Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BV Practical Theology > BV1460 Religious Education"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 179.

A

Abd Hadi, Borham (2016) Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-Muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah / Abd Hadi Borham. PhD thesis, University of Malaya.

Abdalsalam Ibrahim, Hamad Gadalla (2022) Education and purification in Da'wah Sufi methods: A reference to the reform method Syeikh Ahmad Zarruq's: A case study (846 AH – 899 AH) / Abdalsalam Ibrahim Hamad Gadalla. Masters thesis, Universiti Malaya.

Abderrahman , Ethmane (2018) Retracting the juristic opinion in the Maliki Mazhab: An inductive juristic study / Abderrahman Ethmane. PhD thesis, Universiti Malaya.

Abdul Halim, Ibrahim (2017) Teknologi bayi tri-induk menurut bioetika Islam berasaskan Maqasid al-Shariah / Abdul Halim Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Abdul Rachman, Abdullah (2011) Strategi keusahawanan Islam: Kajian terhadap peniaga kecil di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Indonesia / Abdul Rachman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdulelah Mohammed , Nasser Hazea (2018) Qurra' and Mufassirun opinions on the Wuquf al-Ta'anuq in the holy Quran and its indication on the meaning: A fundamental inductive study / Abdulelah Mohammed Nasser Hazea. PhD thesis, University of Malaya.

Abdullah , Othman (2018) Islamic education for Muslim community in Singapore: A case study of Andalus institution / Abdullah Othman. PhD thesis, University of Malaya.

Abdulrahman Saleh O, Alshetaiwi (2017) The implementation of students’ co-curricular activities and its method of development at Buraydah College, Saudi Arabia: An analysis / Abdulrahman Saleh O Alshetaiwi. PhD thesis, University of Malaya.

Abu Zaki, Ismail (2017) Mukjizat bilangan dalam al-Quran: Kajian perbandingan antara Bassam Nihad Jarrar dan ‘Abd al-Da’im al-Kahil / Abu Zaki Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

Abubakar, Sani Husain (2017) The strengthening factors of Da'i in the era of globalization and the causes of their weakness from al-Qaradawi perspective: An analytical study / Abubakar Sani Husain. PhD thesis, University of Malaya.

Ade Sarwan Darmuni, Daud (2014) Analisis pengurusan pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat cawangan Aceh / Ade Sarwan Darmuni Daud. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad, Wan Abd Rahman (2015) Aspek kala dalam gaya bahasa nafi dalam Juz ‘Amma / Ahmad Wan Abd Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Badri , Abdullah (2017) Aplikasi metode pemikiran sistem dalam isu polemik antara nas dan maslahah: Kajian menurut perspektif Maqasid al-Shariah / Ahmad Badri Abdullah. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad Zakirullah, Mohamed Shaarni (2017) Takhrij al-Furu‘ ‘ala al-Usul dan sumbangannya dalam menyelesaikan isu-isu muamalat semasa: Analisis kaedah-kaedah terpilih dalam kitab Takhrij al-Furu‘ ‘ala al-Usul oleh al-Zanjani / Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarni. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad Za’im Sabirin , Mohd Yusoff (2023) Keberadaan hadith Mawdu‘ dalam karya-karya Jawi: Kajian terhadap persepsi masyarakat Islam di Kelantan / Ahmad Za’im Sabirin Mohd Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ahmed Hassan , Mohammed Ali Said (2022) The elements of building civilization and its challenges through surat an-NamL: An applied comparative study between Malaysia and Egypt / Ahmed Hassan Mohammed Ali Said. Masters thesis, Universiti Malaya.

Aisyah, Dollah@ Abdullah (2015) Kaedah pentakwilan Al-Qur'an: Kajian perbandingan antara Al-Maturidi(M:944) dan Al-Tabari(M:923) / Aisyah Dollah@ Abdullah. PhD thesis, Universiti Malaya.

Akbar, Sarif (2012) Analisis perbandingan konsep maslahah dan mafsadah antara imam Al- Ghazzali dan imam Al- Shatibi / Akbar Sarif. Masters thesis, Universiti Malaya.

Al-Habib Muhammad Rizieq, Husein Syihab (2012) Pengaruh pancasila terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia / Al-Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab. Masters thesis, Universiti Malaya.

Amin , Che Ahmat (2012) Pemikiran Shaykh ‘Abdullah ‘Arif tentang doktrin Nur Muhammad dalam kitab Bahr al-Lahut / Amin Che Ahmat. Masters thesis, University of Malaya.

Amram , Dingdorrormaeng (2019) Ijtihad dalam pelaksanaan ibadat: Analisis terhadap beberapa ibadat terpilih / Amran Dingdorrormaeng. PhD thesis, Universiti Malaya.

