Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | H | I | K | M | N | O | R | S | Y | Z
Number of items: 55.

A

Abd Hadi, Borham (2016) Pendekatan dakwah Mohd Fadli Yusof dalam pengislaman masyarakat non-Muslim di pedalaman Pensiangan, Sabah / Abd Hadi Borham. PhD thesis, University of Malaya.

Adibah, Ab Wahab (2016) Faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat di syarikat tersenarai awam di Malaysia / Adibah Ab Wahab. PhD thesis, University of Malaya.

Ali , Saad Al Zahifah Al Shahrani (2016) The cultural history of Shanran al-Aridah tribe from the Umayyad era to the third Saudi Kingdom / Ali Saad Al Zahifah Al-Shahrani. PhD thesis, University of Malaya.

Anitha, Rosland (2016) Kepuasan pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan perbankan Islam: Kajian ke atas pelanggan bank-bank Islam di Kuching, Sarawak / Anitha Rosland. PhD thesis, University of Malaya.

Arwansyah, Kirin (2016) Hadith-hadith daif dan palsu dalam Nasa’ih al-‘Ibad oleh Nawawi Banten: Pengaruhnya terhadap masyarakat Islam di Sumatera / Arwansyah Kirin. PhD thesis, University of Malaya.

B

Bara Barakat , Hamad Algharibeh (2016) The role of Islamic political parties in the contemporary political affairs: Case study of Al-Nahdah political party in Tunisia / Bara Barakat Hamad Algharibeh. PhD thesis, University of Malaya.

D

Dalal Alnawari Salama, Abd Karim (2016) Egyptian-Sudanese political relations in the era of Gamal Abdel Nassr(1970-1952): Historical analytical study / Dalal Alnawari Salama Abd Karim. PhD thesis, University of Malaya.

F

Firdaus , Sulaiman (2016) Tafsir sufi: Kajian analitikal Terhadap kitab tafsira al-Bahr al-Madid fi tafsir al-Quran al-Majid oleh Ibn `Ajibah (1160 -1224 H) / Firdaus Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

H

Hanaa , Abubaker Babateen (2016) Al-sunnah and future planning for social solidarity: A study on social charities organizations in Saudi and Turkey / Hanaa Abubaker Babateen. PhD thesis, University of Malaya.

Henri, Shalahudin (2016) Wacana kesetaraan gender dalam pemikiran Islam di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri di Indonesia: Kajian kes di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta / Henri Shalahudin. PhD thesis, University of Malaya.

Hidayat , Muhammad (2016) Peruntukan dan pemakaian keterangan dalam kes-kes kehartaan di Indonesia: Analisis dari sudut keterangan Islam / Hidayat Muhammad. PhD thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim Saqer , Ismail Alzaeem (2016) Peaceful coexistence between Muslims and Christians in Baitul Maqdis between 1897-1994: Manifestations, effects and challenges / Ibrahim Saqer Ismail Alzaeem. PhD thesis, University of Malaya.

Idris, Abubeker Ibrahim (2016) The Eritrean Islamic movement and its political role in Eritrea: case study of the Eritrean Islamic party for justice and development / Idris Abubeker Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Imad Abdul Jabbar, Khalaf (2016) Imam Bayhaqi's interpretation in al-Sunan al-Kubra: collection documentation and studying / Imad Abdul Jabbar Khalaf. PhD thesis, University of Malaya.

K

Khairul , Azhar Meerangani (2016) Isu semasa terhadap hubungan sosial dengan non Muslim di Malaysia daripada perspektif hukum Islam / Khairul Azhar Meerangani. PhD thesis, University of Malaya.

Khalid Hindi , K Alharbi (2016) Command and prohibition forms and its implication according to usuliyyun: An applied study toward fatawa of Jama'ah al-Takfir Wa al-Hijrah / Khalid Hindi K Alharbi. PhD thesis, University of Malaya.

Klodjan Adriatik , Zaimaj (2016) Islamic personal law and it’s realities in Albanian society in the absence of Islamic legislation / Klodjan Adriatik Zaimaj. PhD thesis, University of Malaya.

