, Rahisam (2011) Keberkesanan agihan zakat dalam membasmi kemiskinan : kajian terhadap asnaf fakir dan miskin di Negeri Sembilan / Rahisam bin Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Ramli, Rushdi (1990) Konsep penawaran dan penerimaan di dalam kontrak : satu kajian perbandingan di antara perundangan Islam dan undang-undang kontrak Malaysia. Other thesis, University of Malaya.

Ramli, Saipolbarin (2015) Istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim : kajian leksikografi dan analisis wacana Bahasa Arab / Saipolbarin bin Ramli. PhD thesis, University of Malaya.

Ramli, Yusof (2003) Mudarabah : konsep dan pemakaiannya dalam institusi kewangan di Malaysia / Yusof Ramli. PhD thesis, University of Malaya.

Rangen , A. Muahammad (2019) The value development of parents and children stories in al-Quran Al Karim: Hamad Bin Khalid Al Thani Foundation for Quranic Teaching, Qatar as a case study / Rangen A. Muahammad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Remli, Halwa (2010) Menangani kemiskinan menurut perspektif Hadith : kajian pelaksanaan dan keberkesanan dasar pembasmian kemiskinan oleh Perbadanan Islam Johor (PIJ) / Halwa binti Remli. Masters thesis, University of Malaya.

Riswadi , Azmi (2018) Analisis terhadap manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 / Riswadi Azmi. PhD thesis, University of Malaya.

Ritonga, Hasir Budiman (2013) Implementasi hukuman sebat di bandar Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia / Hasir Budiman Ritonga. Masters thesis, University of Malaya.

Rizalman , Muhammad (2016) Maqasid ibadah haji dalam perspektif sunnah: Kajian terhadap kefahaman dan amalan jemaah haji Malaysia / Rizalman Muhammad. PhD thesis, University of Malaya.

Rogayah , Chek (2019) Penyelesaian al-Sunnah terhadap amalan khurafat dalam kalangan masyarakat Islam Samarahan Sarawak / Rogayah Chek. Masters thesis, Universiti Malaya.

Romli, Idham Halid (2010) Isu-isu dalam kes harta sepencarian di Mahkamah Syariah Singapura : satu analisis / Idham Halid Romli. Masters thesis, University of Malaya.

Romzi , Taleh (2016) Contemporary explanations for Sunan Nasaie: A study of sheikh Muhammad Ali Adam approach in his commentary Zakhirah al-’Uqba / Romzi Taleh. PhD thesis, University of Malaya.

Roslee@Mohamad , Ismail (2018) Isu-isu fiqh terpilih mengikut aliran salafi: Kajian di Kota Bharu, Kelantan / Roslee@Mohamad Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

Roslina, M. (1990) Masjid Rusila di Terengganu: sejarah perkembangan dan kegiatannya. Other thesis, University of Malaya.

Rosni , Wazir (2018) Pendekatan tasawuf al-Taftazani (m. 792 H) dalam Sharh al-Arba’in al-Nawawiyyah: Analisis perbandingan dengan karya Syarah Hikam oleh Tok Pulau Manis dan Logika Agama oleh M.Quraish Shihab / Rosni Wazir. PhD thesis, University of Malaya.

Rousydiy, Abubakar Mahmud (2014) Pengajian tafsir di dayah terpadu al-muslimun, Acheh Utara: Analisis metode pengajaran dan keberkesanannya / Rousydiy Abubakar Mahmud. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rozey @ Roziana , Zamli (2018) Komponen ibadah dalam Pendidikan Islam kurikulum bersepadu sekolah menengah: Strategi pembelajaran dan pemudahcaraan di Kuching, Sarawak / Rozey @ Roziana Zamli. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rusliani, Hansen (2013) Diskriminasi harga makanan sebagai strategi perniagaan dari perspektif Islam : kajian di Kafeteria Kelab FRIM (Forest Research Institute Malaysia) Kepong / Hansen Rusliani. Masters thesis, University of Malaya.

Ruzaimi , Ibrahim (2022) al-Qiyās dalam perbahasan ilmu kalam menurut al-Amidi: Terjemahan dan analisis teks terpilih daripada kitab Abkār al Afkār / Ruzaimi Ibrahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

S

Sa'ari, Che Zarrina (1990) Sejarah perkembangan tariqat Ahmadiyah di Pasir Puteh, Kelantan / oleh Che Zarrina Sa'ari. Other thesis, Universiti Malaya.

Saad, G. (2004) Pendidikan remaja muslim : kajian tentang sejarah dan pelaksanaannya di Ma'had Attarbiyah Al-Islamiyah, Beseri,Perlis / Ghazali Bin Saad. Masters thesis, University of Malaya.

Saad, Mohd Yazid (2012) Aplikasi ilmu perbandingan agama dalam pendekatan dakwah non-Muslim : kajian terhadap program Islamic Outreach ABIM / Mohd Yazid bin Saad. Masters thesis, University of Malaya.

Saad, Nor Zaiton (2005) Konsep Al-'Amr menurut pandangan ulama usul / Nor Zaiton Saad. Masters thesis, University of Malaya.

Saad, Zuraida (2002) Pentadbiran harta penama di institusi-institusi kewangan di Malaysia : satu kajian mengikut perspektif undang-undang Islam / by Zuraida binti Saad. Masters thesis, University of Malaya.

Saari, Mohamad (1998) Peranan media cetak dalam dakwah di Malaysia : kajian khusus tentang penerbitan media cetak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia / Mohamad bin Saari. Masters thesis, University of Malaya.

Sabah Farag , Saad Madi (2017) The independence of judiciary system and its protection: A study according to Shariah and The Libyan Constitution / Sabah Farag Saad Madi. PhD thesis, University of Malaya.

Sabariah, Othman (2011) Masalah penyebutan huruf Al-Qur'an di kalangan saudara baru : satu kajian kes / Sabariah Othman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Sabran, Osman (1997) Pinjaman dan pembiayaan tanpa riba : kajian terhadap sistem mu'amalat Islam di Malaysia masa kini / Osman bin Hj. Sabran. Masters thesis, Universiti Malaya.

