Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | I | K | M | R | S | Z
Number of items: 17.

A

Abdul Rahim, Mohammad Hilmi (2010) Manhaj tad'if al-Hadith Ibn Hajar al-'Asqalani dalam Talkhis al-habir / Mohammad Hilmi bin Abdul Rahim. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahman, Rumiza (2010) Pengajian al-Qur'an dalam kalangan ahli Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS), di Kuala Lumpur dan Kuala Terengganu / Rumiza binti Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Akbar, Ali (2010) Pentafsiran ayat-ayat mawarith menurut H. Munawir Sjadzali / Ali Akbar. Masters thesis, University of Malaya.

Aziz, Nor Azlida (2010) Metodologi pentafsiran Sheikh Muhammad Idris al-Marbawi dalam kitab Tafsir Quran Marbawi / Nor Azlida binti Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

al-Nami, Hajir 'Amr Khalifah (2010) Marwiyat Jabir bin Zayd wa-al-Hasan al-Basri fi al-tafsir : dirasah wa-tahlil / Hajir 'Amr Khalifah al-Nami. Masters thesis, University of Malaya.

H

Hidayatullah, Elit Ave (2010) Sumbangan Abdul Ra'uf Al-Singkili dalam bidang hadith : analisis teks pilihan al-mawó‘iú al-badô‘ah / Elit Ave Hidayatullah. Masters thesis, University of Malaya.

Hj. Mustaffa, Muhaidi (2010) Hafazan al-Quran dan hubungannya dengan kecemerlangan pelajar : kajian di Maahad Tahfiz al-Quran Wal Qiraat Pulai Chondong, Kelantan dari tahun 1997 hingga 2007 / Muhaidi Hj. Mustaffa. Masters thesis, University of Malaya.

I

Ismail, Fadhilah Adibah (2010) Sumbangan Nik Muhammad Salleh Wan Musa dalam pengajian al-Qur'an : kajian terhadap kitab Kuliah Pengajian al-Qur'an / Fadhilah Adibah binti Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Itam, Che Nor Sakinah (2010) Implikasi teknologi maklumat terhadap perkembangan ilmu hadith / Che Nor Sakinah binti Itam. Masters thesis, University of Malaya.

K

Kamal Basah, Imran (2010) Kemahiran bacaan al-Fatihah dalam kalangan jemaah masjid : kajian di masjid-masjid daerah Hulu Langat, Selangor / Imran bin Kamal Basah. Masters thesis, University of Malaya.

M

Mat, Eadil (2010) Kelas Khas Kemahiran al-Qur'an (KKQ) : kajian kaedah pelaksanaan dan keberkesanannya di sekolah-sekolah menengah (SMK) di daerah Gombak, Selangor / Eadil bin Mat. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Noor, Nor Hanani (2010) Peranan wanita dalam dakwah mengikut perspektif al-Qur'an : kajian surah Ali 'Imran / Nor Hanani binti Mohd Noor. Masters thesis, University of Malaya.

Mubarok, Ahmad Zaki (2010) Pendekatan hermeneutik : kajian terhadap pemikiran Muhammad Syahrur dalam buku al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Muasirah / Ahmad Zaki Mubarok. Masters thesis, University of Malaya.

Muhamad, Mohd Asmawi (2010) Tarajim al-abwab di dalam Sahih al-Bukhari : kajian terhadap manuskrip Sharh tarjamah al-bab oleh Mawlana Tok Khurasan / Mohd Asmawi bin Muhamad. Masters thesis, University of Malaya.

R

Remli, Halwa (2010) Menangani kemiskinan menurut perspektif Hadith : kajian pelaksanaan dan keberkesanan dasar pembasmian kemiskinan oleh Perbadanan Islam Johor (PIJ) / Halwa binti Remli. Masters thesis, University of Malaya.

S

Sazali, Hanifah (2010) Pendidikan awal kanak-kanak menurut al-Qur'an : pelaksanaan di pusat pendidikan pra sekolah di Bandar Triang, Pahang / Hanifah binti Sazali. Masters thesis, University of Malaya.

Z

Zainol, Ahmad Nazri (2010) Tafsiran ayat-ayat sifat : perbandingan antara Fakhr al-Din al-Razi dan Ibn Taymiyyah / Ahmad Nazri bin Zainol. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Fri Aug 7 13:55:06 2020 MYT.