Amru Alhaz, Adnan (2015) Pengurusan derma awam dalam menjana ekonomi masjid: Perbandingan Masjid Negara dan Masjid Al-Ghufran Pinggiran Taman Tun Dr Ismail Kuala Lumpur / Amru Alhaz Adnan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Anam , Bashir (2023) The modern anti-hadith movements in Pakistan: A study on perception of Muslim youth in Punjab-Pakistan / Anam Bashir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Andi Putra, Ishak (2017) Pemikiran jemaat Ahmadiyyah dalam The holy Qur’an with translation and commentary in Indonesia: Kajian terhadap Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad dan pengruhnya di Sumatera Utara / Andi Putra Ishak. PhD thesis, University of Malaya.

Anis Kurlillah, Abdullah (2014) Polisi upah minimum provinsi (UMP) Aceh, Indonesia: Kajian dari perspektif ekonomi Islam / Anis Kurlillah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ann Surina, Sulaiman (2018) Analisis gaya bahasa pengkhususan dalam Surah Hud / Ann Surina Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

Apipah, Ramli (2018) Kaedah hafazan al-Quran dan keberkesanannya dalam kalangan pelajar perempuan: Kajian di Maahad Tahfiz Sains Tanah Merah, Kelantan / Apipah Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Arif Fathillah, Mohd Safar (2011) Analisis terhadap elemen maqasid al-syariah dalam produk Takaful Ikhlas di Malaysia / Arif Fathillah Mohd Safar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Asri, Md Saman @ Osman (2020) Pembangunan model qudwah hasanah untuk guru sekolah menengah kebangsaan agama di Malaysia / Asri Md Saman @ Osman. PhD thesis, Universiti Malaya.

Azizul Hisham, Abdul Rashad (2018) Pengaplikasian terapi Islam dan peranan guru dalam Pendidikan Akhlak: Suatu kajian kes terhadap pelajar sekolah tahfiz swasta / Azizul Hisham Abdul Rashad. PhD thesis, University of Malaya.

Azlan Khalili , Shamsuddin (1985) Pendidikan Islam tradisional: Satu kajian mengenai Balai Dakwah Islamiyah, Jeram, Selangor / Azlan Khalili Shamsuddin. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Azri, Bhari (2016) Analisis fatwa zakat di Malaysia dari perspektif maqasid syariah / Azri Bhari. PhD thesis, University of Malaysia.

B

Bahiyah, Ahmad (2015) Penentuan kriteria kifayah dan ma'ruf nafkah isteri dan anak di Malaysia / Bahiyah Ahmad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Bakhtiar Hanafiah, Abdullah (2014) Konsep keuntungan dalam syirkah al-inan dari perspektif ekonomi Islam: Kajian di bank rakyat Ipoh, Perak / Bakhtiar Hanafiah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Basri , Husin (2018) Perbahasan epistemologi dalam wacana kalam al-Asha'irah: Analisis terhadap pemikiran al-Baqillani (m. 403H) dan al-Baghdadi (m. 429H) / Basri Husin. PhD thesis, University of Malaya.

D

Didik Muhammad , Nur Haris (2017) Jaringan ulama Kalimantan Barat abad ke 19 - 20th dan sumbangannya terhadap pemikiran hukum Islam / Didik Muhammad Nur Haris. PhD thesis, University of Malaya.

E

Edward, Maofur (2017) Ayat Al-Qur’an mengenai hak asasi manusia: Kajian analisis terhadap pentafsiran golongan Muslim Liberal di Indonesia / Edward Maofur. PhD thesis, University of Malaya.

Eka Nuraini , Rachmawati (2017) Risiko dan pulangan dalam sukuk: Kajian di pasaran modal Indonesia / Eka Nuraini Rachmawati. PhD thesis, University of Malaya.

Erny Izatun Salwa , Kamaruddin (2018) Dakwah sukarelawan pemandu pelancong masjid terhadap pelancong bukan Islam di Wilayah Persekutuan / Erny Izatun Salwa Kamaruddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

F

Faisal, Yahya (2017) Penilaian terhadap penentuan awal Ramadhan dan Syawal oleh Institusi Islam di Aceh menurut hadith Nabi / Faisal Yahya. PhD thesis, University of Malaya.

Faiz Syahrin , Abdul Muin (2018) Penjagaan aurat dan pengamalan solat dalam kalangan atlet murid Sekolah Sukan Negeri Perak / Faiz Syahrin Abdul Muin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Faizin, Faizin (2017) Aliran dan pengaruh pemikiran akidah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Provinsi Jambi : Analisis dari perspektif pemikiran Islam / Faizin. PhD thesis, University of Malaya.

Fares , Djafri (2017) The impact of transformational leadership, Islamic spirituality, organizational commitment and citizenship behavior on employee performance: An empirical study of Islamic insurance (TAKAFUL) industry in Malaysia / Fares Djafri. PhD thesis, University of Malaya.