Safiah , Ruslan (2018) Analisis teknikal saham patuh syariah di bursa Malaysia menurut perspektif Islam / Safiah Ruslan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Safitrah, Yudi (2012) Amalan pemberian mahar dan hantaran dalam kalangan masyarakat Islam di Daerah Pulau Bangka, Indonesia / Yudi Safitrah. Masters thesis, University of Malaya.

Sahad, Mohd Nizam (2001) Pemikiran Orang Asli tentang agama : suatu kajian khusus di perkampungan Orang Asli Broga, Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan Mohd Nizam Sahad. Masters thesis, University of Malaya..

Sahran, Rugayah (1990) Tinjauan mengenai kesihatan di dalam al-Qur'an dan al-sunnah (tumpuan kepada peraturan makan dan minum) / Rugayah Sahran. Other thesis, University of Malaya.

Said, Omar (1999) Ghalat dalam akad kontrak : satu kajian mengikut undang-undang mu'amalat Islam / Omar Said. Masters thesis, University of Malaya.

Said, Shahriman (2013) Analisis al-Nabr dalam Surah 'Abasa / Shahriman bin Said. Masters thesis, University of Malaya.

Said @ Mat Ali, Mohd Soud (1999) Sejarah dewan muslimat Pas dan sumbangannya dalam politik Malaysia : suatu kajian di Kuala Terengganu / Mohd Soud bin said @ Mat Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Saidin, Aznan Zuhid (2012) Islamic values for ICT development with reference to Malaysian context / Aznan Zuhid Saidin. PhD thesis, University of Malaya.

Saifullah, Saifullah (2002) Rausyanfikir : analisis terhadap pemikiran Ali Syari'ati tentang peranan intelektual muslim / by Saifullah. Masters thesis, University of Malaya.

Sailan, Muhamad Zan (2013) Pengurusan hotel secara Islam : kajian terhadap pengurusan makanan halal di Hotel De Palma Ampang, Selangor / Muhamad Zan bin Sailan. Masters thesis, University of Malaya.

Saleh, Darmadi (2008) Haji Ahmad Faqir al-Kerinci : sumbangan pemikirannya terhadap perkembangan Islam di Kerinci, Jambi, Indonesia / Darmadi Saleh. Masters thesis, University of Malaya.

Saleh Muhammad Zeki , Mahmood (2019) The manuscript of Nuzhat al-Absar wa Juhaynat al-Akhbar by Ibn Abi al-Surur al-Bakri (998 AH- 1087 AH): Historical study and verification / Saleh Muhammad Zeki Mahmood. PhD thesis, Universiti Malaya.

Salem Saleh Ahmed, Ammari (2012) Manhaj al-Imam al-Bukhari fi kitabihi al-Du'afa' : dirasah nazariyah tatbiqiyah = Methodology of Imam al-Bukhari in his book al-Du'afa : theory and practical study / Salem Saleh Ahmed al-Ammari. Masters thesis, University of Malaya.

Salleh, Fatimah (2003) Pendidikan Islam di kalangan wanita di Shah Alam : kajian di masjid-masjid / Fatimah binti Salleh. Masters thesis, University of Malaya.

Salleh, Mohd. Adlin (1999) Sekularisme dalam politik : satu kajian menurut perspektif Islam / Mohd. Adlin B. Salleh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Salmah, Ismail (2012) Konsep Al-Jaza’ terhadap kaum yang ingkar dalam surah Ali-‘Imran / Salmah binti Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Salman, Jalal Alwan (2013) Ijtihadat 'Umar ibn al-Khattab al-idariyah fi daw' maqasid al-shari'ah al-Islamiyah = Umar b. al-Khattab's ijtihads in administration based on maqasid al-syari'ah / Jalal Alwan Salman. Masters thesis, University of Malaya.

Salman Duaij, Hamad Busaeed (2017) Wakalah contract in the investment from the perpective of Islamic law and its applications in Bahrain Islamic banks: An analysis / Salman Duaij Hamad Busaeed. PhD thesis, University of Malaya.

Samad , Yousefi (2015) Peaceful co-existence in the light of holy Qur’an: A case study of christians living in Kuala Lumpur / Samad Yousefi. PhD thesis, University of Malaya.

Samaeng, Abdunkarim (2004) A.Pengajian Al-Qur'an di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah agama di selatan Thai : suatu kajian di Madrasah Al-Rahmaniah, Bra-O, Pattani /Abdunkarim Samaeng. Masters thesis, Universiti Malaya.

Samihah , Ismail (2018) Kesan agihan zakat terhadap tahap keagamaan dalam kalangan mualaf orang asal di Pahang / Samihah Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Samsuddin, Sahrudin (2005) Pemakaian taqlid dalam sistem kehakiman syar`iy : satu kajian kes di Mahkamah Syariah Selangor / Sahrudin bin Samsuddin. Masters thesis, University of Malaya.

Samsuddin , Abd Hamid (2012) Konsep monoteisme dalam aliran Saivisme : Analisis menurut perspektif Islam / Samsuddin Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Sardi, Sharif (1966) Pondok2 dan peranan-nya kapada masharakat bawean di-Singapura / Sardi Sharif. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Saref , Masae (2016) Penceritaan peristiwa Isra' dan Mi'raj oleh Sheikh Daud al-Pattani. Kajian teks dan pengaruhnya dalam masyarakat Islam di Pattani, Thailand / Saref Masae. PhD thesis, University of Malaya.

Saripan, Mohd. Ali (2000) Pembinaan rumah ibadat di Pulau Pinang : satu kajian mengenai insiden agama di Kg. Rawa, Pulau Pinang Mohd. Ali Saripan. Masters thesis, University of Malaya. .

