Items where Division is "Academy of Islamic Studies" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | H | I | J | K | M | N | Q | R | S | U | Z
Number of items: 104.

A

Abdelrahman , Monis (2018) The agricultural system in the holy Quran and its effects on development: Al-Ittifaq foundation in Indonesia as a case study / Abdelrahman Monis. Masters thesis, University of Malaya.

Abderrahman , Ethmane (2018) Retracting the juristic opinion in the Maliki Mazhab: An inductive juristic study / Abderrahman Ethmane. PhD thesis, Universiti Malaya.

Abdulelah Mohammed , Nasser Hazea (2018) Qurra' and Mufassirun opinions on the Wuquf al-Ta'anuq in the holy Quran and its indication on the meaning: A fundamental inductive study / Abdulelah Mohammed Nasser Hazea. PhD thesis, University of Malaya.

Abdullah , Othman (2018) Islamic education for Muslim community in Singapore: A case study of Andalus institution / Abdullah Othman. PhD thesis, University of Malaya.

Adel A , Mohamed Elshbli (2018) Sanusi movement and foreign affairs relations and its role in the independence of Libya 1886-1951 / Adel A Mohamed Elshbli. PhD thesis, Universiti Malaya.

Ahmad Fathi , Adam (2018) Konsep al-Ittijah al-Hida’i dalam pemahaman al-Quran: Kajian terhadap pemikiran Taha Jabir al ‘Alwani dalam kitab Ma‘Alim fi al-Manhaj al-Qur’ani / Ahmad Fathi Adam. Masters thesis, University of Malaya.

Ahmad Salahuddin , Harun (2018) Taysir dalam ibadat haji dan umrah: Kajian berdasarkan keputusan muzakarah haji kebangsaan / Ahmad Salahuddin Harun. Masters thesis, University of Malaya.

Aisyah Faizah , Zaki (2018) Pemalsuan produk halal di Malaysia: Analisis dari tahun 2007 hingga 2016 / Aisyah Faizah Zaki. Masters thesis, University of Malaya.

Alshima Mohammed, Almlian (2018) International agreement in limiting the spread of nuclear weapons and its effect in the Middle East: Analysis from the Syariah Islamiyyah perspective / Alshima Mohammed Almlian. PhD thesis, University of Malaya.

Apipah, Ramli (2018) Kaedah hafazan al-Quran dan keberkesanannya dalam kalangan pelajar perempuan: Kajian di Maahad Tahfiz Sains Tanah Merah, Kelantan / Apipah Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Aziez , Salah Eddine (2018) Motives and consequences of revolution from siyasah shar'iyyah: Algerian scholars’ perceptionon contemporary Arab revolutions / Aziez Salah Eddine. PhD thesis, University of Malaya.

Azizul Hisham, Abdul Rashad (2018) Pengaplikasian terapi Islam dan peranan guru dalam Pendidikan Akhlak: Suatu kajian kes terhadap pelajar sekolah tahfiz swasta / Azizul Hisham Abdul Rashad. PhD thesis, University of Malaya.

Azmir Azri , Ahmad (2018) Potensi ijarah Min al-Batin dalam pembiayaan perumahan di Malaysia: Kajian menurut perspektif syariah / Azmir Azri Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

B

Basri , Husin (2018) Perbahasan epistemologi dalam wacana kalam al-Asha'irah: Analisis terhadap pemikiran al-Baqillani (m. 403H) dan al-Baghdadi (m. 429H) / Basri Husin. PhD thesis, University of Malaya.

E

Ebrahim Mohammed , Abdo Mousi (2018) Theological deviations and their impact on the Arab Spring: An analytical and critical study on Yemen and Syria / Ebrahim Mohammed Abdo Mousi. PhD thesis, University of Malaya.

Elyas Abobaker , A. Elbarouni (2018) The collapse of Gaddafi regime and the democratic changes in Libya: A study from al Siyasah al-Syar’iyyah perspective / Elyas Abobaker A. Elbarouni. PhD thesis, University of Malaya.

F

Faiz Syahrin , Abdul Muin (2018) Penjagaan aurat dan pengamalan solat dalam kalangan atlet murid Sekolah Sukan Negeri Perak / Faiz Syahrin Abdul Muin. Masters thesis, Universiti Malaya.

