Items where Subject is "L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 51.

Thesis

Abd. Razak, Zakaria (2011) Hubungan konteks keluarga dengan penglibatan ibu bapa dan pencapaian akademik anak-anak di sekolah menengah / Abd. Razak Zakaria. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad, Aslina (2013) Kesan Intervensi Psiko-Pendidikan Terhadap Tingkah Laku Murid Sekolah Menengah oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling / Aslina binti Ahmad. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad Kamal, Ariffin (2016) Pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan motivasi kerja guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Selangor / Ahmad Kamal Ariffin. PhD thesis, University of Malaya.

Ali, Niaz (2017) Teachers’perceptions of the relationship between principals’ instructional leadership, school culture and school effectiveness in secondary schools in Pakistan / Niaz Ali. PhD thesis, University of Malaya.

Alqahtani Salam , Alis (2019) Developing a training course according to the strategic planning and thinking and measuring its effectiveness on the selection of university specialization by secondary school students in Dammam / Alqahtani Salam Alis. PhD thesis, Universiti Malaya.

Asri, Md Saman @ Osman (2020) Pembangunan model qudwah hasanah untuk guru sekolah menengah kebangsaan agama di Malaysia / Asri Md Saman @ Osman. PhD thesis, Universiti Malaya.

Azizah , Hamid (2020) Pemahaman ungkapan algebra dalam kalangan murid tingkatan dua / Azizah Hamid. PhD thesis, Universiti Malaya.

Chien, Lee Shing (2016) Form four chemistry teachers’ conceptualization of pedagogical content knowledge / Chien Lee Shing. PhD thesis, University of Malaya.

Eneng, Muslihah (2011) Persepsi guru tentang amalan pengurusan berasaskan sekolah, kecerdasan emosional dan kepimpinan instruksional pengetua sekolah agama menengah atas di Provinsi Banten Indonesia / Eneng Muslihah. PhD thesis, University of Malaya.

Fan, Siong Peng (2011) Pemahaman murid Tingkatan Satu tentang pembahagian pecahan / Fan Siong Peng. PhD thesis, University of Malaya.

Farhana , Mannan (2017) The relationship between women principal instructional leadership practices, teacher organizational commitment and teacher professional community practice in secondary schools in Kuala Lumpur / Farhana Mannan. PhD thesis, University of Malaya.

Faridah , Kamis (2000) Laman maklumat berasaskan web untuk pelajar-pelajar SPM khusus matapelajaran Fizik dan Bahasa Melayu / Faridah Kamis. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Farideh , Yaghobian (2017) Learners’ use of L1 in high school EFL reading lessons / Farideh Yaghobian. PhD thesis, University of Malaya.

Hah , Yee Kuen (1988) Penilaian semula kajian penglibatan ibu bapa dan kesannya kepada pencapaian akademik murid-murid di sebuah sekolah menengah kebangsaan / Hah Yee Kuen. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Haliza, Hamid (2017) Visual reasoning in solving mathematical problems on functions and their derivatives among Malaysian Pre-University Students / Haliza Abd Hamid. PhD thesis, University of Malaya.

Hemadevi , Chandaran (2019) Incorporating intellectual playfulness in writing instruction for high ability ESL students in Malaysian secondary schools / Hemadevi Chandaran. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ho , Pei Yao (2018) Educational factors influencing ethnic identity of secondary school Chinese students in Malaysia / Ho Pei Yao. PhD thesis, University of Malaya.

Hussin, Saifuddin (2002) Penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Arab di kalangan pelajar-pelajar tingkatan tiga : satu kajian kes di Sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Negeri Melaka / Saifuddin Hussin. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Jari (2014) Pengaruh perilaku kepimpinan pengetua ke atas tekanan kerja guru sekolah menengah di Melaka / Ibrahim Jari. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Taib (2011) Pembinaan model resiliensi remaja sekolah / Ibrahim Taib. PhD thesis, University of Malaya.

Jiang, Na (2017) Preparation and professional development of secondary school principals’ leadership in Henan Province, China / Jiang Na. PhD thesis, University of Malaya.

Khaled , Mat (2018) Pelaksanaan modul sahsiah unggul murid (SUMUR) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan hubungannya dengan pembangunan sahsiah pelajar / Khaled Mat. PhD thesis, University of Malaya.

Lai, Lee Chung (2017) Pembangunan dan penilaian modul penulisan karangan Bahasa Melayu Tingkatan Empat / Lai Lee Chung. PhD thesis, University of Malaya.

Lau, Poh Li (2011) Effect of career exploration program on career maturity and self-concept among Form Four students / Lau Poh Li. PhD thesis, University of Malaya.

Lee , Peck Ee (1987) Kebiasaan dan minat membaca di kalangan pelajar tingkatan enam (Satu kajian ke ke atas sebuah sekolah menegah di Kuantan) / Lee Peck Ee. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Low, Suet Fin (2011) Pembinaan dan pengujian model pencapaian akademik pelajar Tingkatan Empat di Daerah Klang / Low Suet Fin. PhD thesis, University of Malaya.

