Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Syariah & Economics" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: - | . | A | B | N | R | Y
Number of items: 11.

-

-, Masrum (2013) Pengurusan harta zakat di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (el-ZAWA) Universiti Islam Negeri Malang, Indonesia / Masrum. Masters thesis, University of Malaya.

.

., Hendriansyah (2013) Kajian pelaksanaan zakat pertanian di Sumatera Utara, Indonesia / Hendriansyah. Masters thesis, University of Malaya.

., Mukhlis (2013) Sumbangan wakaf tanah produktif terhadap peningkatan sosio ekonomi masyarakat Islam di Medan Sumatera Utara / Mukhlis. Masters thesis, University of Malaya.

A

Adnan, Mohd Al Hafiz (2013) Dasar dan strategi pembangunan pelancongan di Langkawi : analisis menurut perspektif ekonomi Islam / Mohd Al Hafiz bin Adnan. Masters thesis, University of Malaya.

Awang @ Ab Rahman, Nurul Hayati (2013) Pelaksanaan bay' al-inah dalam pembiayaan peribadi di AmIslamic Bank Berbad / Nurul Hayati Awang @ Ab Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Aziz, Aemy (2013) Perlaksanaan prinsip al-Bay' Bithaman Ajil dalam pembiayaan perumahan : analisis di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia dan Bank Muamalat Malaysia Berhad / Aemy bin Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

B

Badeges, Abdul Malik (2013) The ownership of water services company in Indonesia : an Islamic economic perspective / Abdul Malik Badeges. Masters thesis, University of Malaya.

N

Nafi, Zidny Ilman (2013) Akad murabahah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cirebon Indonesia : analisis terhadap Produk Kredit Pemilikan rumah (PKR) / Zindy Ilman Nafi. Masters thesis, University of Malaya.

R

Rahmi, Asri Noer (2013) Analisis pelaksanaan akad mudarabah dalam pembiayaan industri kecil dan sederhana di Bank Syariah Mandiri Jakarta, Indonesia / Asri Noer Rahmi. Masters thesis, University of Malaya.

Rusliani, Hansen (2013) Diskriminasi harga makanan sebagai strategi perniagaan dari perspektif Islam : kajian di Kafeteria Kelab FRIM (Forest Research Institute Malaysia) Kepong / Hansen Rusliani. Masters thesis, University of Malaya.

Y

Yamo, Imron (2013) Peranan sistem perbankan Islam dalam pembangunan ekonomi ummah di Pattani, Selatan Thailand / Imron Yamo. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Tue Nov 28 15:52:43 2023 MYT.