G

Galal Abdullah, Ahmed Saif (2018) Thinking and its development approaches: The 2nd third of al-Quran al-Karim as a case study / Galal Abdullah Ahmed Saif. PhD thesis, University of Malaya.

Gholamreza , Nuei (2018) Apostasy from a Qur’anic and Hadith perspective: A study among converted Iranian in Malaysia / Gholamreza Nuei. PhD thesis, University of Malaya.

H

Hajar , Opir (2018) Filem berunsur dakwah di Malaysia: Kajian dari aspek pematuhan syariah / Hajar Opir. PhD thesis, University of Malaya.

Halim @ Ab. Halim , Ismail (2018) Perspektif ilmu kolonial tentang hukum Islam dan masyarakat di Tanah Melayu: Analisis terhadap karya-karya terpilih / Halim @ Ab. Halim Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Hamizah , Ruslan (2018) Sumbangan Jamal al-Din al-Qasimi dalam bidang astronomi: Kajian berdasarkan kitab tafsir Mahasin Al Ta'wil / Hamizah Ruslan. Masters thesis, University of Malaya.

Hasimah , Chik (2018) Punca utama keresahan spiritual dalam penjagaan paliatif menurut perspektif psikologi agama / Hasimah Chik. Masters thesis, University of Malaya.

Husna , Mohd Sa’adan (2018) Pembangunan wakaf di Institusi Pendidikan Tinggi Malaysia: Kajian perundangan / Husna Mohd Sa’adan. Masters thesis, University of Malaya.

I

Ibrahim , Mohammed Fadul (2018) The Nigerian Quranic exegesis methodology: A comparative study between Radd al-Adhan Ila Ma‘Ani al- Qur’an by Abu Bakr Mahmud Jumi and Diya’ al-Ta’wil Fi Ma‘Ani al-Tanzil by Abdullah bin Fudy / Ibrahim Mohammed Fadul. PhD thesis, University of Malaya.

Ibrahim Abdullah, Salih Muhamadi (2018) Manuscripts al-Taysir Fi al-Tafsir by Abu al-Barakat Muhammad Badr al-Din al-Ghazzi: A study on surah al-Fatihah and the opening of surah al-Baqarah / Ibrahim Abdullah Salih Muhamadi. PhD thesis, University of Malaya.

J

Jasman , Ismail (2018) Operasi perniagaan kopi gayo di Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan (KBQB): Kajian menurut perspektif ekonomi Islam / Jasman Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

K

Khaled , Mat (2018) Pelaksanaan modul sahsiah unggul murid (SUMUR) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan hubungannya dengan pembangunan sahsiah pelajar / Khaled Mat. PhD thesis, University of Malaya.

Khaled Mohamad , Abdullah (2018) Method of Tahqiq al-Manat: A study of its application in the resolutions of al Rajhi Bank Shariah Board / Khaled Mohamad Abdullah. PhD thesis, University of Malaya.

M

Mariam , Abdul Rahman (2018) Penggunaan neraca berfikir al-Ghazali pada menilai pemikiran Shiah Ismailiyyah Batiniyyah Ta‘limiyyah tentang sumber al-Ma‘rifah dalam kitab al-Qistas al-Mustaqim / Mariam Abdul Rahman. PhD thesis, University of Malaya.

Marwan Mohammad , Hamdan Yousef (2018) The social life in Bayt al-Maqdis district from the Ottoman documents 1874-1917 M: A historical analytical study / Marwan Mohammad Hamdan Yousef. PhD thesis, University of Malaya.

Masitah , Ramli (2018) Pengurusan sekolah agama di Malaysia: Perbandingan antara Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor (BPI JAIS) / Masitah Ramli. Masters thesis, University of Malaya.

Methaq Sadeq Mahmood, Hazaea Almaliki (2018) Maqasid al Shariah from The Perspective of Muhammad Said Ramadhan al Buti (D.2013): An analytical study / Methaq Sadeq Mahmood Hazaea Almaliki. PhD thesis, University of Malaya.

