Items where Subject is "A General Works > AC Collections. Series. Collected works"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | E | F | I | L | M | N | P | R | S | T | W | Z
Number of items at this level: 35.

A

Abd. Latiff, Zulkifli (1999) Penerbitan ilmiah institusi pengajian tinggi di Malaysia : kajian kes ke atas peranan dan fungsi Biroteks Institut Teknologi MARA / Zulkifli Abd. Latiff. Masters thesis, University of Malaya.

Aharul Hakimin , Metussin (2018) Konseptual - kata kunci terhadap konsep kemiskinan dan perjuangan dalam cerpen terpilih Norsiah Abdul Gapar / Aharul Hakimin Metussin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Amiratul Munirah , Yahaya (2015) Pemikiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi dan pengaruhnya terhadap pengajian tafsir di Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya. PhD thesis, University of Malaya.

Annadurai, Murogaiah (2018) Golongan pemuda-pemudi dalam novel Tamil Malaysia, 1970- 2010: Kajian perwatakan Suri Teladan dan Devian / Annadurai Murogaiah. PhD thesis, University of Malaya.

Awang, Rosnah (2001) Penerbitan ensiklopedia : tumpuan kepada penerbitan Dewan Bahasa dan Pustaka / Rosnah Awang. Masters thesis, University of Malaya.

Ayidh Awwadh , A Alharthi (2022) The role of Adab al-Sultaniyyah in Fiqh al-Siyasah Alsyar`Iyyah: A comparative study between the works of al-Adab Alsultaniyyah and al-Ahkam al-Sultaniyyah / Ayidh Awwadh A Alharthi. Masters thesis, Universiti Malaya.

B

Baharom, Salmi (2003) Pengurusan penerbitan buku dalam perkembangan teknologi maklumat / Salmi Bahrom. Masters thesis, University of Malaya.

E

Eizah , Mat Hussain (2016) Simbol dan makna dalam Pantun Melayu Bingkisan Permata / Eizah Mat Hussain. PhD thesis, University of Malaya.

Ellina , Maruti @ Ezani (2020) Karya siri Sejadah Fatimah Chik mengikut konsep keindahan dalam Melayu / Ellina Maruti @ Ezani. Masters thesis, University of Malaya.

F

Fauzi , Hasan (2019) Keunggulan kepengarangan Faisal Tehrani dari perspektif teksdealisme / Fauzi Hasan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Florence Kuek , Chee Wee (2018) Rationality, identity and choice: An ethical criticism of Dr Han Suyin’s autobiography / Florence Kuek Chee Wee. PhD thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim , Mohammed Fadul (2018) The Nigerian Quranic exegesis methodology: A comparative study between Radd al-Adhan Ila Ma‘Ani al- Qur’an by Abu Bakr Mahmud Jumi and Diya’ al-Ta’wil Fi Ma‘Ani al-Tanzil by Abdullah bin Fudy / Ibrahim Mohammed Fadul. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim Abdullah, Salih Muhamadi (2018) Manuscripts al-Taysir Fi al-Tafsir by Abu al-Barakat Muhammad Badr al-Din al-Ghazzi: A study on surah al-Fatihah and the opening of surah al-Baqarah / Ibrahim Abdullah Salih Muhamadi. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim Adham , Mohd Rokhibi (2022) Aliran kritik hadith terhadap isu-isu dalam Muqaddimah Sahih Muslim: Kajian perbandingan antara Rabiʻ al Madkhali dan Hamzah al-Malyabari / Ibrahim Adham Mohd Rokhibi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ibrahim M. I. , Alsemeiri (2018) Hedging devices in Hilary Kilpatrick’s English translation of Ghassan Kanafani’s novel Rijal Fi Ashams / Ibrahim M. I. Alsemeiri. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim Najm , Abdulrahman (2021) Millennium manuscripts of hadith: Scholarship and methodology an analytical comparative study / Ibrahim Najm Abdulrahman. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ifwanul , Hakim (2019) Musical biography of Sultan Sulaiman (Head of Serdang Sultanate V, 1880-1946) / Ifwanul Hakim. Masters thesis, University of Malaya.