Saripudin, Khairun Najmi (2013) Isu-isu syariah dalam sukuk musyarakah di Malaysia : kajian terhadap sukuk yang diterbitkan dari tahun 2005 hingga 2010 / Khairun Najmi bin Saripudin. Masters thesis, University of Malaya.

Saumaah, Abdo Abdullah Abdullah (2015) Financial penalties in Islamic and Yemeni laws and their judicial applications / Abdo Abdullah Abdullah Saumaah. PhD thesis, University of Malaya.

Sazali, Hanifah (2010) Pendidikan awal kanak-kanak menurut al-Qur'an : pelaksanaan di pusat pendidikan pra sekolah di Bandar Triang, Pahang / Hanifah binti Sazali. Masters thesis, University of Malaya.

Sebli, Ariffin (2015) Sumbangan Abdul Rahman Ya’kub dalam dakwah di Sarawak / Ariffin bin Sebli. Masters thesis, University of Malaya.

Selamat, Amir (2016) Elemen saintifik dalam Al-Qur’an: Analisis terhadap tafsir Al-Sha‘Rawi karangan Muhammad Mutawalli Al-Sha‘Rawi / Selamat Amir. PhD thesis, University of Malaya.

Selamat, Rajab (2000) Dalil-dalil Ibn Sina dalam membuktikan wujud tuhan Rajab Selamat. Masters thesis, University of Malaya. .

Senik @ Kamaruddin, Zuraidah (2015) Method of problem solving from Islamic thought perspective : a case study of Sisters in Islam / Zuraidah binti Senik @ Kamaruddin. PhD thesis, University of Malaya.

Seyed Mohamed, Mohamed Mazahir (2016) Operation of Islamic insurance in Sri Lanka: Developments and challenges / Seyed Mohamed Mohamed Mazahir. PhD thesis, University of Malaya.

Sh. Mohd Saifuddeen, Sh. Mohd Salleh (2012) Tipologi interaksi antara agama dan sains : Satu penilaian dan cadangan menurut perspektif Islami / Sh. Mohd Saifuddeen Sh. Mohd Salleh. PhD thesis, University of Malaya.

Shafak Ahmad, Siti Nor Ahiasah (2012) Amalan penetapan kadar mahar dalam kalangan masyarakat Islam di Daerah Klang, Selangor : analisis dari perspektif perundangan Islam / Siti Nor Ahiasah bt Shafak Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Shafik, Siti Sa'adiah (1999) Ayat-ayat Mutashabihat dalam akidah : satu kajian perbandingan antara salaf dan khalaf / Siti Sa'adiah Shafik. Masters thesis, University of Malaya.

Shahruddin, Mohd Solahuddin (2015) Konsep kejadian alam menurut Al-Raniri (m. 1658m/ 1068h): Analisis kitab Bad’ Khalq Al-Samawat Wa Al-’Ard dari perspektif pemikiran Islam / Mohd Solahuddin Shahruddin. Masters thesis, University of Malaya.

Shahwan, Syahidawati (2003) Pelaburan Lembaga Tabung Haji (LTH) dalam sektor perladangan : 1990-2000 / Syahidawati Binti Haji Shahwan. Masters thesis, University of Malaya.

Shamsaei, Maryam (2012) A study of the thought of selected muslim intellectuals in Iran on islam and modernity, with special reference to science and politics / Maryam Shamsaei. PhD thesis, University of Malaya.

Sharifah Nooraida, Wan Hasan (2009) Hak-hak wanita mualaf dalam penjagaan anak (Hadanah) menurut ordinan undang-undang keluarga Islam (Sarawak) 2001. Masters thesis, University of Malaya.

Sheikh Abdul Samad, Najib (2002) Al-Baqilani wa-ara'uhu fi sifat Allah / Najib Sheikh Abdul Samad. Masters thesis, Academy of Islamic Studies.

Shuaibu Umar, Gokaru (2017) The contribution of Uthman bin Foduye (d.1817) in changing Nigerian society: A discussion from the perspective of Ibn Khaldun’s concept of Umran / Shuaibu Umar Gokaru. PhD thesis, University of Malaya.

Sidek, Dasima (2015) Keberkesanan pendidikan syariah Islamiah terhadap pergaulan pelajar : kajian di sekolah menengah di Kuala Terengganu / Dasima binti Sidek. Masters thesis, University of Malaya.

Sidek, Mazlan (2004) Hadis dalam kitab al-Durr al-Thamin karangan Syeikh Daud al-Fatani : takhrij dan analisis Mazlan Sidek. Masters thesis, University of Malaya. .

Sidi, Nasrudin (2010) Pendekatan dakwah Ismail Lutfi Japakiya : kajian tentang tarikan dakwahnya di selatan Thailand / Nasrudin Sidi. Masters thesis, University of Malaya.

Simbolon, Parlindungan (2013) Metodologi penulisan Hadith dalam tafsir bahasa Melayu : kajian perbandingan antara Tafsir al-Mishbah dan Tafsir pedoman Muttaqin / Parlindungan Simbolon. Masters thesis, University of Malaya.

Siqqani, Suhailah (2010) al-Amn al-fikri fi al-'asr al-'Abbasi al-awwal (132H-232H) / Suhailah Siqqani. Masters thesis, University of Malaya.

Siti Aminah, . (2013) Pengaruh orientalisme dalam pengajian hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia / Siti Aminah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Siti Aisyah , Samudin (2019) Ganti rugi bagi kes kemalangan jalan raya: Ke arah mengharmonisasikan prinsip diyat ke dalam undang-undang Di Malaysia / Siti Aisyah Samudin. PhD thesis, Universiti Malaya.

Siti Fathimah, Abdul Halim (2014) Pusat Manuskrip Melayu: Sejarah dan peranan dalam pengurusan manuskrip Melayu / Siti Fathimah Abdul Halim. Masters thesis, University of Malaya.

Siti Hasmah , Muhamad Don (2022) Pendekatan pengurusan stres berdasarkan konsep al-Nafs: Kajian terhadap ayat-ayat al Qur’an terpilih / Siti Hasmah Muhamad Don. Masters thesis, Universiti Malaya.

