Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | M | S | Z
Number of items: 9.

F

Faysal `Abd Allah Msallati, Zaynab (2013) al-Ruwat al-muttahimun bi-bid`ah wa-infirad al-Imam Muslim Rahimahu Allah bi-al-rawiyat `anhum fi sahihih : dirasat wa-takhrij / Zaynab bint Faysal `Abd Allah Msallati. Masters thesis, University of Malaya.

M

Mohamad, Azmi Al'Alwi (2013) Analisis Hadith al-Rahn dalam al-Kutub al-Sittah / Azmi Al'Alwi bin Mohamad @ Satar. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad Nazir, Shahrulkarnain (2013) Program sijil tahfiz Al-Qur'an Darul Quran JAKIM-Universiti Islam Antarabangsa Malaysia : analisis terhadap pencapaian hafazan dan permasalahannya / Shahrulkarnain bin Mohamad Nazir. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed, Muhammad Rusydi (2013) Tafsir bi al-Ra'y : kajian terhadap pemikiran Shaykh Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Al-Mahawir al-Khamsah li al-Qur'an al-Karim / Muhammad Rusydi bin Mohamed. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Jani, Haizuran (2013) Pelaksanaan dan keberkesanan kaedah pengajian al-Qur'an dalam kalangan masyarakat Felda : kajian di Felda Bukit Goh Kuantan, Pahang / Haizuran bin Mohd Jani. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Noor, Mohd Syukri (2013) Prinsip al-wakalah dalam al-Kutub al-sittah dan aplikasinya dalam industri takaful di Malaysia / Mohd Syukri bin Mohd Noor. Masters thesis, University of Malaya.

S

Simbolon, Parlindungan (2013) Metodologi penulisan Hadith dalam tafsir bahasa Melayu : kajian perbandingan antara Tafsir al-Mishbah dan Tafsir pedoman Muttaqin / Parlindungan Simbolon. Masters thesis, University of Malaya.

Sulaiman, Sukhairu (2013) Al-qira’at al-mutawatirah dan kesannya terhadap pentafsiran Al-Qur’an : kajian terhadap kitab Marah Labid li Kashf Ma’na Al-Qur’an al-Majid karangan Nawawi al-Bantani tumpuan terhadap Surah al-Baqarah / Sukhairu bin Sulaiman. Masters thesis, University of Malaya.

Z

Zyoud, Ibrahim M T (2013) Manhaj al-Imamayn al-Sam`ani wa-al-Baghawi fi al-tafsir : dirasah muqaranah / Ibrahim M T Zyoud. PhD thesis, University of Malaya.

This list was generated on Sat Aug 8 01:12:03 2020 MYT.