Firdaus , Sulaiman (2016) Tafsir sufi: Kajian analitikal Terhadap kitab tafsira al-Bahr al-Madid fi tafsir al-Quran al-Majid oleh Ibn `Ajibah (1160 -1224 H) / Firdaus Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

G

Gamal Achyar, Ridwan Rani (2015) kesan penangguhan pembahagian hartapusaka dalam kalangan masyarakat Islam di Kabupaten Aceh Besar, Indonesia / Gamal Achyar Bin Ridwan Rani. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ganesh , Sangran (1985) Hinduisim: Some aspects of Hindu temples in Kuala Lumpur / Ganesh Sangran. Undergraduates thesis, University of Malaya.

H

Hasani, Ghazali (2014) Komunikasi dakwah pensyarah pendidikan Islam terhadap pelajar di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor / Hasani Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hasiah, Mat Salleh (2022) Pembangunan model perlindungan hak-hak warga emas dari pengabaian menurut perundangan Islam di Malaysia / Hasiah Mat Salleh. PhD thesis, Universiti Malaya.

Hasliza, Mohamad Ali (2015) Kajian pelaksanaan sistem pengurusan kualiti ms 1900: Keperluan daripada perspektif islam di Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (Jawhar) / Hasliza Mohamad Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hussein `Azeemi, Abdullah Thaidi (2014) Perlaksanaan akad pembiayaan peribadi–i tawarruq di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) / Hussein `Azeemi Abdullah Thaidi. Masters thesis, Universiti Malaya.

I

Ibrahim , Mohammed Fadul (2018) The Nigerian Quranic exegesis methodology: A comparative study between Radd al-Adhan Ila Ma‘Ani al- Qur’an by Abu Bakr Mahmud Jumi and Diya’ al-Ta’wil Fi Ma‘Ani al-Tanzil by Abdullah bin Fudy / Ibrahim Mohammed Fadul. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim Meftah, Alfellag (2012) Restrictions of polygamy according to Islamic law and its development in the Libyan family law / Ibrahim Meftah Alfellag. Masters thesis, Universiti Malaya.

Imran Mehboob , Shaikh (2019) Determinants of consumer intention to accept Musharakah Mutanaqisah home financing: Empirical evidence from Malaysia and Pakistan / Imran Mehboob Shaikh. PhD thesis, Universiti Malaya.

Iqbal, Abdullah (2015) Peranan dan kuasa baitul mal Aceh, Indonesia dalam pengurusan zakat / Iqbal Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Israa, Ghanim Ahmed (2014) A linguistic study of sūraṯ Al-fātiḥaṯ and Al-baqaraṯ in the poetic book: “Taisīr fi ulūm al-tafsīr” by Badr Al-Dīn Al-Ghazziyy / Israa Ghanim Ahmed. PhD thesis, University of Malaya.

J

Jamilah, Mohd Noor (2014) Keberkesanan pendidikan akhlak di Sekolah Menengah Kebangsaan di Seremban Negeri Sembilan / Jamilah Mohd Noor. Masters thesis, Universiti Malaya.

Javad Fakhkhar , Toosi (2019) The Kantian theory of autonomy from Islamic perspective and its theoretical consequences in Islamic Moral Education / Javad Fakhkhar Toosi. PhD thesis, Universiti Malaya.

K

Kastolani, - (2017) Peranan dan sumbangan himpunan Mahasiswa Islam Cawangan Salatiga, Indonesia dalam pembaharuan Islam: Kajian dari tahun 1985-2015 / Kastolani. PhD thesis, University of Malaya.

Khairul Azhar , Abdul Aziz (2017) Pengagihan zakat kepada sektor pendidikan di Perak: Kajian di Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak / Khairul Azhar Abdul Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Khalid , Isa (2019) Metodologi tarannum al-Quran menurut bacaan Mustafa Isma'il (M. 1978) dan pengaruhnya di Malaysia / Khalid Isa. PhD thesis, Universiti Malaya.

Khalid Hindi , K Alharbi (2016) Command and prohibition forms and its implication according to usuliyyun: An applied study toward fatawa of Jama'ah al-Takfir Wa al-Hijrah / Khalid Hindi K Alharbi. PhD thesis, University of Malaya.

Klodjan Adriatik , Zaimaj (2016) Islamic personal law and it’s realities in Albanian society in the absence of Islamic legislation / Klodjan Adriatik Zaimaj. PhD thesis, University of Malaya.

L

Latifah, Abdul Aziz (2012) Pemelukan Islam salah seorang pasangan perkahwinan sivil dan implikasi terhadap hak hadanah / Latifah Abdul Aziz. Masters thesis, Universiti Malaya.

Lazuardi , Muhammad Latif (2021) Wasl al-fiqh bi al-Hadith: Pelaksanaan di Dayah Tradisional Aceh / Lazuardi Muhammad Latif. PhD thesis, Universiti Malaya.

M

Maimunah, Zarkasyi (2017) Konsep al-Ma‘rifah Muhammad Nafis al-Banjari dalam karyanya al-Durr al-Nafis: Kajian terhadap kefahaman Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan / Maimunah Zarkasyi. PhD thesis, University of Malaya.

