Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV1460 Religious Education"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 80.

A

Abdul Rachman, Abdullah (2011) Strategi keusahawanan Islam: Kajian terhadap peniaga kecil di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Indonesia / Abdul Rachman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdulrahman Saleh O, Alshetaiwi (2017) The implementation of students’ co-curricular activities and its method of development at Buraydah College, Saudi Arabia: An analysis / Abdulrahman Saleh O Alshetaiwi. PhD thesis, University of Malaya.

Ade Sarwan Darmuni , Daud (2014) Analisis pengurusan pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat cawangan Aceh / Ade Sarwan Darmuni Daud. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ain Mawaddah, Mohd Adanan (2015) Peranan peguam syarie dalam mengendalikan kes murtad dalam kalangan mualaf: Suatu penilaian / Ain Mawaddah Mohd Adanan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Aisyah, Mustafa (2015) Pengunderaitan dalam produk takaful keluarga: Kajian dari perspektif ekonomi Islam / Aisyah Mustafa. Masters thesis, Universiti Malaya.

Akbar, Sarif (2012) Analisis perbandingan konsep maslahah dan mafsadah antara imam Al- Ghazzali dan imam Al- Shatibi / Akbar Sarif. Masters thesis, Universiti Malaya.

Al-Habib Muhammad Rizieq , Husein Syihab (2012) Pengaruh pancasila terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia / Al-Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab. Masters thesis, Universiti Malaya.

Anis Kurlillah, Abdullah (2014) Polisi upah minimum provinsi (UMP) Aceh, Indonesia: Kajian dari perspektif ekonomi Islam / Anis Kurlillah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Arif Fathillah, Mohd Safar (2011) Analisis terhadap elemen maqasid al-syariah dalam produk Takaful Ikhlas di Malaysia / Arif Fathillah Mohd Safar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Azri, Bhari (2016) Analisis fatwa zakat di Malaysia dari perspektif maqasid syariah / Azri Bhari. PhD thesis, University of Malaysia.

B

Bakhtiar Hanafiah, Abdullah (2014) Konsep keuntungan dalam syirkah al-inan dari perspektif ekonomi Islam: Kajian di bank rakyat Ipoh, Perak / Bakhtiar Hanafiah. Masters thesis, Universiti Malaya.

E

Edward, Maofur (2017) Ayat Al-Qur’an mengenai hak asasi manusia: Kajian analisis terhadap pentafsiran golongan Muslim Liberal di Indonesia / Edward Maofur. PhD thesis, University of Malaya.

Eka Nuraini , Rachmawati (2017) Risiko dan pulangan dalam sukuk: Kajian di pasaran modal Indonesia / Eka Nuraini Rachmawati. PhD thesis, University of Malaya.

F

Faizin, Faizin (2017) Aliran dan pengaruh pemikiran akidah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Provinsi Jambi : Analisis dari perspektif pemikiran Islam / Faizin. PhD thesis, University of Malaya.

Firdaus , Sulaiman (2016) Tafsir sufi: Kajian analitikal Terhadap kitab tafsira al-Bahr al-Madid fi tafsir al-Quran al-Majid oleh Ibn `Ajibah (1160 -1224 H) / Firdaus Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

G

Gamal Achyar, Ridwan Rani (2015) kesan penangguhan pembahagian hartapusaka dalam kalangan masyarakat Islam di Kabupaten Aceh Besar, Indonesia / Gamal Achyar Bin Ridwan Rani. Masters thesis, Universiti Malaya.

H

Hasani, Ghazali (2014) Komunikasi dakwah pensyarah pendidikan Islam terhadap pelajar di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor / Hasani Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hasliza, Mohamad Ali (2015) Kajian pelaksanaan sistem pengurusan kualiti ms 1900: Keperluan daripada perspektif islam di Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (Jawhar) / Hasliza Mohamad Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hussein `Azeemi, Abdullah Thaidi (2014) Perlaksanaan akad pembiayaan peribadi–i tawarruq di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) / Hussein `Azeemi Abdullah Thaidi. Masters thesis, Universiti Malaya.

I

Ibrahim Meftah, Alfellag (2012) Restrictions of polygamy according to Islamic law and its development in the Libyan family law / Ibrahim Meftah Alfellag. Masters thesis, Universiti Malaya.

