Kepimpinan instruksional terhadap pelaksanaan Production Based Education di Kolej Kemahiran Tinggi MARA dan Institut Kemahiran MARA / Mohd Nawawi Bin Omar

Omar, Mohd Nawawi (2016) Kepimpinan instruksional terhadap pelaksanaan Production Based Education di Kolej Kemahiran Tinggi MARA dan Institut Kemahiran MARA / Mohd Nawawi Bin Omar. PhD thesis, University of Malaya.

[img]
Preview
PDF
Download (187Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF
  Download (230Kb) | Preview
   [img]
   Preview
   PDF
   Download (392Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (666Kb) | Preview
     [img]
     Preview
     PDF
     Download (315Kb) | Preview
      [img]
      Preview
      PDF
      Download (131Kb) | Preview
       [img]
       Preview
       PDF
       Download (432Kb) | Preview
        [img]
        Preview
        PDF
        Download (360Kb) | Preview
         [img]
         Preview
         PDF
         Download (295Kb) | Preview
          [img]
          Preview
          PDF
          Download (343Kb) | Preview
           [img]
           Preview
           PDF
           Download (283Kb) | Preview
            [img]
            Preview
            PDF
            Download (528Kb) | Preview
             [img]
             Preview
             PDF
             Download (189Kb) | Preview
              [img]
              Preview
              PDF
              Download (189Kb) | Preview
               [img]
               Preview
               PDF
               Download (51Kb) | Preview
                [img]
                Preview
                PDF
                Download (203Kb) | Preview
                 [img]
                 Preview
                 PDF
                 Download (128Kb) | Preview
                  [img]
                  Preview
                  PDF
                  Download (97Kb) | Preview
                   [img]
                   Preview
                   PDF
                   Download (97Kb) | Preview
                    [img] PDF
                    Download (232Kb)
                     [img]
                     Preview
                     PDF
                     Download (122Kb) | Preview
                      [img]
                      Preview
                      PDF
                      Download (176Kb) | Preview
                       [img]
                       Preview
                       PDF
                       Download (77Kb) | Preview
                        [img]
                        Preview
                        PDF
                        Download (78Kb) | Preview
                         [img]
                         Preview
                         PDF
                         Download (122Kb) | Preview
                          [img]
                          Preview
                          PDF
                          Download (77Kb) | Preview
                           [img]
                           Preview
                           PDF
                           Download (71Kb) | Preview
                            [img]
                            Preview
                            PDF
                            Download (106Kb) | Preview
                             [img]
                             Preview
                             PDF
                             Download (288Kb) | Preview
                              [img]
                              Preview
                              PDF
                              Download (1348Kb) | Preview
                               [img]
                               Preview
                               PDF
                               Download (430Kb) | Preview
                                [img]
                                Preview
                                PDF
                                Download (182Kb) | Preview
                                 [img]
                                 Preview
                                 PDF
                                 Download (9Kb) | Preview
                                  [img]
                                  Preview
                                  PDF
                                  Download (9Kb) | Preview
                                   [img]
                                   Preview
                                   PDF
                                   Download (55Kb) | Preview
                                    [img]
                                    Preview
                                    PDF (Full Text)
                                    Download (384Kb) | Preview

                                     Abstract

                                     Kajian tinjauan menggunakan kaedah kuantitatif ini bertujuan untuk meneroka dan menghuraikan tahap kepimpinan instruksional yang mengandungi tiga dimensi iaitu mendefinisi misi KKTM dan IKM, mengurus program instruksional dan mewujudkan iklim pembelajaran positif, lima aspek tahap kesediaan pensyarah iaitu aspek keusahawanan, memahami konsep PBE, kemahiran teknikal, inovasi dan kemahiran insaniah dan tahap pelaksanaan program production based education (PBE) di Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) dan Institut Kemahiran MARA (IKM). Kajian ini juga bertujuan untuk melihat samada tahap kesediaan pensyarah merupakan perantara (mediator) di antara kepimpinan instruksional sebagai pembolehubah tidak bersandar (IV) dengan pelaksanaan program PBE sebagai pembolehubah bersandar (DV). Model kepimpinan instruksional Hallinger dan Murphy (1985) yang mempunyai tiga dimensi digunakan bagi merekabentuk kerangka konseptual kajian. Responden kajian terdiri daripada seramai 351 orang pensyarah KKTM dan IKM seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak.. Tatacara pengumpulan data adalah melalui soal selidik sebagai instrumen kajian, manakala penganalisaan data dianalisa dengan menggunakan perisian Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) versi 20. Ujian statistik deskriptif seperti skor min, sisihan piawai dan peratusan digunakan untuk mengukur tahap kepimpinan instruksional, tahap pelaksanaan program PBE dan tahap aspek kesediaan pensyarah melaksanakan program PBE di KKTM dan IKM. Ujian statistik inferensi seperti ujian kolerasi dan ujian regresi pelbagai digunakan untuk mengetahui samada aspek kesediaan pensyarah merupakan perantara (mediator) dalam kajian ini. Manakala ujian T, Anova satu hala dan Tukey Post Hoc digunakan untuk menganalisa perbezaan yang signifikan di antara Kepimpinan Instruksional, Kesediaan Pensyarah, Perlaksanaan iv PBE mengikut demografi pensyarah KKTM dan IKM. Dapatan kajian menunjukkan tahap kepimpinan instruksional terhadap pelaksanan program PBE di KKTM dan IKM adalah tinggi (N=4.28, SD=0.61), tahap pelaksanaan program PBE juga tinggi dengan nilai skor min 3.99 dan sisihan piawai 0.86 dan tahap kesediaan pensyarah melaksanakan program PBE di KKTM dan IKM adalah pada tahap tinggi (N=4.26, SD=0.52). Dapatan kajian menunjukkan dimensi pertama KI merupakan dimensi paling dominan (N=4.30, SD=0.59), manakala aspek kemahiran teknikal merupakan aspek paling tinggi dan paling dominan (N = 4.47, SD = 0.55) bagi tahap aspek kesediaan pensyarah terhadap pelaksanaan program PBE di KKTM dan IKM. Dapatan kajian ini juga menunjukkan aspek kesediaan pensyarah merupakan perantara (mediator) di antara kepimpinan instruksional pengarah dengan pelaksanaan program PBE di KKTM dan IKM. Justeru, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa kepimpinan instruksional pengarah dan aspek kesediaan pensyarah adalah di antara faktor utama yang menyumbangkan kepada kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan PBE di KKTM dan IKM.

                                     Item Type: Thesis (PhD)
                                     Additional Information: Thesis (Ph.D.) - Institute of Educational Leadership, University of Malaya, 2016.
                                     Uncontrolled Keywords: Education management; Malaysia; Production based education
                                     Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB2300 Higher Education
                                     Divisions: UNSPECIFIED
                                     Depositing User: Miss Dashini Harikrishnan
                                     Date Deposited: 15 Sep 2016 10:50
                                     Last Modified: 15 Sep 2016 10:50
                                     URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/6609

                                     Actions (For repository staff only : Login required)

                                     View Item