Masitah , Ramli (2018) Pengurusan sekolah agama di Malaysia: Perbandingan antara Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor (BPI JAIS) / Masitah Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Masuriyati , Yahya (2017) Elemen Tazkiyah al-Nafs dalam gagasan negara zikir Brunei Darussalam: Kajian terhadap amalan kerohanian sebagai asas pembangunan kerohanian golongan Belia Perlu Perhatian (BPP) / Masuriyati Yahya. PhD thesis, University of Malaya.

Masyitah, Muhammad Ali (2015) Pembelajaran usul fiqh di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh, Indonesia / Masyitah Muhammad Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Matussein , Haji Jumat (2017) Ajaran salah dan analisis ciri-ciri kesalahan yang difatwakan bertentangan dengan Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah oleh Majlis Ugama Islam Brunei Darusalam / Matussein Haji Jumat. PhD thesis, University of Malaya.

Md. Saufi , Abdul Hamid (2005) Cara hidup Islam di kalangan masyarakat Langkawi: Suatu kajian di Mukim Kuah, Langkawi Kedah / Md. Saufi Abdul Hamid. PhD thesis, University of Malaya.

Methaq Sadeq Mahmood, Hazaea Almaliki (2018) Maqasid al Shariah from The Perspective of Muhammad Said Ramadhan al Buti (D.2013): An analytical study / Methaq Sadeq Mahmood Hazaea Almaliki. PhD thesis, University of Malaya.

Moctar Moussa, Djibrilla (2012) Law of pledge in the Maliki school: An analysis according to the law of guarantee of o.h.a.d.a 2010 as applied in Niger / Moctar Moussa Djibrilla. Masters thesis, Universiti Malaya.

