Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 1999

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Y
Number of items: 85.

A

A. Rahman, Abdul Halim (1999) Penilaian guru terhadap kandungan Kurikulum Pendidikan Ekonomi Asas SPM KBSM : satu kajian kes di Kemaman, Terengganu / Abdul Halim bin A. Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abdul Latiff, Mohamed Kassim (1999) Penggunaan cerpen dalam pengajaran Bahasa Melayu tingkatan dua di dua buah sekolah / Mohamed Kassim bin Abdul Latiff. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Rahman, Siti Mazlin (1999) Developing listening modules for young learners / Siti Mazlin Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya .

Abu Noh, Alimah (1999) Kesan pengajaran berfokuskan tatacerita terhadap pemahaman pembaca mahir dan kurang mahir / Alimah binti Abu Noh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Adenan (1999) Penilaian terhadap keberkesanan pelaksanaan program pendidikan luar di sebuah Maktab Perguruan Malaysia / Adenan bin Ahmad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Maimun (1999) Kesan maklum balas guru terhadap penulisan karangan pelajar : satu kajian kes / Maimun binti Ahmad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Nizam, Uzaimah (1999) Kajian tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar tahun satu kursus profesional di Institut Profesional Baitulmal / Uzaimah Ahmad Nizam. Masters thesis, Universiti Malaya.

Awang Mukhtar, Sobariah (1999) Motivasi kerja di kalangan penolong pendaftar Institut Teknologi MARA / Sobariah Bt. Awang Mukhtar. Masters thesis, University of Malaya.

B

Bachik, Shaiful Bahari (1999) Dokumen kurikulum pendidikan seni dan praktisnya di kalangan guru di sebuah sekolah menengah di daerah Raub, Pahang Darul Makmur / Shaiful Bahari bin Bachik. Masters thesis, University of Malaya.

C

Cheok, Oy Lin (1999) Writing from a model : a case-study of four low proficiency ESL learners / Cheok Oy Lin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Cho, Bog Ja (1999) Needs analysis for an English for specific purposes programme for engineers in a multinational company / Cho Bog Ja. Masters thesis, Universiti Malaya.

Chow, Tuck Choy (1999) Teacher perception of the internet as a new environment for teaching and learning / Chow Tuck Choy. Masters thesis, Universiti Malaya.

D

Ding, Hong Eng (1999) Kefahaman tiga orang guru matematik tingkatan empat terhadap pendekatan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam pengajaran statistik / Ding Hong Eng. Masters thesis, Universiti Malaya.

F

Foh, Meng Choo (1999) Kebolehan pemikiran kritikal pelajar sains tingkatan IV dan pertaliannya dengan pemerolehan kemahiran proses sains / Foh Meng Choo. Masters thesis, Universiti Malaya.

Foo, Kim Lian (1999) Keberkesanan program kepimpinan dalam melahirkan pembimbing rakan sebaya dalam program bimbingan dan kaunseling di sekolah / Foo Kim Lian. Masters thesis, Universiti Malaya.

Foong, Sui Oi (1999) A case study of a training program in a private hospital in Shah Alam / Foong Sui Oi. Masters thesis, Universiti Malaya.

G

Gan, Fie Chuen (1999) Science anxiety of form two students and its relationship with science achievement, attitude towards science and gender / Gan Fie Chuen. Masters thesis, Universiti Malaya.

Gan, Yong Peng (1999) Kesesuaian perisian lisan Bahasa Malaysia sebagai alat bantu belajar pelajar SPM di Sekolah Menengah Persendirian Chong Hwa, Kuala Lumpur / Gan Yong Peng. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ghazali, Sollahunddin (1999) Pengetahuan dan pemilihan kerjaya di kalangan pelajar tingkatan lima di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeli / Sollahunddin bin Ghazali. Masters thesis, University of Malaya.

H

Haji Pariekutty, Asiah (1999) Gaya pembelajaran dan pencapaian akademik di kalangan pelajar-pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Juaseh, Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus / Asiah binti Haji Pariekutty. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hashim, Sharida (1999) Kefahaman pelajar tingkatan empat tentang pendaraban dua matriks / Sharida bt. Hashim. Masters thesis, University of Malaya.