Mirzan , Marwazy (2018) Pelaksanaan kutipan zakat pelanggan dalam akaun simpanan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) / Mirzan Marwazy. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamad Anas , Naji (2018) The contemporary instruments of teaching ten Qiraat Mutawatirat: A Comparative study on Arabic Qiraat institutions / Mohamad Anas Naji. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamad Hafiz, Ahmad Ali (2018) Tawarruq dalam pembiayaan mikro di Amanah Ikhtiar Malaysia: Analisis berdasarkan piawaian syariah, Bank Negara Malaysia / Mohamad Hafiz Ahmad Ali. Masters thesis, University of Malaya.

Mohamed, Mohamed Abdelfaiz (2018) The milestones of reform on Shaikh Abi Amuzairiq’s al-Libiy’s priorities (D.1431 H) in his exegesis “Irshad al-Hayran” and It’s Maqasidiq Impact on the Interpretation of chapters al-Fetihah, al-Baqarah, ’Oli Imran and al-Nise / Mohamed Mohamed Abdelfaiz. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamed Alhassan, Mohamed Hamed Alhodairy (2018) The bank guarantee in the Libyan development bank and their compatibility with Islamic Law: A jurisprudential applied study / Mohamed Alhassan Mohamed Hamed Alhodairy. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamed Amine , Hocini (2018) The milestones of Qur’anic methodology in human and civilization development: An analytical comparative study on Fi Zilal al-Quran and al-Tahrir wa al-Tanwir / Mohamed Amine Hocini. PhD thesis, University of Malaya.

Mohamed Safiullah , Munsoor (2018) A causal model of spiritual leadership and self-development: A case study of the Naqshabandiyah Khalidiyah spiritual order in Malaysia / Mohamed Safiullah Munsoor. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammad Charif , Mohi Mchwh (2018) The implementation of Islamic management theories in Islamic banks and its implications: A study on encyclopedia of Islamic banks performance evaluation / Mohammad Charif Mohi Mchwh. PhD thesis, University of Malaya.

Mohammad Mustaqim , Malek (2018) Arahan Do Not Resuscitate (DNR) menurut perspektif hukum Islam / Mohammad Mustaqim Malek. Masters thesis, University of Malaya.

Mohammad Naqib , Hamdan (2018) Analisis hukum Taghyir Khalqillah dalam fatwa perubatan badan fatwa terpilih / Mohammad Naqib Hamdan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohammed, Khalil, M. Alshaikhi (2018) Additional financing and its forms and provisions: An applied study in Saudi banks / Mohammed Khalil M. Alshaikhi. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Aizam , Mas’od (2018) Konsep al-Sahаbah dalam karya-karya Syiah berbahasa Melayu: Analisis menurut perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jamа‘ah / Mohd Aizam Mas’od. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Amzari , Tumiran (2018) Kesan terapi praktikal ibadah Ramadhan dan rangsangan auditori menggunakan surah al Quran terpilih terhadap gangguan tidur kanak-kanak autistik / Mohd Amzari Tumiran. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Ashrof Zaki , Yaakob (2018) Wakaf infrastruktur menurut perspektif hadith dan aplikasinya dalam pembangunan hartanah wakaf di Selangor / Mohd Ashrof Zaki Yaakob. PhD thesis, Universiti Malaya.

Mohd Asri , Che Ibrahim (2018) Pelaksanaan dasar kesenian di Negeri Kelantan dari tahun 1990 hingga 2015: Analisis menurut perspektif siasah syar’iyyah / Mohd Asri Che Ibrahim. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Hasem , Almuddin (2018) Disiplin dan hukuman dalam pendidikan kanak-kanak menurut Ibn Hajar al-Haytami (M.974 H): Analisis kitab Tahrir al-Maqal Fi Adab wa Ahkam wa Fawa’id Yahtaju Ilayha Mu’addibu al-Atfal / Mohd Hasem Almuddin. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Khairul Amin , Haji Zakaria (2018) Analisis pandangan politik Harun Taib: Kajian terhadap karyanya berbilang-bilang Jamaah / Mohd Khairul Amin Haji Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Manawi , Mohd Akib (2018) Konsep jiwa menurut Fakhr al-Din al-Razi: Terjemahan dan analisis Kitab al-Nafs wa al-Ruh wa Sharh Quwahuma / Mohd Manawi Mohd Akib. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Noor Adzwan, Adam (2018) Isu-isu dalam pelaksanaan takaful simpanan haji: Kajian di Etiqa Takaful Berhad / Mohd Noor Adzwan Adam. Masters thesis, University of Malaya.

