Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | I | K | M | N | S | T | Z
Number of items: 53.

A

Abdaljawwad, Nasser A.O. (2017) Political and civil rights of non-Muslims in an Islamic State in the light of the Qur'an and Sunnah: Malaysia as a case study / Nasser A.O. Abdaljawwad. PhD thesis, University of Malaya.

Abdul Halim , Ibrahim (2017) Teknologi bayi tri-induk menurut bioetika Islam berasaskan Maqasid al-Shariah / Abdul Halim Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Abdulrahman Saleh O, Alshetaiwi (2017) The implementation of students’ co-curricular activities and its method of development at Buraydah College, Saudi Arabia: An analysis / Abdulrahman Saleh O Alshetaiwi. PhD thesis, University of Malaya.

Abu Zaki , Ismail (2017) Mukjizat bilangan dalam al-Quran: Kajian perbandingan antara Bassam Nihad Jarrar dan ‘Abd al-Da’im al-Kahil / Abu Zaki Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

Abubakar , Sani Husain (2017) The strengthening factors of Da'i in the era of globalization and the causes of their weakness from al-Qaradawi perspective: An analytical study / Abubakar Sani Husain. PhD thesis, University of Malaya.

Afriadi, Sanusi (2017) Peranan komisi pemberantasan korupsi dalam merealisasikan urus tadbir baik dalam Islam di Indonesia / Afriadi bin Sanusi. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad Badri , Abdullah (2017) Aplikasi metode pemikiran sistem dalam isu polemik antara nas dan maslahah: Kajian menurut perspektif Maqasid al-Shariah / Ahmad Badri Abdullah. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad Zakirullah , Mohamed Shaarni (2017) Takhrij al-Furu‘ ‘ala al-Usul dan sumbangannya dalam menyelesaikan isu-isu muamalat semasa : Analisis kaedah-kaedah terpilih dalam kitab Takhrij al-Furu‘ ‘ala al-Usul oleh al-Zanjani / Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarni. PhD thesis, University of Malaya.

Akhmad , Baihaqie (2017) Islam and Indonesian foreign policy under the Yudhoyono presidency / Akhmad Baihaqie. PhD thesis, University of Malaya.

Alsherif, Gadriya Omar Fidil (2017) Parental roles in developing creative thinking skills among secondary school students: A study in Sebha, Libya / Gadriya Omar Fidil Alsherif. PhD thesis, University of Malaya.

Amer Aldershewi, Aldershewi (2017) Forms of contract of forward ijarah and its applications in contemporary finance: An empirical juristic study / Amer Aldershewi. PhD thesis, University of Malaya.

Anisatul, Mardiah (2017) Pengaruh etika Islam terhadap etos kerja penenun songket Palembang / Anisatul Mardiah. PhD thesis, University of Malaya.

Arifin, Muhammad (2017) Analisis akulturasi budaya dan kepercayaan tradisional masyarakat Acheh menurut perspektif pemikiran Islam / Muhammad Arifin. PhD thesis, University of Malaya.

B

Bahaeddine, Megaache (2017) The consumer right and protaction mechanism in Algeria and Malaysia ligislations: A comparative study in light of siasah syar'iyyah / Bahaeddine Megaache. PhD thesis, University of Malaya.

D

Didik Muhammad , Nur Haris (2017) Jaringan ulama Kalimantan Barat abad ke 19 - 20th dan sumbangannya terhadap pemikiran hukum Islam / Didik Muhammad Nur Haris. PhD thesis, University of Malaya.

E

Edward, Maofur (2017) Ayat Al-Qur’an mengenai hak asasi manusia: Kajian analisis terhadap pentafsiran golongan Muslim Liberal di Indonesia / Edward Maofur. PhD thesis, University of Malaya.

Eka Nuraini , Rachmawati (2017) Risiko dan pulangan dalam sukuk: Kajian di pasaran modal Indonesia / Eka Nuraini Rachmawati. PhD thesis, University of Malaya.

F

Faisal, Yahya (2017) Penilaian terhadap penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh Institusi Islam di Aceh menurut hadith Nabi / Faisal Yahya. PhD thesis, University of Malaya.

