Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | H | I | M | N | Y
Number of items: 12.

A

Abdul Manas, Mohd Fazali (2011) Sumbangan Abd Aziz bin Abd Salam dalam pengajian tafsir : tumpuan terhadap al-Bayan pada ta'wil ayat-ayat al-Qur'an / Mohd Fazali bin Abdul Manas. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Shaer, Zuraini (2011) Metodologi tafsir ayat hukum oleh al-Shirbini dalam kitab al-Siraj al-munir : kajian terhadap Surah al-Nur / Zuraini binti Abdul Shaer. Masters thesis, University of Malaya.

al-Rida', Muhammad Iqlim (2011) Ashraf 'Ali al-Tahanawi wa juhudihi fi al-tarabat bayna al-hadith wa al-tasawwuf khilal kitabuhu "Haqa'iq al-tariqah min al-sunnah al-aniqah" = Ashraf Ali al-Tahanawi and his effort in linking between hadith and sufism through his book Haqiqat al-tariqat min al-sunnah al-aniqah / Muhammad Iqlim al-Rida'. Masters thesis, University of Malaya.

H

Hashim, Zamri (2011) Kaedah pendalilan berasaskan al-Quran : kajian tentang penggunaannya dalam fatwa-fatwa negeri Perak 1994-2010 / Zamri bin Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim, Siti Sarah (2011) Metodologi penulisan Hadith hukum : kajian perbandingan antara kitab al-Muntaqa dengan Bulugh al-maram / Siti Sarah binti Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Isa, Khalid (2011) Tan Sri Dato' Haji Hassan Azhari : sumbangannya dalam ilmu tarannum Al-Quran di Malaysia / Khalid bin Isa. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Muhamad Fadlly (2011) Pengajian al-Quran dalam kalangan golongan kelas menengah : tumpuan kajian di masjid-masjid terpilih di Kuantan, Pahang / Muhamad Fadlly bin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Salmah (2011) Konsep al-jaza' terhadap kaum yang ingkar dalam Surah Ali-'Imran / Salmah binti Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

M

Mustafa, Fazlida (2011) Metodologi penulisan ilmu mustalah al-hadith : kajian perbandingan antara kitab Muhaddith al-fasil dengan al-Kifayah / Fazlida binti Mustafa. Masters thesis, University of Malaya.

N

Nawae, Itsama-Ae (2011) Hadith-Hadith dalam Bughyah al-Tullab karangan Sheikh Daud al-Fatani (Juzuk 1) : takhrij dan analisis / Itsama-e Nawae. Masters thesis, University of Malaya.

Y

Yaakob, Mohd Aizul (2011) Riwayat mengenai kelebihan bulan Hijri dalam Jam'u al-fawa'id wa jawahir al-qala'id oleh Syeikh Dawud al-Fatani : takhrij dan analisis / Mohd Aizul bin Yaakob. Masters thesis, University of Malaya.

Yusop, Mohd Army (2011) Pengajian Hadith di Madrasah Miftahul Ulum, Sri Petaling, Kuala Lumpur / Mohd Army bin Yusop. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Fri Aug 7 01:15:29 2020 MYT.