Moctar Moussa , Djibrilla (2017) Contemporary forward gold transactions and their harmonization with views of ibn Taymiyyah and ibn Qayyim al-Jawziyyah: Comex New York gold futures as case study / Moctar Moussa Djibrilla. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamad Anas , Naji (2018) The contemporary instruments of teaching ten Qiraat Mutawatirat: A Comparative study on Arabic Qiraat institutions / Mohamad Anas Naji. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamad Khairul Faiz , Mohd Khadzali (2021) Hadith berkaitan penyakit al-'Ayn: Analisis hubungannya dengan pukau dan pemahaman dalam kalangan masyarakat Malaysia / Mohamad Khairul Faiz Mohd Khadzali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamed Abdelnaser , Ahmed Elfakharani (2022) Da’wah semantics of the explicit command and prohibition theme in the Qur’anic stories and their impact on the da’wah: A study applied to the imams of the State of Kuwait / Mohamed Abdelnaser Ahmed Elfakharani. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamed Amine , Hocini (2018) The milestones of Qur’anic methodology in human and civilization development: An analytical comparative study on Fi Zilal al-Quran and al-Tahrir wa al-Tanwir / Mohamed Amine Hocini. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammad Fahmi , Abdul Hamid (2019) Analisis hadith mengenai zikir dalam al-Kutub al-Sittah: Pengamalan dalam majlis zikir tarekat tasawuf di Negeri Sembilan / Mohammad Fahmi Abdul Hamid. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Hafiz, Abdul Khodir (2012) Metodologi imam Al-Shafiʽi dalam qawl qadim dan qawl jadid / Mohammad Hafiz Abdul Khodir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Hafiz , Abdul Khodir (2012) Metodologi imam Al-Shafiʽi dalam qawl qadim dan qawl jadid / Mohammad Hafiz Abdul Khodir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Naqib , Hamdan (2018) Analisis hukum Taghyir Khalqillah dalam fatwa perubatan badan fatwa terpilih / Mohammad Naqib Hamdan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Syukor , Mohammad Ghulam (2021) Kajian kuasi-eksperimen terhadap modul pengintegrasian Sains Kesihatan dalam kurikulum Pendidikan Islam tingkatan satu / Mohammad Syukor Mohammad Ghulam. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohammed A. M., Ataya (2017) Quranic approaches in moral education: Curriculum for Islamic education at the secondary level in the West Bank Palestine as a case study / Mohammed A. M. Ataya. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Amzari , Tumiran (2018) Kesan terapi praktikal ibadah Ramadhan dan rangsangan auditori menggunakan surah al Quran terpilih terhadap gangguan tidur kanak-kanak autistik / Mohd Amzari Tumiran. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Ashrof Zaki , Yaakob (2018) Wakaf infrastruktur menurut perspektif hadith dan aplikasinya dalam pembangunan hartanah wakaf di Selangor / Mohd Ashrof Zaki Yaakob. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohd Asri, Yaacob (2013) Hubungkait antara konsep Ihtiyat dan kaedah Fiqh Idha Daq Al-Amr Ittassa‘ dari perspektif mazhab Syafie dalam permasalahan ibadat / Mohd Asri Bin Yaacob. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Azhan, Zakaria (2015) Kitab Zakat dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Anotasi dan analisis / Mohd Azhan Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Faiz, Mohamed Yusof (2017) Analisis keterdedahan risiko syariah syarikat pengendali takaful di Malaysia / Mohd Faiz bin Mohamed Yusof. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Faiz Hakimi, Mat Idris (2016) Metode wasatiyyah sharh al-Nawawi dan al-Mubarakfuri terhadap Ahadith Mutasyabihat dalam Sahih Muslim: Kajian sikap agamawan di Kuala Terengganu, Terengganu / Mohd Faiz Hakimi Mat Idris. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Farhan, Abd Rahman (2014) Pandangan R.O. Winstedt terhadap undang-undang Islam di Tanah Melayu / Mohd Farhan Abd Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Hasem , Almuddin (2018) Disiplin dan hukuman dalam pendidikan kanak-kanak menurut Ibn Hajar al-Haytami (M.974 H): Analisis kitab Tahrir al-Maqal Fi Adab wa Ahkam wa Fawa’id Yahtaju Ilayha Mu’addibu al-Atfal / Mohd Hasem Almuddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Huzairi , Awang @ Husain (2017) Penghayatan fardu ain remaja pekak di Malaysia / Mohd Huzairi Awang @ Husain. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Kamil , Ahmad (2017) Hibah bertaʻlīq dan penggunaannya dalam takaful: Kajian dari perspektif fiqh / Mohd Kamil Ahmad. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Khairul Anuar, Ismail (2014) Kefahaman wanita terhadap peruntukan hak selepas bercerai menurut enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Kelantan no. 6/2002: Kajian di Kota Bharu / Mohd Khairul Anuar Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Manawi , Mohd Akib (2018) Konsep jiwa menurut Fakhr al-Din al-Razi: Terjemahan dan analisis Kitab al-Nafs wa al-Ruh wa Sharh Quwahuma / Mohd Manawi Mohd Akib. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Rawizal , Mohd Nawi (2018) Analisis pelaksanaan agihan zakat produktif oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) / Mohd Rawizal Mohd Nawi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Shamsul Hakim, Abd Samad (2016) The historical framework of the orientalists stands from the Quranic readings: An analytical study / Mohd Shamsul Hakim Abd Samad. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Shukri , Mohd Senin (2019) Takhrij hadith masyhur berkaitan al-Fada'il: kajian kefahaman dan pengamalannya dalam kalangan guru-guru pendidikan Islam di Negeri Johor / Mohd Shukri Mohd Senin. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohd Zahiruddin Fahmi, Ahmad Zakhi (2015) Perkahwinan tidak mengikut prosedur: Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Mohd Zahiruddin Fahmi Ahmad Zakhi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Zainudin, Yusoff (2012) Amalan perubatan persatuan kebajikan dan pengubatan Islam darussyifa’: Satu penilaian hukum / Mohd Zainudin Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Ismail, Abdullah (2012) Khilaf di antara imam Al-Rafi‘i dan imam Al-Nawawi dalam ibadah: Analisis terhadap metodologi pentarjihan / Muhamad Ismail Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Mazlan, Abdul Majid (2015) Penguasaan istilah fiqh dalam kalangan murid sekolah rendah: Kajian di sekolah- sekolah rendah dalam zon Pudu, Wilayah Persekutuan / Muhamad Mazlan Abdul Majid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Uzair, Gamal Abdul Nasir (2015) Pembayaran zakat perniagaan oleh syarikat syarikat tekstil di Negeri Perak / Muhamad Uzair Gamal Abdul Nasir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad, Riza (2015) Aplikasi akad al-mudarabah di Bank Aceh Syariah, Indonesia / Muhammad Riza. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad , Hosain (2018) Riwayat and dirayah in hadith studies: Muhammad Amim al-Ihsan’s methodology in Fiqh al-Sunan wa al-Athar as a case study / Muhammad Hosain. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Fadhillah, Jamaluddin (2014) Pengajian tafsir al-jalalayn dan pengaruhnya di dayah tradisional kabupaten Acheh Besar / Muhammad Fadhillah Jamaluddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Hafiz , Saleh (2019) Evaluation of tahfiz al-Quran curriculum in Nusantara / Muhammad Hafiz Saleh. PhD thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Ibrahim , Mohd Naim (2019) Tartib nuzul al-Quran: Kajian perbandingan antara Ma‘Arij al Tafakkur wa Daqa’iq al-Tadabbur dengan Fahm al-Quran al-Hakim / Muhammad Ibrahim Mohd Naim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Mustakim , Mohamed Noh (2015) Pelaksanaan etika kerja Islam: Kajian kes di Johor corporation / Muhammad Mustakim Mohamed Noh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Nurul, Hadi (2015) Pelaksanaan kontrak Al-Musharakah dalam perniagaan Francais: Satu kajian di Jarimatika Indonesia / Muhammad Nurul Hadi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Ridzuan , Hashim (2015) Kajian kemungkinan penggunaan kalendar hijri dalam industri Takaful di Malaysia / Muhammad Ridzuan Hashim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Safwan , Harun (2019) Pemikiran maqasid al-Shari’ah Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti: Satu kajian perbandingan / Muhammad Safwan Harun. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mujiburrahman, Abdullah (2015) Aplikasi manhaj tarjih hadith ahkam oleh Muhammadiyah Indonesia / Mujiburrahman Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Munawar Rizki, Jailani (2014) Peranan majelis permusyawaratan ulama (MPU) dalam perkembangan dan sosialisasi perbankan islam di Aceh / Munawar Rizki Jailani. Masters thesis, Universiti Malaya.