Iqbal, Abdullah (2015) Peranan dan kuasa baitul mal Aceh, Indonesia dalam pengurusan zakat / Iqbal Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Israa, Ghanim Ahmed (2014) A linguistic study of sūraṯ Al-fātiḥaṯ and Al-baqaraṯ in the poetic book: “Taisīr fi ulūm al-tafsīr” by Badr Al-Dīn Al-Ghazziyy / Israa Ghanim Ahmed. PhD thesis, University of Malaya.

J

Jamilah, Mohd Noor (2014) Keberkesanan pendidikan akhlak di Sekolah Menengah Kebangsaan di Seremban Negeri Sembilan / Jamilah Mohd Noor. Masters thesis, Universiti Malaya.

K

Khalid Hindi , K Alharbi (2016) Command and prohibition forms and its implication according to usuliyyun: An applied study toward fatawa of Jama'ah al-Takfir Wa al-Hijrah / Khalid Hindi K Alharbi. PhD thesis, University of Malaya.

Klodjan Adriatik , Zaimaj (2016) Islamic personal law and it’s realities in Albanian society in the absence of Islamic legislation / Klodjan Adriatik Zaimaj. PhD thesis, University of Malaya.

L

Latifah, Abdul Aziz (2012) Pemelukan Islam salah seorang pasangan perkahwinan sivil dan implikasi terhadap hak hadanah / Latifah Abdul Aziz. Masters thesis, Universiti Malaya.

M

Masuriyati , Yahya (2017) Elemen Tazkiyah al-Nafs dalam gagasan negara zikir Brunei Darussalam: Kajian terhadap amalan kerohanian sebagai asas pembangunan kerohanian golongan Belia Perlu Perhatian (BPP) / Masuriyati Yahya. PhD thesis, University of Malaya.

Masyitah, Muhammad Ali (2015) Pembelajaran usul fiqh di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh, Indonesia / Masyitah Muhammad Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Md. Saufi , Abdul Hamid (2005) Cara hidup Islam di kalangan masyarakat Langkawi: Suatu kajian di Mukim Kuah, Langkawi Kedah / Md. Saufi Abdul Hamid. PhD thesis, University of Malaya.

Moctar Moussa, Djibrilla (2012) Law of pledge in the Maliki school: An analysis according to the law of guarantee of o.h.a.d.a 2010 as applied in Niger / Moctar Moussa Djibrilla. Masters thesis, Universiti Malaya.

