Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | C | E | F | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | Z
Number of items at this level: 39.

A

Abd. Razak, Zakaria (2011) Hubungan konteks keluarga dengan penglibatan ibu bapa dan pencapaian akademik anak-anak di sekolah menengah / Abd. Razak Zakaria. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad, Aslina (2013) Kesan Intervensi Psiko-Pendidikan Terhadap Tingkah Laku Murid Sekolah Menengah oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling / Aslina binti Ahmad. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad Kamal, Ariffin (2016) Pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan motivasi kerja guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Selangor / Ahmad Kamal Ariffin. PhD thesis, University of Malaya.

Ali, Niaz (2017) Teachers’perceptions of the relationship between principals’ instructional leadership, school culture and school effectiveness in secondary schools in Pakistan / Niaz Ali. PhD thesis, University of Malaya.

Alqahtani Salam , Alis (2019) Developing a training course according to the strategic planning and thinking and measuring its effectiveness on the selection of university specialization by secondary school students in Dammam / Alqahtani Salam Alis. PhD thesis, Universiti Malaya.

C

Chien, Lee Shing (2016) Form four chemistry teachers’ conceptualization of pedagogical content knowledge / Chien Lee Shing. PhD thesis, University of Malaya.

E

Eneng, Muslihah (2011) Persepsi guru tentang amalan pengurusan berasaskan sekolah, kecerdasan emosional dan kepimpinan instruksional pengetua sekolah agama menengah atas di Provinsi Banten Indonesia / Eneng Muslihah. PhD thesis, University of Malaya.

F

Fan, Siong Peng (2011) Pemahaman murid Tingkatan Satu tentang pembahagian pecahan / Fan Siong Peng. PhD thesis, University of Malaya.

Farhana , Mannan (2017) The relationship between women principal instructional leadership practices, teacher organizational commitment and teacher professional community practice in secondary schools in Kuala Lumpur / Farhana Mannan. PhD thesis, University of Malaya.

Faridah , Kamis (2000) Laman maklumat berasaskan web untuk pelajar-pelajar SPM khusus matapelajaran Fizik dan Bahasa Melayu / Faridah Kamis. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Farideh , Yaghobian (2017) Learners’ use of L1 in high school EFL reading lessons / Farideh Yaghobian. PhD thesis, University of Malaya.

H

Hah , Yee Kuen (1988) Penilaian semula kajian penglibatan ibu bapa dan kesannya kepada pencapaian akademik murid-murid di sebuah sekolah menengah kebangsaan / Hah Yee Kuen. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Haliza, Hamid (2017) Visual reasoning in solving mathematical problems on functions and their derivatives among Malaysian Pre-University Students / Haliza Abd Hamid. PhD thesis, University of Malaya.

Ho , Pei Yao (2018) Educational factors influencing ethnic identity of secondary school Chinese students in Malaysia / Ho Pei Yao. PhD thesis, University of Malaya.

Hussin, Saifuddin (2002) Penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Arab di kalangan pelajar-pelajar tingkatan tiga : satu kajian kes di Sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Negeri Melaka / Saifuddin Hussin. Masters thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim, Jari (2014) Pengaruh perilaku kepimpinan pengetua ke atas tekanan kerja guru sekolah menengah di Melaka / Ibrahim Jari. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Taib (2011) Pembinaan model resiliensi remaja sekolah / Ibrahim Taib. PhD thesis, University of Malaya.

J

Jiang, Na (2017) Preparation and professional development of secondary school principals’ leadership in Henan Province, China / Jiang Na. PhD thesis, University of Malaya.

K

Khaled , Mat (2018) Pelaksanaan modul sahsiah unggul murid (SUMUR) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan hubungannya dengan pembangunan sahsiah pelajar / Khaled Mat. PhD thesis, University of Malaya.

L

Lai, Lee Chung (2017) Pembangunan dan penilaian modul penulisan karangan Bahasa Melayu Tingkatan Empat / Lai Lee Chung. PhD thesis, University of Malaya.

Lau, Poh Li (2011) Effect of career exploration program on career maturity and self-concept among Form Four students / Lau Poh Li. PhD thesis, University of Malaya.

Lee , Peck Ee (1987) Kebiasaan dan minat membaca di kalangan pelajar tingkatan enam (Satu kajian ke ke atas sebuah sekolah menegah di Kuantan) / Lee Peck Ee. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Low, Suet Fin (2011) Pembinaan dan pengujian model pencapaian akademik pelajar Tingkatan Empat di Daerah Klang / Low Suet Fin. PhD thesis, University of Malaya.

M

Manchelah , Natesan (2017) Keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di Malaysia / Manchelah Natesan. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Nazriq , Noor Ahmad (2016) A discourse analysis of Malaysian and Singaporean final secondary level mathematics textbooks / Mohd Nazriq Noor Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Paris , Saleh (2016) Model pengajaran M-Pembelajaran berasaskan kaedah inkuiri mata pelajaran sejarah peringkat menengah / Mohd Paris Saleh. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Zulkhairi, Abd Hamid (2012) Reka bentuk perisian pembelajaran balaghah Arab peringkat sekolah menengah / Mohd Zulkhairi Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

N

Nik Muhammad Rozi , Nik Yusoff (2018) Analisis ketepatan dan kesesuaian kandungan ilmu sintaksis dalam buku teks KBSM / Nik Muhammad Rozi Nik Yusoff. Masters thesis, University of Malaya.

Nor Zihan, Hussin (2011) Pelaksanaan pembelajaran pemahaman mendengar dalam kurikulum bahasa Perancis di sekolah menengah di Malaysia / Nor Zihan Hussin. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Azizan @ Nur Azyan, Yusof (2008) e-Learning using the study companion approach for secondary school mathematics (ESCA-Math) / Nur Azizan @ Nur Azyan Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

R

Rahmat, Rosniza (1999) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri (MPK) bagi klinik pemulihan bahasa Inggeris / Rosniza Rahmat. Masters thesis, University of Malaya.

S

Shafinaz, A. Maulod (2017) Hubungan antara kecerdasan emosi dan kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi kendiri guru sekolah menengah kebangsaan di Negeri Sembilan / Shafinaz A. Maulod. PhD thesis, University of Malaya.

Shah, Madiha (2012) Teacher collegiality and commitment in high-and low-achieving secondary schools in Islamabad, Pakistan / Madiha Shah. PhD thesis, University of Malaya.

Sim, Joong Hiong (2010) Representational competence of Form Four science students on basic chemical concepts / Sim Joong Hiong. PhD thesis, University of Malaya.

Sivapackiam, Maruthai (2015) Strategi komunikasi pelajar menengah multi-etnik dalam perbincangan kumpulan / Sivapackiam Maruthai. Masters thesis, University of Malaya.

Syarifah , Rahmi (2018) Pembinaan modul pengajaran penulisan Bahasa Arab untuk pelajar Indonesia di peringkat sekolah menengah / Syarifah Rahmi. PhD thesis, University of Malaya.

T

Tan, Shin Yen (2017) Teachers’ questioning practices in Malaysian secondary English language classrooms / Tan Shin Yen. PhD thesis, University of Malaya.

Z

Zanaton, Iksan (2011) Amalan penyoalan lisan guru kimia dalam pengajaran dan pembelajaran elektrokimia / Zanaton Haji Iksan. PhD thesis, University of Malaya.

Zinab Abdalla, Salem Lallouh (2017) The effect of family relationship towards the academic achievement of secondary school students in Sebha, Libya / Zinab Abdalla Salem Lallouh. PhD thesis, University of Malaya.

This list was generated on Mon Jun 5 01:57:57 2023 MYT.