Siti Hazirah , Che Harun (2022) Analisis produk Ar-rahn di institusi kewangan Islam di Malaysia menurut perspektif fiqh / Siti Hazirah Che Harun. Masters thesis, Universiti Malaya.

Siti Norfariza , Mohd Tawel (2014) Penganjuran pertandingan tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa di Malaysia: Kajian sejarah dan perkembangannya / Siti Norfariza Mohd Tawel. Masters thesis, Universiti Malaya.

Siti Nur Khusna , Mohamed (2018) Hadith al-Mizah dalam al-Kutub al-Sittah: Kajian aplikasi al-Mizah dalam penyampaian dakwah di Malaysia / Siti Nur Khusna Mohamed. Masters thesis, University of Malaya.

Siti Patonah , Mohamad (2022) Development of a biopsychosocial-spiritual model of coping in Muslim parents of Person with Autism (PWA) / Siti Patonah Mohamad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Siti Sarah, Ali (2018) Konsep sabar terhadap ujian Allah: Kajian dalam kalangan rakan jalanan Jalan Hang Lekiu, Kuala Lumpur / Siti Sarah Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Siti Sarah, Ibrahim (2011) Metodologi penulisan hadith hukum: Kajian perbandingan antara kitab almuntaqa dengan bulugh al-maram / Siti Sarah Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Siti Sarah , Izham (2018) Pemakanan menurut perspektif fiqh al-Hadith: Kajian terhadap pengusaha produk makanan / Siti Sarah Izham. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Zunairah , Abdul Malee (2023) The application of ‘Iddah maintenance at the Singapore Syariah court: An analysis from legal perspectives / Siti Zunairah Abdul Malee. Masters thesis, Universiti Malaya.

Skenderi, Naim (2012) Athar al-sihr fi al-mujtama' al-Kuwayti = Impact of the black magic upon Kuwait society / Naim Skenderi. Masters thesis, University of Malaya.

Sobur, A. Kadir (2005) Teologi Al-Ash'ari dan pengaruhnya terhadap masyarakat Islam Provinsi Jambi Indonesia / A. Kadir Sobur. PhD thesis, University of Malaya.

Sofhan Jamiela, Rosli (2015) Produk berstruktur Islam di Malaysia: Analisis terhadap produk “Islamic equity-linked structured investment-i” / Sofhan Jamiela binti Rosli. Masters thesis, University of Malaya.

Sofi, Mohamad Helmi (1998) Uslub Al-Taukid dalam Al-Qur'an : satu analisis dalam surah Al-Baqarah / Mohamad Helmi bin Sofi. Other thesis, Universiti Malaya.

Spahic, Omer (1999) al-Faslu bayna al-`ulama wa al-hukkam fi al-`ahd al-`Abbasi al-Awwal (132-218 AH/749-833 AC) / Spahic Omer. Masters thesis, University of Malaya.

Sri Rahayu , Dollah (2017) Analisis perbandingan kefahaman konsep taubat dalam kalangan masyarakat Melayu Muslim dan Melayu Protestan di daerah Temburong, Negara Brunei Darussalam / Sri Rahayu Dollah. PhD thesis, University of Malaya.

Suariza@Hidayah , Muhammad (2018) Pendekatan dakwah Majlis Agama Islam Selangor terhadap pemohon pengisytiharan murtad / Suariza@Hidayah Muhammad. PhD thesis, University of Malaya.

Subramaniam, Jagan Rao (2011) The concept of messenger in Hinduism and Islam : a comparative study / Jagan Rao Subramaniam. Masters thesis, University of Malaya.

Sufrizal, Sufrizal (2018) Pelaksanaan tadbir urus Islam Di Baitul Mal Aceh / Sufrizal. Masters thesis, University of Malaya.

Suganda, Asep Dadan (2010) Kajian pelaksanaan kad kredit syariah di Bank Danamon Syariah, Indonesia / Asep Dadan Suganda. Masters thesis, University of Malaya.

Suhair Moh’d , Daifallah Bataineh (2018) The ethics of war in Islam: A historical and analytical perspectives in early Islamic era (1-23 Hijri) / Suhair Moh’d Daifallah Bataineh. PhD thesis, University of Malaya.

Sulaiman, Norlaila (2010) Isu-isu akidah terpilih dalam Tafsir 'Abr al-Athir karya Ahmad Sonhadji / Norlaila binti Sulaiman. Masters thesis, University of Malaya.

Sulaiman, Siti Sobah (2003) Bidaah dan khurafat dalam masyarakat Islam : satu kajian di Jeram, Selangor Siti Sobah Sulaiman. Masters thesis, University of Malaya. .

Sulaiman, Sukhairu (2013) Al-qira’at al-mutawatirah dan kesannya terhadap pentafsiran Al-Qur’an : kajian terhadap kitab Marah Labid li Kashf Ma’na Al-Qur’an al-Majid karangan Nawawi al-Bantani tumpuan terhadap Surah al-Baqarah / Sukhairu bin Sulaiman. Masters thesis, University of Malaya.

Sulawati , Suhaimi (2022) Rawatan pemulihan dadah di Pondok Baitul Taubah Pasir Puteh Kelantan dan Klinik Cure & Care Sungai Besi Kuala Lumpur: Analisis perbandingan menurut perspektif hadith / Sulawati Suhaimi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Suliaman, Ishak (1996) Ibn Hajar Al'Asqalani dan sumbangannya kepada hadith : tumpuan terhadap kitabnya Bulugh Al-Maram / Ishak Hj. Suliaman. Masters thesis, University of Malaya. .

Sulong, Jasni (2000) Bidangkuasa Mahkamah Syariah dalam pentadbiran pusaka di Malaysia / Jasni Sulong. Masters thesis, University of Malaya.

Sumayyah, Abdul Aziz (2017) Aplikasi al-Darurah dalam produk bertangguh di institusi kewangan Islam di Malaysia menurut Maqasid al-Shariah / Sumayyah Abdul Aziz. PhD thesis, University of Malaya.

