Items where Subject is "P Language and Literature > PJ Semitic"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | F | H | I | J | L | M | N | O | R | S | W | Z
Number of items at this level: 36.

A

Abdul Wahab, Uraidah (2014) Penggunaan penyusun grafik dalam penguasaan kolokasi Bahasa Arab / Uraidah binti Abdul Wahab. Masters thesis, University of Malaya.

Abdullah, Mohd. Hilmi (1997) Aliran nahu kufah dan kesesuaiannya dalam pengajian Bahasa Arab di Malaysia / oleh Mohd. Hilmi bin Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad, Ab Halim (2014) Laras bahasa brosur pelancongan dalam Bahasa Arab di Malaysia / Ab Halim bin Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Anzaruddin, Ahmad (2015) Pentafsiran makna Hadis dalam buku haji dan umrah: Analisis pragmatik dan tematik / Anzaruddin Ahmad. PhD thesis, Universiti Malaya.

B

Bakar, Emran (1995) Al-qira'at al-qur'aniyyat sebagai satu aspek fonologi Bahasa Arab / Emran bin Hj. Bakar. Masters thesis, University of Malaya.

F

Farida, Djaffar (2013) Morphological derivations and inflections in an Algerian Arabic dialect / Djaffar Farida. Masters thesis, University of Malaya.

H

Hamzah, Abdullah (2013) Konsep bidadari dalam Al-Quran Al-Karim : satu analisis balaghah / Abdullah bin Hamzah. Masters thesis, University of Malaya.

Haskanbancha, Sawai (1995) Pengajaran pertuturan bahasa Arab di kalangan pelajar Thai / Sawai Haskanbancha @ Abdul Hadi Ibrahim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hassan, Hamzah (1997) Perbandingan pengajaran bahasa Arab tinggi (AALI) dan Bahasa Arab komunikasi: satu kajian kes di Sekolah Menengah Arab/ Hamzah bin Hassan. Masters thesis, University of Malaya.

Hussein Soori, Hussein Khaled (2015) Using verb-noun collocation for disambiguating verb polysemy in English-Arabic statistical machine translation / Hussein Khaled Hussein Soori. PhD thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim, Abdul Aziz (2014) Penguasaan haqiqah dan majaz dalam kalangan pelajar peringkat menengah / Abdul Aziz bin Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Ibrahim, Mohd Kamal (2013) Penguasaan kata kerja al-Mabniyy Li al-Majhu:l dalam kalangan pelajar sekolah menengah / Mohd Kamal bin Ibrahim. Masters thesis, University of Malaya.

Idris, Muhammad (1996) Analisis sistem i'rab dalam Bahasa Arab / Muhammad Idris. Masters thesis, University of Malaya.

Ismail Zawawi, Nor Sakinah (2015) Keberkesanan komik dalam pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Menengah / Nor Sakinah binti Ismail Zawawi. Masters thesis, University of Malaya.

J

Jaafar, Nurul Ashiqin (2015) Penggunaan tasybih dan isti'arah dalam cerpen Arab dan Melayu : satu perbandingan / Nurul Ashiqin binti Jaafar. Masters thesis, University of Malaya.

L

Lafta, Kareema Abdulnabi (2015) The translation of idioms in George Orwell's “Animal Farm” into Arabic / Kareema Abdulnabi Lafta. Masters thesis, University of Malaya.

M

Mashitah, Nordin (2015) Analisis sintaksis penggunaan partikel ma dalam Surah At-Taubah / Mashitah binti Nordin. Masters thesis, University of Malaya.

Mhd. Said, Habibah (2012) Keberkesanan pembelajaran koperatif di dalam pengajaran bahasa Arab program j-QAF / Habibah binti Mhd. Said. Masters thesis, University of Malaya.

Moh Shin, Ahmad Jalaluddin Al-Islami (2013) Penilaian modul Bahasa Arab untuk tujuan pelancongan / Ahmad Jalaluddin Al-Islami bin Moh Shin. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Sollah , Mohamed (2018) Bahasa Arab untuk tujuan Haji dan Umrah / Mohd Sollah Mohamed. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd. Aminuddin Zaki, Nur Afifah (2012) Masalah sebutan bunyi vokal Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu di IPTA / Nur Afifah binti Mohd. Aminuddin Zaki. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad, Azhar (1997) Penggunaan gaya bahasa perumpaan dalam al-Quran : satu analisis / Azhar bin Muhammad. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammady, Aan (2014) Penguasaan gaya bahasa sapaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama bidang kajian : linguistik / Aan Muhammady. Masters thesis, University of Malaya.

Musa, Makhtar (1995) Struktur bunyi bahasa al-Quran dan kaedah tilawahnya mengikut riwayat Hafas, Qalun, Warash dan Duri / Makhtar bin Haji Musa. Masters thesis, University of Malaya.

N

Naimah, Abdullah (1995) Masalah ejaan Arab di kalangan pelajar Melayu / Naimah Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Nik Mat, Nik Mahfuzah (2013) Penguasaan kemahiran mendengar Bahasa Arab dalam kalangan pelajar menengah agama / Nik Mahfuzah binti Nik Mat. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Hafizah, Abd Aziz (2015) Penggunaan imitasi dalam penulisan karangan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar universiti / Nur Hafizah Abd Aziz. Masters thesis, University of Malaya.

O

Othman @ Omar, Aziyun (2014) Analisis simplifikasi nahu Arab menurut Shawqi : Dayf / Aziyun binti Othman @ Omar. Masters thesis, University of Malaya.

R

Ramli, Saipolbarin (2015) Istilah tumbuh-tumbuhan dalam Al-Qur’an Al-Karim : kajian leksikografi dan analisis wacana Bahasa Arab / Saipolbarin bin Ramli. PhD thesis, University of Malaya.

Rifa’in @ Mohd Rifain, Syakirah (2013) Penguasaan kata kerja perintah Bahasa Arab dalam kalangan pelajar pra Universiti / Syakirah Rifa’in @ Mohd Rifain. Masters thesis, University of Malaya.

S

Said, Shahriman (2013) Analisis al-Nabr dalam Surah 'Abasa / Shahriman bin Said. Masters thesis, University of Malaya.

Syarifuddin, Mukhlis (2015) Analisis gender kata nama dalam surah Al-Shams / Mukhlis Syarifuddin. Masters thesis, University of Malaya.

W

Wan Jamel, Sharifah Fatimah (2013) Penggunaan multimedia dalam pengajaran bahasa Arab : satu kajian kes / Sharifah Fatimah binti Wan Jamel. PhD thesis, University of Malaya.

Wan Mamat, Wan Ibrahim (1995) Pembentukan kata pinjaman dalam bahasa Arab / Wan Ibrahim bin Haji Wan Mamat. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Mat, Wan Hassan (1995) Pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah menengah di negeri Kelantan / Wan Hassan bin Wan Mat. Masters thesis, Universiti Malaya.

Z

Zaini, Abdul Razif (2015) Penguasaan kosa kata Bahasa Arab dalam kalangan pelajar Melayu di peringkat kolej universiti / Abdul Razif bin Zaini. PhD thesis, University of Malaya.

This list was generated on Sat Jun 22 17:41:37 2024 MYT.