Murshidi , Abd Hamid (2010) Surah Yasin: Kajian perbandingan antara Qira’at Nafi dan Qira’at Asim riwayat Hafs / Murshidi Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Mustapha Kamal, Ahmad Kassim (2015) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia di Lembah Klang: Kajian kaedah dan keberkesanannya / Mustapha Kamal Ahmad Kassim. PhD thesis, Universiti Malaya.

N

Najmiah , Omar (2017) Pengajian Tarannum al-Quran di Terengganu dari tahun 1960-2013: Kajian terhadap metodologi pengajaran Rogayah Binti Sulong / Najmiah Omar. PhD thesis, University of Malaya.

Nasrun, Mohamad @ Ghazali (2014) Tawarruq in Malaysian financing system: A case study on commodity murabahah product at Maybank Islamic Berhad / Nasrun Bin Mohamad @ Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nazihah , Mohd Fauzi (2018) Persepsi dan amalan pengajaran guru Pendidikan Islam, sekolah rendah daerah Hulu Langat,Selangor / Nazihah Mohd Fauzi. Masters thesis, University of Malaya.

Na’imah, Suleiman (2014) Prospek pemakaian qarinah dan pendapat pakar dalam pembuktian jenayah sihir / Na’imah Suleiman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nik Asma’ Adawiyah, Nik Din (2019) Pemakaian maslahah dalam produk takaful keluarga di Prudential BSN Takaful Berhad / Nik Asma’ Adawiyah Nik Din. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nik Norazmalinda, Abd Aziz (2011) Pembayaran zakat dalam kalangan pengusaha-pengusaha batik di Kota Bharu, Kelantan / Nik Norazmalinda Abd Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

Noor Shahedah , Johari (2019) Masalah akhlak dan hubungannya dengan kefahaman akidah: Kajian terhadap pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Jeli, Kelantan / Noor Shahedah Johari. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nor Ain , Mohamad Kastolani (2019) Hubungan antara pengetahuan hukum penggunaan internet dengan tahap penggunaan internet pelajar Sekolah Rendah Pekan Subang, Selangor / Nor Ain Mohamad Kastolani. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nor Dalilah, Zakaria (2012) Pelaksanaan ibadat solat hubungannya dengan konflik rumah tangga: Kajian di unit rundingcara keluarga, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan/ Nor Dalilah Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nor Zanariah @ Roba’atul Adawiah, Talib (2020) Pengaruh orientasi kepemimpinan pengetua, iklim dini dan atribut psikologi terhadap prestasi guru: Analisis multilevel / Nor Zanariah @ Roba’atul Adawiah Talib. PhD thesis, Universiti Malaya.

Nor'asyikin , Hamzah (2018) Pelaksanaan peruntukan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Kajian dari perspektif Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989 / Nor'asyikin Hamzah. PhD thesis, University of Malaya.

Noralina, Abdullah (2014) Mastery and use of the Jawi script in learning: A study on Islamic education teacher trainees in Institut Pendidikan Guru Malaysia / Niswa @ Noralina Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Norazlina, Mohamed Azmi (2014) Hukuman rejam menurut kanun jenayah Syariah di Nigeria dan implikasinya terhadap triti hak asasi manusia antarabangsa / Norazlina Mohamed Azmi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nornajwa , Ghazali (2018) Tafsir ayat dan istinbat hukum Imam al-Syafie serta pengamalannya dalam masyarakat Islam di Malaysia / Nornajwa Ghazali. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Kamilah , Kamaruddin (2018) Analisis amalan Lotus Birth menurut perspektif hukum Islam / Nur Kamilah Kamaruddin. Masters thesis, University of Malaya.

Nurhadi Wiraatmaja, Abdullah (2014) Isu-isu pelaksanaan kutipan zakat pendapatan di provinsi Aceh, Indonesia / Nurhadi Wiraatmaja. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurul Adzha, Ghazali (2018) Pelaksanaan e-Book dalam subjek Pendidikan Islam Sekolah Rendah Di Kemaman, Terengganu / Nurul Adzha Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurul Husna , Mansor (2016) Modul keagamaan untuk remaja hamil luar nikah di pusat perlindungan wanita di Selangor: Kajian pelaksanaan dan masalah / Nurul Husna Mansor. PhD thesis, University of Malaya.

Nurul Zakirah , Mat Sin (2018) Analisis prinsip tadabbur: Qawa‘Id al-Tadabbur al-Amthal dan aplikasinya dalam tafsir ma‘arij al-Tafakkur wa daqa’iq al-Tadabbur / Nurul Zakirah Mat Sin. PhD thesis, University of Malaya.

