Items where Subject is "P Language and Literature > PB Modern European Languages"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y
Number of items at this level: 122.

A

Abd Razak, Najjah Salwa (2008) Ism fi'l dalam Al-Quran : satu kajian sintaksis / Najjah Salwa Abd Razak. Other thesis, Universiti Malaya.

Abd. Kadir, Khairuzaman (2003) Pengajaran sintaksis Bahasa Arab di Sek. Agama Men. Bestari J.A.I.S. : satu kajian kes / Khairuzaman Bin Abd. Kadir. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Rahman, Azlan (2003) Penggunaan Masdar di kalangan pelajar Melayu : satu kajian kes / Azlan Abd. Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abd. Rashid, Rafiza (2000) Perbandingan antara bahasa Melayu baku dengan subdialek Perak / Rafiza bt Abd Rashid @ Abd Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Latif, Ramli (2000) Urutan kata nama derivasi kecil dan bentuk pemakaiannya / Ramli bin Abdul Latif. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Latiff, Mohd Zaki (2003) Derivasi kata kerja mu'tal dalam bahasa Arab / Mohd Zaki bin Abdul Latiff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdul Manaf, Suryati (2003) Penguasaan tulisan jawi : satu kajian sosiolinguistik / Suryati binti Abdul Manaf. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahim, Anida (2003) Strategi pembelajaran bahasa Arab di kalangan pelajar Melayu / Anida binti Abdul Rahim. Masters thesis, University of Malaya .

Abdul Rahman, Mohamad (2000) Analisis kesilapan tatabahasa dalam penulisan karangan bahasa Melayu pelajar tingkatan lima / Mohamad bin Haji Abdul Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdul Rashid, Roswati (2002) Analisis kesilapan ayat-ayat bersyarat bahasa Jepun di kalangan pelajar-pelajar Melayu / Roswati Abdul Rashid. Masters thesis, University of Malaya .

Abdullah, Abdul Jabar (2004) Kata kerja mabniy bahasa Arab / Abdul Jabar bin Abdullah. Other thesis, Universiti Malaya.

Abdullah, Abqari Hisan (2003) Analisis penggunaan Maf'ul Fih di kalangan pelajar-pelajar Melayu / satu kajian kes / Abqari Hisan Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdullah, Baharuddin (2003) Penggunaan huruf Taukid dalam surah Yasin : satu analisis nahu Arab / Baharuddin bin Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdullah, Ibrahim (2003) Penyediaan buku teks bahasa Arab untuk pelajar dewasa / Ibrahim Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdullah, Satiah (2009) Kaedah pengajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid pekak / Satiah Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Ibrahim (2000) Pengendalian kata ganda dalam Kamus Dewan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia : satu kajian perbandingan / Ibrahim bin Ahmad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Kamarul Azmi (2009) Masalah padanan makna Arab dan Melayu : satu kajian istilah keluarga dan masyarakat / Kamarul Azmi bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Mohd Zaki (2009) Motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama / Mohd Zaki bin Ahmad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Ramlee (1999) Implikatur perbualan : satu analisis konsep kerjasama dalam pertuturan bahasa Arab / Ramlee bin Ahmad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Zainol Abidin (2003) Kemahiran menulis bahasa Arab di kalangan pelajar Melayu : satu kajian kes / Zainol Abidin bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Ghazali, Noraziah (2000) Kecekapan penggunaan kamus ekabahasa dalam meningkatkan pengembangan kosa kata / Noraziah Ahmad Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ashaari, Siti Aishah (2004) Kata adjektif Bahasa Melayu-Arab : satu analisis kontrastif / Siti Aishah binti Ashaari. Other thesis, Universiti Malaya.

Aziz, Aini (2001) Analisis kontrastif kata bilangan dan penjodoh bilangan di antara bahasa Melayu dan bahasa Jepun / Aini Haji Aziz. Masters thesis, Universiti Malaya.

B

B. S. Maniam, Asha Latha (1999) The use of homophones among upper secondary Malay students / Asha Latha a/p B.S. Maniam. Masters thesis, Universiti Malaya.

C

Che Mahmood, Che Pa (2003) Satu analisis penggunaan jenis wacana dalam buku Di Hadapan Pulau / Che Mahmood Bin Che Pa. Masters thesis, Universiti Malaya.

Che Pa, Mustapha Kamil (2001) Pencapaian tajwid di kalangan pelajar-pelajar Maahad Tahfiz : satu kajian kes / Mustapha Kamil bin Che Pa. Masters thesis, Universiti Malaya.