Moctar Moussa , Djibrilla (2017) Contemporary forward gold transactions and their harmonization with views of ibn Taymiyyah and ibn Qayyim al-Jawziyyah: Comex New York gold futures as case study / Moctar Moussa Djibrilla. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammad Hafiz, Abdul Khodir (2012) Metodologi imam Al-Shafiʽi dalam qawl qadim dan qawl jadid / Mohammad Hafiz Abdul Khodir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Hafiz , Abdul Khodir (2012) Metodologi imam Al-Shafiʽi dalam qawl qadim dan qawl jadid / Mohammad Hafiz Abdul Khodir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Asri, Yaacob (2013) Hubungkait antara konsep Ihtiyat dan kaedah Fiqh Idha Daq Al-Amr Ittassa‘ dari perspektif mazhab Syafie dalam permasalahan ibadat / Mohd Asri Bin Yaacob. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Azhan, Zakaria (2015) Kitab Zakat dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Anotasi dan analisis / Mohd Azhan Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Faiz Hakimi, Mat Idris (2016) Metode wasatiyyah sharh al-Nawawi dan al-Mubarakfuri terhadap Ahadith Mutasyabihat dalam Sahih Muslim: Kajian sikap agamawan di Kuala Terengganu, Terengganu / Mohd Faiz Hakimi Mat Idris. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Farhan, Abd Rahman (2014) Pandangan R.O. Winstedt terhadap undang-undang Islam di Tanah Melayu / Mohd Farhan Abd Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Huzairi , Awang @ Husain (2017) Penghayatan Fardu Ain remaja pekak di Malaysia / Mohd Huzairi Awang @ Husain. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Kamil , Ahmad (2017) Hibah bertaʻlīq dan penggunaannya dalam takaful : Kajian dari perspektif fiqh / Mohd Kamil Ahmad. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Khairul Anuar, Ismail (2014) Kefahaman wanita terhadap peruntukan hak selepas bercerai menurut enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Kelantan no. 6/2002: Kajian di Kota Bharu / Mohd Khairul Anuar Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Shamsul Hakim, Abd Samad (2016) The historical framework of the orientalists stands from the Quranic readings : An analytical study / Mohd Shamsul Hakim Abd Samad. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Zahiruddin Fahmi, Ahmad Zakhi (2015) Perkahwinan tidak mengikut prosedur: Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Mohd Zahiruddin Fahmi Ahmad Zakhi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Zainudin, Yusoff (2012) Amalan perubatan persatuan kebajikan dan pengubatan Islam darussyifa’: Satu penilaian hukum / Mohd Zainudin Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Ismail, Abdullah (2012) Khilaf di antara imam Al-Rafi‘i dan imam Al-Nawawi dalam ibadah: Analisis terhadap metodologi pentarjihan / Muhamad Ismail Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Mazlan, Abdul Majid (2015) Penguasaan istilah fiqh dalam kalangan murid sekolah rendah: Kajian di sekolah- sekolah rendah dalam zon Pudu, Wilayah Persekutuan / Muhamad Mazlan Abdul Majid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Uzair, Gamal Abdul Nasir (2015) Pembayaran zakat perniagaan oleh syarikat syarikat tekstil di Negeri Perak / Muhamad Uzair Gamal Abdul Nasir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad, Riza (2015) Aplikasi akad al-mudarabah di Bank Aceh Syariah, Indonesia / Muhammad Riza. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Fadhillah, Jamaluddin (2014) Pengajian tafsir al-jalalayn dan pengaruhnya di dayah tradisional kabupaten Acheh Besar / Muhammad Fadhillah Jamaluddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Mustakim , Mohamed Noh (2015) Pelaksanaan etika kerja Islam: Kajian kes di Johor corporation / Muhammad Mustakim Mohamed Noh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Nurul, Hadi (2015) Pelaksanaan kontrak Al-Musharakah dalam perniagaan Francais: Satu kajian di Jarimatika Indonesia / Muhammad Nurul Hadi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Ridzuan , Hashim (2015) Kajian kemungkinan penggunaan kalendar hijri dalam industri Takaful di Malaysia / Muhammad Ridzuan Hashim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mujiburrahman, Abdullah (2015) Aplikasi manhaj tarjih hadith ahkam oleh Muhammadiyah Indonesia / Mujiburrahman Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Munawar Rizki, Jailani (2014) Peranan majelis permusyawaratan ulama (MPU) dalam perkembangan dan sosialisasi perbankan islam di Aceh / Munawar Rizki Jailani. Masters thesis, Universiti Malaya.

N

Nasrun, Mohamad @ Ghazali (2014) Tawarruq in Malaysian financing system: A case study on commodity murabahah product at Maybank Islamic Berhad / Nasrun Bin Mohamad @ Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Na’imah, Suleiman (2014) Prospek pemakaian qarinah dan pendapat pakar dalam pembuktian jenayah sihir / Na’imah Suleiman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nik Norazmalinda, Abd Aziz (2011) Pembayaran zakat dalam kalangan pengusaha-pengusaha batik di Kota Bharu, Kelantan / Nik Norazmalinda Abd Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Nor Dalilah, Zakaria (2012) Pelaksanaan ibadat solat hubungannya dengan konflik rumah tangga: Kajian di unit rundingcara keluarga, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan/ Nor Dalilah Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

Noralina, Abdullah (2014) Mastery and use of the Jawi script in learning: A study on Islamic education teacher trainees in Institut Pendidikan Guru Malaysia / Niswa @ Noralina Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Norazlina, Mohamed Azmi (2014) Hukuman rejam menurut kanun jenayah Syariah di Nigeria dan implikasinya terhadap triti hak asasi manusia antarabangsa / Norazlina Mohamed Azmi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurhadi Wiraatmaja, Abdullah (2014) Isu-isu pelaksanaan kutipan zakat pendapatan di provinsi Aceh, Indonesia / Nurhadi Wiraatmaja. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurul Husna , Mansor (2016) Modul keagamaan untuk remaja hamil luar nikah di pusat perlindungan wanita di Selangor: Kajian pelaksanaan dan masalah / Nurul Husna Mansor. PhD thesis, University of Malaya.