P

Pateemoh, Yunu (2012) Amalan menazar harta untuk kebajikan menurut pentadbiran undang-undang islam : Kajian di Majlis Agama Islam Pattani / Pateemoh Yunu. Masters thesis, Universiti Malaya.

R

Ramlan , Mustapha (2017) Reka bentuk model integriti akademik berasaskan penghayatan rohani / Ramlan Mustapha. PhD thesis, University of Malaya.

Rangen , A. Muahammad (2019) The value development of parents and children stories in al-Quran Al Karim: Hamad Bin Khalid Al Thani Foundation for Quranic Teaching, Qatar as a case study / Rangen A. Muahammad. PhD thesis, Universiti Malaya.

Rogayah , Chek (2019) Penyelesaian al-Sunnah terhadap amalan khurafat dalam kalangan masyarakat Islam Samarahan Sarawak / Rogayah Chek. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rohaily , Abd Rahman @ Abd Hamid (2018) Retorik al-Mujadalah dalam dakwah: Kajian terhadap kisah Nabi Ibrahim a.s. didalam al-Quran / Rohaily @ Abd Rahman Abd Hamid. PhD thesis, University of Malaya.

Romzi , Taleh (2016) Contemporary explanations for Sunan Nasaie: A study of sheikh Muhammad Ali Adam approach in his commentary Zakhirah al-’Uqba / Romzi Taleh. PhD thesis, University of Malaya.

Rousydiy, Abubakar Mahmud (2014) Pengajian tafsir di dayah terpadu al-muslimun, Acheh Utara: Analisis metode pengajaran dan keberkesanannya / Rousydiy Abubakar Mahmud. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rozey @ Roziana , Zamli (2018) Komponen ibadah dalam Pendidikan Islam kurikulum bersepadu sekolah menengah: Strategi pembelajaran dan pemudahcaraan di Kuching, Sarawak / Rozey @ Roziana Zamli. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rushidah, Md Rosdi (2014) Pencapaian akademik penerima biasiswa insentif khas pelajar cemerlang di IPTA Malaysia: Kajian di baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Rushidah Md Rosdi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ruzaimi , Ibrahim (2022) al-Qiyās dalam perbahasan ilmu kalam menurut al-Amidi: Terjemahan dan analisis teks terpilih daripada kitab Abkār al Afkār / Ruzaimi Ibrahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ruzaini , Abd Kudus (2018) Kajian sejarah perkembangan Sekolah Menengah Agama ad-Diniah al-Islamiah Padang Rengas, Perak (SMADI) / Ruzaini Abd Kudus. Masters thesis, University of Malaya.

S

Saidah , Haris @ Harith (2018) Pengajian taranum al-Quran di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG): Kajian aplikasi kaedah pengajaran qari di Malaysia / Saidah Haris @ Harith. PhD thesis, University of Malaya.

Saleh Muhammad Zeki , Mahmood (2019) The manuscript of Nuzhat al-Absar wa Juhaynat al-Akhbar by Ibn Abi al-Surur al-Bakri (998 AH- 1087 AH): Historical study and verification / Saleh Muhammad Zeki Mahmood. PhD thesis, Universiti Malaya.

Salwa Amirah , Awang (2017) An investigation on the patterns and antecedents of charitable giving behaviour among Muslims in Malaysia / Salwa Amirah Awang. PhD thesis, University of Malaya.

Shahril , Simon (2015) Multi factor equity model for shariah investment / Shahril Simon. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Fairuz , Ramlan (2017) Refining the theoretical construct of Islamic work ethic: A qualitative study / Siti Fairuz Ramlan. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Hajar Salwa , Ahmad Musadik (2018) The factors that influence impulse buying behavior: An empirical study of Muslim credit card holders in Malaysia / Siti Hajar Salwa Ahmad Musadik. PhD thesis, Universiti Malaya.

Siti Khatijah, Ismail (2017) Penentuan standard maslahah dan mafsadah dalam rawatan materniti di Malaysia / Siti Khatijah Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Norhidayah , Mahd Nayai (2023) Penerimaan guru-guru bahasa Arab terhadap PdPc bahasa Arab secara maya: Kajian di sekolah menengah kebangsaan di negeri Kelantan / Siti Norhidayah Mahd Nayai. Masters thesis, Universiti Malaya.

Siti Nur Fazilah, Aziz (2015) Awareness and acceptance of Singaporean Muslims towards Islamic banking products and services / Siti Nur Fazilah Abdul Aziz. Masters thesis, Universiti Malaya.

Siti Nur Khusna , Mohamed (2018) Hadith al-Mizah dalam al-Kutub al-Sittah: Kajian aplikasi al-Mizah dalam penyampaian dakwah di Malaysia / Siti Nur Khusna Mohamed. Masters thesis, University of Malaya.

