Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Fiqh & Usul" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | I | K | M | Y | Z
Number of items: 14.

A

Abd Rahman, Mohd Kalam Mazad (2010) Metodologi pengajian syariah di Marsah, Johor Bahru / Mohd Kalam Mazad Abd Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Md Shukri (2010) Kefahaman masyarakat Islam terhadap keutamaan melaksanakan umrah berulang kali berbanding amalan bersedekah : kajian di Daerah Kubang Pasu, Kedah / Md Shukri bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Rumaizi (2010) Amalan fidyah dalam masyarakat Islam di Kanchong Darat, Banting, Selangor : satu analisis / Rumaizi bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Jamburi, Walijah (2010) Penghayatan ibadah dalam kalangan pelajar Islam : kajian di beberapa buah sekolah menengah kebangsaan di Petaling Jaya, Selangor / Walijah bt Ahmad Jamburi. Masters thesis, University of Malaya.

Alawfi, Omar Awadhallah (2010) al-Shart wa-atharuhu al-fiqhiyah fi 'aqd al-nikah : dirasah tahliliyah / Omar Awadhallah Alawfi. Masters thesis, University of Malaya.

B

Bhari, Azri (2010) Maslahah sebagai satu justifikasi terhadap keharusan sambutan Maulidur Rasul di Malaysia / Azri bin Bhari. Masters thesis, University of Malaya.

C

Che Othaman, Che Ismail (2010) Pemakaian maqasid al-shari'ah dalam produk Takaful Keluarga di Etiqa Takaful Berhad / Che Ismail bin Che Othaman. Masters thesis, University of Malaya.

I

Ishak, Muhammad Fakhruddin (2010) Kesan teknologi moden terhadap perubahan hukum : analisis terhadap penggunaan short message service (SMS) / Muhammad Fakhruddin bin Ishak. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail, Hilmi (2010) Pengamalan solat fardhu di kalangan mahasiswa di TATi University College (TATiUC), Kemaman, Terengganu / Hilmi bin Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

K

Khazin, Abdul Muiz (2010) Pelaksanaan hukum Islam secara kontekstual di Indonesia : analisis terhadap kompilasi hukum Islam (KHI) / Abdul Muiz Khazin. Masters thesis, University of Malaya.

M

Muhammad Karyim, Qusay (2010) Manhaj Abi Bakr Ibn al-'Arabi fi ikhtiyaratihi al-fiqhiyah min khilal kitabihi "'Aridat al-ahwadhi" : kitab al-taharah namudhajan = Abu Bakr ibn al-`Arabi's methodology for juristic opinions in his book 'Aridat al-ahwadhi, using "The book of purification" as a data sample / Qusay ibn Muhammad Karyim. Masters thesis, University of Malaya.

Mustapa, Noor Hamiza (2010) Hukum-hukum berkaitan pesakit AIDS dalam urusan ibadat dan kekeluargaan / Noor Hamiza bt Mustapa. Masters thesis, University of Malaya.

Y

Yaakub, Md Ashih (2010) Konflik di antara kaum muda dan kaum tua di Kelantan : rujukan kepada kitab Tazkiah al-anzar dan al-Qawl al-mufid / Md Ashih b Yaakub. Masters thesis, University of Malaya.

Z

Zahedian, Ghotbaddin (2010) al-Iqrar fi ithbat al-da`wa fi al-qadaya al-madinah : dirasah muqaranah bayna al-qanun al-madani al-Irani wa-al-madhahib al-khamsah / Ghotbaddin Zahedian. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Thu Jun 20 11:15:53 2024 MYT.