Suryani , Zakaria (2014) Penerbitan karya hadith di Malaysia: Sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka / Suryani Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

Syaheerah, Roslee (2016) Conceptualising modesty in a Muslimah magazine: A multimodal perspective / Syaheerah Roslee. Masters thesis, University of Malaya.

Syahnaz, Sulaiman (2016) Transformasi pembangunan harta wakaf menerusi mekanisme dana amanah hartanah Islam / Syahnaz Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

Syakir Abdul , Azam (2019) Perbandingan kritikan Muhammad Mustaffa Ala’zami dan Harald Motzki terhadap pemikiran Joseph Schacht mengenai hadith / Syakir Abdul Azam. Masters thesis, Universiti Malaya.

Syamsuri, - (2011) Pelaksanaan koperasi pondok pesantren: Kajian di Pondok Moden Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia / Syamsuri. Masters thesis, Universiti Malaya.

Syarifuddin, Mukhlis (2015) Analisis gender kata nama dalam surah Al-Shams / Mukhlis Syarifuddin. Masters thesis, University of Malaya.

Syed Abdul Rahman, Syed Mohammad Hilmi (2001) Konsep qada' dan qadar di dalam Islam : suatu kajian tentang kefahaman orang Melayu di bandar Kuantan / Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Syed Ali, Syed Shahriman (2012) Pemikiran al-Juwayni tentang ketuhanan : terjemahan dan analisis Bahagian al-Ilahiyyat, kitab Luma' al-adillah / Syed Shahriman bin Syed Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Syed Mohamad, Sharifah Zahrah (1997) Perlindungan kanak-kanak dalam Islam dan perlaksanaannya menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 / Sharifah Zahrah Syed Mohamad. Masters thesis, University of Malaya .

Syed Mohd Jeffri, Syed Jaafar (2017) Analisis perbandingan antara pemikiran Ibn 'Abd al-Salam (M660H) dan al-Shatibi (M790H) tentang teori bid'ah / Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. PhD thesis, University of Malaya.

Syed Muhammad Zaim , Syed Mohd Zaki (2021) Hak-hak tetamu dalam Islam: Kajian terhadap kemudahan hotel mesra muslim terpilih / Syed Muhammad Zaim Syed Mohd Zaki. Masters thesis, Universiti Malaya.

Syed Muhsin, Sharifah Basirah (2012) Kaedah psikoterapi berasaskan konsep maqamat : kajian terhadap kitab Qut al-qulub Abu Talib al-Makki / Sharifah Basirah binti Syed Muhsin. Masters thesis, University of Malaya.

Syh Noorul Madihah, Syed Husin (2017) Gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim menurut perspektif syariah / Syh Noorul Madihah Syed Husin. PhD thesis, University of Malaya.

Syihab, Usman (2003) Agama dan peranannya dalam pembangunan peradaban : satu kajian tentang pemikiran Malik Bennabi (1905-1973) Syihab, Usman. PhD thesis, University of Malaya. .

Syukr Abdul Hay , Kamat (2022) Pelaksanaan fiqh ayat kurikulum bersepadu tahfiz : Analisis penguasaan pelajar dan keberkesanannya terhadap hafazan al-Quran di Mittis Sabak Bernam / Syukr Abdul Hay Kamat. Masters thesis, Universiti Malaya.

T

Talib, Mohammad Saifuddin (2010) Konsep mimpi menurut perspektif pemikiran Islam / Mohammad Saifuddin bin Talib. Masters thesis, University of Malaya.

Tanusha, Rathakrishnan (2016) The discursive construction of Hudud in Malaysian blogs / Tanusha Rathakrishnan. Masters thesis, University of Malaya.

Tarimin, Mujaini (1995) Sistem zakat al-Mal al-Mustafad dalam syari'ah Islam : kajian kes pelaksanaannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mujaini Tarimin. PhD thesis, University of Malaya. .

Tazlie Sham, Ab. Rahman (2015) Sumbangan 'Abd Al-Majid Al-Zindani dalam bidang Al-I'Jaz Al-'Ilmi : Kajian terhadap kitab Ta'sil Al-I'Jaz Al-'Ilmi fi Al-Qur’an Wa Al-Sunnah / Tazlie Sham Ab. Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Tengku Hasmah, Tengku Chik (1970) Ugama dan kepercayaan di Kampung Manir, Kuala Terengganu / Tengku Hasmah Tengku Chik. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Thaib, Sulaiman Muhamad (2011) Islam dan pengaruhnya terhadap kerajaan Melayu Batubara (1900-1945) Sumatera Utara, Indonesia / Sulaiman Muhamad Thaib. Masters thesis, University of Malaya.

Thuraya , Ahmad (2018) Archaic words in English translation of book al-Libas of sahih al-Bukhari: Muhammad Muhsin Khan's translation as a case study / Thuraya Ahmad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Tirmizi, - (2002) Analisis pemikiran Islam dalam karya Joesoef Sou'yb / Tirmizi. Masters thesis, University of Malaya.

Towpek, Hadenan (2002) Analisis keuntungan perbankan Islam di Malaysia dengan tumpuan kepada pengurusan aset dan liabiliti / Hadenan Towpek. Masters thesis, University of Malaya.

Tuan Sidek , Tuan Muda (2019) Pemakaian fiqh al-Shafi‘i dalam isu-isu makanan halal di Malaysia: Analisis dari perspektif Maqasid al-Shariah / Tuan Sidek Tuan Muda. PhD thesis, Universiti Malaya.

U

Ulfa, Fadillah (2012) Beberapa isu pilihan berkaitan qada' dan qadar menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah : kajian kitab Shifa' al-'alil / Fadillah Ulfa. Masters thesis, University of Malaya.