Hassan, Sabariah (1999) Analisis jenis dan pola ayat dalam karangan bahasa Melayu pelajar sekolah rendah / Sabariah bt. Hassan. Masters thesis, University of Malaya .

Hj. Masrukin, Sa'adah (1999) Development and evaluation of an interactive multimedia courseware programme in electrochemistry / Sa'adah binti Hj. Masrukin. Masters thesis, University of Malaya .

Hj. Zakaria, Noraizzah (1999) The effects of text structure instruction on the composition of expository prose by ESL learners / Noraizzah Bt. Hj. Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Ho, Swee Phoon (1999) The use of the integrated sentence modelling approach to writing : a case study / Ho Swee Phoon. Masters thesis, Universiti Malaya.

Husin, Kamariah (1999) Penilaian terhadap aktiviti berkumpulan dan individu dalam kurikulum prasekolah di Selayang : satu kajian deskriptif / Kamariah Husin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hussin, Huzili (1999) Keperluan bimbingan dan kaunseling pelajar di dua buah sekolah menengah di Kelantan / Huzili bin Hussin. Masters thesis, Universiti Malaya.

I

Ismail, Ishak (1999) Pelaksanaan aktiviti kokurikulum persatuan agama Islam di dua buah sekolah menengah di daerah Hulu Langat / Ishak bin Haji Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

J

Jailani, Roskang (1999) Perbandingan penggunaan komputer di kalangan guru Sekolah Agama Kementerian Pendidikan (SMKA) dan Sekolah Agama Kerajaan Negeri (SMA JAIS) di daerah Sabak Bernam / Roskang Jailani. Masters thesis, University of Malaya.

K

Kaharuddin, Khairani (1999) Minat kerjaya di kalangan pelajar di sebuah sekolah menengah teknik / Khairani binti Kaharuddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Kamarudin, Haji Abdul Hamid (1999) Perkaitan antara tekanan kerja dengan kepuasan kerja di kalangan kakitangan sokongan ITM Shah Alam / Haji Abdul Hamid bin Kamarudin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Kee, Martita (1999) The effects of the practicum 1 and techniques in counselling course on counselling self-efficacy among counsellor trainess at University of Malaya. Masters thesis, Universiti Malaya.

Kim, Nung Beng (1999) Human relations in a private institution of higher learning : perceptions and expectations of the principal and teachers / Kim Nung Beng. Masters thesis, Universiti Malaya.

Koek, Chu Hiang (1999) Pendidikan pelbagai budaya : satu tinjauan buku teks Bahasa Malaysia KBSM Tingkatan 3 / Koek @ Kuek Chu Hiang. Masters thesis, Universiti Malaya.

Kolundai, Sasuraja (1999) Persepsi pengurus pertengahan sekolah terhadap keperluan latihan : satu kajian kes / Sasuraja Kolundai. Masters thesis, Universiti Malaya.

L

Lee, Chien Sing. (1999) Collaboration in networked writing classrooms / Lee Chien Sing. Masters thesis, University Malaya.

Lee, Choy Sit (1999) Secondary school students' involvement in part-time employment / Lee Choy Sit. Masters thesis, University of Malaya.

Lee, Poh Choo (1999) Penilaian tapak Web geografi tingkatan empat / Lee Poh Choo. Masters thesis, University of Malaya.

Lee, Yoke Yee (1999) Persepsi pelajar terhadap keberkesanan pengajaran geografi di tiga buah sekolah menengah / Lee Yoke Yee. Masters thesis, University of Malaya.

Letchumanan, Vasantha (1999) Satu kajian komparatif tentang penggunaan internet oleh guru sekolah menengah kerajaan dan swasta / Vasantha a/p Letchumanan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Lim, Bee Leng. (1999) Division of whole number : analysis of computational errors of form one students / Lim Bee Leng. Masters thesis, University Malaya.

Lim, Khoon Siang (1999) Implementing a diagnostic assessment model using criterion-referenced tests in a private college / Lim Khoon Siang. Masters thesis, Universiti Malaya.

Lim, Tong Eng (1999) Relationship between moral maturity and academic achievement of form four students in a secondary school / Lim Tong Eng. Masters thesis, University of Malaya.