Mohd Rawizal , Mohd Nawi (2018) Analisis pelaksanaan agihan zakat produktif oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) / Mohd Rawizal Mohd Nawi. Masters thesis, Universiti Malaya.

Mohd Syukri, Zainal Abidin (2018) Psikoterapi zikir dalam meningkatkan motivasi kanak-kanak autistik / Mohd Syukri Zainal Abidin. PhD thesis, University of Malaya.

Mohd Zaid , Mustafar (2018) Gelagat pengguna Muslim: Analisis faktor pemilihan institusi perbankan Islam di Negeri Sembilan / Mohd Zaid Mustafar. PhD thesis, University of Malaya.

Muhamad Afiq, Abd Razak (2018) Aplikasi kaedah ‘umum al-Balwa dalam isu pencemaran produk makanan / Muhamad Afiq Abd Razak. Masters thesis, University of Malaya.

Muhamad Zariff , Ilias (2018) Pendekatan Maqam al-Shukr dan al-Rida dalam intervensi Borderline personality disorder menurut perspektif psikospiritual Islam / Muhamad Zariff Ilias. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad , Hosain (2018) Riwayat and dirayah in hadith studies: Muhammad Amim al-Ihsan’s methodology in Fiqh al-Sunan wa al-Athar as a case study / Muhammad Hosain. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Amirul , Hasbi (2018) Amalan isteri memberi nafkah kepada suami: Kajian di Desa Sari Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Wilayah Riau, Indonesia / Muhammad Amirul Hasbi. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Firdaus , Zabri (2018) Aplikasi Manhaj Deobandy oleh Muhammad Asri bin Yusoff dalam pengajaran hadith / Muhammad Firdaus Zabri. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Firdaus , Zakaria (2018) Kajian pelaksanaan sistem pengurusan kualiti berteraskan syariah MS 1900 DI Darul Quran, JAKIM / Muhammad Firdaus Zakaria. Masters thesis, University of Malaya.

Muhammad Hazim, Mohd Azhar (2018) Hubungan antara konsep takdir dengan post-traumatic stress disorder: Kajian dari perspektif psikospiritual Islam / Muhammad Hazim Mohd Azhar. Masters thesis, University of Malaya.

Muhd Imran , Abd Razak (2018) Isu-isu wanita dalam fiqh jihad kumpulan ekstremisme agama: Kajian terhadap majalah Dabiq dan kaitannya di Malaysia / Muhd Imran Abd Razak. PhD thesis, University of Malaya.

Mustfa , A. Muftah (2018) The strategy of Islamic banks and its impact on financing small industry in Libya: A case study of Jumhuriah Bank / Mustfa A. Muftah. PhD thesis, University of Malaya.

N

Najwa , Fudil (2018) Pembiayaan nafkah ibu bapa oleh wanita berkerjaya dari perspektif Islam / Najwa Fudil. Masters thesis, University of Malaya.

Naveeda Akhter , Katper (2018) Determinants and managerial trustworthiness in the capital structure and debt maturity: Evidence from Shariah compliant and conventional firms in Pakistan / Naveeda Akhter Katper. PhD thesis, University of Malaya.

Nazihah , Mohd Fauzi (2018) Persepsi dan amalan pengajaran guru Pendidikan Islam, sekolah rendah daerah Hulu Langat,Selangor / Nazihah Mohd Fauzi. Masters thesis, University of Malaya.

Noorul Husna , Myiddin (2018) Pengaruh aliran Salafiyyah dalam kalangan pelajar Pengajian Islam universiti awam di Lembah Klang / Noorul Husna Myiddin. Masters thesis, University of Malaya.

Nor Asimah , Mat Noh (2018) Pandangan Mohammad Hashim Kamali terhadap hudud dalam buku Punishment In Islamic Law / Nor Asimah Mat Noh. Masters thesis, University of Malaya.

