Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | F | G | I | K | M | N | S | Z
Number of items: 32.

A

Abdaljawwad, Nasser A.O. (2017) Political and civil rights of non-Muslims in an Islamic State in the light of the Qur'an and Sunnah: Malaysia as a case study / Nasser A.O. Abdaljawwad. PhD thesis, University of Malaya.

Abdulrahman Saleh O, Alshetaiwi (2017) The implementation of students’ co-curricular activities and its method of development at Buraydah College, Saudi Arabia: An analysis / Abdulrahman Saleh O Alshetaiwi. PhD thesis, University of Malaya.

Afriadi, Sanusi (2017) Peranan komisi pemberantasan korupsi dalam merealisasikan urus tadbir baik dalam Islam di Indonesia / Afriadi bin Sanusi. PhD thesis, University of Malaya.

Alsherif, Gadriya Omar Fidil (2017) Parental roles in developing creative thinking skills among secondary school students: A study in Sebha, Libya / Gadriya Omar Fidil Alsherif. PhD thesis, University of Malaya.

Anisatul, Mardiah (2017) Pengaruh etika Islam terhadap etos kerja penenun songket Palembang / Anisatul Mardiah. PhD thesis, University of Malaya.

Arifin, Muhammad (2017) Analisis akulturasi budaya dan kepercayaan tradisional masyarakat Acheh menurut perspektif pemikiran Islam / Muhammad Arifin. PhD thesis, University of Malaya.

E

Edward, Maofur (2017) Ayat Al-Qur’an mengenai hak asasi manusia: Kajian analisis terhadap pentafsiran golongan Muslim Liberal di Indonesia / Edward Maofur. PhD thesis, University of Malaya.

Eka Nuraini , Rachmawati (2017) Risiko dan pulangan dalam sukuk: Kajian di pasaran modal Indonesia / Eka Nuraini Rachmawati. PhD thesis, University of Malaya.

F

Faizin, Faizin (2017) Aliran dan pengaruh pemikiran akidah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Provinsi Jambi : Analisis dari perspektif pemikiran Islam / Faizin. PhD thesis, University of Malaya.

Fazzan, Fazzan (2017) Amalan gratifikasi dalam kalangan masyarakat Islam di Aceh: Analisis dari perspektif hukum Islam / Fazzan. PhD thesis, University of Malaya.

G

Gokaru, Shuaibu Umar (2017) The contribution of Uthman bin Foduye (d.1817) in changing Nigerian society: A discussion from the perspective of Ibn Khaldun’s concept of Umran / Shuaibu Umar Gokaru. PhD thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim, Mohamed (2017) Maldives commercial laws reform: Accommodating the tenets of Islam / Mohamed Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

K

Kanani, Iman (2017) Thematical 'Irfany exegesis of the Quran by Abu Al-Fadl Rashid al-Din al-Maybudi in Kasf al-Asrar Wa 'Uddat al-Abrar / Iman Kanani. PhD thesis, University of Malaya.

M

Mahyudin, Daud (2017) Pendalilan berasaskan Ayat Al-Ahkam dalam penghujahan hukum Islam semasa: kajian perbandingan di antara fatwa Malaysia dan Brunei Darussalam / Mahyudin bin Daud. PhD thesis, University of Malaya.

Moctar Moussa , Djibrilla (2017) Contemporary forward gold transactions and their harmonization with views of ibn Taymiyyah and ibn Qayyim al-Jawziyyah: Comex New York gold futures as case study / Moctar Moussa Djibrilla. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd A'tarahim, Mohd Razali (2017) Qiraat mutawatir dan kesannya kepada hukum fiqh: Kajian pengetahuan dan pendedahan dalam kalangan ilmuwan Islam di Terengganu / Mohd A'tarahim bin Mohd Razali. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Faiz, Mohamed Yusof (2017) Analisis keterdedahan risiko syariah syarikat pengendali takaful di Malaysia / Mohd Faiz bin Mohamed Yusof. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Huzairi , Awang @ Husain (2017) Penghayatan Fardu Ain remaja pekak di Malaysia / Mohd Huzairi Awang @ Husain. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Kamil , Ahmad (2017) Hibah bertaʻlīq dan penggunaannya dalam takaful : Kajian dari perspektif fiqh / Mohd Kamil Ahmad. PhD thesis, University of Malaya.

Mostafa, Intisar Abduljabbar (2017) The investment of Waqf Sunni in Iraq in the light of experience of Johor, Malaysia: An analytical study / Intisar Abduljabbar Mostafa. PhD thesis, University of Malaya.

N

Nur Farhani, Zarmani (2017) Penggunaan sutur dalam bidang perubatan: Analisis dari perspektif Sains dan Islam / Nur Farhani binti Zarmani. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Shahidah, Pa'ad (2017) Pengaruh motivasi dalam proses pembangunan diri remaja menurut persepktif Islam: Kajian di Pusat Motivasi Aliran Pelajar, Kuala Lumpur / Nur Shahidah binti Pa'ad. PhD thesis, University of Malaya.

S

Salman Duaij, Hamad Busaeed (2017) Wakalah contract in the investment from the perpective of Islamic law and its applications in Bahrain Islamic banks: An analysis / Salman Duaij Hamad Busaeed. PhD thesis, University of Malaya.

Salwa Amirah , Awang (2017) An investigation on the patterns and antecedents of charitable giving behaviour among Muslims in Malaysia / Salwa Amirah Awang. PhD thesis, University of Malaya.

Sharifah Basirah, Syed Muhsin (2017) Kepulihan al-Halu‘ berasaskan maqamat Abu Talib al-Makki (W.386H) / Sharifah Basirah Syed Muhsin. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Jamiaah , Abdul Jalil (2017) Pengaruh program keagamaan dan sokongan sosial terhadap konsep kendiri, kebimbangan dan kemurungan: Kajian dalam kalangan banduan wanita di Malaysia / Siti Jamiaah Abdul Jalil. PhD thesis, University of Malaya.

Sumayyah, Abdul Aziz (2017) Aplikasi al-Darurah dalam produk bertangguh di institusi kewangan Islam di Malaysia menurut Maqasid al-Shariah / Sumayyah Abdul Aziz. PhD thesis, University of Malaya.

Syamsul Azizul, Marinsah (2017) Unsur sinkretisme dalam uruf dan adat masyarakat Bajau di Sabah: Analisis dari perspektif hukum Islam / Syamsul Azizul Marinsah. PhD thesis, University of Malaya.

Syed Mohd Jeffri, Syed Jaafar (2017) Analisis perbandingan antara pemikiran Ibn 'Abd al-Salam (M660H) dan al-Shatibi (M790H) tentang teori bid'ah / Syed Mohd Jeffri bin Syed Jaafar. PhD thesis, University of Malaya.

Syh Noorul Madihah, Syed Husin (2017) Gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim menurut perspektif syariah / Syh Noorul Madihah binti Syed Husin. PhD thesis, University of Malaya.

Z

Zinab Abdalla, Salem Lallouh (2017) The effect of family relationship towards the academic achievement of secondary school students in Sebha, Libya / Zinab Abdalla Salem Lallouh. PhD thesis, University of Malaya.

Zulkifli , Ariffin (2017) Komunikasi interpersonal menyenangkan dalam pengurusan organisasi menurut perspektif Islam: Satu analisis di Kumpulan Jaminan perniagaan (KJP) Telekom Malaysia Berhad / Zulkifli Ariffin. PhD thesis, University of Malaya.

This list was generated on Thu Nov 23 15:48:33 2017 MYT.