Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Fiqh & Usul" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: . | A | B | G | H | M | N | P | W | Y
Number of items: 17.

.

., Zulfahmi (2011) Metodologi ijtihad Imam al-Shafi'i : analisis pembaharuan berkaitan aspek munakahat di Malaysia / Zulfahmi. Masters thesis, University of Malaya.

A

Abu Mansor, Mimi Aineen (2011) Penggunaan methadone dalam rawatan penagihan dadah di Malaysia : kajian menurut perspektif Islam / Mimi Aineen binti Abu Mansor. Masters thesis, University of Malaya.

Arif Fathillah , Mohd Safar (2011) Analisis terhadap elemen Maqasid al-Syariah dalam produk Takaful Ikhlas di Malaysia / Arif Fathillah Mohd Safar. Masters thesis, Universiti Malaya.

Awang, Aerisuli (2011) Penghayatan ibadah dan kesannya terhadap hubungan sosial di kalangan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring, Kuala Terengganu / Aerisuli binti Awang. Masters thesis, University of Malaya.

B

Bachir, Raouane Azziz (2011) Ithbat al-mawarith fi zill al-thawabat wa-al-mutaghayyirat : dirasah tahliliyah = Fixed and flexibilities of the Islamic law of succession : an analysis / Raouane Azziz Bachir. Masters thesis, University of Malaya.

G

Ghazali, Zamri (2011) Konsep perkahwinan mengikut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam Kitab Idah al-albab / Zamri bin Ghazali. Masters thesis, University of Malaya.

H

Haris, Didik M. Nur (2011) Kitab Jadual Nikah karya Isma'il Mundu : teks dan analisis / Didik M. Nur Haris. Masters thesis, University of Malaya.

M

M. Busra, Ruhil Hayati (2011) Modul kursus praperkahwinan Islam : kajian terhadap keberkesanannya di Jabatan Agama Islam negeri Perak, Darul Ridzuan / Ruhil Hayati binti M. Busra. Masters thesis, University of Malaya.

Mat Daud, Hasbullah (2011) Teori maqasid al-syari'ah : kajian perbandingan antara pemikiran al-Syatibi dan 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam / Hasbullah bin Mat Daud. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad, Nor Musfirah (2011) Penggunaan alkohol dalam pemakanan menurut perspektif syarak / Nor Musfirah binti Mohamad. Masters thesis, University of Malaya.

Mustapha, Ariyanti (2011) Kajian pemikiran Wael Bahjat Hallaq terhadap pengkajian ilmu usul al-fiqh / Ariyanti binti Mustapha. Masters thesis, University of Malaya.

N

Nasrullah, Pondra (2011) Kefahaman terhadap sunnah tasyri'iyah dan ghayr tasyri'iyah dan kesannya terhadap amalan keagamaan dalam kalangan ahli Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah di Provinsi Lampung, Indonesia / Pondra Nasrullah. Masters thesis, University of Malaya.

P

Pauzi, Norhidayah (2011) Penggunaan bone China menurut perspektif syarak / Norhidayah binti Pauzi. Masters thesis, University of Malaya.

W

Wan Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus (2011) Metode fatwa Sheikh 'Ali Juma'ah dalam kitab al-Kalim al-tayyib - fatawa 'asriyyah / Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin. Masters thesis, University of Malaya.

Wan Mahmud, Wan Zahari (2011) Penguasaan perbendaharaan kata Arab dalam pendidikan syariah Islamiah : kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak, Jasin, Melaka / Wan Zahari bin Wan Mahmud. Masters thesis, University of Malaya.

Y

Yahaya, Zainal Abidin (2011) Hukum pengambilan makanan segera : kajian di Kentucky Fried Chicken (KFC) / Zainal Abidin bin Yahaya. Masters thesis, University of Malaya.

Yusof, Kamarul Hazani (2011) Pelaksanaan program amali solat dalam Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) : kajian di sekolah menengah Daerah Hulu Langat / Kamarul Hazani bt Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Fri Jun 21 08:26:14 2024 MYT.