Nor Azizah , Tukiran (2018) Pelaksanaan MS 1900 (sistem pengurusan kualiti berasaskan syariah) dalam pengurusan hotel patuh syariah: Kajian di PNB Ilham Resort / Nor Azizah Tukiran. Masters thesis, Universiti Malaya.

Nor Hanani , Ahmad (2018) Wanita dan risiko kesihatan: Kajian kesedaran wanita terhadap kepentingan produk takaful wanita / Nor Hanani Ahmad. Masters thesis, University of Malaya.

Nor Shahida , Shahrel (2018) Penerimaan pendengar terhadap penceramah dari luar negara: Kajian di Masjid Al-Falah USJ 9, Selangor / Nor Shahida Shahrel. Masters thesis, University of Malaya.

Nor'asyikin , Hamzah (2018) Pelaksanaan peruntukan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia: Kajian dari perspektif Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989 / Nor'asyikin Hamzah. PhD thesis, University of Malaya.

Noraini , Yusuff (2018) Islamic unit trust investment decision making: An empirical study of Muslim investors in Malaysia / Noraini Yusuff. PhD thesis, University of Malaya.

Norhafizah, Musa (2018) Pendekatan psikoterapi Islam dalam mengurus tekanan pesakit kanser payudara / Norhafizah Musa. PhD thesis, University of Malaya.

Norhana , Ahad (2018) Hak-hak reproduktif wanita berkahwin menurut perundangan Islam: Kajian kefahaman dan amalannya di Negeri Selangor / Norhana Ahad. PhD thesis, University of Malaya.

Nornajwa , Ghazali (2018) Tafsir ayat dan istinbat hukum Imam al-Syafie serta pengamalannya dalam masyarakat Islam di Malaysia / Nornajwa Ghazali. PhD thesis, University of Malaya.

Norzuraida , Hasan (2018) Bantuan makanan di Malaysia: Kajian daripada perspektif ekonomi Islam / Norzuraida Hasan. PhD thesis, Universiti Malaya.

Nur Atiqah , Sulaiman (2018) Pendekatan al-Ghazali dalam menangani isu takfir menurut karya Faysal al-Tafriqah Bayn al- Islam wa al-Zandaqah / Nur Atiqah Sulaiman. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Kamilah , Kamaruddin (2018) Analisis amalan Lotus Birth menurut perspektif hukum Islam / Nur Kamilah Kamaruddin. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Rafezza , Fetheri (2018) Sumber ilmu menurut Ibn Tufayl: Terjemahan dan analisis teks terpilih risalah Hayy Ibn Yaqzan / Nur Rafezza Fetheri. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Sakinah , Sabari (2018) Retorik pembujukan dakwah dalam lagu nasyid: Kajian terhadap lagu Opick dan Hafiz Hamidun / Nur Sakinah Sabari. Masters thesis, University of Malaya.

Nur Tasnim , Ismail (2018) Perancangan program kementerian pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat untuk memenuhi sasaran 30 peratus wanita dalam pengurusan tertinggi negara: Analisis dari perspektif siasah syar‘iyyah / Nur Tasnim Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Nursolehah , Mat Razali (2018) Perspektif badan bukan kerajaan (NGO) wanita Islam terhadap hasrat pelaksanaan hukuman hudud di Malaysia / Nursolehah Mat Razali. Masters thesis, University of Malaya.

Nurul Akma , Mohamed (2018) Aplikasi konsep Siasah Syar'iyyah dalam pelaksanaan dasar wanita Negeri Kelantan dari tahun 2001 hingga 2015 / Nurul Akma Mohamed. PhD thesis, University of Malaya.

Nurul Zakirah , Mat Sin (2018) Analisis prinsip tadabbur: Qawa‘Id al-Tadabbur al-Amthal dan aplikasinya dalam tafsir ma‘arij al-Tafakkur wa daqa’iq al-Tadabbur / Nurul Zakirah Mat Sin. PhD thesis, University of Malaya.

Q

Qisti , Robhati (2018) Nyai Hj. Masriyah Amva: Corak kepimpinan wanita dari aspek perundangan Islam / Qisti Robhati. Masters thesis, University of Malaya.

R

Riswadi , Azmi (2018) Analisis terhadap manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 / Riswadi Azmi. PhD thesis, University of Malaya.

