Items where Subject is "P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 60.

Thesis

A. Rashid, Noriati (2003) Kesantunan orang Melayu dalam majlis pertunangan / Noriati A. Rashid. PhD thesis, Universiti Malaya.

A. S., Efrizal (2002) Karya-karya B.M. Syamsuddin : satu analisis intrinsik dan ektrinsik / oleh Efrizal A. S. Masters thesis, University of Malaya.

Ab. Rashid, Maziah (2005) Kaedah tradisional pembuatan tekstil dan pakaian Melayu kajian kes : pantai timur / Maziah Binti Ab. Rashid. Masters thesis, University of Malaya.

Abdul Majid, Maizira (2004) Pendidikan moral untuk kanak-kanak : kes teater "Siti di Alam Fantasi" / Maizira bt Abdul Majid. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Mohd Hilmi (2002) Pemikiran nahu al-Zamakhsyariy dalam tafsir al-Kasysyaf / disediakan oleh Mohd. Hilmi bin Abdullah. PhD thesis, University of Malaya.

Ahmad, Mohammad Nazzri (2002) Pemikiran Melayu dalam seni ukiran kayu : tumpuan kepada tiga generasi pengukir / Mohammad Nazzri bin Ahmad. Masters thesis, Universiti Malaya .

Ahmad, Mohd Azam (2000) Perspektif baru dalam kemahiran mengarang : satu kajian kes / by Mohd Azam bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Sureini (2005) Pandangan dunia ekonomi Melayu : kajian kes perniagaan makanan di USJ (Utara Subang Jaya) / Sureini Binti Ahmad. Masters thesis, Universiti Malaya .

Ahmad Farid Fadhli, Mustafa (2012) Tanda WAQF dalam Al-Quran Al-Karim : analisis surah Al-Kahfi berdasarkan Rasm Uthmani / Ahmad Farid Fadhli Mustafa. Masters thesis, University of Malaya.

Al-Qumairi, Saeed Saad Najadan (2013) Morpho-syntactic features of Mahri language in Yemen: An ethno-narrative study / Saeed Saad Najadan Al-Qumairi. Masters thesis, University of Malaya.

Anak Tugang, Noria (2004) Tembikar dalam budaya Iban di Sarawak / Noria Anak Tugang. Masters thesis, University of Malaya.

Bai, Rong (2014) Denominal verbs in English and Mandarin from a cognitive perspective / Bai Rong. Masters thesis, University of Malaya.

Balraj, Belinda M (2003) Representation of women in men's magazines : a comparison of local and foreign editions of FHM / Belinda M. Balraj. Masters thesis, University of Malaya.

Berahim, Noor Faridah (1995) Percikan panji di dalam beberapa teks sastera Melayu klasik / Noor Faridah bt. Berahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Chang, Yee Piyan (2014) Struktur dan makna pariwara : analisis wacana dalam akhbar Bahasa Cina di Malaysia / Chang Yee Piyan. Masters thesis, University of Malaya.

Che Din, Nor Azita (2003) Imej diri wanita Melayu kini : satu kajian kes di Brickfields, Kuala Lumpur / Nor Azita binti Che Din. Masters thesis, Universiti Malaya.

Chelian, Kamachy (2013) Stereotaip wanita dalam cerpen-cerpen Tamil Malaysia / Kamachy a/p Chelian. Masters thesis, University of Malaya.

Chuah, Ju Nah (1998) Kajian sosiolinguistik bahasa iklan cetak dengan tumpuan kepada aspek retorik / Chuah Ju Nah. Masters thesis, University of Malaya.

Dan, Shuib (2005) Konsep alam pantun Melayu : analisis intertekstualiti / Shuib Bin Dan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Djamaan, Mohd Nefi Imran (2003) Tari Melayu Malaysia : satu kajian berdasarkan Festival Tari Kebangsaan / Mohd Nefi Imran bin Djamaan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Durin, A. (2004) Tradisi buluh dalam budaya Iban di Sarawak / Anna Durin. Masters thesis, University of Malaya..

Haji Jamaluddin, Norliza (2000) Perkamusan Melayu : sumbangan data korpus berkomputer / by Norliza Haji Jamaluddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Haji Kasim, Mohd. Yazid (2005) Genre drama dalam teks sastera : kajian kandungan nilai / Mohd. Yazid Haji Kasim. PhD thesis, University of Malaya.

Haji Nik Hassan, Nik Abdul Rakid (2003) Siamisasi masyarakat Melayu di selatan Thailand : satu kajian di Kampung Duku, Daerah Bachok, Wilayah Narathiwas / Nik Abdul Rakid Haji Nik Hassan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hasan, Norazmi (2015) Strategi pembelajaran Bahasa Jepun dalam kalangan pelajar UITM / Norazmi bin Hasan. Masters thesis, University of Malaya.

Hashim, Nurhamizah (2015) Psikologi keperluan remaja dalam novel-novel remaja Hadiah Sastera Kumpulan Utusan (HSKU) / Nurhamizah Hashim. PhD thesis, University of Malaya.

Hoh, Sook Kuan (2011) Sikap dan pemilihan bahasa kaum Cina Malaysia / Hoh Sook Kuan. Masters thesis, University of Malaya.

Hussein, Mat Zaid (1996) Pendekatan pengajaran bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi : satu kajian kes di Pusat Bahasa, Universiti Malaya / Mat Zaid bin Hussein. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hussin, Hayati (2003) Ingin jadi pujangga : penerapan analisis teori dialogisme / Hayati binti Hussin. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Azman (2001) Teori strukturalisme genetik : penerapan terhadap novel-novel Pramoedya Ananta Teor / Azman Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ismail, Suhairah (2003) Teori rasa-fenomenologi : penerapan terhadap novel-novel terpilih Zaharah Nawawi / Suhairah bte Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

Ismail, Zaiton (2002) Pengurusan institusi kesenian : kes Istana Budaya / oleh Zaiton bt. Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Jaafar, Nurul Ashiqin (2015) Penggunaan tasybih dan isti'arah dalam cerpen Arab dan Melayu : satu perbandingan / Nurul Ashiqin binti Jaafar. Masters thesis, University of Malaya.