L

Lew , Ya Ling (2017) Kajian ke atas petikan dan kiasan dalam prosa Buddha Mahua, 1985-2010 / Lew Ya Ling. PhD thesis, University of Malaya.

Liu , Gong (2017) A study of domestication and foreignization strategies in two English translated editions of Liao Zhai Zhi Yi / Liu Gong. Masters thesis, University of Malaya.

M

Maniyarasan , Muniandy (2018) Kajian penindasan terhadap masyarakat India di Malaysia dalam cerpen – cerpen karya S.Vadiveloo berdasarkan teori subaltern / Maniyarasan Muniandy. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Aizam , Mas’od (2018) Konsep al-Sahаbah dalam karya-karya Syiah berbahasa Melayu: Analisis menurut perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jamа‘ah / Mohd Aizam Mas’od. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Khairul Amin , Haji Zakaria (2018) Analisis pandangan politik Harun Taib: Kajian terhadap karyanya berbilang-bilang Jamaah / Mohd Khairul Amin Haji Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Nasir , Utut (2018) Pemikiran Zainal Abidin bin Muhammad al-Fatani tentang azab kubur: Kajian terhadap kitab Kasyf al-Ghaybiyyāt / Mohd Nasir Utut. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Zuhdi, Ismail (2018) Estetika imaginatif dalam wacana Hadith Empat Puluh susunan al-Nawawi / Mohd Zuhdi Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

N

Nurfarzana , Nizam (2022) Konsep logik Muhammad bin Yusuf al-Sanusi: Kajian terhadap Mukhtasar fi ‘Ilm al-Mantiq /Nurfarzana Nizam. Masters thesis, Universiti Malaya.

P

Purushothaman Anantham, Shyamal (2006) A Vedantic view of 'The musical composition of Tyagaya and the dynamism of the mind / Purushothaman Anantham Shyamal. Masters thesis, University of Malaya.

R

Roba Abdullah , Alromih (2018) Metaphors in Ismail Hashim’s photography / Roba Abdullah Alromih. Masters thesis, University of Malaya.

Rohaily , Abd Rahman @ Abd Hamid (2018) Retorik al-Mujadalah dalam dakwah: Kajian terhadap kisah Nabi Ibrahim a.s. didalam al-Quran / Rohaily @ Abd Rahman Abd Hamid. PhD thesis, University of Malaya.

Rosni , Wazir (2018) Pendekatan tasawuf al-Taftazani (m. 792 H) dalam Sharh al-Arba’in al-Nawawiyyah: Analisis perbandingan dengan karya Syarah Hikam oleh Tok Pulau Manis dan Logika Agama oleh M.Quraish Shihab / Rosni Wazir. PhD thesis, University of Malaya.

S

Sesilia , Seli (2016) Kearifan tempatan dalam cerita rakyat Dayak Kanayatn: Kajian Hermeneutik / Sesilia Seli. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Noraien, Razali (2016) Kesantunan berbahasa dalam buku Pemimpin dalam Ungkapan Melayu karya Tenas Effendy / Siti Noraien Razali. Masters thesis, University of Malaya.

T

Tan, Swee Ching (2018) Representasi kasih sayang dan kesetiaan dalam filem Hachiko Monogatari / Tan Swee Ching. Masters thesis, University of Malaya.

Toh, Teong Chuan (2018) Karya Mouzi dan penyelesaian kekeliruan: Interaksi serta pengaruh kebudayaan China dan Buddhisme ketika peringkat awal penyebaran Buddhisme ke China / Toh Teong Chuan. PhD thesis, University of Malaya.

W

Wan Mohd Dasuki, Wan Hasbullah (2013) Pengetahuan dan teknologi Melayu berhubung penggunaan senjata api: Analisis Naskhah Ilmu Bedil / Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah. Masters thesis, University of Malaya.

Z

Zahidah, Osman (2018) Pendekatan dakwah bi al-Hikmah dalam majalah The Muslim Reader: Satu analisis kandungan / Zahidah Osman. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Sat Jul 13 23:51:40 2024 MYT.