Rohaily , Abd Rahman @ Abd Hamid (2018) Retorik al-Mujadalah dalam dakwah: Kajian terhadap kisah Nabi Ibrahim a.s. didalam al-Quran / Rohaily @ Abd Rahman Abd Hamid. PhD thesis, University of Malaya.

Rosni , Wazir (2018) Pendekatan tasawuf al-Taftazani (m. 792 H) dalam Sharh al-Arba’in al-Nawawiyyah: Analisis perbandingan dengan karya Syarah Hikam oleh Tok Pulau Manis dan Logika Agama oleh M.Quraish Shihab / Rosni Wazir. PhD thesis, University of Malaya.

Ruzaini , Abd Kudus (2018) Kajian sejarah perkembangan Sekolah Menengah Agama ad-Diniah al-Islamiah Padang Rengas, Perak (SMADI) / Ruzaini Abd Kudus. Masters thesis, University of Malaya.

S

Saidah , Haris @ Harith (2018) Pengajian taranum al-Quran di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG): Kajian aplikasi kaedah pengajaran qari di Malaysia / Saidah Haris @ Harith. PhD thesis, University of Malaya.

Samihah , Ismail (2018) Kesan agihan zakat terhadap tahap keagamaan dalam kalangan mualaf orang asal di Pahang / Samihah Ismail. Masters thesis, University of Malaya.

Siti Nur Khusna , Mohamed (2018) Hadith al-Mizah dalam al-Kutub al-Sittah: Kajian aplikasi al-Mizah dalam penyampaian dakwah di Malaysia / Siti Nur Khusna Mohamed. Masters thesis, University of Malaya.

Siti Sarah , Izham (2018) Pemakanan menurut perspektif fiqh al-Hadith: Kajian terhadap pengusaha produk makanan / Siti Sarah Izham. PhD thesis, University of Malaya.

Suariza@Hidayah , Muhammad (2018) Pendekatan dakwah Majlis Agama Islam Selangor terhadap pemohon pengisytiharan murtad / Suariza@Hidayah Muhammad. PhD thesis, University of Malaya.

Sufrizal, Sufrizal (2018) Pelaksanaan tadbir urus Islam Di Baitul Mal Aceh / Sufrizal. Masters thesis, University of Malaya.

Suhair Moh’d , Daifallah Bataineh (2018) The ethics of war in Islam: A historical and analytical perspectives in early Islamic era (1-23 Hijri) / Suhair Moh’d Daifallah Bataineh. PhD thesis, University of Malaya.

U

Umar, Muhammad Noor (2018) Aliran kritik hadith semasa: Analisis metode kritik Abu Ishaq al-Huwayni, Mahmud Sa‘Id Mamduh dan Hamzah al Malyabari / Umar Muhammad Noor. PhD thesis, University of Malaya.

Z

Zahidah, Osman (2018) Pendekatan dakwah bi al-Hikmah dalam majalah The Muslim Reader: Satu analisis kandungan / Zahidah Osman. Masters thesis, University of Malaya.

Zainudin, Hashim (2018) Pendekatan pembangunan insan menurut Hasan al-Banna (m. 1949) menerusi kitab Majmu’ah al-Rasail / Zainudin Hashim. PhD thesis, University of Malaya.

Zakiul Fuady, Muhammad Daud (2018) Wasiat wajibah: Kajian terhadap metode penghakiman kes-kes di daerah Jawa Timur, Indonesia / Zakiul Fuady Muhammad Daud. PhD thesis, University of Malaya.

Zatil Hidayah , Mohamad Yusof (2018) Pelaksanaan etika kerja Islam dalam kalangan guru sekolah agama swasta: Kajian kes di Sekolah Islam Darul Ehsan, Selangor / Zatil Hidayah Mohamad Yusof. Masters thesis, Universiti Malaya.

Zulkifli, Yusof (2018) Analisis hadith-hadith berkaitan poligami: Kajian terhadap pengamalannya dalam kalangan pasangan terpilih di Selangor / Zulkifli Yusof. Masters thesis, University of Malaya.

This list was generated on Tue Aug 9 07:34:53 2022 MYT.