M

Mahmoud Said , Mohdy Abdelal (2016) Islamic religious practice and it's influence on academic performance amongst students of Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia / Mahmoud Said Mohdy Abdelal. PhD thesis, University of Malaya.

Majed Fawzi , Mohammad Abughazalah (2016) Job recruitment and its relation with job satisfaction from Islamic perspective: An applied study in Jordan / Majed Fawzi Mohammad Abughazalah. PhD thesis, University of Malaya.

Md. Faruk, Abdullah (2016) Application of WA‘D (promise) in Islamic banking products: A study in Malaysia and Bangladesh / Md. Faruk Abdullah. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamad Latief, - (2016) Sekularisme dalam parti politik Islam di Indonesia: Kajian terhadap Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional / Mohamad Latief. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammaddin, Abdul Niri (2016) Konsep alam menurut Daud al-Fatani: Analisis dari perspektif astronomi Islam / Mohammaddin Abdul Niri. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammed, Hussain Al Shiaani (2016) The phenomenon of Talak Ba'in in Saudi Arabia: A case study in Mecca / Mohammed Hussain AlShiaani. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammed Ahmed Qasem, Shaddad (2016) War and arm conflict and its effect on the human rights in Islamic law and international law: A comparative study in Yemen between 1980-2011M / Mohammed Ahmed Qasem Shaddad. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Faiz Hakimi, Mat Idris (2016) Metode wasatiyyah sharh al-Nawawi dan al-Mubarakfuri terhadap Ahadith Mutasyabihat dalam Sahih Muslim: Kajian sikap agamawan di Kuala Terengganu, Terengganu / Mohd Faiz Hakimi Mat Idris. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Fuad, Mokhtar (2016) Ihsan Ilahi Zahir (1945-1987) dan kritikannya terhadap pemikiran akidah Syiah / Mohd Fuad Mokhtar. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Hafiz , Jamaludin (2016) Aplikasi talfiq dalam resolusi syariah majlis penasihat syariah Bank Negara Malaysia / Mohd Hafiz Jamaludin. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Hisyam, Abdul Rahim (2016) Keserasian Fasilah Al-Qur’an: Kajian dari aspek ilmu munasabat / Mohd Hisyam Abdul Rahim. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Nasir, Ripin (2016) Kisah anbiya’dalam al-Quran: Kajian perspektif pembangunan modal insan berasaskan keusahawanan / Mohd Nasir Ripin. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Nazri, Mohd Noor (2016) The role of Central Bank of Malaysia in positioning Malaysia as a global hub for Islamic finance / Mohd Nazri Mohd Noor. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Shamsul Hakim, Abd Samad (2016) The historical framework of the orientalists stands from the Quranic readings: An analytical study / Mohd Shamsul Hakim Abd Samad. PhD thesis, University of Malaya.

Muhamad Alihanafiah , Norasid (2016) Konsep modal insan rabbani menurut al-Quran: Analisis pemikiran sa‘id hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir / Muhamad Alihanafiah Norasid. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad Suhaili, Sufyan (2016) Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam sistem pemerintahan Aceh / Muhammad Suhaili Sufyan. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad Bashir, Alkali (2016) Filling the constitutional lacunae concerning Islamic banking and finance litigations in Nigeria: Towards national harmony / Muhammad Bashir Alkali. PhD thesis, University of Malaya.

Muhammad Ikhlas, Rosele (2016) Isu pembayaran zakat Institusi Kewangan Islam di Malaysia / Muhammad Ikhlas Rosele. PhD thesis, University of Malaya.

N

Nedim , Haracic (2016) The educational aspects of social change in Qur'an: A study on the efforts of Mahmad Handzic in Bosnia / Nedim Haracic. PhD thesis, University of Malaya.

Noor Hafizah, Mohd Haridi (2016) Program agama di Pusat Pemulihan Akhlak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM): Kajian dari aspek pelaksanaan dan keberkesanan / Noor Hafizah Mohd Haridi. PhD thesis, University of Malaya.

Norhidayah , Pauzi (2016) Analisis perbandingan penentuan piawaian halal antara Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei / Norhidayah Pauzi. PhD thesis, University of Malaya.

