Items where Division is "Faculty of Education" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: - | A | C | F | G | H | L | M | N | R | S | T | Z
Number of items: 31.

-

-, Mozhgan Azimi (2016) EFL teachers’ beliefs towards current methods of teaching English grammar in a selected language centre / Mozhgan Azimi. PhD thesis, University of Malaya.

A

Ahmad Kamal, Ariffin (2016) Pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan motivasi kerja guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Negeri Selangor / Ahmad Kamal Ariffin. PhD thesis, University of Malaya.

Alijah, Ujang (2016) Pembangunan modul pembelajaran webquest pendidikan kesihatan untuk guru pelatih murid bermasalah pembelajaran / Alijah Ujang. PhD thesis, University of Malaya.

Aripin, Samsul (2016) Kesepaduan personaliti dalam kalangan pelajar sarjana muda pendidikan IPTA di Malaysia / Samsul Aripin. PhD thesis, University of Malaya.

Azimah, A. Samah (2016) Penghasilan catan digital dalam pendidikan seni visual murid tingkatan empat / Azimah A. Samah. PhD thesis, University of Malaya.

C

Chandrakala, Veratharajoo (2016) The effectiveness of morphemic analysis instruction towards ESL students' vocabulary development / Chandrakala Veratharajoo. Masters thesis, University of Malaya.

Chien, Lee Shing (2016) Form four chemistry teachers’ conceptualization of pedagogical content knowledge / Chien Lee Shing. PhD thesis, University of Malaya.

F

Fatiha , Senom (2016) The native speaker programme: a qualitative study on novice ESL teachers’ knowledge, identity and practice / Fatiha Senom. PhD thesis, University of Malaya.

G

Girija Kumari, K.S.Nayor (2016) Teacher- parent collaboration in two primary schools’ special education integrated programmes: Application of epstein’s framework / Girija Kumari a/p K.S.Nayor. PhD thesis, University of Malaya.

Gulistan Ahmed, Mohammed Artosh (2016) Development of a higher order thinking teaching model for basic education students in Science / Gulistan Ahmed Mohammed Artosh. PhD thesis, University of Malaya.

H

Habibah, Mat Rejab (2016) Amalan pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran INSYA’ sijil tinggi agama Malaysia (STAM) / Habibah Mat Rejab. PhD thesis, University of Malaya.

L

Lee, Wee Akina Sia Seng (2016) Kesan teaching games for understanding (TGFU) terhadap hasil pembelajaran dalam permainan mini hoki / Wee Akina Sia Seng Lee. PhD thesis, University of Malaya.

Loo, Yee Ling (2016) Establishing codes from exemplary teachers’ practice in preparing teachers for character education / Loo Yee Ling. PhD thesis, University of Malaya.

M

Mohd Paris , Saleh (2016) Model pengajaran m-Pembelajaran berasaskan kaedah inkuiri mata pelajaran sejarah peringkat menengah / Mohd Paris Saleh. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Radzi, Taib (2016) Reka bentuk model kepimpinan ulul albab Maktab Rendah Sains Mara / Mohd Radzi Taib. PhD thesis, University of Malaya.

Mokhtar @ Ahmad, Azri (2016) Penilaian program pendidikan moral dan etika tentera dalam Angkatan Tentera Malaysia / Azri Bin Mokhtar @ Ahmad. PhD thesis, University of Malaya.

N

Ng, Huey Zher (2016) Strategies on sustaining feedback in a technology integrated learning environment (tile) / Ng Huey Zher. PhD thesis, University of Malaya.

Ng , Poi Ni (2016) Kesan intervensi awal berasaskan keibubapaan dan teknologi bantuan terhadap kemahiran literasi awal Bahasa Inggeris kanak-kanak sindrom down / Ng Poi Ni. PhD thesis, University of Malaya.

Nik Mustafa, Mat Ali (2016) Model kepimpinan Murabbi Maktab Rendah Sains Mara dan Sekolah Menengah Malaysia / Nik Mustafa. PhD thesis, University of Malaya.

Nordin, Halias (2016) Komunikasi nonverbal dalam pengajaran bahasa Arab di sekolah menengah agama / Nordin Halias. PhD thesis, University of Malaya.

Norfaezah, Md Khalid (2016) Kesan kefungsian keluarga asal, pembezaan kendiri dan sikap terhadap peranan gender ke atas kualiti perkahwinan / Norfaezah Md Khalid. PhD thesis, University of Malaya.

Norhannan, Ramli (2016) Prestasi guru Pendidikan Islam berasaskan daya kekuatan dalaman, kepimpinan pengetua dan iklim sekolah / Norhannan Ramli. PhD thesis, University of Malaya.

Normarini, Norzan (2016) Pembelajaran aktif dalam program LINUS Bahasa Melayu / Normarini Norzan. PhD thesis, University of Malaya.

Norsafatul Aznin, A. Razak (2016) Pengalaman kelangsungan hidup wanita dalam perkahwinan jarak jauh / Norsafatul Aznin Binti A. Razak. PhD thesis, University of Malaya.

R

Rashidah Begum, Gelamdin (2016) Pembangunan modul bioteknologi bagi mata pelajaran biologi sekolah menengah / Rashidah Begum Gelamdin. PhD thesis, University of Malaya.

S

Sheiladevi , Sukumaran (2016) Change management in e-learning implementation in Malaysian private Higher Education Institutions / Sheiladevi Sukumaran. PhD thesis, University of Malaya.

Siti farhah, A. Aziz (2016) Model kurikulum berasaskan taman buah-buahan dan sayur-sayuran berkhasiat untuk sekolah rendah Orang Asli / Siti farhah A. Aziz. PhD thesis, University of Malaya.

Somayey, Khodabakhsh (2016) Effects of sensory processing intervention on depression and anxiety among international students in a public university / Somayey Khodabakhsh. PhD thesis, University of Malaya.

Sujak, Kamariah (2016) Penerapan metakognisi dalam kalangan pelajar tingkatan empat bagi penyelesaian masalah stoikiometri / Kamariah Binti Sujak. PhD thesis, University of Malaya.

T

Tengku Noorainun, Tengku Shahdan (2016) Reka bentuk model kompetensi kerja staf akademik institusi pengajian tinggi swasta Malaysia / Tengku Noorainun Tengku Shahdan. PhD thesis, University of Malaya.

Z

Zakaria , Othman (2016) Kepimpinan instruksional guru besar di sekolah kurang murid / Zakaria Othman. PhD thesis, University of Malaya.

This list was generated on Sun Jul 22 16:24:09 2018 MYT.