Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | F | M | N | S | W
Number of items: 13.

A

Abdul Rahman, Mohamad Abu Bakar (2010) Metodologi dakwah Rasulullah s.a.w. di peringkat permulaan di Mekah : aplikasinya di Singapura / Mohamad Abu Bakar Abdul Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdulmajid @ Ahmae, Fatimah (2010) Pelaksanaan instrumen pelaburan Islam di Islamic Bank of Thailand (ISBT) / Fatimah binti Abdulmajid @ Ahmae. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Abd, al-Malik Briki (2010) Asalib al-da wah al-Islamiyah lil-shabab fi dawlah al-Imrat al-Arabiyah al-Muttahadah: Talabah jami at al-Shariqah namudhajan / Ahmad Abd al-Malik Briki. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Abd al-Malik, Briki (2010) Asalib al-da wah al-Islamiyah lil-shabab fi Dawlah al-Imarat al-Arabiyah al-Muttahadah: Talabah Jami at al-Shariqah namudhajan / Ahmad Abd al-Malik Briki. Masters thesis, University of Malaya.

Azhar, Zainal Abidin (2010) Kurikulum pengajian akidah di Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten, Kerinci, Jambi, Sumatera, Indonesia / Zainal Abidin Azhar. Masters thesis, University of Malaya.

al-Gharibeh, Bara Barakat Hamad (2010) 'Ulama' al-shari'ah wa-'alaqatuhum bi-al-siyasah al-'Izz ibn 'Abd al-Salam namudhajan (660H) = Shariah scholars and their relationship with politics : a case study of al-'Iz ibn 'Abd al-Salam (660H) / Bara Barakat Hamad al-Gharibeh. Masters thesis, University of Malaya.

F

Fadli, Khoirul (2010) Peranan pendakwah dalam pembangunan ekonomi masyarakat Medan Indonesia / Khoirul Fadli. Masters thesis, University of Malaya.

M

Murshidi , Abd Hamid (2010) Surah Yasin: Kajian perbandingan antara Qira’at Nafi dan Qira’at Asim riwayat Hafs / Murshidi Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Mushwh, Sahban Farouk (2010) Surat al-Rahman : dirasah bayaniyah / Sahban Farouk Mushwh. Masters thesis, University of Malaya.

N

Nidious, Bahaeeddine Mohamed (2010) al-Athar al-waridah fi al-buyu' al-ribawiyah fi musannaf 'Abd al-Razzaq : takhrij wa-ta'liq / Bahaeeddine Mohamed Nidious. Masters thesis, University of Malaya.

Norafifah , Ab. Hamid (2010) Budaya berfikir kritis: Kajian di era pemerintahan Khalifah ‘Umar bin ‘Abd-‘Al-Aziz (99-101H) / Norafifah Ab. Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

S

Sumayya Sharaf Mahmoud, Al-Qudah (2010) The Features of educational thought of Al-Shaikh Muhammad At-Tahir ibn `Ashour in his book "Alaysa as-subhu biqareeb" "Is not the morning is soon?" analytical study / Sumayya Sharaf Mahmoud Al-Qudah. Masters thesis, Universiti Malaya.

W

Wan Abd Hamid, Wan Aminurrashid (2010) Hadith-Hadith dalam kitab Sayr al-Salikin karangan Syeikh 'Abd al-Samad al-Falimbani : satu kajian dalam bab al-Salat / Wan Aminurrashid bin Wan Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Wed Oct 4 02:22:59 2023 MYT.