Umar, Ahmad Abubakar (2013) Idarat al-awqaf fi Nayjiriya wa-tatawwuratiha : mushkilat wa-hulul = Administration of awqaf in Nigeria and their development : problems and solutions / Ahmad Abubakar Umar. Masters thesis, University of Malaya.

Umar, Muhammad Noor (2018) Aliran kritik hadith semasa: Analisis metode kritik Abu Ishaq al-Huwayni, Mahmud Sa‘Id Mamduh dan Hamzah al Malyabari / Umar Muhammad Noor. PhD thesis, University of Malaya.

Umar, Norazamudin (2012) Analisis struktur ayat dalam Surah Maryam : satu kajian i'jaz al-Qur'an / Norazamudin bin Umar. PhD thesis, University of Malaya.

Umar, Norazamudin (2004) Sa'id Hawwa (1935-1989) : pemikiran dakwah dan kedudukannya dalam gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun di Syria / Norazamudin bin Umar. Masters thesis, University of Malaya.

Usman, Dedianto (2002) Perlantikan ketua negara : satu kajian perbandingan antara sistem syura dan demokrasi pancasila / Dedianto Usman. Masters thesis, University of Malaya.

Uthman Sulaiman , Zakariyya (2018) The nature of Christ in the holy Quran: An analytical and critical study of the Evangelists’ modern approaches in Nigeria / Uthman Sulaiman Zakariyya. PhD thesis, Universiti Malaya.

W

Wahab, Burhanuddin (2004) Pemberontakan 'Abd Allah bin 'Ali : kajian tentang siasah Abu Ja'far al-Mansur terhadap saingan politiknya / Burhanuddin Haji Wahab. Masters thesis, University of Malaya.

Wahid, Abdul (2011) Pendidikan Islam di Pulau Bawean Jawa Timur Indonesia: sejarah dan perkembangannya / Abdul Wahid. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Abd Hamid, Wan Aminurrashid (2010) Hadith-Hadith dalam kitab Sayr al-Salikin karangan Syeikh 'Abd al-Samad al-Falimbani : satu kajian dalam bab al-Salat / Wan Aminurrashid bin Wan Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Abdullah, Wan Nor Ainon (2004) Konsep kesaksian wanita dalam undang-undang keterangan : perbandingan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Kota Bharu, Kelantan / Wan Nor Ainon Wan Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Abdullah, Wan Yusnee (2013) Dakwah di Universiti Selangor : kajian masalah pelaksanaan dan penerimaan pelajar / Wan Yusnee Wan Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Adnan, Wan Azimin (2001) Pentadbiran pusaka hartanah orang-orang Islam di Kelantan / Wan Azimin bin Wan Adnan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Ahmad, Wan Azmi (2004) Kharaj : konsep dan kewajaran pelaksanaan di negeri Terengganu / Wan Azmi Wan Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Aishah, Abdullah (1965) Versi Rumi Kitab Mukhtasar terjemahaan kemas Fakhruddin (Naskhah Leiden No.1712) / Wan Aishah Bti Abdullah. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Wan Ali, Wan Zailan Kamaruddin (2001) Ali bin Abi Talib dan pemikirannya dalam `Ilm Al-Kalam menurut perspektif Syi'ah / Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali. PhD thesis, University of Malaya.

Wan Hasan, Sharifah Nooraida (2015) Pengajaran pendidikan hak wanita Islam di Institut Pendidikan Guru di Malaysia / Sharifah Nooraida binti Wan Hasan. PhD thesis, University of Malaya.

Wan Hassan, Wan Aribah (2005) Peranan pendidikan Islam dalam melahirkan para pendidik : suatu kajian khusus di daerah Besut pada tahun 1872-1937 / Wan Aribah Binti Wan Hassan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Hassan, Wan Zulkifli (2002) Doktrin Sadd Al-Dhara'i' dan pemakaiannya dalam membendung ajaran sesat : suatu kajian di JAKIM Wan Zulkifli Wan Hassan. Masters thesis, University of Malaya. .

Wan Ismail, Wan Norasiah (2003) Akhlak remaja di Felda Ulu Belitong, Kluang, Johor : kajian tentang masalah / Wan Norasiah Wan Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Jusoh, Wan Hishamudin (2005) Pengajaran ilmu usuluddin di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), Kementerian Pendidikan Malaysia : analisis terhadap perlaksanaan di Terengganu / Wan Hishamudin Wan Jusoh. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus (2011) Metode fatwa Sheikh 'Ali Juma'ah dalam kitab al-Kalim al-tayyib - fatawa 'asriyyah / Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Mahmud, Wan Mohd Nazman (2003) Produk Bay' Bithaman Ajil (BBA) dalam Bank Muamalat Malaysia Berhad, Kuala Lumpur / Wan Mohd Nazman Wan Mahmud. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Mahmud, Wan Zahari (2011) Penguasaan perbendaharaan kata Arab dalam pendidikan syariah Islamiah : kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak, Jasin, Melaka / Wan Zahari bin Wan Mahmud. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Muda, Wan Mukhtar (2004) Amalan bersuci pesakit-pesakit di Hospital Bentong / Wan Mukhtar Wan Muda. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Nordiana , Wan Yusoff (2018) Agihan zakat kepada asnaf al-Riqab di Selangor: Analisis dari perspektif fiqh / Wan Nordiana Wan Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Nornajmiwati Wan , Ab Rahman (2020) Pembangunan model ekologi spiritual Islami untuk Pendidikan Islam / Wan Nornajmiwati Wan Ab Rahman. PhD thesis, Universiti Malaya.

Wan Othman, Wan Mohd Tarmizi (2012) Kursus pendidikan Islam di Politeknik Kota Melaka : pengaruhnya terhadap cara hidup pelajar / Wan Mohd Tarmizi bin Wan Othman. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Rohani, Wan Mokhtar (2012) Penggunaan uslub khabari dalam Al-Quran: Kajian terhadap Surah Yasin / Wan Rohani Wan Mokhtar. Masters thesis, University of Malaya.