Lim, Yam Hoon (1999) Measuring vocational interests of form six students using Holland's vocational choice inventory / Lim Yam Hoon. Masters thesis, Universiti Malaya.

M

M. I. Raman, Anitha (1999) Delinquency among students at a private institution of higher learning : a case study / Anitha M.I. Raman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mah, Chui Ching. (1999) Conceptions in circular motion among form six physics students in Kuching, Sarawak / Mah Chui Ching. Masters thesis, University Malaya.

Man, Ah Keow (1999) Konsepsi pelajar tingkatan enam terhadap konsep kerja dalam fizik / Man Ah Keow. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mat Lia, Junaidah (1999) Penilaian terhadap kemahiran membaca jawi di kalangan murid tingkatan dua di sebuah sekolah menengah di Wilayah Persekutuan / Junaidah binti Mat Lia. Masters thesis, Universiti Malaya.

Md Salleh, Omar (1999) Kajian tahap kebimbangan atlit dalam sukan berpasukan sebelum pertandingan / Omar Md. Salleh. Other thesis, Universiti Malaya.

Md. Khair, Khairul Bariah (1999) Falsafah dan konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali / Khairul Bariah binti Md. Khair. Masters thesis, Universiti Malaya.

Md. Sabri, Mohamad (1999) Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri murid-murid masalah pembelajaran dalam kelas inklusif / Md. Sabri bin Mohamad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Md. Yunus, Haizuan (1999) Perlakuan guru sebagai kurikulum tersembunyi di dalam bilik darjah : kajian kes / Haizuan bin Md. Yunus. Masters thesis, Universiti Malaya.

Miskon, Ahmad Subki (1999) Faktor-faktor yang mendorong pelajar bekerja di sebuah sekolah menengah kebangsaan, daerah Klang Utara : satu kajian kes / Ahmad Subki bin Miskon. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd. Ali, Che Kalbi (1999) Pengetahuan isu-isu alam sekitar di kalangan guru pelatih kursus Diploma Penguruan Malaysia semester 5 Maktab Perguruan Kota Bharu / Che Kalbi binti Mohd. Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd. Ali, Mohammad Najib (1999) Perbandingan keberkesanan item aneka pilihan yang mempunyai tiga, empat dan lima opsyen dalam ujian pencapaian / Mohammad Najib bin Mohd. Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd. Jamhuri, Mohd. Mazlan (1999) Bentuk dan keperluan program perkembangan staf untuk guru di Sekolah Bestari / Mohd. Mazlan Mohd. Jamhuri. Masters thesis, Universiti Malaya.

N

Narayanan, Geethanjali (1999) Reliability of the English placement test at the PPP Training Centre, Mara Institute of Technology : a case-study of four low proficiency ESL learners / Cheok Oy Lin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ng, Peng Lan (1999) A profile of effective cooperative group learning in a private college / Ng Peng Lan. Masters thesis, Universiti Malaya.

O

Omar, Hamzan (1999) Kaedah pembelajaran koperatif dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah KBSM / Hamzan bin Omar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ong, Kim Lian (1999) Staff's and students' perceptions of effective school correlates in a secondary in Simpang Rengam, Johore / Ong Kim Lian. Masters thesis, University of Malaya.

Ong, Poo Min (1999) Teacher's perception of the curriculum implemented in a local spastic centre : a case study / Ong Poo Min. Masters thesis, University of Malaya.

P

Pereira, Helen A. P. (1999) Developing thinking skills for the study of a novel through action research / A. Helen P. Pereira. Masters thesis, Universiti Malaya.

Philip, Alfred Cruez (1999) The teaching of Julius Caesar to form five students in two selected schools in Petaling Jaya / Alfred Cruez Philip. Masters thesis, University of Malaya.

R

Rahmat, Rosniza (1999) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri (MPK) bagi klinik pemulihan bahasa Inggeris / Rosniza Rahmat. Masters thesis, University of Malaya.

Raja Harman, Raja Shamsiah (1999) Action research : the teaching of writing in a form four class / Raja Shamsiah bt. Raja Harman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rajendra, Thusha Rani (1999) The composing processes in the writing of a form six ESL writer / Thusha Rani Rajendra. Masters thesis, University of Malaya .

