Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | F | J | N | S
Number of items: 13.

A

Abdul Rachman, Abdullah (2011) Strategi keusahawanan Islam: Kajian terhadap peniaga kecil di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Indonesia / Abdul Rachman. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmed, Ali Mohammed Al-Sagheer (2011) Kitab ijabat al-sa'il sharh bughyat al-amil nazm al-kafil li-Muhammad ibn Isma`il al-Amir al-San'ani (d.1182H) : dirasat wa-tahqiq min awwal al-Bab al-thalith ila nihayat al-kitab = Kitab Ijabat al-saail sharh bughyat al-aamil nadhm Al-Kafil by Mohammed bin Ismail Al-Ameer Al-Sanaani (1182H) : a study and verification from the First section to the end of the book / Ali Mohammed Al-Sagheer Ahmed. Masters thesis, University of Malaya.

Arif Fathillah, Mohd Safar (2011) Analisis terhadap elemen maqasid al-syariah dalam produk Takaful Ikhlas di Malaysia / Arif Fathillah Mohd Safar. Masters thesis, Universiti Malaya.

al-Reyami, Taher Ahmed Mohammed (2011) al-Malamih al-da'wiyah fi qissah Musa ma'a fir'aun fi al-Qur'an al-karim = Da'wah approach in the story of Moses with pharaoah in the Holy Quran : an analytical study / Taher Ahmed Mohammed al-Reyami. Masters thesis, University of Malaya.

alQarni, Khalid Ali (2011) Da'f al-qayyim al-akhlaqiyah lada ba'd tullab al-Jami'at al-Sa'udiyah : Jami'at al-Ta'if anmudhajan = Moral transgression among university students in Saudi Arabia : a case study at University of Taif / Khalid bin Ali alQarni. Masters thesis, University of Malaya.

F

Fauziah, Eneng (2011) Peranan perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi ummah kajian di Bank Syariah Mandiri (BSM), Jawa Barat, Indonesia / Eneng Fauziah. Masters thesis, University of Malaya.

J

Jali, Hasan (2011) Analisis Hadith riwayat Ibnu Abbas dalam Tafsir ayat al-ahkam min al-Quran oleh Muhammad 'Ali al-Sabuni / Hasan bin Jali. Masters thesis, University of Malaya.

N

Naim, Skandari (2011) Athar al-sihr fi al-mujtama al-Kuwayti / Naim Skandari. Masters thesis, University of Malaya.

Nasr, Omar Mohamed A. (2011) al-Zira'ah fi al-Qur'an al-karim : dirasah tatbiqiyah fi 'ahd al-khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz = Agriculture according to al-Quran al-karim : a study on its implementation during the reign of caliphs Omar Abdul Aziz / Omar Mohamed A. Nasr. Masters thesis, University of Malaya.

Nik Norazmalinda, Abd Aziz (2011) Pembayaran zakat dalam kalangan pengusaha-pengusaha batik di Kota Bharu, Kelantan / Nik Norazmalinda Abd Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Nurah, Qulluw (2011) Nafaqat al-zawjah al-amilah: Dirasah maydaniyah fi Madinah satif bi-al-Jaza'ir / Nurah Qulluw. Masters thesis, University of Malaya.

S

Siti Sarah, Ibrahim (2011) Metodologi penulisan hadith hukum: Kajian perbandingan antara kitab almuntaqa dengan bulugh al-maram / Siti Sarah Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Subramaniam, Jagan Rao (2011) The concept of messenger in Hinduism and Islam : a comparative study / Jagan Rao Subramaniam. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Sun Jul 22 16:03:53 2018 MYT.