Chin, On Hong (2009) Sentence-final intonation : a study of Cantonese interrogatives / Chin On Hong. Masters thesis, University of Malaya. .

D

Daud, Halim (2001) Frasa objek dalam bahasa Arab : satu kajian kes / Halim Daud. Masters thesis, Universiti Malaya.

Deraman, Mohd. Zaki (2000) Pemahaman dan penghayatan nusus adabiyyat : satu kajian di kalangan pelajar-pelajar sekolah agama Kelantan / Mohd. Zaki bin Deraman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Desa, Mohd Nazmi (2001) Analisis tazkir dan ta'nith kata kerja untuk pelaku mu'annath yang sama di dalam al-Quran / Mohd Nazmi Desa. Masters thesis, Universiti Malaya.

F

Fauzi, Fazidah (1999) Analisis kesilapan penguasaan bahasa dalam penggunaan laras ekonomi / Fazidah bt. Fauzi. Masters thesis, Universiti Malaya.

G

Gan, Kheng Leng (2000) Strategi penukaran kod di kalangan guru-guru Cina berpendidikan Cina dan bukan berpendidikan Cina : satu kajian kes / Gan Kheng Leng. Masters thesis, Universiti Malaya.

H

Hamdi, Abdul Hamid (2010) Pengajaran kosa kata Arab di peringkat menengah rendah / Hamdi bin Abdul Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Hamid, Normaizam (2002) Analisis kesilapan sintaksis dalam karangan di kalangan pelajar prauniversiti : satu kajian kes / Normaizam binti Hamid. Masters thesis, University of Malaya .

Hamzah, Azhari (2010) Analisis gaya bahasa pujian dan celaan dalam Al-Quran / Azhari bin Hamzah. Masters thesis, University of Malaya. .

Haron, Abdullah (2000) Makna tersirat di sebalik ayat tanya : satu kajian deskriptif dalam surah al-Naml / Abdullah bin Hj. Haron. Masters thesis, Universiti Malaya.

Haroon, Ahmad Rushdi (2010) Penguasaan partikal "al" bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu / Ahmad Rushdi bin Haji Haroon. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hashim, Muhammad Faisal (2013) Analisis kesopanan bahasa masyarakat Arab di dalam animasi tanah liat / Muhammad Faisal bin Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

Hassan, Roshidah (1997) Analisis kontrastif kata ganti nama diri bahasa Melayu dan bahasa Perancis / Roshidah Hassan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hinbdul Latif, Ali (2000) Penggunaan isim ma'rifat di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan agama : satu analisis kesilapan / Ali bin Hinbdul Latif. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ho, Wee Chee (2003) Kajian maksud komponen bunyi dalam tulisan bahasa Cina / Ho Wee Chee. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hui, Ei-Leen (2000) A critical discourse analysis of feature articles in a Malaysian daily / Hui Ei-Leen. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hussin, Mohamad (2010) Penguasaan al-`adad wa al-ma'dud dalam kalangan pelajar / Mohamad bin Hussin. Masters thesis, Universiti Malaya.

I

Ibrahim, Norazida (2009) Penguasaan kata nama bahasa Arab di kalangan pelajar kelas aliran agama / Norazida Bt. Ibrahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Idris, Mohammad (2000) Kesantunan berbahasa dalam perbualan keluarga Melayu / Mohammad bin Idris. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ismail, Abd Naser (2003) Hafazan sebagai kaedah pembelajaran bahasa Arab / Abd Naser bin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Azani (2010) Pembelajaran bahasa Arab melalui aktiviti lakonan di kalangan pelajar sekolah menengah / Azani bin Ismail @ Yaakub. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ismail, Radhiah (2004) Penguasaan kata ganti nama diri Bahasa Sepanyol di kalangan pelajar Melayu Universiti Malaya / Radhiah binti Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ismail, Saidah (2009) Pemilihan bahasa di kalangan komuniti Bugis / Saidah Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ismail, Suzana (2004) Communication strategies in Japanese language interactions among Malay students at the University of Malaya / Suzana Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Ummi Sarah (2004) Masdar Thulathiy Mazid : aspek pola dan semantik / Ummi Sarah binti Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

J

Jamaan, Abd Rahman (2003) Penggunaan kata kerja mudari' dalam Surah al-Anbiya' dari aspek binaan dan kala / Abd Rahman bin Jamaan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Jambi, Jaafar (2001) Terjemahan bahasa kiasan dalam novel `Kokoro' dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu : satu analisis / Jaafar bin Jambi. Masters thesis, University of Malaya.

