Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | H | J | M | N | R | S | T | Y
Number of items: 21.

A

Ade Sarwan Darmuni, Daud (2014) Analisis pengurusan pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat cawangan Aceh / Ade Sarwan Darmuni Daud. Masters thesis, Universiti Malaya.

Anis Kurlillah, Abdullah (2014) Polisi upah minimum provinsi (UMP) Aceh, Indonesia: Kajian dari perspektif ekonomi Islam / Anis Kurlillah. Masters thesis, Universiti Malaya.

B

Bakhtiar Hanafiah, Abdullah (2014) Konsep keuntungan dalam syirkah al-inan dari perspektif ekonomi Islam: Kajian di bank rakyat Ipoh, Perak / Bakhtiar Hanafiah. Masters thesis, Universiti Malaya.

H

Hasani, Ghazali (2014) Komunikasi dakwah pensyarah pendidikan Islam terhadap pelajar di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor / Hasani Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Hussein `Azeemi, Abdullah Thaidi (2014) Perlaksanaan akad pembiayaan peribadi–i tawarruq di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) / Hussein `Azeemi Abdullah Thaidi. Masters thesis, Universiti Malaya.

J

Jamilah, Mohd Noor (2014) Keberkesanan pendidikan akhlak di Sekolah Menengah Kebangsaan di Seremban Negeri Sembilan / Jamilah Mohd Noor. Masters thesis, Universiti Malaya.

M

Mohd Farhan, Abd Rahman (2014) Pandangan R.O. Winstedt terhadap undang-undang Islam di Tanah Melayu / Mohd Farhan Abd Rahman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Khairul Anuar, Ismail (2014) Kefahaman wanita terhadap peruntukan hak selepas bercerai menurut enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Kelantan no. 6/2002: Kajian di Kota Bharu / Mohd Khairul Anuar Ismail. Masters thesis, Universiti Malaya.

Muhammad Fadhillah, Jamaluddin (2014) Pengajian tafsir al-jalalayn dan pengaruhnya di dayah tradisional kabupaten Acheh Besar / Muhammad Fadhillah Jamaluddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Munawar Rizki, Jailani (2014) Peranan majelis permusyawaratan ulama (MPU) dalam perkembangan dan sosialisasi perbankan islam di Aceh / Munawar Rizki Jailani. Masters thesis, Universiti Malaya.

Musa, Lokman (2014) Penguasaan rukun solat menerusi Kem Bestari Solat (KBS) : kajian di Sekolah Rendah Daerah Gua Musang, Kelantan / Lokman bin Musa. Masters thesis, University of Malaya.

N

Nasrun, Mohamad @ Ghazali (2014) Tawarruq in Malaysian financing system: A case study on commodity murabahah product at Maybank Islamic Berhad / Nasrun Bin Mohamad @ Ghazali. Masters thesis, Universiti Malaya.

Na’imah, Suleiman (2014) Prospek pemakaian qarinah dan pendapat pakar dalam pembuktian jenayah sihir / Na’imah Suleiman. Masters thesis, Universiti Malaya.

Noralina, Abdullah (2014) Mastery and use of the Jawi script in learning: A study on Islamic education teacher trainees in Institut Pendidikan Guru Malaysia / Niswa @ Noralina Abdullah. Masters thesis, Universiti Malaya.

Norazlina, Mohamed Azmi (2014) Hukuman rejam menurut kanun jenayah Syariah di Nigeria dan implikasinya terhadap triti hak asasi manusia antarabangsa / Norazlina Mohamed Azmi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nurhadi Wiraatmaja, Abdullah (2014) Isu-isu pelaksanaan kutipan zakat pendapatan di provinsi Aceh, Indonesia / Nurhadi Wiraatmaja. Masters thesis, Universiti Malaya.

R

Rousydiy, Abubakar Mahmud (2014) Pengajian tafsir di dayah terpadu al-muslimun, Acheh Utara: Analisis metode pengajaran dan keberkesanannya / Rousydiy Abubakar Mahmud. Masters thesis, Universiti Malaya.

Rushidah, Md Rosdi (2014) Pencapaian akademik penerima biasiswa insentif khas pelajar cemerlang di IPTA Malaysia: Kajian di baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur / Rushidah Md Rosdi. Masters thesis, Universiti Malaya.

S

Suryani , Zakaria (2014) Penerbitan karya hadith di Malaysia: Sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka / Suryani Zakaria. Masters thesis, Universiti Malaya.

T

Taufiq, Kurniawan (2014) Aplikasi akad mudarabah dalam produk tabungan haji dan umroh (Taharoh) di bank pembiayaan rakyat syariah harta insan karimah (Bprs Hik) Bekasi, Indonesia / Taufiq Kurniawan. Masters thesis, Universiti Malaya.

Y

Yoesrizal Muhammad Yoesoef, Abdullah (2014) Penerimaan masyarakat Islam terhadap produk perbankan Islam : Kajian di Bank Syariah Mandiri cawangan Aceh / Yoesrizal Muhammad Yoesoef. Masters thesis, Universiti Malaya.

This list was generated on Wed Aug 10 05:48:32 2022 MYT.