Nur Farhana , Abdul Rahman (2016) Panduan toleransi agama dalam hubungan Muslim-Kristian Malaysia melalui pendekatan Ismail al-Faruqi / Nur Farhana Abdul Rahman. PhD thesis, University of Malaya.

Nurhanisah, Senin (2016) Concept of God in the discourses of Al-Ghazālī (d. 1111) and Maimonides (d. 1204) / Nurhanisah Senin. PhD thesis, University of Malaya .

Nurul Husna , Mansor (2016) Modul keagamaan untuk remaja hamil luar nikah di pusat perlindungan wanita di Selangor: Kajian pelaksanaan dan masalah / Nurul Husna Mansor. PhD thesis, University of Malaya.

O

Oladapo Ibrahim, Abiodun (2016) Assessing the relationships between integrative social-rights and human development factors in South-Western Nigeria from the Islamic economics perspective / Oladapo Ibrahim Abiodun. PhD thesis, University of Malaya.

R

Rizalman , Muhammad (2016) Maqasid ibadah haji dalam perspektif sunnah: Kajian terhadap kefahaman dan amalan jemaah haji Malaysia / Rizalman Muhammad. PhD thesis, University of Malaya.

Romzi , Taleh (2016) Contemporary explanations for Sunan Nasaie: A study of sheikh Muhammad Ali Adam approach in his commentary Zakhirah al-’Uqba / Romzi Taleh. PhD thesis, University of Malaya.

S

Saref , Masae (2016) Penceritaan peristiwa Isra' dan Mi'raj oleh Sheikh Daud al-Pattani. Kajian teks dan pengaruhnya dalam masyarakat Islam di Pattani, Thailand / Saref Masae. PhD thesis, University of Malaya.

Selamat, Amir (2016) Elemen saintifik dalam Al-Qur’an: Analisis terhadap tafsir Al-Sha‘Rawi karangan Muhammad Mutawalli Al-Sha‘Rawi / Selamat Amir. PhD thesis, University of Malaya.

Seyed Mohamed, Mohamed Mazahir (2016) Operation of Islamic insurance in Sri Lanka: Developments and challenges / Seyed Mohamed Mohamed Mazahir. PhD thesis, University of Malaya.

Sharef Amin, Abu Shamalla (2016) التطور العمرانى والمعماري لمدينة بيت المقدس في صدر الإسلام: (16-132هــ/ 637 – 750م) دراسة تاريخية تحليلية / Sharef Amin Abu shamalla. PhD thesis, University of Malaya.

Syahnaz, Sulaiman (2016) Transformasi pembangunan harta wakaf menerusi mekanisme dana amanah hartanah Islam / Syahnaz Sulaiman. PhD thesis, University of Malaya.

Syamsuri, - (2016) Peranan pesantren dalam pembangunan ekonomi masyarakat di Jawa Timur Indonesia / Syamsuri. PhD thesis, University of Malaya.

Y

Yazilmiwati @ Hasni, Yaacob (2016) Kajian faktor kejayaan dan pencapaian usahawan Muslim di Malaysia / Yazilmiwati @ Hasni Yaacob. PhD thesis, University of Malaya.

Yusuff Jelili, Amuda (2016) Commercialization of cash waqf in Negeria: An analysis of its implementation / Yusuff Jelili Amuda. PhD thesis, University of Malaya.

Z

Zohreh, Sadatmoosavi (2016) Women position in Abrahamic religions: A comparative study on the concept and philosophy of modesty and modest dress observance / Zohreh Sadatmoosavi. PhD thesis, University of Malaya.

Zulkiflee, Haron (2016) Konsep Al-Shifā’ dalam Al-Qur’an: Kajian terhadap metode rawatan Ibn Qayyim Al-jawziyyah / Zulkiflee Haron. PhD thesis, University of Malaya.

Zulqarnain, - (2016) Analisis perbandingan keputusan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Majlis Penasihat Syariah, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia berkaitan isu-isu pasaran modal Islam / Zulqarnain. PhD thesis, University of Malaya.

This list was generated on Tue Aug 9 07:07:20 2022 MYT.