K

K. M. Krishnan Adiyodi, Chithra (2001) Communication skills of autistic Malaysian children undergoing the aba programme / Chithra a/p K.M. Krishnan Adiyodi. Masters thesis, University Malaya.

Kasim, Zainol Abidin (2003) Kesantunan berbahasa : kajian kes dalam interaksi verbal di kalangan pengajar-pengajar Jepun / Zainol Abidin bin Kasim. Masters thesis, University of Malaya.

Kaur, Gurcharan (2001) Tempat kembali damir ghaib di dalam Al-Qur'an Al-Karim : satu kajian di dalam surah Al-An am / Gurcharan Kaur. Masters thesis, University of Malaya.

Kaur, Jesan (1999) Kreol kristang di Melaka: suatu kajian pembentukan kata dan etnografi / Jesan Kaur. Masters thesis, Universiti Malaya.

Koay, Chee Leong (2003) Analisis kesilapan morfologi Bahasa Melayu di sekolah menengah kebangsaan / Koay Chee Leong. Masters thesis, University of Malaya .

Koh, Yi Chern (2009) The use of German articles by Malay students : an error analysis / Koh Yi Chern. Masters thesis, University of Malaya. .

Kunjambu, Balan (2003) An analysis of instructional language used by TESL trainees and in-service teachers / Balan Kunjambu. Masters thesis, University of Malaya. .

L

Lai, Siew Yoon (2001) Analisis kesilapan kata ganti nama diri bahasa Melayu di kalangan pelajar Cina / Lai Siew Yoon. Masters thesis, Universiti Malaya.

Lau, Yoke Lian (2009) Kajian metafora kata nama dan kata sifat dalam cerpen Bahasa Mandarin / Lau Yoke Lian. Masters thesis, Universiti Malaya.

Lee, Ai Chat (2001) Analisis teks ucapan politik bahasa Melayu dari segi retorik : satu kajian kes terhadap ucapan politik Dr. Mahathir Mohamad / Lee Ai Chat. Masters thesis, Universiti Malaya.

Lee, Wei Ying (2010) Percampuran kod dalam bahasa Mandarin di Kelantan / Lee Wei Ying. Masters thesis, University of Malaya.

Lim, Miau Chin (1999) Analisis kontrastif sistem fonologi Bahasa Malaysia dan Bahasa Portugis / Lim Miau Chin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Lim, Sep Neo (2001) An error analysis of the use of the past tense in French by Malay students / Lim Sep Neo. Masters thesis, Universiti Malaya.

M

Mahmood, Normazidah (2002) Soalan-soalan kemahiran menulis di dalam buku teks Bahasa Arab komunikasi : satu kajian kes / Normazidah Mahmood. Masters thesis, University of Malaya.

Majid, Ghazali (2001) Pemakaian al-Nawasikh pada ayat namaan dalam bahasa Arab / Ghazali bin Haji Majid. Masters thesis, University of Malaya.

Mamat @ Mat, Ismail (1999) Ketepatan penggunaan bahasa geografi : satu kajian kes / Ismail b. Mamat/Mat. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mat Hassan, Nasruddin (1999) Penggunaan kamus dalam kelas bahasa Melayu dan Inggeris : satu penyelidikan perbandingan / Nasruddin bin Mat Hassan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mat Zin, Hashim (2009) Penguasaan kata kerja Bahasa Arab di kalangan pelajar sekolah menengah : satu kajian kes / Hashim Mat Zin. Masters thesis, University of Malaya.

Md. Hassan, Abdul Rahman (2000) Satu kajian penguasaan sebutan bahasa al-Quran di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan agama / Abdul Rahman bin Md. Hassan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamad, Hasnah (2001) Kajian diakronik penterjemahan istilah biologi : satu analisis morfologi semantik / by Hasnah Mohamad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamad, Jamian (2000) Analisis kesilapan penggunaan kata kerja dalam bahasa Portugis di kalangan pelajar Universiti Malaya / Jamian bin Mohamad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamad Yazid, Abdul Majid (2010) Perbandingan bahasa kiasan dalam cerpen Arab dan Melayu / Mohamad Yazid bin Abdul Majid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamed, Azhar (2003) Penggunaan ism al-fa'il dan al-fi'l al-mudari di dalam al Quran : satu kajian Surah Yasin / Azhar bin Mohamed. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamed, Zahazan (2001) Al-fasl dan al-wasl : satu analisis dalam surah al-mulk / oleh Zahazan bin Mohamed. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamed Hasbullah, Mohd Nasir (2001) Analisis kesilapan sebutan bahasa al-Quran di kalangan pelajar sekolah menengah / Mohd Nasir Mohamed Hasbullah. Masters thesis, University of Malaya .