Macqual Stephen , Maren (2020) Assessment of soft skills for preservice teachers and its impact on teaching performance in senior secondary schools in North–Central, Nigeria / Macqual Stephen Maren. PhD thesis, Universiti Malaya.

Manchelah , Natesan (2017) Keberkesanan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah menengah di Malaysia / Manchelah Natesan. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Nazriq , Noor Ahmad (2016) A discourse analysis of Malaysian and Singaporean final secondary level mathematics textbooks / Mohd Nazriq Noor Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Paris , Saleh (2016) Model pengajaran M-Pembelajaran berasaskan kaedah inkuiri mata pelajaran sejarah peringkat menengah / Mohd Paris Saleh. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Zulkhairi, Abd Hamid (2012) Reka bentuk perisian pembelajaran balaghah Arab peringkat sekolah menengah / Mohd Zulkhairi Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Mutasem Fuad , Am Ali (2015) Teaching Arabic language to non native speakers using a new method of Quranic translation on Surah Yassin: An applied study on students of Islamic Secondary Schools IQKL / Mutasem Fuad Am Ali. PhD thesis, Universiti Malaya.

Nik Muhammad Rozi , Nik Yusoff (2018) Analisis ketepatan dan kesesuaian kandungan ilmu sintaksis dalam buku teks KBSM / Nik Muhammad Rozi Nik Yusoff. Masters thesis, University of Malaya.

Nirmala , Raman (2020) Penilaian keberkesanan program kelayakan profesional pemimpin pendidikan kebangsaan dalam kalangan pemimpin sekolah menengah kebangsaan di Selangor / Nirmala Raman. PhD thesis, Universiti Malaya.

Nor Zihan, Hussin (2011) Pelaksanaan pembelajaran pemahaman mendengar dalam kurikulum bahasa Perancis di sekolah menengah di Malaysia / Nor Zihan Hussin. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Azizan @ Nur Azyan, Yusof (2008) e-Learning using the study companion approach for secondary school mathematics (ESCA-Math) / Nur Azizan @ Nur Azyan Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Nurul Hijja , Mazlan (2020) Development of collaborative flipped instruction for form one Malay language writing / Nurul Hijja Mazlan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Rahmat, Rosniza (1999) Penghasilan dan penilaian modul pengajaran kendiri (MPK) bagi klinik pemulihan bahasa Inggeris / Rosniza Rahmat. Masters thesis, University of Malaya.

Rashidah , Mohd (2019) Pembangunan modul pengajaran pantun Melayu tingkatan 2 berasaskan maksud al-Quran mengenai keindahan flora, fauna dan langit / Rashidah Mohd. PhD thesis, Universiti Malaya.

Shafinaz, A. Maulod (2017) Hubungan antara kecerdasan emosi dan kepimpinan instruksional pengetua dengan efikasi kendiri guru sekolah menengah kebangsaan di Negeri Sembilan / Shafinaz A. Maulod. PhD thesis, University of Malaya.

Shah, Madiha (2012) Teacher collegiality and commitment in high-and low-achieving secondary schools in Islamabad, Pakistan / Madiha Shah. PhD thesis, University of Malaya.

Sim, Joong Hiong (2010) Representational competence of Form Four science students on basic chemical concepts / Sim Joong Hiong. PhD thesis, University of Malaya.

Sivapackiam, Maruthai (2015) Strategi komunikasi pelajar menengah multi-etnik dalam perbincangan kumpulan / Sivapackiam Maruthai. Masters thesis, University of Malaya.

Syarifah , Rahmi (2018) Pembinaan modul pengajaran penulisan Bahasa Arab untuk pelajar Indonesia di peringkat sekolah menengah / Syarifah Rahmi. PhD thesis, University of Malaya.

Tan, Shin Yen (2017) Teachers’ questioning practices in Malaysian secondary English language classrooms / Tan Shin Yen. PhD thesis, University of Malaya.

Teoh , Hong Kean (2016) The effect of school bureaucracy and teachers’ demographic variables on the relationship between principals’ leadership practice and teacher commitment in Penang secondary schools / Teoh Hong Kean. PhD thesis, Universiti Malaya.

Tukur , Muhammad (2020) Development of a module to address interest and anxiety in learning science for female secondary pupils in Nigeria / Tukur Muhammad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Yaki Akawo , Angwal (2019) Effects of integrated stem approach towards secondary school students’ critical thinking skills and achievement in genetics / Yaki Akawo Angwal. PhD thesis, Universiti Malaya.

Zanariah , Hamid (2020) Pembinaan model penerimagunaan persekitaran pembelajaran maya dalam kalangan guru bahasa Melayu sekolah menengah di Selangor / Zanariah Hamid. PhD thesis, Universiti Malaya.

Zanaton, Iksan (2011) Amalan penyoalan lisan guru kimia dalam pengajaran dan pembelajaran elektrokimia / Zanaton Haji Iksan. PhD thesis, University of Malaya.

Zinab Abdalla, Salem Lallouh (2017) The effect of family relationship towards the academic achievement of secondary school students in Sebha, Libya / Zinab Abdalla Salem Lallouh. PhD thesis, University of Malaya.

This list was generated on Wed Sep 27 09:18:05 2023 MYT.