Widjajakusuma, Karebet (2009) Penyusunan polisi pembangunan insan di ibu kota Jakarta : kajian dari aspek sosial akhlak / Karebet Widjajakusuma. Masters thesis, University of Malaya.

Wildan, Asep Dadan (2003) Prinsip-prinsip komunikasi dalam al-Qur'an : tumpuan terhadap Surah al-Hujurat / Asep Dadan Wildan. Masters thesis, University of Malaya.

Y

Yaacob, Mazlah (2004) Hukuman sebat : kajian dari perspektif hukum Islam dan undang-undang jenayah di Malaysia Mazlah Yaacob. Masters thesis, University of Malaya..

Yaacob, Mohd. Saiba (2000) Hukum Islam : antara prinsip syariah dan perbendaharaan fiqh / Mohd. Saiba Yaacob. Masters thesis, University of Malaya.

Yaakob, Mohd Aizul (2011) Riwayat mengenai kelebihan bulan Hijri dalam Jam'u al-fawa'id wa jawahir al-qala'id oleh Syeikh Dawud al-Fatani : takhrij dan analisis / Mohd Aizul bin Yaakob. Masters thesis, University of Malaya.

Yaakub, Md Ashih (2010) Konflik di antara kaum muda dan kaum tua di Kelantan : rujukan kepada kitab Tazkiah al-anzar dan al-Qawl al-mufid / Md Ashih b Yaakub. Masters thesis, University of Malaya.

Yaakub @ Ariffin, Azahar (2005) Strategi dakwah Rasulullah dalam pembentukan negara : kajian pelaksanaannya oleh Parti Islam SeMalaysia / Azahar Bin Yaakub @ Ariffin. PhD thesis, Universiti Malaya.

Yahaya, Zainal Abidin (2011) Hukum pengambilan makanan segera : kajian di Kentucky Fried Chicken (KFC) / Zainal Abidin bin Yahaya. Masters thesis, University of Malaya.

Yahya, Mohd Afif (2011) Keterlibatan remaja dalam lumba haram di Daerah Larut dan Matang, Perak : kajian daripada perspektif pembangunan insan / Mohd Afif bin Yahya. Masters thesis, University of Malaya.

Yahya, Muhamad Miziazam (2000) Jesus Christ sebagai penyelamat menurut gereja Roman Katholik : suatu kajian analisis menurut perspektif Islam / Muhamad Miziazam bin Yahya. Masters thesis, University of Malaya.

Yahya, Wan Tauraniah (2004) Iman teras pembinaan insan / Wan Tauraniah Yahya. Masters thesis, University of Malaya.

Yakob, Mohd Asmadi (2002) Terjemahan tafsir Fi Zilal Al-Quran oleh Yusoff Zaky Yacob : suatu kajian dari aspek metodologi / Mohd Asmadi Yakob. Masters thesis, University of Malaya.

Yamo, Imron (2013) Peranan sistem perbankan Islam dalam pembangunan ekonomi ummah di Pattani, Selatan Thailand / Imron Yamo. Masters thesis, University of Malaya.

Yassin, Kipli (2005) Datuk Haji Abdul Kadir Hassan : pemikiran dan sumbangannya dalam perkembangan Islam di Kuching, Sarawak / Kipli Yassin. Masters thesis, University of Malaya .

Yazilmiwati @ Hasni, Yaacob (2016) Kajian faktor kejayaan dan pencapaian usahawan Muslim di Malaysia / Yazilmiwati @ Hasni Yaacob. PhD thesis, University of Malaya.

Yazkhiruni, Yahya (2016) Shariah audit in Islamic financial institutions: The effects of spirituality and moderating role on judgement and decision making / Yazkhiruni Yahya. PhD thesis, University of Malaya.

Yosra Ibrahim Elrufae, Abu Alhassan (2013) Emotional intelligence in the Holy Quran: Athematic study / Yosra Ibrahim Elrufae Abu Alhassan. Masters thesis, University of Malaya.

Youcef , Bensala (2019) The principles of the prohibited financial transactions in revealed religions and cultural religions: A comparative study from the perspective of Islamic financial transaction principles / Youcef Bensala. PhD thesis, Universiti Malaya.

Yunus, Soualhi (2000) The doctrine of certainty in the Islamic methods of inference / Yunus Soualhi. PhD thesis, University of Malaya.

Yusof, Abd Rahman (2001) Program bina sahsiah belia Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur : kajian tentang keberkesanannya / Abd Rahman bin Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Yusof, Abu Hisham (2013) Analisis karya-karya fiqh munakahat di Malaysia dari tahun 1998-2008 / Abu Hisham Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Yusof, Ahmad Saifuddin (2012) Metodologi penerimaan riwayat sejarah antara al-Bukhari dan Ibn Ishaq : kajian perbandingan / Ahmad Saifuddin bin Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Yusof, Kamarul Hazani (2011) Pelaksanaan program amali solat dalam Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) : kajian di sekolah menengah Daerah Hulu Langat / Kamarul Hazani bt Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Yusof, Zuharyati (2005) Ayat-ayat Makki : kajian dari perspektif Al-Tarbiyyah Al-Harakiyyah / Zuharyati Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Yusoff, Salmee Suhaina (2014) Penggunaan media dalam pendidikan Islam awal kanak-kanak di PASTI : kajian di PASTI Ummu Aiman, Gombak, Selangor / Salmee Suhaina binti Yusoff. Masters thesis, University of Malaya.

Yusop, Arman (2013) Analisis karya-karya fiqh ibadat di Malaysia dari tahun 1998 sehingga 2008 / Arman bin Yusop. Masters thesis, University of Malaya.

Yusop, Mohd Army (2011) Pengajian Hadith di Madrasah Miftahul Ulum, Sri Petaling, Kuala Lumpur / Mohd Army bin Yusop. Masters thesis, University of Malaya.

Yusra, Irhamna (2009) Dayah mudi mesra Aceh dalam perspektif dakwah / Irhamna Yusra. Masters thesis, University of Malaya.

