Items where Division is "Faculty of Arts and Social Sciences" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | I | L | M | N | P | S | T
Number of items: 21.

A

Ahn, Young Ho (2004) Laras bahasa : suatu analisis tajuk-tajuk berita dalam Berita Harian tahun 1996-1997 / Ahn Young Ho. PhD thesis, Universiti Malaya.

B

Bahari, Zalilah (2004) Pengaruh globalisasi terhadap peradaban Jepun / Zalilah binti Bahari. Masters thesis, University of Malaya.

C

Chan, Wai Kean (2004) Puisi berbentuk Ci hasil ciptaan Qin Guan dalam zaman Dinasti Song Utara (960-1127 TM) / Chan Wai Kean. Masters thesis, University of Malaya .

Chow, Mun Wei (2004) Usahawan Cina dalam firma skala kecil dan sederhana di Lembah Kelang / Chow Mun Wei. Masters thesis, University of Malaya .

D

Dahalaan, Noor Shahily (2004) Intifadah dan proses pembinaan peradaban bangsa Palestin / Noor Shahily binti Dahalaan. Masters thesis, University of Malaya.

H

Haji Adam, Baharullah (2004) Sekolah Henry Gurney sebagai pusat pemulihan juvana, 1950-1990 / Baharullah Bin Haji Adam. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hashim, Mohd Fadzil (2004) Mentaliti pulau (shimaguni konjo) serta kesannya ke atas perkembangan peradaban Jepun / Mohd Fadzil bin Hashim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hj Awang, Md. Afandi (2004) Komunalisme dan kesannya ke atas peradaban India : perbandingan pemikiran Sir Syed Ahmad Khan dan Mahatma Gandhi / Md. Afandi Hj Awang. Other thesis, Universiti Malaya.

I

Ithnin, Badrul Hisham (2004) Potensi dan halangan dalam dialog peradaban : satu kajian tentang hubungan semasa Islam dan barat / Badrul Hisham bin Ithnin. Masters thesis, Universiti Malaya.

L

Lebai Ahmad, Abu Hasan (2004) Filem dokumentari Filem Negara Malaysia : satu analisis terhadap bentuk dan matlamat nilai nasional / Abu Hasan Lebai Ahmad. Masters thesis, University of Malaya .

M

Mabel, Poon (2004) Confluence of dichotomies : towards female difference and wholeness in selected works of Eudora Welty / Poon Mabel. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Aris, Azizi (2004) NATO dan keselamatan Eropah pasca Perang Dingin / oleh Azizi b. Mat Aris. Masters thesis, Universiti Malaya.

N

Ng, Yean Leng (2004) Rasa terbuang dari tanah air : satu tinjauan terhadap karya-karya Zhang Xiguo / Ng Yean Leng. Masters thesis, University of Malaya.

P

Pandian, Sivamurugan (2004) Legitimasi politik di Malaysia : satu kajian mengenai kepimpinan Dr. Mahathir Mohamad Sivamurugan Pandian. PhD thesis, Universiti Malaya.

S

Sankaran, Ananthy (2004) Sumbangan pergerakan reformasi kaum wanita terhadap perkembangan peradaban India sebelum kemerdekaan / Ananthy a/p Sankaran. Masters thesis, University of Malaya.

Sulaiman, Mashitah (2004) Islam dan pembinaan peradaban Turki moden melalui proses politik / Mashitah binti Sulaiman. Masters thesis, Universiti Malaya.

T

Tan, Lip Thong (2004) Kesusasteraan Mahua yang bertemakan cintai alam sekitar / Tan Lip Thong. Masters thesis, University of Malaya.

Tan, Siew Hong (2004) Keharmonian hidup berteraskan komunikasi bersepadu : satu kajian kes mengenai Soka Gakkai Malaysia / Tan Siew Hong. Masters thesis, University of Malaya.

Tee, Ying Sy (2004) Antara kebudayaan Timur dan Barat : satu kajian terhadap pemikiran Liang Shuming / oleh Tee Ying Sy. Masters thesis, University of Malaya.

Thock, Ker Pong (2004) Hegemoni politik Melayu dan respons masyarakat Cina Malaysia : satu kajian tentang peranan Persatuan Cina (Huatuan), 1969-1999 / Thock Ker Pong. Masters thesis, Universiti Malaya.

Toh, Ling Ling (2004) Wen Yiduo (1899-1946) : penyajak, sarjana dan reformis China moden / Toh Ling Ling. Masters thesis, University of Malaya .

This list was generated on Sun Jul 22 16:08:51 2018 MYT.