Items where Division is "Academy of Islamic Studies > Dept of Fiqh & Usul" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | H | M | R | S | Y
Number of items: 21.

A

Abd Razak, Muhd Imran (2013) Analisis metode jawapan hukum dalam ruangan soal jawab agama akhbar Harian Metro tahun 2010 / Muhd Imran bin Abd Razak. Masters thesis, University of Malaya.

Amel, Bezziche (2013) Al-Wasa'il al-mutbiqah fi al-masarif al-Islamiyah li-tahqiq maqasid al-shari`ah : Al-Bank al-Islami al-Malizi al-mahdud (BIMB) namudhajan / Bezziche Amel. Masters thesis, University of Malaya.

Awang @ Ab Rahman, Nurul Hidayah (2013) Kitaran hidup bintang : kajian komparatif antara tafsiran Al-Quran dan teori saintifik / Nurul Hidayah binti Awang @ Ab Rahman. Masters thesis, University of Malaya.

Ayub, Mohamad Shafiei (2013) Filem Ketika Cinta Bertasbih mengikut perspektif hukum Islam / Mohamad Shafiei Ayub. Masters thesis, University of Malaya.

al-Harbi, Khalid Hindik (2013) Parameter of Islamic tolerance in fasting : an analysis from perspective of principles of Islamic jurisprudence = Dawabit samahat al-Islam fi al-siyam : dirasah ta'siliyah tahliliyah / Alharbi Khalid Hindik. Masters thesis, University of Malaya.

B

Ballazi, Nur Jannah (2013) Penentuan tarikh-tarikh penting dalam sirah Rasulullah SAW berdasarkan pengiraan takwim Hijri terkini / Nur Jannah Ballazi. Masters thesis, University of Malaya.

H

Habibi, Mohamad Ramadan (2013) Pengaruh fatwa Yusuf Al Qaradawi terhadap fatwa berkaitan politik Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia / Mohamad Ramdan Habibi. Masters thesis, University of Malaya.

Hadi, Liswan (2013) Epistemologi fiqh Indonesia : analisis pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy / Liswan Hadi. Masters thesis, University of Malaya.

Haji Muh. Ali, Hasbi (2013) Mahar sebagai satu bentuk jaminan sosio-ekonomi wanita : kajian di Tawau, Sabah / Hasbi Haji Muh. Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Hamrie, Fatimah (2013) Kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus dalam kalangan saudara kita : kajian di Urusetia Saudara Kita (USK) Kuching, Sarawak / Fatimah binti Hamrie. Masters thesis, University of Malaya.

Hassan, Anida (2013) Pemikiran hukum Syeikh Daud bin 'Abdullah al-Fatani dalam fiqh 'ibadah : tumpuan kepada kitab Furu' al-Masa'il / Anida binti Hassan. Masters thesis, University of Malaya.

Hidayat, Hudi (2013) Fatwa pengharaman Ahmadiyah oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 dan kesannya terhadap aspek sosial : kajian di Alun-Alun Contong, Surabaya, Indonesia / Hudi Hidayat. Masters thesis, University of Malaya.

M

Marinsah, Syamsul Azizul (2013) Amalan tradisi dalam masyarakat Bajau di Semporna Sabah : analisis dari perspektif 'urf dalam hukum Islam / Syamsul Azizul bin Marinsah. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Shah, Mohd Faez (2013) Metode fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dalam menangani persoalan semasa : analisis fatwa-fatwa negeri Johor dari tahun 2000 hingga 2010 / Mohd Faez bin Mohd Shah. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Zulkifli, Noor Hidayah (2013) Penentuan waktu solat Isyak dan Subuh dalam kapal terbang menggunakan Sky Quality Meter-USB (SQM-LU) : kajian bagi carta perjalanan kapal terbang Malaysia Airlines (MAS) / Noor Hidayah binti Mohd Zulkifli. Masters thesis, University of Malaya.

R

Rahmah, Yunita (2013) Pembahagian harta pusaka dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Babat Jawa Timur Indonesia / Yunita Rahmah. Masters thesis, University of Malaya.

Ritonga, Hasir Budiman (2013) Implementasi hukuman sebat di bandar Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia / Hasir Budiman Ritonga. Masters thesis, University of Malaya.

S

Saripudin, Khairun Najmi (2013) Isu-isu syariah dalam sukuk musyarakah di Malaysia : kajian terhadap sukuk yang diterbitkan dari tahun 2005 hingga 2010 / Khairun Najmi bin Saripudin. Masters thesis, University of Malaya.

Siti Aminah, . (2013) Pengaruh orientalisme dalam pengajian hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia / Siti Aminah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Y

Yusof, Abu Hisham (2013) Analisis karya-karya fiqh munakahat di Malaysia dari tahun 1998-2008 / Abu Hisham Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

Yusop, Arman (2013) Analisis karya-karya fiqh ibadat di Malaysia dari tahun 1998 sehingga 2008 / Arman bin Yusop. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Thu Jun 20 04:53:29 2024 MYT.