Jusoh, Ismail (1995) Satu kajian analisis kesilapan penggunaan sendi nama dalam bahasa Malaysia / Ismail Jusoh. Masters thesis, University of Malaya.

K. Koya Moideen Kutty, Mohamad Hanifah (2004) Dayang Kak Nun : analisis perbandingan teks dari aspek intrinsik dan kepengarangan Melayu / Mohamad Hanifah B.B.K. Koya Moideen Kutty. Masters thesis, University of Malaya.

Loy, In Tiau (1995) Kebolehan pelajar tingkatan enam rendah dalam penulisan karangan jenis perbincangan / oleh Loy In Tiau. Other thesis, Universiti Malaya.

Mahmood, Ab. Rahim (1996) Kajian penguasaan morfologi Bahasa Melayu : satu kajian di kalangan pelajar-pelajar Pra-Akademi Islam, Nilam Puri / Ab. Rahim Mahmood. Masters thesis, University of Malaya.

Mamat, Maharam (2015) Alam sekitar dalam novel-novel penulis Sarawak : analisis kritikan Eko / Maharam binti Mamat. PhD thesis, University of Malaya.

Mariappan, Pushparani (2015) Strategi komunikasi dalam pembelajaran sains di Sekolah Rendah Tamil / Pushparani a/l Mariappan. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Adnan, Hasnah (2002) Analisis tautan dan runtutan dalam teks klasik dan moden / Hasnah binti Mat Adnan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Md. Salleh, Norhana (2015) Pemerolehan leksikal Bahasa Jepun melalui penceritaan digital / Norhana binti Md. Salleh. Masters thesis, University of Malaya.

Md. Yusop, Dewi Maslehah (1995) Pengajaran bacaan Jawi menggunakan kaedah gabungan bunyi kata dengan bantuan huruf Rumi / Dewi Maslehah bt. Md. Yusop. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohamad Nor, Noor Hasnoor (2001) Perkaitan antara kognisi, bahasa dan komunikasi : satu kajian kes / by Noor Hasnoor binti Mohamad Nor. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed, Salina (2004) Muhimmah : transliterasi dan analisis teks / Salina Mohamed. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Noordin, Habshah (1999) Mak yong Kelantan : satu kajian estetika seni / by Habshah binti Mohd Noordin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Rasidi, Rafizah (2000) Penilaian penulisan buku tatabahasa bahasa Melayu : satu analisis 'teori' Atqakum / Rafizah bt. Mohd Rasidi. Masters thesis, Universiti Malaya .

Mohd. Salihin, Siti Norngaliah (2004) Nyanyi Sunyi Amir Hamzah: analisis runtutan / Siti Norngaliah Bt. Mohd. Salihin. Masters thesis, University of Malaya.

Ngeh, Hoong Eng (1995) Analisis kesilapan Bahasa Cina di kalangan pelajar-pelajar Melayu sekolah rendah Cina / Ngeh Hoong Eng. Masters thesis, University of Malaya.

Nik Ab. Kadir, Nik Hassan Basri (1997) Penggunaan bahan sastera dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu / Nik Hassan Basri bin Haji Nik Ab. Kadir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Noor Azimah, Abdullah (2001) Pakaian Melayu tradisi: Satu analisis transformasi sejak dahulu hingga kini / Noor Azimah bt Abdullah. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Osman, Zoriati (2005) Retorik pujukan : kajian kes ceramah Haji Hadi Awang / Zoriati Binti Osman. Masters thesis, University of Malaya.

Salleh, Ariffin (2004) Tradisi pengajian tasawuf di negeri Terengganu Darul Iman / Ariffin bin Salleh. Masters thesis, University of Malaya.

Shintaro, Hara (2001) Perbandingan arah perkembangan bahasa Melayu di Malaysia dan Thailand / Hara Shintaro. Masters thesis, Universiti Malaya..

Sutan, Abdul Aziz (2002) Kesalahan-kesalahan bahasa pelajar Sekolah Menengah Cina Persendirian di Selangor / by Abdul Aziz bin Sutan. Masters thesis, University of Malaya.

Talib, Norlaili (1998) Konsep keindahan dalam pemikiran orang Melayu : satu tinjauan dari sudut pengungkapan / Norlaili Talib. Masters thesis, Universiti Malaya .

Wan Mohd Zain, Wan Norlidza (2015) Kecerdasan emosi dalam novel remaja / Wan Norlidza binti Wan Mohd Zain. PhD thesis, University of Malaya.

Yeoh, Lin Lin (1989) Ayat majmuk berketerangan bahasa Melayu : satu huraian tatabahasa transformasi-generatif / oleh Yeoh Lin Lin. Other thesis, University of Malaya.

Zainuddin, Zahariah (2002) Hikayat Bahram Syah : transliterasi dan analisis teks / Zahariah binti Zainuddin. Masters thesis, University of Malaya.

Zubbir, Nadiah (2015) Kajian semantik kata nama pinjaman dalam Daichouhen Doraemon / Nadiah binti Zubbir. Masters thesis, University of Malaya.

Zuraidah, Mohd. Don (1996) Prosody in Malay discourse : an analysis of broadcast interview / Zuraidah Mohd. Don. PhD thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Wed Jun 19 17:37:24 2024 MYT.