Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Al-Quran & Al- Hadith" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | H | I | J | M | Z
Number of items: 15.

A

Abu Bakar, Basirah (2014) Penguasaan pengajian qira'at secara dalam talian : kajian di Madinah International Islamic University (MEDIIU) Shah Alam / Basirah binti Abu Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Hilmi, Ahmad Bazli (2014) Terjemahan makna Ayat Kawniyyat dalam terjemahan Al-Qur'an bahasa Melayu : analisis berdasarkan Tafsir 'Ilmi / Ahmad Bazli bin Ahmad Hilmi. Masters thesis, University of Malaya.

Akbar, Ahmad Fadly Rahman (2014) Sumbangan Daniel Djuned (1954-2010) dalam pengajaran dan pemikiran Hadith / Ahmad Fadly Rahman Akbar. Masters thesis, University of Malaya.

B

Bahruddin, Abdul Haris (2014) Sumbangan Syeikh Ali Hasan Ahmad Al-Dariy dalam pengajian Hadith / Abdul Haris. Masters thesis, University of Malaya.

C

Che Di, Nur Fadliana (2014) Interaksi Rasulullah S.A.W bersama Orang Kelainan Upaya (OKU) : kajian layanan terhadap mahasiswa kelainan upaya di Universiti Malaya / Nur Fadliana binti Che Di. Masters thesis, University of Malaya.

H

Hamdani, Hanafi (2014) Integriti menurut Hadith Nabi : kajian terhadap kefahaman kakitangan pentadbiran UiTM Shah Alam / Hanafi bin Hamdani. Masters thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim, Mohd Nor Adzhar (2014) Al-Munabbihat 'ala al-isti'dad li yawm al-ma'ad oleh Ibn Hajar Al-Asqalani : takhrij dan analisis / Mohd Nor Adzhar Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ikbal, Muhammad (2014) Tafsir aliran pembaharuan di Indonesia : kajian perbandingan antara Tafsir al-Azhar oleh Hamka dan Tafsir al-Misbah oleh M. Quraish Shihab / Muhammad Ikbal. Masters thesis, University of Malaya.

J

Jamalluddin, Nur Hidayu (2014) Metodologi penulisan Abdul Halim Al-Hadi dalam kitab Ilham Al-Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Bahasa Melayu / Nur Hidayu binti Jamalluddin. Masters thesis, University of Malaya.

M

Mama, Abdulroseh (2014) Pengajian Al-Qur'an sekolah rendah Islam swasta di Kota Bharu, Kelantan : kajian terhadap perlaksanaannya / Abdulroseh Mama. Masters thesis, University of Malaya.

Md Saaban, Siti Aziah (2014) Metode targhib dan tarhib menurut Al-Quran : aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran guru pendidikan Islam di Shah Alam / Siti Aziah binti Md Saaban. Masters thesis, University of Malaya.

Md Zin, Norsyida (2014) Kaedah bacaan Al-Quran teknik Iqra' dan Al-Baghdadi di Kuala Lumpur : kajian perbandingan / Norsyida binti Md Zin. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Basiron, Noor Fazilah (2014) Pengurusan bencana gempa bumi menurut perspektif Al-Quran dan sains moden / Noor Fazilah bt Mohd Basiron. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Fadzil, Muhammad Faidz (2014) Hadith-Hadith munakahat dalam Kitab Jawi : takhrij dan analisis kitab Muhimmah dan Jam' Al-Fawa'id wa Jawahir Al-Qala'id / Muhammad Faidz b. Mohd Fadzil. Masters thesis, University of Malaya.

Z

Zainal Abidin, Harun (2014) Penulisan Hadith dalam karya terjemahan : kajian terhadap terjemahan Hadith dalam kitab Fath Al-Muin / Harun bin Zainal Abidin. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Fri Aug 7 17:34:12 2020 MYT.