Faizin, Faizin (2017) Aliran dan pengaruh pemikiran akidah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Provinsi Jambi : Analisis dari perspektif pemikiran Islam / Faizin. PhD thesis, University of Malaya.

Fazzan, Fazzan (2017) Amalan gratifikasi dalam kalangan masyarakat Islam di Aceh: Analisis dari perspektif hukum Islam / Fazzan. PhD thesis, University of Malaya.

G

Gokaru, Shuaibu Umar (2017) The contribution of Uthman bin Foduye (d.1817) in changing Nigerian society: A discussion from the perspective of Ibn Khaldun’s concept of Umran / Shuaibu Umar Gokaru. PhD thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim, Mohamed (2017) Maldives commercial laws reform: Accommodating the tenets of Islam / Mohamed Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

K

Kanani, Iman (2017) Thematical 'Irfany exegesis of the Quran by Abu Al-Fadl Rashid al-Din al-Maybudi in Kasf al-Asrar Wa 'Uddat al-Abrar / Iman Kanani. PhD thesis, University of Malaya.

Kastolani, - (2017) Peranan dan sumbangan himpunan Mahasiswa Islam Cawangan Salatiga, Indonesia dalam pembaharuan Islam: Kajian dari tahun 1985-2015 / Kastolani. PhD thesis, University of Malaya.

M

Mahyudin, Daud (2017) Pendalilan berasaskan Ayat Al-Ahkam dalam penghujahan hukum Islam semasa: kajian perbandingan di antara fatwa Malaysia dan Brunei Darussalam / Mahyudin bin Daud. PhD thesis, University of Malaya.

Maimunah, Zarkasyi (2017) Konsep al-Ma‘rifah Muhammad Nafis al-Banjari dalam karyanya al-Durr al-Nafis: Kajian terhadap kefahaman Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan / Maimunah Zarkasyi. PhD thesis, University of Malaya.

Matussein , Haji Jumat (2017) Ajaran salah dan analisis ciri-ciri kesalahan yang difatwakan bertentangan dengan Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah oleh Majlis Ugama Islam Brunei Darusalam / Matussein Haji Jumat. PhD thesis, University of Malaya.

Moctar Moussa , Djibrilla (2017) Contemporary forward gold transactions and their harmonization with views of ibn Taymiyyah and ibn Qayyim al-Jawziyyah: Comex New York gold futures as case study / Moctar Moussa Djibrilla. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammed A. M., Ataya (2017) Quranic approaches in moral education: Curriculum for Islamic education at the secondary level in the West Bank Palestine as a case study / Mohammed A. M. Ataya. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd A'tarahim, Mohd Razali (2017) Qiraat mutawatir dan kesannya kepada hukum fiqh: Kajian pengetahuan dan pendedahan dalam kalangan ilmuwan Islam di Terengganu / Mohd A'tarahim bin Mohd Razali. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Amim , Othman (2017) Kajian faktor-faktor literasi, sosialisasi dan tingkah laku pengguna terhadap perancangan kewangan Islam berdasarkan teori tingkah laku yang terancang dalam kalangan kakitangan awam di Wilayah Persekutuan, Putrajaya / Mohd Amim Othman. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Faiz, Mohamed Yusof (2017) Analisis keterdedahan risiko syariah syarikat pengendali takaful di Malaysia / Mohd Faiz bin Mohamed Yusof. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Huzairi , Awang @ Husain (2017) Penghayatan Fardu Ain remaja pekak di Malaysia / Mohd Huzairi Awang @ Husain. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Kamil , Ahmad (2017) Hibah bertaʻlīq dan penggunaannya dalam takaful : Kajian dari perspektif fiqh / Mohd Kamil Ahmad. PhD thesis, University of Malaya.

Mostafa, Intisar Abduljabbar (2017) The investment of Waqf Sunni in Iraq in the light of experience of Johor, Malaysia: An analytical study / Intisar Abduljabbar Mostafa. PhD thesis, University of Malaya.

N

Noor Aznaim, Abd Latib (2017) Implikasi dasar liberalisasi perkhidmatan kewangan terhadap perbankan Islam di Malaysia / Noor Aznaim Abd Latib. PhD thesis, University of Malaya.

