Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Fiqh & Usul" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: . | A | B | G | H | M | N | P | W | Y
Number of items: 16.

.

., Zulfahmi (2011) Metodologi ijtihad Imam al-Shafi'i : analisis pembaharuan berkaitan aspek munakahat di Malaysia / Zulfahmi. Masters thesis, University of Malaya.

A

Abu Mansor, Mimi Aineen (2011) Penggunaan methadone dalam rawatan penagihan dadah di Malaysia : kajian menurut perspektif Islam / Mimi Aineen binti Abu Mansor. Masters thesis, University of Malaya.

Awang, Aerisuli (2011) Penghayatan ibadah dan kesannya terhadap hubungan sosial di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring, Kuala Terengganu / Aerisuli binti Awang. Masters thesis, University of Malaya.

B

Bachir, Raouane Azziz (2011) Ithbat al-mawarith fi zill al-thawabat wa-al-mutaghayyirat : dirasah tahliliyah = Fixed and flexibilities of the Islamic law of succession : an analysis / Raouane Azziz Bachir. Masters thesis, University of Malaya.

G

Ghazali, Zamri (2011) Konsep perkahwinan mengikut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam Kitab Idah al-albab / Zamri bin Ghazali. Masters thesis, University of Malaya.

H

Haris, Didik M. Nur (2011) Kitab Jadual Nikah karya Isma'il Mundu : teks dan analisis / Didik M. Nur Haris. Masters thesis, University of Malaya.

M

M. Busra, Ruhil Hayati (2011) Modul kursus praperkahwinan Islam : kajian terhadap keberkesanannya di Jabatan Agama Islam negeri Perak, Darul Ridzuan / Ruhil Hayati binti M. Busra. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Daud, Hasbullah (2011) Teori maqasid al-syari'ah : kajian perbandingan antara pemikiran al-Syatibi dan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam / Hasbullah bin Mat Daud. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Nor Musfirah (2011) Penggunaan alkohol dalam pemakanan menurut perspektif syarak / Nor Musfirah binti Mohamad. Masters thesis, University of Malaya.

Mustapha, Ariyanti (2011) Kajian pemikiran Wael Bahjat Hallaq terhadap pengkajian ilmu usul al-fiqh / Ariyanti binti Mustapha. Masters thesis, University of Malaya.

N

Nasrullah, Pondra (2011) Kefahaman terhadap sunnah tasyri'iyah dan ghayr tasyri'iyah dan kesannya terhadap amalan keagamaan dalam kalangan ahli Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung, Indonesia / Pondra Nasrullah. Masters thesis, University of Malaya.

P

Pauzi, Norhidayah (2011) Penggunaan bone China menurut perspektif syarak / Norhidayah binti Pauzi. Masters thesis, University of Malaya.

W

Wan Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus (2011) Metode fatwa Sheikh 'Ali Juma'ah dalam kitab al-Kalim al-tayyib - fatawa 'asriyyah / Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Mahmud, Wan Zahari (2011) Penguasaan perbendaharaan kata Arab dalam pendidikan syariah Islamiah : kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak, Jasin, Melaka / Wan Zahari bin Wan Mahmud. Masters thesis, University of Malaya.

Y

Yahaya, Zainal Abidin (2011) Hukum pengambilan makanan segera : kajian di Kentucky Fried Chicken (KFC) / Zainal Abidin bin Yahaya. Masters thesis, University of Malaya.

Yusof, Kamarul Hazani (2011) Pelaksanaan program amali solat dalam Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) : kajian di sekolah menengah Daerah Hulu Langat / Kamarul Hazani bt Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Tue Jun 19 21:43:14 2018 MYT.