Mohamed Yusof, Nasrun Adil (2003) Penggunaan kesusasteraan Arab dalam pengajaran bahasa Arab / Nasrun Adil bin Mohamed Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Ariff, Normah (2000) Pengajaran ta'bir : satu kajian kes di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) / Normah bte Mohd Ariff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Hanafiah, Nurul Asyikhin (2010) I'la:l dan ibda:l dalam pembentukan kata bahasa Arab / Nurul Asyikhin binti Mohd Hanafiah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Mokhtar, Asmilyia (2009) Pengaruh Bahasa Arab dalam pendalilan hukum syara : tinjauan pandangan mujtahidin dalam kes poligami / Asmilyia Mohd Mokhtar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Naim, Mohd Sharani (2009) Perbezaan qira'at tujuh dalam Surah al-An`am : satu kajian dari segi morfologi / Mohd Sharani Mohd Naim. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohd Salleh, Nor Hazrul (2009) Ima:lat dan tashi:l dalam riwayat Warsh : satu analisis fonetik / Nor Hazrul bin Mohd Salleh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Sera'ai, Azlina (2009) Orientasi dan motivasi pelajar dalam pembelajaran Bahasa Sepanyol / Azlina Mohd Sera'ai. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd. Nor, Manisah (2000) Penggunaan al-damair dalam karangan / Manisah Mohd. Nor. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd. Salleh, Mariam (2003) Penggunaan onomatopia dalam komik animasi bahasa Jepun / Mariam Mohd. Salleh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mokhtar, Zainab (2004) Kajian penukaran kod di kalangan penutur-penutur Bahasa Jepun sebagai bahasa asing / Zainab binti Mokhtar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mukhtar, Mohamad Ziyad (2009) Penguasaan bahasa Arab melalui program Tahbib al-Lughat al-`Arabiyyat / Mohamad Ziyad Mukhtar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mustafa, Reha (2009) Peranan qarinat dalam pemahaman makna al-Qur'an : satu analisis dalam Surah Al 'Imran / oleh Reha Mustafa. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mustaffa, Ahmad Sukri (2003) Terjemahan surah al-Baqarah : analisis sintaksis dalam tafsir al-Azhar / Ahmad Sukri bin Mustaffa. Masters thesis, University of Malaya.

Mustapa, Al-Muslim (2010) Perbezaan baris i'rab dan kesannya dalam qira'at : satu kajian dalam Surah Al-Baqarah / Al-Muslim Mustapa @ Ab Rahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

N

Ngah, Firdaus (2003) Penggunaan ragam pasif Bahasa Arab : satu kajian dalam Surah Al'Imran / Firdaus bin Ngah & Salim. Masters thesis, University of Malaya.

Nikitina, Larisa (2015) Stereotypes and motivation in language learning among learners of European languages / Larisa Nikitina. PhD thesis, University of Malaya.

O

Omar, Faridah (2010) Tasybih dalam Surah al-Baqarah : satu analisis balaghah / Faridah bt Omar. Masters thesis, University of Malaya.

P

Pr. Marsam, Surono Zr. (2004) Kajian kontrastif lakuan pertuturan Bahasa Arab dan Bahasa Melayu / Surono Zr. B. Pr. Marsam. Masters thesis, Universiti Malaya.

Punniaseelan, Marimuthu (2010) Penukaran kod di kalangan guru-guru sains di sekolah Tamil / Marimuthu a/l Punniaseelan. Masters thesis, Universiti Malaya.

R

Raja Berahim, Raja Rosila (2013) Kajian perhubungan makna sinonim kata kerja Bahasa Jerman / Raja Rosila bt. Raja Berahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ramli, Issraq (2004) Pengaruh unsur fonologi dialek Melayu Sabah dalam sebutan Bahasa Arab / Issraq Ramli. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rusidah, Abdul Wahab (2010) Perbandingan pengujaran kata-kata dua subdialek Terengganu / Rusidah Abdul Wahab. Masters thesis, Universiti Malaya.