Nor Aina , Mhd Khotib (2017) Mati otak mengikut pandangan perubatan dan Islam: Kajian terhadap tahap pengetahuan dan sikap pengamal perubatan / Nor Aina Mhd Khotib. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Farhani, Zarmani (2017) Penggunaan sutur dalam bidang perubatan: Analisis dari perspektif Sains dan Islam / Nur Farhani binti Zarmani. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Shahidah, Pa'ad (2017) Pengaruh motivasi dalam proses pembangunan diri remaja menurut persepktif Islam: Kajian di Pusat Motivasi Aliran Pelajar, Kuala Lumpur / Nur Shahidah binti Pa'ad. PhD thesis, University of Malaya.

S

Salman Duaij, Hamad Busaeed (2017) Wakalah contract in the investment from the perpective of Islamic law and its applications in Bahrain Islamic banks: An analysis / Salman Duaij Hamad Busaeed. PhD thesis, University of Malaya.

Salwa Amirah , Awang (2017) An investigation on the patterns and antecedents of charitable giving behaviour among Muslims in Malaysia / Salwa Amirah Awang. PhD thesis, University of Malaya.

Sanusi , Abdul Manaf (2017) Analisis pelaksanaan konsep hisbah dalam pentadbiran audit syariah di Bank Islam Malaysia Berhad / Sanusi Abdul Manaf. PhD thesis, University of Malaya.

Sharifah Basirah, Syed Muhsin (2017) Kepulihan al-Halu‘ berasaskan maqamat Abu Talib al-Makki (W.386H) / Sharifah Basirah Syed Muhsin. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Jamiaah , Abdul Jalil (2017) Pengaruh program keagamaan dan sokongan sosial terhadap konsep kendiri, kebimbangan dan kemurungan: Kajian dalam kalangan banduan wanita di Malaysia / Siti Jamiaah Abdul Jalil. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Khatijah, Ismail (2017) Penentuan standard maslahah dan mafsadah dalam rawatan materniti di Malaysia / Siti Khatijah Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

Suhaimi, Abu Farouqi (2017) Sumbangan institusi zakat terhadap fakir dan miskin: Kajian perbandingan antara Badan Amil Zakat (BAZ) Riau dan Lembaga Zakat Selangor / Suhaimi. PhD thesis, University of Malaya.

Sumayyah, Abdul Aziz (2017) Aplikasi al-Darurah dalam produk bertangguh di institusi kewangan Islam di Malaysia menurut Maqasid al-Shariah / Sumayyah Abdul Aziz. PhD thesis, University of Malaya.

Syamsul Azizul, Marinsah (2017) Unsur sinkretisme dalam uruf dan adat masyarakat Bajau di Sabah: Analisis dari perspektif hukum Islam / Syamsul Azizul Marinsah. PhD thesis, University of Malaya.

Syed Mohd Jeffri, Syed Jaafar (2017) Analisis perbandingan antara pemikiran Ibn 'Abd al-Salam (M660H) dan al-Shatibi (M790H) tentang teori bid'ah / Syed Mohd Jeffri bin Syed Jaafar. PhD thesis, University of Malaya.

Syh Noorul Madihah, Syed Husin (2017) Gelagat perbelanjaan perkahwinan masyarakat Melayu Muslim menurut perspektif syariah / Syh Noorul Madihah binti Syed Husin. PhD thesis, University of Malaya.

T

Talib Ali , Musabah Alsiyabi (2017) Human development and its effect on Oman community in achieving sustainable development / Talib Ali Musabah Alsiyabi. PhD thesis, University of Malaya.

Z

Zinab Abdalla, Salem Lallouh (2017) The effect of family relationship towards the academic achievement of secondary school students in Sebha, Libya / Zinab Abdalla Salem Lallouh. PhD thesis, University of Malaya.

Zulkifli , Ariffin (2017) Komunikasi interpersonal menyenangkan dalam pengurusan organisasi menurut perspektif Islam: Satu analisis di Kumpulan Jaminan perniagaan (KJP) Telekom Malaysia Berhad / Zulkifli Ariffin. PhD thesis, University of Malaya.

This list was generated on Sat Jun 23 06:21:01 2018 MYT.