Ranjit Singh, Harvinder Kaur (1999) Keberkesanan Pusat Kegiatan (PKG) di kawasan Tanjung Ipoh, Negeri Sembilan / Harvinder Kaur a/p Ranjit Singh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Razak, Khadijah (1999) Pendidikan akhlak : konsep dan peranannya dalam pembetukan insan / Khadijah Abdul Razak. Masters thesis, Universiti Malaya.

S

Salum, Kifah AAM (1999) Multimedia Islamic Instructional Resource materials on the internet / Kifah AAM Salum. Masters thesis, University of Malaya.

Suratmin, Abdul Rahman (1999) Masalah disiplin pelajar remaja : satu kajian kes pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Harun, Tanjong Karang, Selangor / Abdul Rahman bin Suratmin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Syed Aris, Sharipah Ruzaina (1999) Keberkesanan penggunaan peta konsep dalam pembelajaran konsep MOL di kalangan pelajar kejuruteraan elektrik di Institut Teknologi MARA / Sharipah Ruzaina binti Syed Aris. Masters thesis, University of Malaya.

Syed Zamri, Sharifah Norul Akmar (1999) State-of-the-art review of research in mathematics education in the Faculty of Education University of Malaya reported up to 2000 / Sharifah Norul Akmar Syed Zamri. PhD thesis, University of Malaya .

T

Tai, Yun Thai (1999) Peranan rakan sebaya dalam mempertingkat pencapaian akademik pelajar tingkatan dua di Sekolah Menengah Seri Gading, Rawang / Tai Yun Thai. Masters thesis, Universiti Malaya.

Tai , Yoon Foong (1999) Tahap motivasi kakitangan di Jabatan Perkhidmatan Statistik, Bank Negara Malaysia / Tai Yoon Foong. Masters thesis, University of Malaya .

Talib, Abd. Rahim (1999) Hubungan di antara kecerdasan dengan kefahaman membaca di kalangan pelajar tingkatan dua / Abd. Rahim bin Talib. Masters thesis, Universiti Malaya.

Tan, Shim Yu (1999) Alternative frameworks of energy of form four students / Tan Shim Yu. Masters thesis, University of Malaya. .

Teh, Hong Siok (1999) The role of the principal in the conduct of in-house training in school as perceived by teachers in Catholic Secondary School, Petaling Jaya / Teh Hong Siok. Masters thesis, University of Malaya .

Tengku Kasim, Tengku Sarina Airi (1999) Konsep kendiri remaja dan kaitannya dengan pengaruh keluarga di sebuah sekolah di Terengganu / Tengku Sarina Airi binti Tengku Kasim. Masters thesis, University of Malaya.

Thamas, George (1999) Getting the meaning through : Shakespearean vocabulary input as first consideration in teaching Shakespeare's `Twelfth Night' / George a/l Thamas. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ting, Mee Kean (1999) Discourse analysis : an examination of teacher-led versus student-student discussion in an ESL classroom / Ting Mee Kean. Masters thesis, University of Malaya.

W

Wan Zaid, Kime; L, Virginia (1999) Case study : screening for dyslexia in standard two at Sekolah Kebangsaan Taman Kooperasi Polis - Fasa 2 / Virginia L. Kime-Wan Zaid. Masters thesis, University Malaya.

Wong, Soo Har (1999) Effects of form-focused instruction on L2 writing : a classroom teacher's experience / Wong Soo Har. Masters thesis, University of Malaya.

Wun , Thiam Yew (1999) Kefahaman tiga orang guru tentang penaakulan mantik / Wun Thiam Yew. Masters thesis, University of Malaya.

Y

Yamin, Normah (1999) Hubungkaitan penilaian perkara asas fardu ain (PAFA) dengan pencapaian pelajar dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR) / Normah Yamin. Masters thesis, University of Malaya.

Yap, Ngee Thai (1999) Strategies for writing business letters among selected weak ESL learners at Universiti Putra Malaysia / Yap Ngee Thai. Masters thesis, University of Malaya .

This list was generated on Sun Jul 22 16:23:00 2018 MYT.