S

Sabri, Ahmad Zabidi (2010) Penguasaan membaca teks Arab di kalangan guru pelatih / Sabri bin Ahmad Zabidi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Saipul Bahri, Abd Ghani (2010) Analisis sintaksis gaya bahasa penafian dalam Surah al-An`am / Saipul Bahri bin Abd Ghani. Masters thesis, University of Malaya.

Salleh, Nor Aida (2003) Pola kata nama jamak dan penggunaannya dalam bahasa Arab / Nor Aida bte Salleh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Sapar, Ahmad Arifin (2003) Analisis kesilapan penterjemahan teks Bahasa Arab ke Bahasa Melayu : satu kajian kes / Ahmad Arifin Sapar. Masters thesis, University of Malaya.

Shuib, Habibah (2010) Strategi pembelajaran dan kaitannya dengan pencapaian dan motivasi pelajar bahasa Jepun / Habibah binti Shuib. Masters thesis, Universiti Malaya.

Shuib, Habibah (2010) Strategi pembelajaran dan kaitannya dengan pencapaian dan motivasi pelajar bahasa Jepun / Habibah binti Shuib. Masters thesis, Universiti Malaya.

Sinappan, Mayandi (2000) An analysis of errors in Tamil daily newspapers / Mayandi a/l Sinappan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Sulaiman, Abdul Hamid (2000) Analisis wacana tafsiran al-Quran : tumpuan surah al-Fatihah / Abdul Hamid bin Sulaiman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Syed Abdullah, Syed Nurul Akla (2001) Faktor leksis dan budaya dalam terjemahan Arab-Melayu : satu analisis karya rihlah Ibn Battutah / Syed Nurul Akla Syed Abdullah. Masters thesis, University of Malaya .

Syed Ibrahim, Syed Nazir (2010) Analisis gaya syart dalam Surah Al-Isra' / Syed Nazir bin Syed Ibrahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

T

Tajuddin, Norafidah (1996) A study of the English translation of simpulan bahasa in a A. Samad Said's translated works / Norafidah Tajuddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Tan, Kiat Hoe (2009) Refleksi unsur-unsur sosiobudaya Cina dalam Chengyu dari aspek semiotik / Tan Kiat Hoe. Masters thesis, University of Malaya.

Tuan Mat, Tuan Rashid (2000) Penguasaan kata ganti nama bahasa Arab di kalangan pelajar-pelajar di sekolah menengah kebangsaan agama / Tuan Rashid bin Tuan Mat. Masters thesis, University of Malaya.

W

Wahab, Ahmad Sa'aduddin (2010) Analisis kesilapan sintaksis dan morfologi dalam khutbah Jumaat / Ahmad Sa'aduddin bin Wahab. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Mansor, Wan Mohd Saophy Amizul (2010) Entri agama berlabel "Ar" dalam Kamus Dewan : satu analisis semantik / Wan Mohd Saophy Amizul bin Wan Mansor. Masters thesis, University of Malaya. .

Wan Mat, Wan Hassan (2009) Pemburuan dalam peribahasa Arab / Wan Hassan Wan Mat. PhD thesis, Universiti Malaya.

Wasoh @ Mohamad Isa, Huzaimah (2004) Penggunaan kata kerja madi dan mudari' dalam al-Quran al-Karim : satu analisis semantik dalam surah al-Imran / Huzaimah bt. Wasoh @ Mohamad Isa. Masters thesis, Universiti Malaya.

Y

Yahaya, Samsur Rijal (2000) Analisis ayat berpredikat frasa kerja : satu pendekatan tata bahasa kasus / Samsur Rijal Yahaya. Masters thesis, Universiti Malaya.

Yahya, Rijaluddin (2001) Anatomi manusia dalam Kinayat al-Quran / Rijaluddin bin Yahya. Masters thesis, University of Malaya .

Yee Peng, Yaw (2010) Ciri-ciri wacana penjaga di rumah warga emas / Yaw Yee Peng. Masters thesis, Universiti Malaya.

Yeo, Yvonne Hwee Hong (2002) Machine translation from the perspective of relevance theory : an evaluative study / by Yvonne Yeo Hwee Hong. Masters thesis, University of Malaya.

Yusoff, Muhammad Saiful Anuar (2002) Al-tasybih dalam bahasa Arab : kajian pemikiran Abdul Qahir al-Jurjani dalam Asrar al-Balaghah / Muhammad Saiful Anuar bin Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Sun Jun 16 05:00:58 2024 MYT.