P

Pateemoh, Yunu (2012) Amalan menazar harta untuk kebajikan menurut pentadbiran undang-undang islam : Kajian di Majlis Agama Islam Pattani / Pateemoh Yunu. Masters thesis, Universiti Malaya.

R

Ramlan , Mustapha (2017) Reka bentuk model integriti akademik berasaskan penghayatan rohani / Ramlan Mustapha. PhD thesis, University of Malaya.

Rousydiy, Abubakar Mahmud (2014) Pengajian tafsir di dayah terpadu al-muslimun, Acheh Utara: Analisis metode pengajaran dan keberkesanannya / Rousydiy Abubakar Mahmud. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rushidah, Md Rosdi (2014) Pencapaian akademik penerima biasiswa insentif khas pelajar cemerlang di IPTA Malaysia: Kajian di baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Rushidah Md Rosdi. Masters thesis, Universiti Malaya.

S

Salwa Amirah , Awang (2017) An investigation on the patterns and antecedents of charitable giving behaviour among Muslims in Malaysia / Salwa Amirah Awang. PhD thesis, University of Malaya.

Shahril , Simon (2015) Multi factor equity model for shariah investment / Shahril Simon. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Nur Fazilah, Aziz (2015) Awareness and acceptance of Singaporean Muslims towards Islamic banking products and services / Siti Nur Fazilah Abdul Aziz. Masters thesis, Universiti Malaya.

Suhailah, Jaafar (2015) Pengurusan dana Unit Amanah Islam Maakl Mutual dan Public Mutual : Suatu perbandingan /Suhailah Jaafar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Sulaiman, Abdul Muhsien (2014) Peranan guru pendidikan islam dalam pembentukan akhlak murid dari aspek hubungan guru-murid berasaskan Abu Talib Al-Makki (w.386H/996M) / Abdul Muhsien Bin Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

Sumayya Sharaf Mahmoud, Al-Qudah (2010) The Features of educational thought of Al-Shaikh Muhammad At-Tahir ibn `Ashour in his book "Alaysa as-subhu biqareeb" "Is not the morning is soon?" analytical study / Sumayya Sharaf Mahmoud Al-Qudah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Syamsul Azizul, Marinsah (2017) Unsur sinkretisme dalam uruf dan adat masyarakat Bajau di Sabah: Analisis dari perspektif hukum Islam / Syamsul Azizul Marinsah. PhD thesis, University of Malaya.

T

Taufiq, Kurniawan (2014) Aplikasi akad mudarabah dalam produk tabungan haji dan umroh (Taharoh) di bank pembiayaan rakyat syariah harta insan karimah (Bprs Hik) Bekasi, Indonesia / Taufiq Kurniawan. Masters thesis, Universiti Malaya.

V

Veerappan, Raja Morgan (2014) Dasavatharam : From myth to modernity - a critical analysis Raja Morgan Veerappan. PhD thesis, University of Malaya.

W

Wahyuddin, Abdul Wahid (2015) Pelaksanaan program CSR Bank Muamalat Indonesia dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh / Wahyuddin Abdul Wahid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Mohd Ashraf Adlin, Wan Draman (2015) Aplikasi audit syariah dalam institusi kewangan Islam di Malaysia : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad / Wan Mohd Ashraf Adlin Wan Draman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Y

Ye, Hong (2014) A study of collocation errors among Chinese learners of English (with reference to Chinese college students of Tongji university in China) / Ye Hong. PhD thesis, University of Malaya.

Yoesrizal Muhammad Yoesoef, Abdullah (2014) Penerimaan masyarakat Islam terhadap produk perbankan Islam : Kajian di Bank Syariah Mandiri cawangan Aceh / Yoesrizal Muhammad Yoesoef. Masters thesis, Universiti Malaya.

Yusuff Jelili , Amuda (2016) Commercialization of cash waqf in Negeria: An analysis of its implementation / Yusuff Jelili Amuda. PhD thesis, University of Malaya.

Z

Zarkasyi, Abdullah (2015) Pembiayaan pendidikan melalui wakaf di Aceh: Kajian kes di dayah terpilih / Zarkasyi. Masters thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Thu Nov 23 00:26:22 2017 MYT.