Suhailah, Jaafar (2015) Pengurusan dana Unit Amanah Islam Maakl Mutual dan Public Mutual : Suatu perbandingan /Suhailah Jaafar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Suhaimi, Abu Farouqi (2017) Sumbangan institusi zakat terhadap fakir dan miskin: Kajian perbandingan antara Badan Amil Zakat (BAZ) Riau dan Lembaga Zakat Selangor / Suhaimi. PhD thesis, University of Malaya.

Sulaiman, Abdul Muhsien (2014) Peranan guru pendidikan islam dalam pembentukan akhlak murid dari aspek hubungan guru-murid berasaskan Abu Talib Al-Makki (w.386H/996M) / Abdul Muhsien Bin Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

Sumayya Sharaf Mahmoud, Al-Qudah (2010) The Features of educational thought of Al-Shaikh Muhammad At-Tahir ibn `Ashour in his book "Alaysa as-subhu biqareeb" "Is not the morning is soon?" analytical study / Sumayya Sharaf Mahmoud Al-Qudah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Syamsul Azizul, Marinsah (2017) Unsur sinkretisme dalam uruf dan adat masyarakat Bajau di Sabah: Analisis dari perspektif hukum Islam / Syamsul Azizul Marinsah. PhD thesis, University of Malaya.

Syamsuri, - (2016) Peranan pesantren dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Jawa Timur Indonesia / Syamsuri. PhD thesis, University of Malaya.

Syukr Abdul Hay , Kamat (2022) Pelaksanaan fiqh ayat kurikulum bersepadu tahfiz : Analisis penguasaan pelajar dan keberkesanannya terhadap hafazan al-Quran di Mittis Sabak Bernam / Syukr Abdul Hay Kamat. Masters thesis, Universiti Malaya.

T

Talib Ali, Musabah Alsiyabi (2017) Human development and its effect on Oman community in achieving sustainable development / Talib Ali Musabah Alsiyabi. PhD thesis, University of Malaya.

Taufiq, Kurniawan (2014) Aplikasi akad mudarabah dalam produk tabungan haji dan umroh (Taharoh) di bank pembiayaan rakyat syariah harta insan karimah (Bprs Hik) Bekasi, Indonesia / Taufiq Kurniawan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Tazlie Sham, Ab. Rahman (2015) Sumbangan 'Abd Al-Majid Al-Zindani dalam bidang Al-I'Jaz Al-'Ilmi : Kajian terhadap kitab Ta'sil Al-I'Jaz Al-'Ilmi fi Al-Qur’an Wa Al-Sunnah / Tazlie Sham Ab. Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

V

Veerappan, Raja Morgan (2014) Dasavatharam : From myth to modernity - a critical analysis Raja Morgan Veerappan. PhD thesis, University of Malaya.

W

Wahyuddin, Abdul Wahid (2015) Pelaksanaan program CSR Bank Muamalat Indonesia dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh / Wahyuddin Abdul Wahid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Mohd Ashraf Adlin, Wan Draman (2015) Aplikasi audit syariah dalam institusi kewangan Islam di Malaysia : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad / Wan Mohd Ashraf Adlin Wan Draman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Nornajmiwati Wan , Ab Rahman (2020) Pembangunan model ekologi spiritual Islami untuk Pendidikan Islam / Wan Nornajmiwati Wan Ab Rahman. PhD thesis, Universiti Malaya.

Y

Ye, Hong (2014) A study of collocation errors among Chinese learners of English (with reference to Chinese college students of Tongji university in China) / Ye Hong. PhD thesis, University of Malaya.

Yoesrizal Muhammad Yoesoef, Abdullah (2014) Penerimaan masyarakat Islam terhadap produk perbankan Islam : Kajian di Bank Syariah Mandiri cawangan Aceh / Yoesrizal Muhammad Yoesoef. Masters thesis, Universiti Malaya.

Yusuf, Abdullah (2015) Pelaksanaan kutipan dan agihan zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kerinci Indonesia / Yusuf Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Yusuff Jelili, Amuda (2016) Commercialization of cash waqf in Negeria: An analysis of its implementation / Yusuff Jelili Amuda. PhD thesis, University of Malaya.

Z

Zahariah, Aiyub (2005) Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pelajar terhadap pembelajaran Pendidikan Islam / Zahariah Aiyub. Masters thesis, University of Malaya.

Zarkasyi, Abdullah (2015) Pembiayaan pendidikan melalui wakaf di Aceh: Kajian kes di dayah terpilih / Zarkasyi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Zatil Hidayah , Mohamad Yusof (2018) Pelaksanaan etika kerja Islam dalam kalangan guru sekolah agama swasta: Kajian kes di Sekolah Islam Darul Ehsan, Selangor / Zatil Hidayah Mohamad Yusof. Masters thesis, Universiti Malaya.

Zulaikha , Muhammad Amin (2019) Layanan warga emas dalam perspektif hadith: Kajian di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh / Zulaikha Muhammad Amin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Zulkifli, Yusof (2018) Analisis hadith-hadith berkaitan poligami: Kajian terhadap pengamalannya dalam kalangan pasangan terpilih di Selangor / Zulkifli Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Sun Jun 23 00:15:44 2024 MYT.