Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | H | K | N | S | Y | Z
Number of items: 12.

A

Abdulrahman, Ibrahim Najm (2012) Mu`'am shuyukh al-hafiz al-Dimyati min bidayat al-kitab ila nihayat al-juz' al-khamis : dirasah wa-tahqiq wa-tahdhib = Mu'jam suyukh al-hafiz al-Dimyati from the beginning of the book until chapter five : an analysis, critique and summarization / Ibrahim Najm Abdulrahman. Masters thesis, University of Malaya.

Abdurrazaq, Mohammad Arif (2012) Aliran tafsir di Indonesia : kajian perbandingan di antara al-Furqan fi tafsir al-Qur'an karya A. Hassan dan al-Ibriz lima'rifat tafsir al-Qur'an al-'aziz karya Kh. Bisri Mustofa / Mohammad Arif Abdurrazaq. Masters thesis, University of Malaya.

B

Baehaqi, Imron (2012) Perumpamaan Melayu : kajian terhadap penggunaannya oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar Juzu' 27 / Imron Baehaqi. Masters thesis, University of Malaya.

C

Che Harun, Mohammed Bazri (2012) Hadith-hadith dalam karya Syeikh 'Abd. al-Qadir al-Mandili : takhrij dan analisis / Mohammed Bazri Che Harun. Masters thesis, University of Malaya.

D

Daud, Mahyudin (2012) Metodologi pentafsiran ayat al-ahkam dalam al-Tafsir al-munir karangan Wahbah al-Zuhayli / Mahyudin bin Daud. Masters thesis, University of Malaya.

H

Haba, Badaruddin (2012) Kajian Hadith dalam kitab tafsir Marah Labid karya Syeikh Nawawi al-Bantani : tumpuan kepada Surah al-Baqarah / Badaruddin Haba. Masters thesis, University of Malaya.

Haji Mohd Zain, Salsabil (2012) Israiliyyat dalam manuskrip Melayu : kajian terhadap Hikayat mukjizat Nabi / Salsabil binti Haji Mohd Zain. Masters thesis, University of Malaya.

K

Khalil, Ikram (2012) Metode penulisan Abd al-Hayy al-Laknawi di dalam al-Ajwibah al-fadilah li al-as'ilah al-ashrah al-kamilah : kajian perbandingan dengan Qawa'id ulum al-Hadith oleh Shaykh Zafar Ahmed al-Uthmani al-Tahanuwi / Ikram bin Khalil. Masters thesis, University of Malaya.

N

Naziri, Bazliah (2012) Israiliyyat : kajian kefahaman guru-guru pendidikan Islam di sekolah-sekolah menengah zon Keramat, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Bazliah binti Naziri. Masters thesis, University of Malaya.

S

Salem Saleh Ahmed, Ammari (2012) Manhaj al-Imam al-Bukhari fi kitabihi al-Du'afa' : dirasah nazariyah tatbiqiyah = Methodology of Imam al-Bukhari in his book al-Du'afa : theory and practical study / Salem Saleh Ahmed al-Ammari. Masters thesis, University of Malaya.

Y

Yusof, Ahmad Saifuddin (2012) Metodologi penerimaan riwayat sejarah antara al-Bukhari dan Ibn Ishaq : kajian perbandingan / Ahmad Saifuddin bin Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Z

Zulkipli, Shahril Nizam (2012) Pemeliharaan Hadith di Internet : kajian terhadap laman web al-Durar al-saniyyah dan Islamweb / Shahril Nizam bin Zulkipli. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Fri Aug 7 23:30:49 2020 MYT.