Pembangunan model qudwah hasanah untuk guru sekolah menengah kebangsaan agama di Malaysia / Asri Md Saman @ Osman

Asri, Md Saman @ Osman (2020) Pembangunan model qudwah hasanah untuk guru sekolah menengah kebangsaan agama di Malaysia / Asri Md Saman @ Osman. PhD thesis, Universiti Malaya.

[img] PDF (The Candidate's Agreement)
Restricted to Repository staff only

Download (170Kb)
  [img] PDF (Thesis PhD)
  Download (2475Kb)

   Abstract

   Mutakhir ini, kegagalan guru menampilkan sahsiah yang boleh dijadikan model adab dan contoh teladan yang mulia kepada para pelajar menjadi fokus laporan media massa dan mencetuskan fenomena dalam wacana akademik. Jurang kefahaman yang wujud di antara perawakan guru sebagai suri teladan dan realiti ciri-ciri peribadi guru mencetuskan keperluan membangunkan Model Qudwah Hasanah (MQH) Untuk Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Di Malaysia. Objektif kajian adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keperluan membangunkan Model Qudwah Hasanah (MQH) Untuk Guru SMKA, mereka bentuk dan membangunkan Model Qudwah Hasanah (MQH) Untuk Guru SMKA seterusnya menilai kebolehan model yang dibangunkan. Kajian ini menggunakan Kaedah Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan atau Design and Development Research (DDR) yang dipelopori oleh Richey, R.C, Klien, J.D dan Nelson, W.A (2007). Model ini dibangunkan berlandaskan teori tiga (3) orang Sarjana Islam iaitu Teori al-Ghazali (t.th), Ulwan (1968) dan an-Nahlawi (1979). Kajian telah dilaksanakan secara tiga (3) fasa. Fasa Pertama kajian adalah Analisis Keperluan dengan menemubual tiga (3) orang pakar yang terdiri daripada seorang Pengetua Cemerlang, seorang Guru Cemerlang dan seorang pensyarah kanan bidang Pendidikan Islam Institut Pendidikan Guru (IPG). Fasa Kedua melibatkan Reka Bentuk dan Pembangunan Model Qudwah Hasanah (MQH) Untuk Guru SMKA dengan menggunakan Kaedah Fuzzy Delphi atau Fuzzy Delphi Method (FDM). Satu instrumen soal selidik telah dibangunkan berdasarkan sorotan kajian dan dapatan analisis keperluan. Instrumen telah diserahkan kepada enam belas (16) orang pakar bidang untuk menilai dan mengesahkan item dalam konstruk yang dicadangkan. Seterusnya Fasa Ketiga kajian merupakan Fasa Penilaian Dan Kebolehgunaan Model yang melibatkan empat puluh lapan (48) orang pakar terdiri daripada guru-guru yang berpengalaman dari empat (4) buah SMKA dan dijalankan menggunakan Teknik Kumpulan Nominal yang diubahsuai atau Modified Nominal Group Technique (NGT). Keputusan yang diperolehi hasil daripada analisis data; Fasa Pertama ketiga-tiga pakar bersetuju bahawa perlunya dibangunkan Model Qudwah Hasanah (MQH) Untuk Guru SMKA. Fasa Kedua semua enam belas (16) orang pakar telah bersepakat dan mengesahkan lima (5) komponen utama dan dua puluh lima (25) elemen yang dikemukakan dengan Nilai Threshold (d) ≤ 0.2 dan Peratus Kesepakatan Pakar ≥ 75%. Seterusnya Fasa Ketiga kajian menunjukkan penerimaan yang tinggi dalam kalangan pakar iaitu guru SMKA terhadap penilaian kebolehgunaan model tersebut dengan peratusan kebolehgunaan ≥ 70%. Kajian ini akhirnya mencadangkan satu Model Qudwah Hasanah (MQH) Untuk Guru-Guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di Malaysia khususnya dan juga boleh diaplikasi kepada guru-guru di semua sekolah amnya. Cadangan untuk kajian lanjutan juga dikemukakan.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Thesis (PhD) – Faculty of Education, Universiti Malaya, 2020.
   Uncontrolled Keywords: Akhlak; Suri teladan; Guru; Sekolah menengah agama; Qudwah Hasanah
   Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV1460 Religious Education
   L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
   Divisions: Faculty of Education > Dept of Educational Foundations & Humanities
   Depositing User: Mr Mohd Safri Tahir
   Date Deposited: 24 Aug 2023 07:03
   Last Modified: 24 Aug 2023 07:03
   URI: http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/14703

   Actions (For repository staff only : Login required)

   View Item