Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | E | I | L | M | N | P | R | S | W | Z
Number of items: 28.

A

Akbar, Sarif (2012) Analisis perbandingan konsep maslahah dan mafsadah antara imam Al- Ghazzali dan imam Al- Shatibi / Akbar Sarif. Masters thesis, Universiti Malaya.

Al-Habib Muhammad Rizieq, Husein Syihab (2012) Pengaruh pancasila terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia / Al-Habib Muhammad Rizieq Husein Syihab. Masters thesis, Universiti Malaya.

Alromema, Bassam Abdulmajid Abdullah (2012) Huquq al-Nabi salla Allah 'alayh wa-sallam min manzur Qur'ani : dirasah waqi'iyah = Rights of the Prophet (SAW) from Quranic view : a contemporary study / Bassam Abdulmajid Abdullah Alromema. Masters thesis, University of Malaya.

Amin, Che Ahmat (2012) Pemikiran Shaykh 'Abdullah 'Arif tentang doktrin Nur Muhammad dalam Kitab Bahr al-Lahut / Amin Che Ahmat. Masters thesis, University of Malaya.

Amin , Che Ahmat (2012) Pemikiran Shaykh ‘Abdullah ‘Arif tentang doktrin Nur Muhammad dalam kitab Bahr al-Lahut / Amin Che Ahmat. Masters thesis, University of Malaya.

E

Erlina Andestuti, Abdullah (2012) Pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia (1947-2009): Kajian di Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kerinci, Jambi / Erlina Andestuti. Masters thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim Meftah, Alfellag (2012) Restrictions of polygamy according to Islamic law and its development in the Libyan family law / Ibrahim Meftah Alfellag. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ibtisam Abdullah, Allah Ali (2012) Al-Imam al-Suyuti wa-mawqifuhu min al-mawlid al-Nabawi (t.91H) wa-intiqaduhu lil-Fakihani (t.845H) / Ibtisam Abdullah Allah Ali. Masters thesis, University of Malaya.

L

Latifah, Abdul Aziz (2012) Pemelukan Islam salah seorang pasangan perkahwinan sivil dan implikasi terhadap hak hadanah / Latifah Abdul Aziz. Masters thesis, Universiti Malaya.

M

Moctar Moussa, Djibrilla (2012) Law of pledge in the Maliki school: An analysis according to the law of guarantee of o.h.a.d.a 2010 as applied in Niger / Moctar Moussa Djibrilla. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Hafiz, Abdul Khodir (2012) Metodologi imam Al-Shafiʽi dalam qawl qadim dan qawl jadid / Mohammad Hafiz Abdul Khodir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Hafiz , Abdul Khodir (2012) Metodologi imam Al-Shafiʽi dalam qawl qadim dan qawl jadid / Mohammad Hafiz Abdul Khodir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohammad Hamidi, Abdullah (2012) Pelaksanaan kutipan zakat perniagaan dalam kalangan usahawan muslim industri kecil dan sederhana di Madura, Jawa Timur, Indonesia / Mohammad Hamidi. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Ariffin, Adifarizal (2012) Analisis terhadap peranan Yang Dipertuan Agong di Malaysia sebagai Ketua Negara menurut perspektif Islam / Adifarizal bin Mohd Ariffin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Lutfi, Omar (2012) Pembahagian harta pusaka secara muafakat di daerah Pasir Mas, Kelantan / Mohd Lutfi Omar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Yusra, Abdullah (2012) Pelaksanaan akaun pelaburan emas menurut perspektif ekonomi Islam : Kajian di Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad / (KFHMB) / Mohd Yusra Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Zainudin, Yusoff (2012) Amalan perubatan persatuan kebajikan dan pengubatan Islam darussyifa’: Satu penilaian hukum / Mohd Zainudin Yusoff. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Ismail, Abdullah (2012) Khilaf di antara imam Al-Rafi‘i dan imam Al-Nawawi dalam ibadah: Analisis terhadap metodologi pentarjihan / Muhamad Ismail Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Musa Ibn Sulayman, Al-Sinni (2012) Ta'thir madrasah Han Sue bi-al-Sin fi fahm ahkam al-Islam: Dirasah usiliyah naqdiyah / Musa Ibn Sulayman Al-Sinni. Masters thesis, University of Malaya.

N

Nor Dalilah, Zakaria (2012) Pelaksanaan ibadat solat hubungannya dengan konflik rumah tangga: Kajian di unit rundingcara keluarga, bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan/ Nor Dalilah Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

Norzuraida, Hasan (2012) Potensi pelaksanaan bank makanan di Malaysia sebagai satu bentuk jaminan sekuriti makanan bagi golongan miskin / Norzuraida Hasan. Masters thesis, Universiti Malaya.

P

Pateemoh, Yunu (2012) Amalan menazar harta untuk kebajikan menurut pentadbiran undang-undang islam : Kajian di Majlis Agama Islam Pattani / Pateemoh Yunu. Masters thesis, Universiti Malaya.

R

Rajab Lutfi, Uthman Najm (2012) Sukuk al-mudarabah fi Maliziya: Dirasah fiqhiyah tahliliyah / Rajab Lutfi' Uthman Najm. Masters thesis, University of Malaya.

S

Salmah, Ismail (2012) Konsep Al-Jaza’ terhadap kaum yang ingkar dalam surah Ali-‘Imran / Salmah binti Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Samsuddin , Abd Hamid (2012) Konsep monoteisme dalam aliran Saivisme : Analisis menurut perspektif Islam / Samsuddin Abd Hamid. Masters thesis, University of Malaya.

Suryani, Masnan (2012) Kaedah pembayaran zakat pendapatan melalui skim potongan gaji oleh Lembaga Zakat Selangor / Suryani Binti Masnan. Masters thesis, Universiti Malaya.

W

Wan Rohani, Wan Mokhtar (2012) Penggunaan uslub khabari dalam Al-Quran: Kajian terhadap Surah Yasin / Wan Rohani Wan Mokhtar. Masters thesis, University of Malaya.

Z

Zakiah, Derahman (2012) Pemelukan agama islam: implikasi terhadap hak-hak nafkah menurut perspektif undang-undang Malaysia / Zakiah Derahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Tue Aug 9 13:32:15 2022 MYT.