Items where Division is "Faculty of Arts and Social Sciences > Dept of Anthropology & Sociology" and Year is 1988

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | H | K | M | N | O | P | R | S | T | U
Number of items: 33.

A

Ab. Rashid, Ismail (1988) Masalah kemiskinan petani luar bandar di Daerah Hulu Terengganu, Kajian kes di Kampung Kuala Kejir / Ab. Rashid Ismail. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Abd Aziz , Sahat @ Ashari (1988) Pengangguran di kalangan para belia luar bandar: Kajian perbandingan antara para belia Melayu di Kampung Ayer Manis dan para belia Cina di Kampung Sedenak, Kulai, Johor / Abd Aziz Sahat @ Ashari. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Ahmad Najib , Mohd Yusof (1988) Amalan perancang keluarga di kalangan orang-orang Melayu: Satu kajian kes di Mukim Sabak, Sabak Bernam, Selangor / Ahmad Najib Mohd Yusof. Undergraduates thesis, Universiti Malaya.

Aliyas, Ahmat (1988) Kebebasan pergaulan remaja kilang masa kini: Satu kajian di kawasan perindustrian (Free Trade Zone) Sungai Way, Selangor / Aliyas Ahmat. Undergraduates thesis, University of Malaya.

B

Bahari , Harun (1988) Pembangunan semula kampung dan reaksi penduduk Kampung Morten / Bahari Harun. Undergraduates thesis, University of Malaya.

C

Chee, Mei Lin (1988) Sistem Kekeluargaan Masyarakat Cina di Melaka: Orang-orang Baba dan Nyonya / Chee Mei Lin. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Ching , Siat Fong (1988) Pelacuran di kalangan gadis juvena (Satu kajian di Bandaraya Kuala Lumpur) / Ching Siat Fong. Undergraduates thesis, University of Malaya.

H

Hah , Yee Kuen (1988) Penilaian semula kajian penglibatan ibu bapa dan kesannya kepada pencapaian akademik murid-murid di sebuah sekolah menengah kebangsaan / Hah Yee Kuen. Undergraduates thesis, University of Malaya.

K

Kalayarasi , Gurusamy (1988) Hinduism: The history of Sri Maha Mariayamman Kovil Devastanam / Kalayarasi Gurusamy. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Katherine Ho , Gaik Choo (1988) Stuttering: A psychological phenomenon / Katherine Ho Gaik Choo. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Khairi , Razali (1988) Peranan dan sumbangan Pusat Latihan Belia Pertak di dalam proses pembangunan belia dan negara / Khairi Razali. Undergraduates thesis, University of Malaya.

M

Manimaran , Palaniappen (1988) Satu kajian eksplorasi ke atas tiga pertubuhan Hindu di Malaysia / Manimaran Palaniappen. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Mazlan , Abu Yamin (1988) Status sosio-ekonomi dan masalah-masalah para pekerja Lembaga Pelabuhan Johor / Mazlan Abu Yamin. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Mohd Ramli , Yaacob (1988) Politik peringkat tempatan: Satu kajian kes di Kampung Pasir Baru Petaling, Kuala Lumpur / Mohd Ramli Yaacob. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Muhammad Shuhaili , Mohd Shafie (1988) Pekebun kecil: Tinjauan terhadap gejala penghalang pembangunan sosio ekonomi (Kajian kes di Kawasan Kati, Kuala Kangsar, Perak) / Muhammad Shuhaili Mohd Shafie. Undergraduates thesis, Universiti Malaya.

Muner , Abd. Jalil (1988) Pandangan masyarakat Melaka terhadap usaha pelaksanaan undang-undang Islam: Masalah dan masa depanya (Satun kajian kes di Melaka)sekitar Bandar Melaka) / Muner Abd. Jalil. Undergraduates thesis, University of Malaya.

N

Neelavani , S. Thanabalan (1988) Thaipusam in Malaysia: An analysis of a Hindu festival (A study of Batu Caves, Selangor) / Neelavani S. Thanabalan. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Nirmala , Somasundram (1988) Attitude towards marriage among Indians in Seremban estate, Negeri Sembilan / Nirmala Somasundram. Undergraduates thesis, Universiti Malaya.

Nordin, Jusoh (1988) Kegiatan teksi sapu: Gaya hidup pemandu dan reaksi para pengguna/penumpang ke atas kegiatan ini (Kajian kes di Pasir Mas, Kelantan) / Nordin Jusoh. Undergraduates thesis, Universiti Malaya.

O

Ong , Siow Ling (1988) Masalah-masalah pesawah padi di Semenanjung Malaysia / Ong Siow Ling. Undergraduates thesis, University of Malaya.

P

Pang , Siew Cheng (1988) Sikap wanita Cina terhadap perkahwinan: Satu kajian terhadap wanita Cina bujang di Kuala Lumpur / Pang Siew Cheng. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Prmasvary Appayee , Ayasamy (1988) Attitude towards breast-feeding amongst Indian working women in the estate (A case study at Cangkat Asa Estate, Tanjung Malim) / Prmasvary Appayee Ayasamy. Undergraduates thesis, Universiti Malaya.

R

Rahim , Yahaya (1988) Krisis UMNO 1987 – 1988: Satu pandangan umum masyarakat kawasan Bota Perak Darul Ridzuan / Rahim Yahaya. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Ramizah , Ramli (1988) Peranan Majlis Ugama Islam Pulau Pinang dan Seberang Perai (MUIPP) dalam pentadbiran zakat dan sejauhnmana kesannya terhadap masyrakat Islam di Pulau Pinang / Ramizah Ramli. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Ronnie Teo, Cheng Poh (1988) Satu kajian ke atas satu persatuan Buddhis di Negeri Melaka / Ronnie Teo. Undergraduates thesis, University of Malaya.

S

Sabihah , Ibrahim (1988) Hubungan etnik di kalangan Orang Asli: Satu kajian etnografi terhadap Orang Temiar di Kampung Chengkelik, RPS Kuala Betis, Kelantan / Sabihah Ibrahim. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Sarimah , Mohammed Nor (1988) Perubahan sosial ke atas penduduk sekitar Pekan Kerteh, Terengganu akibat industri petroleum / Sarimah Mohammed Nor. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Shabuddin , Yaacob (1988) Masalah kemiskinan di dalam komuniti nelayan(satu kajian kes di Kampung Kuala Gula, Kuala Kurau,Perak Darul Redzuan) / Shabuddin Yaacob. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Sharmala Devi , R. Renganathan (1988) Women, employment and marriage a case study on Tamil working women in urban Seremban / Sharmala Devi R. Renganathan. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Siti Rohani , Abd. Razak (1988) Kesan-kesan industri petroleum ke atas penduduk di sekitar kawasan Kerteh, Terengganu / Siti Rohani Abd. Razak. Undergraduates thesis, Universiti Malaya.

Soong , Wan Ying (1988) Kemiskinan di kalangan penduduk-penduduk di Kampung Cina Batu 17, Padang Rengas, Perak / Soong Wan Ying. Undergraduates thesis, University of Malaya.

T

Thong , Kooi Lin (1988) Attitudes towards marriage among some urban Chinese singles / Thong Kooi Lin. Undergraduates thesis, University of Malaya.

U

Universiti Malaya, Jabatan Antropologi dan Sosiologi (1988) [Kertas-kertas kerja Seminar mengenai Jenayah di Malaysia yang berlangsung pada 20 Ogos 1988 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur]. In: Seminar mengenai Jenayah di Malaysia (1988 : Kuala Lumpur). (Unpublished)

This list was generated on Fri May 24 22:24:27 2024 MYT.