Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | H | I | K | L | M | N | P | S | W | Z
Number of items: 51.

A

Abdi Syahrial, Harahap (2015) Pelaksanaan dakwah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di Medan Sumatera Utara: Kajian tentang masalah dan cabaran / Abdi Syahrial Harahap. PhD thesis, Universiti Malaya.

Agha, Awat Mohammed (2015) Traffic accidents and their liability in Iraqi law : an analytical study from fiqh perspective / Awat Mohammed Agha. PhD thesis, University of Malaya.

Aiedah, Abdul Khalek (2015) Determinants influencing halal food consumption among generation y Muslims in Malaysian private universities / Aiedah Abdul Khalek. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ain Mawaddah, Mohd Adanan (2015) Peranan peguam syarie dalam mengendalikan kes murtad dalam kalangan mualaf: Suatu penilaian / Ain Mawaddah Mohd Adanan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Aisyah, Dollah@ Abdullah (2015) Kaedah pentakwilan Al-Qur'an: Kajian perbandingan antara Al-Maturidi(M:944) dan Al-Tabari(M:923) / Aisyah Dollah@ Abdullah. PhD thesis, Universiti Malaya.

Aisyah, Mustafa (2015) Pengunderaitan dalam produk takaful keluarga: Kajian dari perspektif ekonomi Islam / Aisyah Mustafa. Masters thesis, Universiti Malaya.

Amiratul Munirah , Yahaya (2015) Pemikiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi dan pengaruhnya terhadap pengajian tafsir di Malaysia / Amiratul Munirah Yahaya. PhD thesis, University of Malaya.

Amru Alhaz, Adnan (2015) Pengurusan derma awam dalam menjana ekonomi masjid: Perbandingan Masjid Negara dan Masjid Al-Ghufran Pinggiran Taman Tun Dr Ismail Kuala Lumpur / Amru Alhaz Adnan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Awang, Azarudin (2015) Kajian pengalaman dialog kehidupan masyarakat Cina Muslim Terengganu sebelum dan selepas konversi / Azarudin bin Awang. PhD thesis, University of Malaya.

Azharsyah, - (2015) The influence of islamic work ethics on organizational performance at the Islamic Banking Institutions in Aceh / Azharsyah. PhD thesis, University of Malaya.

B

Bahiyah, Ahmad (2015) Penentuan kriteria kifayah dan ma'ruf nafkah isteri dan anak di Malaysia / Bahiyah Ahmad. PhD thesis, Universiti Malaya.

D

Daud, Zainora (2015) Penilaian pelaksanaan kurikulum qiraat di Darul Quran dan ma’ahad tahfiz Al-Qur’an di Malaysia / Zainora binti Daud. PhD thesis, University of Malaya.

G

Gamal Achyar, Ridwan Rani (2015) kesan penangguhan pembahagian hartapusaka dalam kalangan masyarakat Islam di Kabupaten Aceh Besar, Indonesia / Gamal Achyar Bin Ridwan Rani. Masters thesis, Universiti Malaya.

H

Hasliza, Mohamad Ali (2015) Kajian pelaksanaan sistem pengurusan kualiti ms 1900: Keperluan daripada perspektif islam di Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (Jawhar) / Hasliza Mohamad Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

I

Iqbal, Abdullah (2015) Peranan dan kuasa baitul mal Aceh, Indonesia dalam pengurusan zakat / Iqbal Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

K

Kamarudin, Siti Fairus (2015) Manuskrip undang-undang Kedah : kajian unsur-unsur etnografi Islam / Siti Fairus binti Kamarudin. Masters thesis, University of Malaya.

Khadijah, Ismail (2015) Sejarah balai cerap di Malaysia : Kajian isu-isu pembangunan sumber manusia / Khadijah Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

L

Lubis, Aminuddin (2015) Pemikiran ulama pesantren terhadap isu gender : kajian di Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru Mandailing Sumatera Utara, Indonesia / Aminuddin Lubis. Masters thesis, University of Malaya.

M

Masyitah, Muhammad Ali (2015) Pembelajaran usul fiqh di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Zawiyah Cot Kala Langsa Aceh, Indonesia / Masyitah Muhammad Ali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mat Karim, Khairulnizam (2015) Kefahaman konsep asas dialog antara agama dalam kalangan pemimpin agama Islam dan Kristian di Malaysia dan kesannya terhadap hubungan sosial / Khairulnizam bin Mat Karim. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamed Suleiman, Nur Hidayah (2015) Struktur frasa Bahasa Orang Asli Duano / Nur Hidayah Bt Mohamed Suleiman. Undergraduates thesis, University of Malaya.