Yusuf, Abdullah (2015) Pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kerinci Indonesia / Yusuf Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Z

Zahedian, Ghotbaddin (2015) Al-Imam Al-Nawawi's preference in his Rawdah al-Talibin : a reference to chapter of Islamic transaction / Ghotbaddin Zahedian. PhD thesis, University of Malaya.

Zahedian, Ghotbaddin (2010) al-Iqrar fi ithbat al-da`wa fi al-qadaya al-madinah : dirasah muqaranah bayna al-qanun al-madani al-Irani wa-al-madhahib al-khamsah / Ghotbaddin Zahedian. Masters thesis, University of Malaya.

Zahidah, Osman (2018) Pendekatan dakwah bi al-Hikmah dalam majalah The Muslim Reader: Satu analisis kandungan / Zahidah Osman. Masters thesis, University of Malaya.

Zahra , Sarcheshmehpour (2019) The legal and social aspect of transsexuality among Muslims: A study in Muslim countries with special reference to Iran / Zahra Sarcheshmehpour. PhD thesis, Universiti Malaya.

Zaim Muzhafar , Abu Hasan (2019) Cabaran penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah berkaitan ajaran sesat: Kajian di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Zaim Muzhafar Abu Hasan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Zainal Abidin, Harun (2014) Penulisan Hadith dalam karya terjemahan : kajian terhadap terjemahan Hadith dalam kitab Fath Al-Muin / Harun bin Zainal Abidin. Masters thesis, University of Malaya.

Zainol, Ahmad Nazri (2010) Tafsiran ayat-ayat sifat : perbandingan antara Fakhr al-Din al-Razi dan Ibn Taymiyyah / Ahmad Nazri bin Zainol. Masters thesis, University of Malaya.

Zainoriah, Kadri (2015) Elemen pemikiran kritis menurut perspektif Al-Quran: kajian surah Al-Rum / Zainoriah Kadri. PhD thesis, University of Malaya.

Zainudin, Hashim (2018) Pendekatan pembangunan insan menurut Hasan al-Banna (m. 1949) menerusi kitab Majmu’ah al-Rasail / Zainudin Hashim. PhD thesis, University of Malaya.

Zainudin, Noor Hidayah (2014) Hubungan antara kepimpinan Islam dan komitmen kerja pensyarah : kajian di Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah / Noor Hidayah binti Zainudin. Masters thesis, University of Malaya.

Zakaria, A. (2004) Penghayatan terhadap beberapa aspek dalam falsafah etika al-Ghazali : kajian di kalangan pelajar Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan / Azizah binti Zakaria. Other thesis, Universiti Malaya.

Zakaria, Mohd Usoff (2014) Pembiayaan kenderaan secara Islam : kajian perbandingan konsep dan operasinya di Bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Mualmalat Malaysia Berhad / Mohd Usoff Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Zakaria, Rozi (2003) Dakwah di kalangan mak nyah muslim di Kuala Lumpur / Rozi Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Zakaria, Samsul Bahri (2014) Wilayatul Hisbah dalam sistem penguatkuasaan Qanun Jenayah Syariah di Aceh, Indonesia : analisis terhadap struktur organisasi, bidangkuasa dan cabaran / Samsul Bahri bin Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Zakaria, Syukriyah (2004) Pemahaman dan sambutan masyarakat terhadap skim takaful : kajian di Bagan Serai, Perak / Syukriyah Binti Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Zakaria, Zaeda (1990) Pengajian hadith : keberkesanan kepada keilmuan dan pembentukan ahklak, satu kajian di Sekolah Tinggi Agama Sultan Abu Bakar, Pahang, Pekan, Pahang / Zaeda Zakaria. Other thesis, University of Malaya.

Zein, Muhamad (2011) Peranan Al-Jam'iyatul Washliyah dalam pendidikan Islam di Medan, Sumatera Utara / Muhammad Zein. Masters thesis, University of Malaya.

Zou’bi, Moneef Rafe (2012) Academies of sciences and the scientific enterprise in the Islamic world and the west: a comparative study with reference to selected oic and western countries / Moneef Rafe’ Zou’bi. PhD thesis, University of Malaya.

Zubir, - (2019) Kefahaman konsep musibah dan ibtila’ menurut al-Quran: Kajian terhadap mangsa tsunami 2004 di Aceh / Zubir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Zulaikha , Muhammad Amin (2019) Layanan warga emas dalam perspektif hadith: Kajian di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh / Zulaikha Muhammad Amin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Zulkhairi, M. Pabelah @ M. Fadzlillah (2009) Kaedah pengajaran Tilawah Al-Quran di Centre for Languages and Pre-University Academic Development (CELPAD) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia / Zulkhairi bin M. Pabelah @ M. Fadzlillah. Masters thesis, University of Malaya.

Zulkiflee, Haron (2016) Konsep Al-Shifā’ dalam Al-Qur’an: Kajian terhadap metode rawatan Ibn Qayyim Al-jawziyyah / Zulkiflee Haron. PhD thesis, University of Malaya.

Zulkipli, Shahril Nizam (2012) Pemeliharaan Hadith di Internet : kajian terhadap laman web al-Durar al-saniyyah dan Islamweb / Shahril Nizam bin Zulkipli. Masters thesis, University of Malaya.

Zurita , Mohd Yusoff (2014) Kitab al-Kifayah karangan Shaykh' Abd al-Malik bin' Abdullah: Teks dan analisis / Zurita Mohd Yusoff. PhD thesis, University of Malaya.

Zyoud, Ibrahim M T (2013) Manhaj al-Imamayn al-Sam`ani wa-al-Baghawi fi al-tafsir : dirasah muqaranah / Ibrahim M T Zyoud. PhD thesis, University of Malaya.

‘Ainan Husnaa , Muhammad Saifullah (2023) A Practice and approach of mediators under the shariah jurisdiction in resolving family conflicts in Malaysia / ‘Ainan Husnaa Muhammad Saifullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Wed Jul 24 21:22:35 2024 MYT.