Mohd Azhan, Zakaria (2015) Kitab Zakat dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Anotasi dan analisis / Mohd Azhan Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Hamidi, Ismail (2015) Konsep al-ilahiyyat dalam pemikiran syiah al-ithna ‘ashariyyah: Analisis bab al-tawhid dari kitab al-kafi menurut perspektif al-asha‘irah / Mohd Hamidi Ismail. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Istajib, Mokhtar (2015) Konservasi biodiversiti menurut etika-perundangan Islam: Kajian terhadap kawasan perlindungan di Malaysia / Mohd Istajib bin Mokhtar. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Zahiruddin Fahmi, Ahmad Zakhi (2015) Perkahwinan tidak mengikut prosedur: Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Mohd Zahiruddin Fahmi Ahmad Zakhi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Mazlan, Abdul Majid (2015) Penguasaan istilah fiqh dalam kalangan murid sekolah rendah: Kajian di sekolah- sekolah rendah dalam zon Pudu, Wilayah Persekutuan / Muhamad Mazlan Abdul Majid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhamad Uzair, Gamal Abdul Nasir (2015) Pembayaran zakat perniagaan oleh syarikat syarikat tekstil di Negeri Perak / Muhamad Uzair Gamal Abdul Nasir. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad, Riza (2015) Aplikasi akad al-mudarabah di Bank Aceh Syariah, Indonesia / Muhammad Riza. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Arif, Yahya (2015) Al-manhaj al-haraki dalam penulisan Sayyid Muhammad Nuh menurut perspektif hadith : Aplikasi dalam isu-isu semasa gerakan dakwah di Malaysia / Muhammad Arif Yahya. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad Mustakim , Mohamed Noh (2015) Pelaksanaan etika kerja Islam: Kajian kes di Johor corporation / Muhammad Mustakim Mohamed Noh. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Nurul, Hadi (2015) Pelaksanaan kontrak Al-Musharakah dalam perniagaan Francais: Satu kajian di Jarimatika Indonesia / Muhammad Nurul Hadi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Ridzuan , Hashim (2015) Kajian kemungkinan penggunaan kalendar hijri dalam industri Takaful di Malaysia / Muhammad Ridzuan Hashim. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammat, Nuri (2015) Analisis isu-isu hukum dalam ibadat haji: Kajian perbandingan antara pandangan Kementerian Agama dan Persatuan Islam di Indonesia / Muhammat Nuri. PhD thesis, University of Malaya.

Mujiburrahman, Abdullah (2015) Aplikasi manhaj tarjih hadith ahkam oleh Muhammadiyah Indonesia / Mujiburrahman Abdullah. Masters thesis, University of Malaya.

Mustapha Kamal, Ahmad Kassim (2015) Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Tamadun Islam di Institut Pendidikan Guru Malaysia di Lembah Klang: Kajian kaedah dan keberkesanannya / Mustapha Kamal Ahmad Kassim. PhD thesis, Universiti Malaya.

N

Nor Mohd Faisal, Md Ariffin (2015) Penentuan ‘Urf zakat emas perhiasan: Analisis perbandingan Majlis Agama Islam Selangor dan Pusat Zakat Melaka / Nor Mohd Faisal Bin Md Ariffin. Masters thesis, University of Malaya.

Nurul Asmida, Saad (2015) Pandangan MB Hooker terhadap adat di tanah Melayu: Analisis terhadap buku Islamic law in South-East Asia / Nurul Asmida binti Saad. Masters thesis, University of Malaya.

P

Pramono, Abdullah (2015) Wacana Maulid Nabi di Minangkabau: Kajian tentang dinamikanya berdasarkan naskhah-naskhah karya ulama tempatan / Pramono. PhD thesis, University of Malaya.

S

Samad , Yousefi (2015) Peaceful co-existence in the light of holy Qur’an: A case study of christians living in Kuala Lumpur / Samad Yousefi. PhD thesis, University of Malaya.

Shahidra , Abdul Khalil (2015) Penyelesaian kes kemalangan jalan raya menurut Undang-Undang Malaysia dan perundangan Islam: Kajian perbandingan / Shahidra Abdul Khalil. PhD thesis, University of Malaya.

Sidek, Dasima (2015) Keberkesanan pendidikan syariah Islamiah terhadap pergaulan pelajar : kajian di sekolah menengah di Kuala Terengganu / Dasima binti Sidek. Masters thesis, University of Malaya.

Siti Fatimah, Salleh (2015) Pengambilkiraan faktor perubahan sosial dalam fiqh semasa: Analisis terhadap isu-isu fiqh wanita / Siti Fatimah Salleh. PhD thesis, University of Malaya.

Siti Nur Fazilah, Aziz (2015) Awareness and acceptance of Singaporean Muslims towards Islamic banking products and services / Siti Nur Fazilah Abdul Aziz. Masters thesis, Universiti Malaya.

Sofhan Jamiela, Rosli (2015) Produk berstruktur Islam di Malaysia: Analisis terhadap produk “Islamic equity-linked structured investment-i” / Sofhan Jamiela binti Rosli. Masters thesis, University of Malaya.

Suhailah, Jaafar (2015) Pengurusan dana Unit Amanah Islam Maakl Mutual dan Public Mutual : Suatu perbandingan /Suhailah Jaafar. Masters thesis, Universiti Malaya.

W

Wahyuddin, Abdul Wahid (2015) Pelaksanaan program CSR Bank Muamalat Indonesia dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh / Wahyuddin Abdul Wahid. Masters thesis, Universiti Malaya.

Wan Hasan, Sharifah Nooraida (2015) Pengajaran pendidikan hak wanita Islam di Institut Pendidikan Guru di Malaysia / Sharifah Nooraida binti Wan Hasan. PhD thesis, University of Malaya.

Wan Mohd Ashraf Adlin, Wan Draman (2015) Aplikasi audit syariah dalam institusi kewangan Islam di Malaysia : Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad / Wan Mohd Ashraf Adlin Wan Draman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Z

Zahedian, Ghotbaddin (2015) Al-Imam Al-Nawawi's preference in his Rawdah al-Talibin : a reference to chapter of Islamic transaction / Ghotbaddin Zahedian. PhD thesis, University of Malaya.

Zainoriah, Kadri (2015) Elemen pemikiran kritis menurut perspektif Al-Quran: kajian surah Al-Rum / Zainoriah Kadri. PhD thesis, University of Malaya.

Zarkasyi, Abdullah (2015) Pembiayaan pendidikan melalui wakaf di Aceh: Kajian kes di dayah terpilih / Zarkasyi. Masters thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Wed Aug 10 03:47:20 2022 MYT.